S IR A
NO
i
'
1
2
T A Ş IN IR
K A Y IT K O D U *
/ O •İ l •
/<ro.
n~
Oi
n< r
3
M
4
5
1C° i l a l
6
/ îq. n -o?
7
8
/< o
/? • 0 ?
>3^0 /2 ■o 6
9
u
10
n
S
SÇo.
I ALEP
M İK T A R I
BİR İM İ
T BAĞLANTI APARATI(KELEBEK)
3800
TAKIM
DOLAP İÇİN BİNGO AYARLI AYAK
600
ADET
SEHPA İÇİN BİNGO AYARLI AYAK
350
ADET
DOLAP İÇİN KİLİT SETİ
160
TAKIM
KESON İÇİN 3'LÜ KİLİT SETİ
150
TAKIM
KULP
840
ADET
RAF PİMİ
1800
ADET
ASKI İÇİN METAL BORU
20
METRE
DOLAP İÇİNE ASKI APARATI
180
ADET
45 CM LİK KESON RAYI (2’Lİ)
420
TAKIM
560
ADET
ı3 ■SARHOŞ TEKER
V E S T İ Y E R D O L A B I İÇİN A H Ş A P M A L Z E M E
12
' 0 ?DOLAP ÜST TABLİYE
H
/< ö -
80
ADET
13
M
DOLAP YAN PARÇA
160
ADET
14
u
HAREKETLİ RAF
80
ADET
15
ti
ALT TABLİYE
80
ADET
16
M
ARKALIK
80
ADET
DOLAP ÜST TABLİYE
65
ADET
DOLAP YAN PARÇA
130
ADET
E V R A K D O L A B I İÇ İN A H Ş A P M A L Z E M E
. . 17
18
/ r o . /;
19
t*
HAREKETLİ RAF
195
ADET
20
HAREKETSİZ RAF
65
ADET
21
Ut
K
65
ADET
22
LS
195
ADET
FOI/SİİDB-SÖH/OI
o .r
ALT TABLİYE
CAMLI DOLAP KAPAĞI ÇERÇEVE PROFİLİ
2.80ME FRELİK
İ
i
I S IR A
|
NO
T A Ş IN IR
K A Y IT K O D U *
23
AO .
n
•o
TALEP
r
65
ADET
ALT KAPAK
130
ADET
ıl«O fKESON ÜST TABLİYE
95
ADET
KESON ALT TABLİYE
95
ADET
KESON YAN PARÇA
190
ADET
ÇEKMECE ALTI ARKALIK 38X32
285
ADET
ARKALIK 38X50
95
ADET
t-
25
1
i
K E S O N İÇİN A H Ş A P M A L Z E M E
AO.
26
BİR İM İ
ARKALIK
ti
24
M İK T A R I
27
*>
u
28
M
29
M
30
U
ÇEKMECE ÖN KLAPA
285
ADET
31
t*
ÇEKMECE İÇ ÖN PARÇALAR
570
ADET
32
V
ÇEKMECE İÇ YAN PARÇALAR
570
ADET
90X60 SEHBA ÜST TABLİYE
30
ADET
90X60 SEHBA YAN PARÇA
90X60 SEHBA ORTA PARÇA
60
30
ADET
ADET
50X50SEHBA ÜST TABLİYE
50
ADET
S E H B A İÇİN A H Ş A P M A L Z E M E
33
34
AO- A - O f
M
35
*-\
36
37
U-
50X50 SEHBA YAN PARÇA
100
ADET
38
i-'
50X50 SEHBA ORTA PARÇA
50
ADET
M A S A T A K IM I İÇİN A H Ş A P M A L Z E M E
39
AZ). / 2 - 0 7
40
41
•v
FOI/SIIDB-SOH/OI
• tigstm um r*’ ■*jrr;tos*<-ımntv*«.«*; ~
S ar**?"*i
u -,'
120X80 MASA İÇİN ÜST TABLİYE
30
ADET
120X80 MASA İÇİN AYAK
60
ADET
120X80 MASA İÇİN ÖN PERDE
30
ADET
İ
S IR A
NO
42
i
T A Ş IN IR
K A Y IT K O D U *
/tt> .
ıt-
43
09
u
44
TALEP
BİR İM İ
140X80 MASA İÇİN ÜST TABLİYE
10
ADET
140X80 MASA İÇİN AYAK
20
ADET
10
ADET
17 KESON ÜST TABLİYE
40
ADET
KESON ALT TABLİYE
40
ADET
140X80 MASA İÇİN ÖN PERDE
1
M İK T A R I
.
