1
Eczacılık Yemini
Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu
andan itibaren, hayatımı insanlık hizmetine
vakfedeceğime, san'atımı hakkaniyetle ve
bilgilerimi insanlık aleyhinde
kullanmayacağıma, mesleğim dolayısı ile
öğrendiğim sırları saklayacağıma, hastanın
sağlığını baş kaygım olarak telakki edeceğime,
meslektaşlarıma saygı göstereceğime,
düşkünleri her hususta gözeteceğime ve onlara
yardım edeceğime, din, milliyet, ırk, parti ve
sosyal sınıf farklarının vazifemle vicdanım
arasına girmesine müsaade etmeyeceğime,
hocalarıma karşı hürmet ve minnettarlığı
ömrüm boyunca muhafaza edeceğime,
namusum ve vicdanım üzerine and içerim.
2
TC.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
20. BÖLGE SAKARYA (BOLU-DÜZCE) ODASI
6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 8. maddesi gereğince Odamızın
2014 yılı Seçimsiz Mali Genel Kurulu 5 Eylül 2014 Cuma saat. 14.00 de Tığcılar Mah.
Küçük Osman Sok. No.27 oda merkezinde gerçekleştirecek olup, çoğunluk
sağlanamadığı takdirde 6 Eylül 2014 Cumartesi saat.14.00 de aynı yer ve saatte
çoğunluğa bakılmaksızın aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.
20. Bölge Sakarya Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Ecz. Orhan YONTAR
GÜNDEM
1-Açılış
2-Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3-Genel Kurul Divan Seçimi
4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5-Yönetim Kurulu Mali Raporun okunması
6-Denetleme Kurulu Raporu okunması
7-Raporların görüşülmesi
8-Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibrası
9-2014-2015 tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
10-Dilek ve temenniler
11-Kapanış
3
YÖNETİM KURULU
Başkan
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
İstiklal Eczanesi
Emniyet Eczanesi
Hakan Eczanesi
Aile Eczanesi
Sağlık Eczanesi
Lule Eczanesi
Tolga Eczanesi
: Ecz. Orhan Yontar
: Ecz. Ümit Aralp
: Ecz. Hakan Kıran
: Ecz. İlhan Durgut
: Ecz. Ertunç Özgüç
: Ecz. Lule Ataman
: Ecz. Tolga Taşkın
DENETLEME KURULU
Başkan
Üye
Üye
: Ecz. E. Gülay Erkan
: Ecz. E. Gülay Erkan
: Ecz. Yusuf Mut
Gül Eczanesi
Esen Eczanesi
Umut Eczanesi
HAYSİYET KURULU
Başkan
Sekreter
Üye
Üye
Üye
: Ecz. Ümmühan Çoruh Ataer
: Ecz. Nusret Kırma
: Ecz. Neslihan Demirel Uğurlu
: Ecz. Erkan Mert
: Ecz. Devrim Altan (Tokgöz)
Çoruh Eczanesi
Şifa Eczanesi
Stad Eczanesi
Taraklı Eczanesi
Serbest Eczacı
BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ
İstiklal Eczanesi
Aziziye Eczanesi
Arzu Eczanesi
Yalçın Eczanesi
Ilgaz Eczanesi
Alifuatpaşa Eczanesi
Mina Eczanesi
Ecz. Orhan Yontar
Ecz. Muhammed Çorbacıoğlu
Ecz. Arzu Beykoz
Ecz. Ali Subaşı
Ecz. Kenan Ilgaz
Ecz. Sebati Koçsar
Ecz. Aytaç Özer
4
BOLU İL TEMSİLCİLERİMİZ
Ecz. Neslihan Demirel
Ecz. Aytaç Özer
Ecz. Tuğba Eratalar
Ecz. Semra Aktaş Gökçel
Stad Eczanesi
Mina Eczanesi
Tuğba Eczanesi
Aktaş Eczanesi
Gerede İlçesi Temsilcimiz
Ecz. Celal Bayar
Ecz. Cem Burku
Sağlık Eczanesi
Esentepe Eczanesi
DÜZCE İL TEMSİLCİLERİMİZ
Ecz. Kemal Demir
Demir Eczanesi
Ecz. Tahsin Başar
Burakcan Eczanesi
Akçakoca İlçesi Temsilcimiz
Ecz. Nusret Kırma
Şifa Eczanesi
BÖLGE TEMSİLCİLERİMİZ
SAKARYA
Ferizli İlçesi Temsilcimiz
Ecz. Ali Subaşı
Yalçın Eczanesi
Sapanca İlçesi Temsilcimiz
Ecz. Burcu Balcı Aralp
Sapanca Eczanesi
Pamukova İlçesi Temsilcimiz
Ecz. İ. Güven Övün
Övün Eczanesi
