Hazır
Mamul
Siloları
fotoğrafları
-
Silolar
2
kompartımanlı, 150 t kapasitelidir ve ek olarak 5 ton
kapasiteli direkt yükleme silosu mevcuttur. Isı kaybını
ve transferini minimuma indirmek için silolarda
yüksek yoğunluklu malzeme ile izolasyon yapılmıştır.
50 t kapasiteli ek bir silo opsiyonel olarak eklenebilir.
Çelik veya betonarme formda temeller kullanılabilir.
Kova, çift halatlı, gerekli emniyet sistemleri ile
donatılmış,
yere
çalışmaktadır.
yerleştirilmiş
Boşaltma
vinç
sistemi
kapaklarında
ile
elektrikli
resistans vardır. Sistem tamamıyla yüksek hızda kesin
değerlerde yükleme yapılabilecek şekilde dizayn
edilmiştir.
Detaljne
slike
sa
strane
stojećeg
pretovarnog
spremnika miješanog materijala, sadržaja 150 t u 2
komore i pred spremnikom za direktan utovar
sadržaja 5 t.
Spremnici su pojedinačno izolirani
visoko kvalitetnom izolacionom vunom protiv gubitka
topline i prijenosa topline na drugi spremnik. Izvedba
spremnika omogućava jednostavno dodavanje jedne
komore spremnika s dodatnih 50 t sadržaja u kasnijoj
fazi. Temelji mogu biti izvedeni stacionarno ili na
čeličnim temeljima. Kablica je instalirana u blizini tla
pomoću
dvožičnog
sustava
preko
vitla
s
frekvencijskom regulacijom i osigurava siguran rad.
Izlazne klapne su u ekološkoj, električno grijanoj
izvedbi. Izlazni konus
također može biti izoliran.
Izvedba izlaznih klapni omogućava brz i čist utovar.
Tamamiyle aluminyum panelle kapatılmış, eğik /
Potpuno
hazır mamul silosu. Her bir siloda yükleme ve
uključujući pogon za izravan utovar kamiona. Svi su
yatay çift kovalı, 7 silolu, kamyona direkt yüklemeli,
boşaltmayı
gösteren
tartı
sistemleri
cihazları vardır. Toplam Kapasite 700 t.
ve
kontrol
zatvoren
sustav
pretovarnog
silosa
s
penjućom i horizontalnom kablicom sa 7 komora
spremnici položeni na mjernim ćelijama i opremljeni
kontrolom utovara. Ukupan sadržaj 700 t.
Çift kovalı sistemin inşaı sırasındaki hali ve panelle
kaplandıktan sonraki bitmiş hali gösterilmiştir. İkinci
yatay
kova,
X/Y
düzleminde,
herbiri
ayrı
ayrı
izolasyonlu 8 siloyu, birbirlerinden bağımsız olararak
doldurabilecek şekilde hareket etmektedir.Kamyona
direkt yükleme için 20 ton kapasiteli ilave bir silo da
mevcuttur. Yukarıdaki resim ise bilgisayar kontrollü
yükleme sistemini göstermektedir.
Sistem kosog dizanja, u montaži i po okončanju.
Druga kablica
je izvedena kao X/Y distribucija i
raspoređuje asfalt u spremnike instalirane ispod.
Spremnici
su pojedinačno izolirani. Izravan utovar
spremnika sa 20 tona sadržaja. Slika upravljanja
prikazuje automatiziran sistem utovara.
2 kompartımanlı, 50 ton veya 90 ton kapasiteli,
tamamen mobil kova sistemi. Hepsi kamyona direkt
yükleme sistemine sahiptir.
Postrojenja
pretovarnih spremnika - mobilno na
kotačima, izvedba s duplim komorama, sadržaja 50 ili
90 t . Spremnici su također opremljeni sustavom za
direktan utovar kamiona.
Hazır Mamul Silo Sistemi -5 kompartımanlı, toplam 525
ton kapasiteli ve ayrıca 6 ton direkt yüklemeli, tamamen
panelle kaplanmış, .Silolar tartı sistemi üzerine monte
edilmiştir.
Pretovarni spremnik miješanog materijala sa zatvorenim tračnim postrojenjem kablice, sadržaja 525 tona u
5 komora i pred spremnikom
za direktan utovar,
sadržaja 6 t. Spremnici se nalaze na mjernim ćelijama.
İki adet birleşik 40 ton kapasiteli Mastik Asfalt
karıştırıcı ile Hazır Mamul Silosu’ nun, kovalı sistemle
birleştirilmesi.
Pretovarni spremnik miješanog materijala ugrađen
ispod, s dva utovarna spremnika za lijevani asfalt, svaki
sadržaja 40 tona, raspoređeni na kraju tračnog
postrojenja kablice.
Hazır Mamul Silo Sistemi.-3 kompartımanlı, 200 ton
kapasiteli ve 5 ton direkt yükleme kapasiteli,
Vanjski pretovarni spremnik, sadržaja 200 tona u 3
komore i pred spremnikom za direktan utovar, sadržaja
5 tona.
Vaganje mjernim ćelijama
Yük Hücreli Tartma
Kova sisteminin, kule altına yatay olarak montajı
örneklenmiştir.Her iki silo arasındaki ısı transferini
ortadan
kaldırmak
için,
herbir
silonun,
yoğunluklu malzeme ile izolasyonu yapılmıştır.
yüksek
Aynı zamanda, bilgisayar kontrollü yükleme sistemi
görülmektedir. Operatör, doldurma seviyesi ve sıcaklık
gibi önemli bilgileri alabilmektedir.