M A S A T A K I M I İÇ İN K E S O N
45
,'
Ko
■
46
>
47
M
KESON YAN PARÇA
80
ADET
48
M
ÇEKMECE ALTI ARKALIK 38X32
120
ADET
49
U
ARKALIK 38X50
40
ADET
50
t.
ÇEKMECE ÖN KLAPA
120
ADET
51
U
ÇEKMECE İÇ ÖN PARÇALAR
ÇEKMECE İÇ YAN PARÇALAR
240
240
ADET
ADET
52
u*
i
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
OLUR
k o r k jjt a t a
ın Yardımcısı
FOI/SIIDB-SOH/OI
■
K U R U M U M U Z İÇİN A LIN A C A K O L A N T O P L A M H IR D A V A T M ALZEM E VE M İKTAR LAR I
MALZEMENİN ADI
ÖLÇÜ BİRİMİ
T BAĞLANTI APARATI(KELEBEK)
TAKIM
3780
ADET
580
20
20
3800
DOLAP İÇİN BİNGO AYARLI AYAK
SEHPA İÇİN BİNGO AYARLI AYAK
ADET
320
30
350
DOLAP İÇİN KİLİT SETİ
TAKIM
145
15
160
KESON İÇİN 3'LÜ KİLİT SETİ
KULP
TAKIM
ADET
135
15
825
15
150
840
RAF PİMİ
ADET
1740
60
1800
20
MİKTAR
EK OLARAK İSTENİLEN
TOPLAM MİKTAR
600
ASKI İÇİN METAL BORU
M
16
4
DOLAP İÇİNE ASKI APARATI
ADET
160
20
180
45 CM LİK KESON RAYI(2 Lİ)
TAKIM
405
15
420
SARHOŞ TEKER
ADET
540
20
560
NOT:MAZEMELER ALINMADAN ÖNCE NUMUNELERİ GETİRİLEREK İDARENİN ONAYI ALINACAKTIR.
M A S A V E K E S O N İÇ İN G E R E K L İ H IR D A V A T M A L Z E M E L E R
İADET MASA İÇİN
40 MASA İÇİN
MALZEMENİN ADI
ÖLÇÜ BİRİMİ
MASA İÇİN T BAĞLANTI APARATI(KELEBEK)
BİNGO AYARLI AYAK
TAKIM
ADET
10
4
KESON İÇİN T BAĞLANTI APARATI(KELEBEK)
SARHOŞ TEKER
TAKIM
ADET
8
4
KESON İÇİN 3'LÜ KİLİT SETİ
TAKIM
1
40
45 CM LİK KESON RAYI
TAKIM
3
120
KESON İÇİN KULP
ADET
3
120
MİKTARI
MİKTARI(TOPLAM
ALINACAK MİKTAR)
NOTrMAZEMELER ALINMADAN ÖNCE NUMUNELERİ GETİRİLEREK İDARENİN ONAYI ALINACAKTIR.
400
160
320
160
E V R A K D O L A B I İÇ İN G E R E K L İ H IR D A V A T M A ]L Z E M E L E R
65 ADET DOLAP İÇİN
MALZEMENİN ADI
ÖLÇÜ BİRİMİ
İADET DOLAP İÇİN
MİKTARI(TOPLAM
MİKTARI
ALINACAK MİKTAR)
DOLAP İÇİN T BAĞLANTI APARATI(KELEBEK)
TAKIM
12
780
BİNGO AYARLI AYAK
ADET
4
DOLAP İÇİN KİLİT SETİ
TAKIM
1
260
65
KAPAKLAR İÇİN KULP
ADET
4
260
RAF PİMİ
ADET
12
780
NOT:MAZEMELER ALINMADAN ÖNCE NUMUNELERİ GETİRİLEREK İDARENİN ONAYI ALINACAKTIR.
V E S T İY E R D O L A B I İÇ İN G E R E K L İ H IR D A V A T M A L Z E M E L E R
İADET DOLAP İÇİN
80 ADET DOLAP İÇİN
MALZEMENİN ADI
ÖLÇÜ BİRİMİ
DOLAP İÇİN T BAĞLANTI APARATI(KELEBEK)
TAKIM
12
960
BİNGO AYARLI AYAK
ADET
4
320
DOLAP İÇİN KİLİT SETİ
TAKIM
1
80
KAPAK İÇİN KULP
ADET
ASKI İÇİN METAL BORU
M
DOLAP İÇİNE ASKI APARATI
RAF PİMİ
MİKTARI
MİKTARI(TOPLAM ALINACAK
MİKTAR)
2
160
0,8
16
ADET
2
160
ADET
12
960
NOT:MAZEMELER ALINMADAN ÖNCE NUMUNELERİ GETİRİLEREK İDARENİN ONAYI ALINACAKTIR.
