T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
Basın ile İlişkiler Müdürlüğü
Konu: Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı
17/04/2015
Orhan Öğe’nin İddialarına İlişkin
Açıklama
BASIN AÇIKLAMASI
Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Öğe’nin 17 Nisan 2015 tarihinde basına
yansıyan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu hedef alan açıklamaları gerçekleri yansıtmayan,
Kurumumuzu yıpratmaya yönelik açıklamalardır. Bu açıklamalar kamu görevi yerine getiren şahsa
yakışmayacak, devlet geleneğine ve teamüllerine aykırı açıklamalardır.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Anayasa ve yasaların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde
faaliyet gösteren, ülkemizin iletişim ve bilgi teknolojileri alanında geldiği göz kamaştırıcı durumun en
önemli aktörlerinden birisidir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun telefon dinlemesi yapmak gibi bir görevi bulunmamaktadır.
Mevzuatlar çerçevesinde ve mahkeme kararları doğrultusunda telefon dinlemeleri Kanunda kendisine bu
görev verilenler tarafından yapılmaktadır.
Basına yansıyan açıklamalarda yer alan BTK’nın yabancı teknolojilerle 4G lisanslarını vereceğine yönelik
beyanlar gerçeği hiçbir suretle yansıtmamaktadır.
Bilindiği üzere, 5809 sayılı kanuna göre Bakanlık politikaları doğrultusunda 4G yetkilendirmesinde
yerli ürün kullanımı ve AR-GE yükümlülükleri getirilmektedir.
İhale şartnamesine göre işletmeciler tarafından 4G sisteminde kullanılacak yazılım ve donanımın
% 50'si Türk firmalarından temin edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
Buna ilaveten 3G ihalesinde olmayan yüzde 15 yerli ürün kullanma (baz istasyonu ve soft switch vb.)
zorunluluğu da getirilmiştir.
AR-GE’ye verilen önemin göstergesi olarak 4G lisansı alan işletmecilerin çalıştırmakla zorunlu oldukları
AR-GE elmanı sayısı 750’ye çıkarılmıştır.
BTK tarafından 4G yetkilendirmesi kapsamında getirilen bu düzenlemeler ile yerli teknoloji üretimi
yapan firmaların motive edilmesi ve yerli teknoloji üretiminin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yönelik ‘yabancı vendorlar yönetiyor’ ithamı asla kabul
edilemez, Kurum çalışanlarını zan altında bırakan, hayal mahsulü, gerçeklerle uzaktan yakından alakası
bulunmayan, hezeyan türü açıklamalardır. Bu açıklamaları kınıyor ve şiddetle reddediyoruz. Bu
açıklamalara karşı gerekli her türlü yasal yollara müracaat edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
GMK Bulvarı Yeşilırmak Sok. No:16 Demirtepe/ANKARA
Tel: (312) 294 70 37 Faks: (312) 294 72 46
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.btk.gov.tr
Download

T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Basın ile İlişkiler