Primjeri
sustava
spremnika
miješanog
materijala
instaliranih ispod tornja za miješanje s horizontalnom
distribucijskom
kablicom.
Svi
spremnici
su
individualno obloženi izolacijskom vunom s velikom
gustoćom kako bi se eliminirao prijenos topline na
druge komore spremnika. Spremnici se prazne preko
glavnog upravljanja postrojenjem.
sve,
Operater dobiva
za njega važne informacije o temperaturama i
razinama punjenja.
Hazır Mamul Uydu Silo Sistemleri
Bunlar daha ziyade, çevresel olarak istenmeyen
Bu sistem silolar arasında herhangibir ısı kaybı
durumlarda normal çalışma saatleri dışında alınır.
taleplerine
mahallerde ve şehir içleri içindir. Hazır Mamul, bu
Burada asfalt, zemin seviyesinde besleme silosuna ve
buradan tampon görevi yapan bir ara siloya konveyör
oluşmadan
müşteriden
hızlı
bir
gelen
şekilde
değişik
cevap
dizayn
verilmesini
sağlamakta ve plent kapasitesini artırmaktadır.
vasıtası ile yüklenir.
Buradan yatay bir dağıtım arabası 100 t kapasiteli 6
silodan herhangi birini (tamamen izolasyonlu ve tartı
sistemli) doldurur. Her bir silo, uzun süreli stoklama
için, anti-oksitli doldurma kapakları ve boşaltma
kapakları ile teçhiz edilmiştir.
Postrojenje za miješanje sa satelitskim spremnicima
Ovakve
instalacije
spremnika
postavljaju
se
spremnici su izvedeni za dugoročnu pohranu, s
više ne zadovoljavaju ekološke zahtjeve.
punjenje i izlaznim klapnama. Satelitsko postrojenje
uglavnom u gradovima, gdje postrojenja za miješanje
asfalta
Asfalt se obično noću dostavlja iz postrojenja koja se
nalaze izvan gradova i na terenu puni u prihvatni
lijevak na tlu.
Odavde se asfalt odvodi kosim
zagrijanim stružnim transporterom u među spremnik,
a zatim prebacuje u distribucijsku kablicu. Kablica
potom,
zavisno od potreba, puni jedan od 6
spremnika sa po 100t sadržaja. Grijani i izolirani
posebnim,
svojom
zračno
nepropusnim
koncepcijom
omogućuje
s
poklopcima
različitim
za
spremnicima
pohranu različitih receptura i dopušta
brzi obrtaj materijala.
Osim toga, na taj način se
rasterećuju i okolna postrojenja.
Isı kaybını, tozu ve gürültüyü minimuma indiren Yatay
Horizontalno tračno postrojenje kablice u konte-
değiştirilebilir aşınma
emisija prašine i mirisa plinova. Kablica je opremljena
Kova Sistemi-Bu sistem, tamamiyle aşınmaya dayanıklı
plakaları ile kaplanmıştır ve
elektrik ısıtmalı boşaltma ağzı çift hava silindiri ile
idare edilmektedir.Silolarda Maksimum Seviye Göstergeleri vardır. Dökülme ve kapaktan damlamayı önlemek
için,
kapak,mikserin
altına
yapılabilecek şekilde monte edilmiştir.
tam
dolum
Kovalı Sistemlerde, mikseraltı ray bölümü elektrikli
olarak yukarı çakilebilmekte ve
böylece mikserden
kamyona direkt boşaltma yapılabilmektedir.
Preklopnim segmentom instaliranim u kabličnom
tračnom postrojenju, traka se ispod miješalice može
podignuti električno upravljanom lančanom dizalicom
i na taj način omogućava izravan ukrcaj kamiona.
jnerskoj izvedbi, za sprječavanje gubitka topline,
zamjenljivim potrošnim pločama izrađenim iz specijalnog čelika.
Izlazne klapne su električno grijane i
spremnika
je opremljena Max-dojavnikom razine
pokretane pomoću dva zračna cilindra. Svaka komora
punjenja. Ispod miješalice je instalirana zaštitna klapna
protiv kapanja, koja osigurava čisto punjenje kablice.
GELENEK & KALİTE
BENNINGHOVEN, en değerli varlığı olan müşterilerinin
memnuniyeti için, 100 yılı aşmış olan ileri teknolojide öncü
olma geleneği ve özverili işgücünün ayrıcalığı ile, başarı
hikayesini sürdürmeye gayret etmektedir. 800’den fazla
çalışan, BENNINGHOVEN ürünlerinin itibarını dünyanın her
yerine yaymaktadır.
TRADICIJA & KVALITETA
Stogodišnjom tradicijom predvodnika u
tehnološki
naprednim rješenjima u kombinaciji sa savršeno obučenim
osobljem BENNINGHOVEN nastoji održati uspješnost kako bi
osigurao zadovoljstvo svoje najvrjednije imovine – kupca.
Preko 800 zaposlenika širi dobar glas BENNINGHOVEN
proizvoda diljem svijeta.
D
D
D
A
BG
CZ
F
Hilden
Wittlich
Berlin
Graz
Sofia
Prag
Paris
GB
H
LT
PL
RO
RUS
S
Leicester
Budapest
Vilnius
Warschau
Sibiu
Moskau
Göteborg
BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG
D-54486 Mülheim / Mosel
Fax: +49 (0)6534 - 8970
www.benninghoven.com
dop: 06'13
Industriegebiet
Phone: +49 (0)6534 - 1890
[email protected]
Download

Verladesilo_TR_HR-einzelseiten PDF.indd