S E H P A L A R İÇ İN G E R E K L İ H I R D A V A T M A L Z E M E L E R
80 ADET SEHPA İÇİN
İADET SEHPA İÇİN
MİKTARI(TOPLAM
MİKTARI
ALINACAK MİKTAR)
MALZEMENİN ADI
ÖLÇÜ BİRİMİ
SEHPA İÇİN T BAĞLANTI APARATI(KELEBEK)
TAKIM
7
560
BİNGO AYARLI AYAK
ADET
4
320
NOT:MAZEMELER ALINMADAN ÖNCE NUMUNELERİ GETİRİLEREK İDARENİN ONAYI ALINACAKTIR.
K E S O N İÇ İN G E R E K L İ H I R D A V A T M A L Z E M E L E R
95 KESON İÇİN
MALZEMENİN ADI
ÖLÇÜ BİRİMİ
İADET KESON İÇİN
MİKTARI (TOP LAM ALINACAK
MİKTARI
MİKTAR)
45 CM LİK KESON RAYI
TAKIM
3
285
KESON İÇİN T BAĞLANTI APARATI(KELEBEK)
TAKIM
760
SARHOŞ TEKER
ADET
8
4
KESON İÇİN 3'LÜ KİLİT SETİ
TAKIM
1
95
KESON İÇİN KULP
ADET
3
285
NOTrMAZEMELER ALINMADAN ÖNCE NUMUNELERİ GETİRİLEREK İDARENİN ONAYI ALINACAKTIR.
380
ı
A H ŞA P PARÇ ALAR
ADET
V E S T İY E R D O L A B I İÇİN A H Ş A P M A L Z E M E
DOLAP ÜST TABLİYE
DOLAP YAN PARÇA
HAREKETLİ RAF
ALT TABLİYE
ARKALIK
80
160
80
80
80
E V R A K D O L A B I İÇ İN A H Ş A P M A L Z E M E
DOLAP ÜST TABLİYE
DOLAP YAN PARÇA
HAREKETLİ RAF
HAREKETSİZ RAF
ALT TABLİYE
CAMLI DOLAP KAPAĞI ÇERÇEVE PROFİLİ 2.80METRELİK
ARKALIK
ALT KAPAK
65
130
195
65
65
195
65
130
K E S O N İÇ İN A H Ş A P M A L Z E M E
KESON ÜST TABLİYE
KESON ALT TABLİYE
KESON YAN PARÇA
ÇEKMECE ALTI ARKALIK 38X32
ARKALIK 38X50
ÇEKMECE ÖN KLAPA
ÇEKMECE İÇ ÖN PARÇALAR
ÇEKMECE İÇ YAN PARÇALAR
95
95
190
285
95
285
570
570
S E H B A İÇ İN A H Ş A P M A L Z E M E
90X60 SEHPA İÇİN ÜST TABLİYE
90X60 SEHPA İÇİN YAN PARÇA
90X60 SEHPA İÇİN ORTA PARÇA
50X50 SEHPA İÇİN ÜST TABLİYE
50X50 SEHPA İÇİN YAN PARÇA
50X50 SEHPA İÇİN ORTA PARÇA
30
60
30
50
100
50
M A S A T A K IM I İÇİN A H Ş A P M A L Z E M E
120X80 MASA İÇİN ÜST TABLİYE
120X80 MASA İÇİN AYAK
120X80 MASA İÇİN ÖN PERDE
140X80 MASA İÇİN ÜST TABLİYE
140X80 MASA İÇİN AYAK
140X80 MASA İÇİN ÖN PERDE
30
60
30
10
20
10
M A S A T A K IM I İÇİN K E S O N
KESON ÜST TABLİYE
KESON ALT TABLİYE
KESON YAN PARÇA
ÇEKMECE ALTI ARKALIK 38X32
ARKALIK 38X50
ÇEKMECE ÖN KLAPA
ÇEKMECE İÇ ÖN PARÇALAR
ÇEKMECE İÇ YAN PARÇALAR
40
40
80
120
40
120
240
240
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET | | k
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
i
(
er
/
ur YILDIZ
Mimar
y
KURUMUMUZA YAPILACAK OLAN 65 ADET EVRAK DOLABI İÇİN ALINACAK MALZEME VE ÖLÇÜLER
DOLAP YAN PARÇA(2ADET)
DOLAP ÜST TABLİYE(1 ADET)
HAREKETLİ RAF(3 ADET)
186
---------------------
76.4
I►
Kalınlığı 30 mm'dir.
Ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
( p )
80
6------------—-----------
LT)
VERİLEN ÖLÇÜLER VE ADETLER BİR ADET
DOLAP İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.65 ADET DOLAP İÇİN
TEKLİF VERİLECEKTİR.
3)
TAŞIMA VE TESLİMAT ESNASINDA GELECEK
ZARARDAN FİRMA SORUMLUDUR,İDARE SORUMLU
TUTULAMAZ.
4)
ÖLÇÜLERİNE GÖRE KESİM YAPILMADAN ÖNCE
KURUM YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜLECEKTİR.
Kalınlığı 18 mm'dir.
ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
Kalınlığı 18 mm'dir.
ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
ALT TABLİYE (1 ADET)
NOT:1)SUNTALAM MALZEMENİN RENGİ İDARE
TARAFINDAN ONAY ALINARAK ÜRETİLECEKTİR.
»
S
----------------- i-
2)
6____ M____6
t"
o
rP ı
HAREKETSİZ RAF(1 ADET)
>Kalınlığı 18 mm'dir.
ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
CAMLI DOLAP KAPAĞI
ÇERÇEVE PROFİLİ 2.80
METRELİK (3 ADET)
Kalınlığı 18 mm'dir.
70mm genişlikte
olmalıdır.Rengi dolapla
birebir aynı renkte
üretilmelidir.
H a ru n T A Ş Ç I
Teknik Öğretmen
Mimar
Kalınlığı 18 mm'dir.
ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
KURUMUMUZA YAPILACAK OLAN 80 ADET VESTİYER DOLABI İÇİN ALINACAK MALZEME VE ÖLÇÜLER
DOLAP ÜST TABLİYE(1 ADET)
DOLAP YAN PARÇA(2ADET)
80
Kalınlığı 30 mm'dir.
ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
HAREKETLİ RAF(1 ADET)
76.4
Kalınlığı 18 mm'dir.
Ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
Kalınlığı 18 mm'dir.
Ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
NOT:1)SUNTALAM MALZEMENİN RENGİ İDARE
TARAFINDAN ONAY ALINARAK ÜRETİLECEKTİR.
2)VERİLEN ÖLÇÜLER VE ADETLER BİR ADET DOLAP
İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.80 ADET DOLAP İÇİN TEKLİF
VERİLECEKTİR.
3)
TAŞIMA VE TESLİMAT ESNASINDA GELECEK
ZARARDAN FİRMA SORUMLUDUR,İDARE SORUMLU
TUTULAMAZ.
4) ÖLÇÜLERİNE GÖRE KESİM YAPILMADAN ÖNCE
KURUM YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜLECEKTİR.
ALT TABLİYE (1 ADET)
Kalınlığı 18 mm'dir.
ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
Mimar
■
■
■
■
■
KURUMUMUZA YAPILACAK OLAN 80 ADET İKİ TIP SEHPA İÇİN ALINACAK
MALZEME VE ÖLÇÜLER
SEHPA YAN PARÇA(2ADET)
90/60 SEHPA ÜST
TABLİYE(1 ADET)
-e-
ORTA PARÇA (1ADET)
CNİ
CD
C
D
Kalınlığı 30 mm'dir.
Ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
50/50 SEHPA ÜST
TABLİYE(1 ADET)
Kalınlığı 18 mm'dir.
Kalınlığı 18 mm'dir.
Ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
Ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
SEHPA YAN PARÇA(2ADET)
ORTA PARÇA (1ADET)
-oCNJ
-6 -
Kalınlığı 18 mm'dir.
Kalınlığı 18 mm'dir.
Kalınlığı 18 mm'dir.
Ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
Ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
Ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
NOT:1)SUNTALAM MALZEMENİN RENGİ İDARE
TARAFINDAN ONAY ALINARAK ÜRETİLECEKTİR.
2)
VERİLEN ÖLÇÜLER VE ADETLER BİR ADET DOLAP İÇİN
HAZIRLANMIŞTIR.30 ADET SEHPA İÇİN TEKLİF
VERİLECEKTİR.