Geyve İlçesi Temsilcimiz
Ecz. Tutkun Yıldırım
Tutkun Eczanesi
Akyazı İlçesi Temsilcimiz
Ecz. Kutay İnce
Kutay İnce Eczanesi
Hendek İlçesi Temsilcimiz
Ecz. Özlem Coşkun
Özlemşifa Eczanesi
Karasu – Kocaali İlçesi Temsilcimiz
Ecz. Yakup Altıntaş
Sakarya Eczanesi
Kaynarca İlçesi Temsilcimiz
Ecz. Yusuf Mut
Umut Eczanesi
Arifiye İlçe Temsilcimiz
Ecz. Lule Ataman
Lule Eczanesi
Serdivan İlçe Temsilcilisi
Ecz. Fatma Kesen
Sude Eczanesi
5
DENETÇİ ECZACILAR
SAKARYA
Ecz. Pınar Çalışkan
Ecz. İ. Güven Övün
Ecz. Fatma Kesen
Ecz. Banu Kaya
Ecz. Fatmagül Sönmez
Ecz. Ebru Özdemir
Ecz. Özlem Coşkun
Ecz. Burcu Aralp
Ecz. Canan Aydemir
Ecz. Engin Gündoğar
Ecz. Serap Zergeçit
Ecz. Faruk Sezer
Ada Eczanesi
Övün Eczanesi
Sude Eczanesi
Maltepe Eczanesi
Sönmez Eczanesi
Hızırtepe Eczanesi
Özlem Şifa Eczanesi
Sapanca Eczanesi
Aydemir Eczanesi
Gündoğar Eczanesi
Serap Eczanesi
Sezer Eczanesi
BOLU
Ecz. Sezen Koçak
Ecz. Bahadır Yücetürk
Ecz. Elmas Özer
Ecz. Ayşan Özcan
Ecz. Ayşegül Işık Özer
Ecz. Şener Korkut
Ecz. Sare Kolludemiroğlu
Ecz. Semra Gökçel
Ecz. Mesut Ünal
Sezen Eczanesi
Yüce Eczanesi
Elmas Eczanesi
Atalay Eczanesi
Sinem Eczanesi
Korkut Eczanesi
İkizler Eczanesi
Aktaş Eczanesi
Ünal Eczanesi
DÜZCE
Ecz. Tahsin Başar
Ecz. Bülent Yarar
Ecz. Evren Kuşçuoğlu
Ecz. Hale Ilgaz
Ecz. Faik Aktüre
Ecz. Ebru Uzun
Ecz. Osman Altundal
Ecz. Adnan Aydın
Ecz. Utku Topçu
Ecz. Sema Bedir
Ecz. Yasemin Uslu
Burakcan Eczanesi
Yarar Eczanesi
Kuşçuoğlu Eczanesi
Yeniılgaz Eczanesi
Ömür Eczanesi
Ebru Eczanesi
Aydınpınar Eczanesi
Aydın Eczanesi
Utku Eczanesi
Bedir Eczanesi
Şifa Eczanesi
6
BURS KOMİSYONU
Ecz. Orhan Yontar
Ecz. Hakan Kıran
Ecz. Ertunç Özgüç
Ecz. Çakır Ali Esen
Ecz. Yakup Altıntaş
İstiklal Eczanesi
Hakan Eczanesi
Sağlık Eczanesi
Esen Eczanesi
Sakarya Eczanesi
MİSEP KOMİSYONU
Ecz. Ebru Özdemir
Ecz. İlhan Durgut
Ecz. Ümit Aralp
Hızırtepe Eczanesi
Aile Eczanesi
Emniyet Eczanesi
SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Ecz. Fatma Kesen
Sude Eczanesi
Ecz. Yakup Altıntaş
Sakarya Eczanesi
Ecz. Tahsin Başar
Burakcan Eczanesi
NÖBET KOMİSYONU
Ecz. Ümit Aralp
Ecz. Lule Ataman
Ecz. Gülay Erkan
Emniyet Eczanesi
Lule Eczanesi
Gül Eczanesi
MUVAZAA KOMİSYONU
Ecz. Muhammed Çorbacıoğlu Aziziye Eczanesi
Ecz. Ümmühan Çoruh Ataer Çoruh Eczanesi
RESMİ KURUMLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
Ecz. Orhan Yontar
İstiklal Eczanesi
Ecz. Ümit Aralp
Emniyet Eczanesi
Ecz. Ertunç Özgüç
Sağlık Eczanesi
Ecz. Yusuf Mut
Umut Eczanesi
7
MEİPT KOMİSYONU
Ecz. İlhan Durgut
Ecz. Ebru Özdemir
Ecz. Mustafa Kırayoğlu
Ecz. Fatma Gül Sönmez
Ecz. Alper Alpay
Ecz. Banu Kaya
Ecz. Fatma Kesen
Ecz. Canan Aydemir
Ecz. Sema Arman
Ecz. Lule Ataman
Ecz. Burcu Öğrenir
Ecz. Sultan Açıkgöz
Aile Eczanesi
Hızırtepe Eczanesi
Kırayoğlu Eczanesi
Sönmez Eczanesi
Alper Eczanesi
Maltepe Eczanesi
Sude Eczanesi
Aydemir Eczanesi
Konak Eczanesi 2. Eczacısı
Lule Eczanesi
Altınova Hastanesi
Selçuk Ecza Deposu
MALİ DANIŞMANIMIZ
Ahmet Genç
Salim Çekiçdibi
ODA ÇALIŞANLARIMIZ
Sakarya
Selmin Eren – Ayhan Baş
Pınar Durahim – Enes Al
Çiğdem Ediz
Bolu
Ayşe Çelik –Emre Dinçel
Düzce
Münevver Yılmaz
8
Değerli Meslektaşlarım;
Sakarya Eczacı Odası 2014 yılı Seçimsiz Mali Kongremizin Eczacılık
mesleğimizin saygınlığına, geleceğimize, bilime, insana yakışır üretken ve
fikirlerin ortaya çıktığı bir kongre olmasını diliyorum.
