T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekanlığına
…../…../ ……
Fakülteniz…..….…………………………..
bölümü
……………
numaralı
……..sınıf …… yarıyıl öğrencisiyim.
…. / …/….…..
tarihlerinde mazeretim olduğundan yarıyıliçi sınavına
giremedim. Aşağıda dökümü verilen derslerden yarıyıliçi mazeret sınavlarına girmek
istiyorum. ( Mazeret belgem ektedir.)
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
DERSİN ADI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
YARIYILI
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
…………
ADI
SOYADI
İMZA
ADRES :
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
TEL:
EV : ..……………………………..
CEP: ……………………………….
: ……………………….
: …..……………………..
: …..……………………..
Download

Mazeret Sınavı Dilekçesi - Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi