HAYAT BİLGİSİ – ÇALIŞMA SAYFASI
BÖLGELERİMİZ VE ÖZELLİKLERİ
Aşağıdaki Türkiye haritasında bölgeler numaralandırılmıştır. Numaraların
hangi bölgeleri gösterdiğini ve bu bölgelere ait bir özelliği aşağıya yazınız.
BÖLGENİN ADI
ÖZELLİKLERİ
1
………………………………….……………..………………..
………………………………….………………..………………..
2
………………………………….……………..………………..
………………………………….………………..………………..
3
………………………………….……………..………………..
………………………………….………………..………………..
4
………………………………….……………..………………..
………………………………….………………..………………..
5
………………………………….……………..………………..
………………………………….………………..………………..
6
………………………………….……………..………………..
………………………………….………………..………………..
7
………………………………….……………..………………..
………………………………….………………..………………..
Aşağıda verilen görsellerin numaralarını ilgili oldukları bölgelere yazın.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Marmara
Bölgesi
Ege
Bölgesi
Akdeniz
Bölgesi
İç
Anadolu Karadeniz
Bölgesi
Bölgesi
Doğu
Anadolu
Bölgesi
Güneydoğu
Anadolu
Bölgesi
………………..…. ………………..…. ………………..…. ………………..…. ………………..…. ………………..…. ………………..….
Download

bölgemizin özellikleri