MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
Başvuru Tarihi: 20-27 Nisan 2015
Yabancı Dil Sınavı: 29 Nisan 2015
Saat: 14:00 Yer: Aydın Menderes Derslikleri 3. Kat,
313 Nolu Derslik, Merkez Kampüs
ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları
Genel Şartlar:
Menderes Üniversitesi'nin örgün eğitim verilen yükseköğretim
programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi
olması,
 Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört)
üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4
(dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.
 Adnan
Özel Şartlar:
 Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler
bu programdan yararlanamazlar.
 Hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora
öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan
yararlanamazlar.
 Tıp Fakültesi 5. ve 6. sınıf (intörn) öğrencileri bu programdan yararlanamazlar.
 Öğrencinin alttan dersinin olması diğer başvuru koşullarını saglaması şartıyla
başvurusuna engel değildir.
 Mevlana Degişim Programı kapsamına yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına
gidecek öğrenciler, kabul edildikleri Ülkelerin vatandaşı olamazlar.
Mevlana Yabancı Dil Sınavı:
 Programa başvuruda bulunacak öğrenciler, son 3 yıl içinde alınmış ulusal ya da
uluslararası geçerliliği olan bir sınav türü/belgesi (YDS, TOEFL, ELTS gibi)
sunabilirler,
 Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafıdan yapılan Erasmus Yabancı Dil
Sınavı sonuç belgesini sunabilirler,
 Yukarıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler de sınav puanlarını yükseltmek için
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafıdan yapılacak Mevlana Yabancı
Dil Sınavına girebilirler. Mevlana Yabancı Dil Sınavı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve
Programına göre test şeklinde İngilizce olacaktır.
 Gitmeye hak kazanan aday öğrencilere 01-02 Haziran 2015 tarihlerinde sözlü
mülakat sınavı yapılacaktır.
NOT-1: Başvuruların değerlendirmesinde %50 Dil Puanı + %50 Not Ortalaması
esas aınacaktır.
NOT-2: Değerlendirme sonucu gitmeye hak kazanan öğrenciler için 2015-2016
Akademik Yılı Değişim Programında 1 dönem (güz/bahar) 4 (dört) ay olarak
YÖK tarafından belirlenmiştir. (Bu karar bir sonraki karara kadar geçerlidir.)
Başvuru Yeri:
Mevlana Değişim Kurum Koordinasyon Ofisi
Merkez Kampüs Aydın Menderes Derslikleri Kat: 2
Başvuru Belgeleri :
 Öğrenci Belgesi (İngilizce) (imzalı mühürlü, güncel)
 Transkript (İngilizce) (imzalı mühürlü, güncel)
 Aday Ögrenci Başvuru Formu: http://www.idari.adu.edu.tr/mevlana/
Ayrıntılı Bilgi:
Tel: 0 256 213 84 42
Faks: 0256 213 98 52
Mail: [email protected]
Web: ww.idari.adu.edu.tr/mevlana/
Download

mevlana değişim programı - Adnan Menderes Üniversitesi