3)
TAŞIMA VE TESLİMAT ESNASINDA GELECEK ZARARDAN
FİRMA SORUMLUDUR,İDARE SORUMLU TUTULAMAZ.
4)
ÖLÇÜLERİNE GÖRE KESİM YAPILMADAN ÖNCE KURUM
YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜLECEKTİR.
NOT:1)SUNTALAM MALZEMENİN RENGİ İDARE
TARAFINDAN ONAY ALINARAK ÜRETİLECEKTİR.
2)
VERİLEN ÖLÇÜLER VE ADETLER BİR ADET
DOLAP İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.50 ADET SEHPA
İÇİN TEKLİF VERİLECEKTİR.
3)
TAŞIMA VE TESLİMAT ESNASINDA GELECEK
ZARARDAN FİRMA SORUMLUDUR,İDARE
SORUMLU TUTULAMAZ.
4)
ÖLÇÜLERİNE GÖRE KESİM YAPILMADAN
ÖNCE KURUM YETKİLİLERİYLE
GÖRÜŞÜLECEKTİR.
KURUMUMUZA YAPILACAK OLAN 95 ADET KESON İÇİN
ALINACAK MALZEME VE ÖLÇÜLER
KESON ÜST TABLİYE
(1 ADET)
KESON ALT TABLİYE
(1 ADET)
40
KESON YAN PARÇA
(2 ADET)
43
ÇEKMECE ALTI
ARKALIK (3 ADET)
43
6
Kalınlığı 30 mm'dir.
Ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
ÇEKMECE ÖN KLAPA
(3 ADET)
Kalınlığı 18 mm'dir.
Kalınlığı 18 mm'dir.
Ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
Ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
ÇEKMECE İÇ
ÖN (6 ADET)
ÇEKMECE İÇ
YAN (6 ADET)
40
39.7
30.3
oo
co
Kalınlığı 18 mm'dir.
Ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir.
r
LO
S
Kalınlığı 18 mm'dir. Kalınlığı 18 mm'dir.
Ölçüler 2 mm pvc
Ölçüler 2 mm pvc
kaplamada dahil
kaplamada dahil
edilerek verilmiştir. edilerek verilmiştir.
38
6
Kalınlığı 3mm'dir.
NOT:1)SUNTALAM MALZEMENİN RENGİ İDARE TARAFINDAN ONAY
ALINARAK ÜRETİLECEKTİR.
2)VERİLEN ÖLÇÜLER VE ADETLER BİR ADET DOLAP İÇİN
HAZIRLANMIŞTIR.95 ADET KESON İÇİN TEKLİF VERİLECEKTİR.
3)TAŞIMA VE TESLİMAT ESNASINDA GELECEK ZARARDAN FİRMA
SORUMLUDURjDARE SORUMLU TUTULAMAZ.
4)
ÖLÇÜLERİNE GÖRE KESİM YAPILMADAN Ö^ICE KURUM
YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜLECEKTİR.
id
t â
Mimar
r
KURUMUMUZA YAPILACAK OLAN 40 ADET MASA VE
KESON ¡ÇİN ALINACAK MALZEME VE ÖLÇÜLER
Malzemenin Şekli ve Kesim Ölçüleri
120/80 ölçülerine ait masa ve kesonu 30 adet
140/80 ölçülerine ait masa ve kesonu 10 adet
120/80 için ölçüler
120 cm
109 cm
Ön perde
E
u
CM
Ayak
Ayak
18 mm Kalınlık
30 mm Kalınlık
30 mm Kalınlık
140/80 için ölçüler
________140 cm
NOT:
1. Malzeme sııntalam üzeri
melamin kaplama olup
istenilen ölçülerde kesilerek
teslim edilecektir ve
malzemenin kenarlarına pvc
yapışrırılarak teslim
edilecektir.
2. Renk ve desen idarenin
onayına sunularak
belirlenecek.
3.Firma istenilen malzemeyi
tam ve eksiksiz olarak teslim
edecektir.
4.
Tüm ölçüler 1 adet masa için
verilmiştir.Teklif 30 adet
120/80 masa+keson ve 10 adet
140/80 masa+keson için
verilecektir.
129 cm
E
u
Csl
Ayak
18 mm Kalınlık
30 mm Kalınlık
Keson ölçüleri
38 cm
3 adet
çekmece
ön klapa
39,7 cm
3 adet
E
U
m
T—
i
çekmece
■cön
30,3 cm
6 adet
çekmece
40 cm
6 adet
30 mm Kalınlık
Download

/ î q . n -o? KULP u SÇo. t* LS