15.04.2015
TTGV 26. Kurucular Kurulu Cyberpark, Ankara
Değerli Üyeler,
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın 26. Olağan Kurucular Kurulu Toplantısına hoş
geldiniz. Hepinizi saygı ile selamlıyorum.
Bildiğiniz üzere; Ulusal Yenilik Sistemimiz, farklı kaynaklar ve modeller ile çok
sayıda rekabetçi unsur taşıyan karmaşık bir yenilik ekosistemine dönüştü. Bu tür
ekosistemlerde geçerli ve etkin kalmanın tek yolu işbirlikleri ile farklı değerler
yaratmak.
1991’den bugüne kadar “özel sektörün teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini
destekleyerek uluslararası düzeyde rekabetçiliğinin geliştirilmesi” misyonunu başarı
ile yürütmüş olan Vakfımız, bu anlamda önemli bir kapasiteye ulaşmış durumda.
Misyonumuzu
daha
etkin
yürütmemizi
sağlayacak
güncel
araçları,
kendi
kaynaklarımız ve işbirlikleri ile geliştirdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. TTGV 2.0 adını
verdiğimiz bu süreç, paydaşlarımız ile ilişkilerimizin yeniden tanımlandığı, daha
yaratıcı faaliyetlere yöneldiğimiz hızlı bir değişimi içeriyor.
Bu doğrultuda; kendi kaynaklarımız ile yürüttüğümüz Destek Programlarımız ile
teknolojik yenilik içeren ve katma değer yaratacak örnek projeleri desteklemeye
devam ediyoruz. Desteklediğimiz projeler ile ekosistemimize yaygın etki yaratma
boyutu olan çözümler sunmaya çalışıyoruz.
1
15.04.2015
TTGV 26. Kurucular Kurulu Cyberpark, Ankara
Özel sektör kuruluşlarımızın yenileşim kapasitesini geliştirmeye yönelik danışmanlık
hizmetleri ve proje uygulamalarımız kapsamında ihtiyaç analizi çalışmalarımız,
teknolojinin
ticarileştirilmesine
yönelik
akademi
eğitimlerimiz
ve
mentorluk
hizmetlerimiz ile önemli katkılar sağlıyoruz.
Bölgesel boyutta ise, özellikle Kalkınma Ajansları ile işbirliği içerisinde yenileşim ve
girişimcilik odaklı stratejilerinin oluşturulmasına yönelik başarılı işbirliği projelerini
hayata geçiriyoruz.
Ekosistemde, hiyerarşik süreçlerden uzak, ortak proje yaratma kültürünün gelişmesi
açısından bağımsız inovasyon habitatlarına ve farklı fon modellerine ihtiyaç
olduğunun farkındayız. Bu düşünceyle, ilgili boşluğu dolduracak prototip modeller
geliştiriyoruz.
2015 yılında yaratıcılık ve tasarım odaklı girişimlerin, fikir sahiplerinin ve
yatırımcıların bir araya geleceği ve bilginin ticarileşmesi sürecindeki aşamalara
ilişkin ihtiyaçlara yönelik hizmetler sunmayı hedeflediğimiz Kıvılcım Merkezimiz
başta olmak üzere, Yeşil Gelecek Fonu, Enerji Verimliliği Fonu, Çekim Merkezleri,
Kitle Fonlama gibi yeni modelleri işbirlikleri ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Bunun ilk örneklerinden biri de General Electric (GE) Türkiye ile başlattığımız fikri
mülkiyet pazaryeri platformunun 2015 yılında hayata geçirilmesi ile olacak.
2
15.04.2015
TTGV 26. Kurucular Kurulu Cyberpark, Ankara
İnovasyon ekosisteminin farklı paydaşları için stratejik çözüm ortağı olma yolunda
yakın ve etkin işbirliklerini geliştirmek kurumsal iletişim faaliyetlerimizin ana odağı.
Bu doğrultuda ekosistemimiz için bir iletişim platformu olan ideaport kanalımız
üzerinden
yeni
içerik
ve
faaliyetleri,
işbirliği
ve
Ödül
Programlarımızı
yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.
Bugün 2014 Faaliyet Raporumuz ve 2015 Çalışma Planımızda yer alan
çalışmalarımızın uygunluğu ve yeterliliğini siz değerli üyelerimizin takdirlerine
sunuyoruz.
Başta TTGV’nin kuruluşundaki vizyonun sahipleri olmak üzere TTGV’ye emek ve
destek vermiş tüm paydaşlarımızın gurur duyacağı uluslararası düzeyde bir başarı
öyküsünü birlikte yaratmak hedefimiz olmaya devam edecek.
Bu motivasyon ile başta Kurucularımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın katkı ve
desteğinin bizimle birlikte olacağı bir 2015 yılı diliyoruz.
Cengiz Ultav
TTGV Yönetim Kurulu Başkanı
3
Download

Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Cengiz Ultav`ın Kurucular Kurulu açılış