Geçtiğimiz dönemlerde kaybettiğimiz tüm eczacı dost ve büyüklerimizi
rahmet ve şükranla anıyorum.
Günümüzde modern tıp iyileşmek için hem gereken zamanı azaltıyor hem
de şansı arttırıyor. Sağlık zamanı harcarken insanlık modern tıbbı aşıp
monotıbba doğru ilerledikçe teşhis ve tedavi daha kolaylaşıp birlikte olmaya
başlıyor.
Gelişen tıbbın ışığında mesleğimizde her konuda ilerleme kaydetmekte
ilaçların, sağlık ürünlerin ve bazı tıbbi cihazların akılcı kullanımı sağlamak en
uygun terapötik sonuçlar elde etme sorumluluğu taşıyan bir meslek olarak
topluma ve hastalarımıza hizmet etmektedir.
Mesleğimizin bunca fedakarlığına rağmen global bütçe uygulamasında
ilaç şirketlerinin zararlarını eczacıdan karşılamak için ticari iskontaların
kaldırılmasından ve stok zararlarının firmalar ve bazı depolar tarafından
ödenmemesi meslektaşlarımızı ekonomik olarak zora sokmaktadır. Bu
olumsuzlukların giderilmesi ve güzide bir meslek olan eczacılığın devamı için
ilgililerin mesleğimize daha olumlu bakmaları gerekmektedir.
Eczacılık, günümüzde ilaçtan ziyade hasta odaklı olmaya doğru hızla
ilerlemektedir. Bu gelişmelere paralel olarak batıda pek çok ülkede olduğu gibi
biz eczacılara yaptığı meslek uzmanlığına bağlı olarak yapmış olduğu
danışmanlık hizmeti çerçevesinde meslek hakkı muhakkak tanınmalıdır.
Geleceğe kalacak bir eczacılık hizmeti verebilmek için;
Mesleki gelişime öncelik vermek,
Ekonomik iyileştirmeler ve kazanımlar elde etmek,
Örgütsel gelişimi ve atılımı sağlamak zorundayız.
Bu vesile ile Mali Kongremizin Eczacılık mesleğine, sağlık sistemine
halkımıza ve meslektaşlarımıza umut dolu yarınlar getirmesini diliyor, Saygılar
Sunuyorum..
Ecz. Orhan YONTAR
20.BÖLGE SAKARYA ECZACI
ODASI BAŞKANI
9
FAALİYET
RAPORU
01 Eylül 2013
31 Ağustos 2014
10
FAALİYET RAPORU
1 Eylül 2013 - 31 Ağustos 2014
 24 Eylül 2013 Miadı geçmiş ilaçlarla ilgili Ecz. Ertunç Özgüç ‘ün başkanlığında
çalışma başlatıldı.
 24 Eylül 2013 TEB tarafından hazırlanan Eczane Tabanlı Tansiyon Kontrol ve
İzlenim Programına Ecz. Ümit Aralp ve Ecz. Lule Ataman katılmıştır.
 24 Eylül 2013 Ecz. Burcu Öğrenir ile özel hastanelerdeki eczacılarımızın
sorunları görüşülmüş, Özel hastanelerin ziyaretleri yapılmıştır.
 3 Ekim 2013 İl Sağlık Müdürlüğü’nde İl sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile eczane
destek personelinin eğitimleri ile ilgili görüşmeler yapıldı.
