ECHE Başvuru Formu İçeriği
Dr. Selen TOKGÖZ
Yükseköğretim Uzmanı
Nisan 2015, Ankara
ECHE’nin temel prensipleri
•
Ayrımcılık yapmama ilkelerine riayet etmek ve faaliyetler kapsamında gelen
katılımcılarının tümüne eşit fırsat sağlamak.
•
Başarıyla tamamlanan öğrenim ve staj faaliyetlerine tam tanınma sağlamak.
•
Gelen öğrencilerden ders, kayıt, sınav, laboratuvar, kütüphane vs için ücret talep
etmemek.
ECHE’nin temel prensipleri
Hareketlilikten önce:
•
Ders kataloğunu web sayfasında yayınlamak ve düzenli olarak güncellemek.
•
Hareketliliği kurumlar arasında önceden yapılmış anlaşmalar çerçevesinde yürütmek.
•
Katılımcılarının hareketlilik için iyi hazırlanmalarını sağlamak.
•
Hareketlilik faaliyetlerini, gönderen ve ev sahibi kurum veya kuruluşlar arasında
önceden onaylanmış anlaşmalara dayandırmak.
•
Gelen ve giden katılımcılar için, gerektiğinde, vize alma ile ilgili yardım sağlamak.
•
Gelen ve giden katılımcılar için, gerektiğinde, sigorta konularında yardım sağlamak.
•
Gelen katılımcılara konaklama yeri bulma konusunda rehberlik sağlamak.
ECHE’nin temel prensipleri
Hareketlilik sırasında:
•
Kendi öğrencileri ve personeli ile gelen katılımcılara eşit muamele etmek.
•
Gelen katılımcıları kurumun gündelik hayatına entegre etmek.
•
Katılımcılar için uygun rehberlik ve destek hizmetleri hazırlamak.
•
Gelen katılımcılar için uygun dil desteği sağlamak.
ECHE’nin temel prensipleri
Hareketlilikten sonra:
•
Faaliyetlerin öğrenciler tarafından başarıyla tamamlanması şartıyla, faaliyetlere
tam tanınma sağlamak.
•
Hareketlilik dönemi sonunda, katılımcıların başarılarını gösteren transkriptleri
zamanında ve doğru olarak gelen katılımcılara ve kurumlarına sağlamak.
•
Faaliyetten faydalanan katılımcılarının kuruma yeniden entegrasyonunu
desteklemek.
•
Faaliyetten faydalanan personelin gerçekleştirdiği faaliyetlere tanınma
verilmesini sağlamak.
ECHE’nin temel prensipleri
İşbirliği projeleri için:
•
İşbirliğinin sürdürülebilir olmasını sağlamak.
•
Bu etkinliklere katılan personel ve öğrencilere destek sağlamak.
•
Projelerin sonuçlarını, bireyler ve kurumlar üzerindeki etkisini en üst düzeye
çıkaracak şekilde kullanmak.
ECHE’nin temel prensipleri
Görünürlük için:
•
Bu Beyannameyi ve ilgili Erasmus Politika Beyanını kurumun internet sitesinde
görünür bir şekilde yayımlamak.
•
Program tarafından desteklenen faaliyetlerin tanıtımını sürekli olarak yapmak.
PART A
GİRİŞ
(Dil seçimi)
(Başvuran kurum bilgileri)
(Yasal temsilci ve koordinatör bilgileri)
PART B
İSTATİSTİKİ BİLGİLER
PART C
KURUMDAKİ GENEL YAPILANMA
VE
TEMEL PRENSİPLER
PART D
EPS (Erasmus Policy Statement)
Overall Strategy
PART E
İmza sayfası
(Basılıp, imzalatılıp, mühürletilmeli!)
PART F
İmza sayfasının yüklenmesi
ve
Submission
Son başvuru tarihi:
30 Nisan 2015
Brükel saati ile öğlen 12:00
(Türkiye saati ile öğlen 13:00)
Form üzerinde görelim:
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
Seçim süreci
Şekil Şartları:
•
•
•
•
•
•
•
Zamanında başvuru yapmış olmak
Doğru form kullanmış olmak
Eksiksiz doldurulmuş form
Yasal temsilci imzası
Tanınan bir yükseköğretim kurumu olma durumu
AB resmi dillerinden birinde başvuru
Uygun ülkelerden birinden bir yükseköğretim kurumu başvurusu
Kalite Kriterleri:
•
•
ECHE prensiplerine uyum
Başvurunun kalitesi
(EPS’in netliği, sorulara verilen cevapların açıklığı ve tamlığı vb.)
Takvim
Son başvuru tarihi:
30 Nisan 2015 TSİ 13:00
Değerlendirme sonuçları:
Kasım 2015
Başvuranlara sonuç bildirimi:
Kasım 2015
Başarılı başvurulara ECHE gönderimi:
Kasım 2015
Download

Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi (ECHE)