Erdek MYO 2014-2015 Bahar Yarıyılı Mazeret Sınav Programı
20.04.2015
10.00
Yiyecek ve İçecek Servisi II
Melike DÜBÜŞ
Taşkın BAYRAK
Berna ERCAN
11.00
Kat Hizmetleri
Berna ERCAN
Mert ALTINEL
21.04.2015
10.00
Mutfak Hizmetleri Yönetimi
Berna ERCAN
Yerel Yönetimler
Süleyman BOZKAYA
11.00
Türk Dili II
Berna ERCAN
Batuhan KILIÇ
Siyaset Bilimi
Süleyman BOZKAYA
Batuhan KILIÇ
Ruhsat İşleri ve Denetim
Süleyman BOZKAYA
13.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Berna ERCAN
13.00
Yabancı Dil II
Berna ERCAN
Meslek Etiği (Aytaç Hoca)
Süleyman BOZKAYA
Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama
Süleyman BOZKAYA
14.00
Önbüro Hizmetleri Yönetimi
Berna ERCAN
14.00
Genel Muhasebe (Cihat Hoca)
Berna ERCAN
Otelcilik Otomasyon Sistemleri II
Yasemin CANKURTULUŞ
Yerel Yönetimler Maliyesi
Süleyman BOZKAYA
Fatma Nesli ATEŞ
Deniz KARAKUŞ
Hilal MUTAFOĞLU
15.00
Otel İşletmeciliği
Berna ERCAN
Turizm Coğrafyası
Melike DÜBÜŞ
Taşkın BAYRAK
Kent Planlaması ve İmar Uygulamaları
Süleyman BOZKAYA
Esma ÖLÇER
16.00
Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler
Süleyman BOZKAYA
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Süleyman BOZKAYA
Download

Erdek MYO 2014-2015 Bahar Yarıyılı Mazeret Sınav Programı 20.04