Mehmet ULU
Çözüm MERKEZİ
KULA BELEDİYESİ
ÇÖZÜM MERKEZ
İSTEK
ŞİKÂYET VE
TALEPLER
İLGİLİ
BİRİM
SPORTİF VE KÜLTÜREL
FAALİYETLER HAKKINDA
BİLGİ ALMA
İLGİLİ
KURUM
M
OLUMLU – OLUMSUZ
VATANDAŞA
BİLGİLENDİRME
YAPILMASI
RESMİ YAZIŞMALAR
GELEN
EVRAK
DİĞER
KURUMLARLA
İLETİŞİM SAĞLAMA
BELEDİYE SANTRAL
GİDEN
EVRAK
TURİZM BİLGİLENDİRME
(İNFORMATİON)
YAPILAN
İŞBAŞVURULARI
DOĞRULSUTUNDA
UYGUN YERLERE
REFERANS
OLUNMASI
İŞ-KUR HİZMET
NOKTASI
İŞSİZLİK
SİGORTASI
İŞ-KUR KAYIT
İŞLEMLERİ
Download

Çözüm Merkezi Şema