 09 Ekim 2013 Dağıtıma giren reçetelerle ilgili sıkıntılar Korucuk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi doktorlarıyla görüşülerek değerlendirilmiştir.
 09 Ekim 2013 Diyaliz reçeteleri ile ilgili Nefromed Diyaliz Merkezi ile
görüşmeler yapılmıştır.
 22 Ekim 2013 Miadı geçmiş ilaçlarla ilgili Vergi Daireleri ile görüşmeler
yapıldı.
 24 Ekim 2013 Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nde Eczane Teknisyenleri ile ilgili
komisyon toplantısına katıldık.
 29 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramımız kutladık.
 30 Ekim 2013 Atık ilaçlarla ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığı ile görüşme
yapıldı.
 04 Kasım 2013 Kocaeli Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurettin Nacar ve
Sağlık Şube Müdürü Ecz. Bukey Kolaylı ziyaret edildi.
 05 Kasım 2013 Sakarya İl Sağlık Müdürü Murat Alemdar ve Halk Sağlığı
Müdürü Aydın Erdoğan ziyaret edildi. Eczacılarımızın ve mesleğimizin
sorunları aktarıldı. Atık ve miadı geçmiş ilaçlarla ilgi ortak bir çalışma
yapılması istendi.
 05 Kasım 2013 Odamıza Sakarya Büyük Şehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
ziyaterette bulundu.
 06 Kasım 2013 Sakarya Valisi Mustafa Büyük ziyaret edildi. Atık ilaçlar ile
ilgili yapılan çalışmalar ve eczacılarımızın sorunları dile getirildi.
 06 Kasım 2013 Sakarya CHP İl Başkanığı ’nda CHP İl Başkanı Yüksel
Büyükata ziyaret edildi.
 06 Kasım 2013 Sakarya MHP İl Başkanlığı’nda MHP İl Başkanı Muhammet
Bülbül ziyaret edildi.
 12 Kasım 2013 Ecz. Yusuf Mut’un Başkanlığında Denetçi Eczacılarımızla
bilgilendirme toplantısı yapıldı.
 19 Kasım 2013 Düzce İl Temsilciliğimize ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne
ziyarette bulunduk.
 20 Kasım 2013 Bolu İl Temsilciliğimize ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne
ziyarette bulunuldu.
11
 10 Aralık 2013 Miadı geçmiş ilaçlarla ilgili Ecz. Ertunç Özgüç daha önce Miadı
geçim ilaçlarla ilgili çalışma yapmış olan İstanbul Eczacı Odası ile görüşmelerle
bulundu.
 23 Aralık 2013 TEB ‘ne yapılan eczane çalışma saatlerini ile ilgili
değerlendirme toplantısına katılındı.
 29 Aralık 2013 Serdivan ilçesinde temsilcimizin gerçekleştirmiş olduğu
kahvaltı programına odamızdan Ecz. İlhan Durgut katılmıştır.
 08 Ocak 2014 TEB’in düzenlediği 1. Başkanlar Kurulu Danışma toplantısına
Ecz. Orhan Yontar katıldı.
 11 Ocak 2014 Astım konulu eğitim Doç.Dr. Kutay Demirkan tarafından
odamızda verildi.
 15 Ocak 2014 BEK ‘in düzenlediği Bolu ilinde yapılan toplantıya yönetim
kurulu olarak katıldık.
 16 Ocak 2014 BEK ‘in düzenlediği Düzce ilinde yapılan toplantıya yönetim
kurulu olarak katıldık.
 04 Şubat 2014 Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü Ölçü Ayar Müdürlüğü ile 1 Ocak –
28 Şubat muayene beyanname verilmesi hakkında görüşme yapıldı.
 11 Şubat 2014 Terazi ölçü ayarları ile kalibrasyon şirketleriyle terazi ölçü
ayarları için kalibrasyon şirketleri ilgili görüşmeler yapılarak fiyat teklifleri
değerlendirildi.
 11 Şubat 2014 Daha önce Yurtdışından TEB tarafından getirilen ilaçların, daha
sonra Bakanlık tarafından ruhsat almış ilaçların SGK ’nun listesinde
gözükmemesi ile ilgili SGK Müdürlüğü ile görüşülüp sorun giderildi.
 4 Mart 2014 Hastaneden çıkan elektronik raporların Başhekimlik tarafından
onayı yapıldıktan sonra medula sisteminde gözükmeyen rapor onaylarının
görünmesi için ilgililerle görüşülüp sorun giderildi.
 6 Mart 2014 TEB de gerçekleşen, SGK teftişlerinden dolayı yaşanan
sıkıntıların değerlendirildiği toplantıya katıldık.
 07 Mart 2014 Aile Eczacılığı Çalıştayına odamızı temsilen Ecz. Ebru Özdemir
katıldı.
 25 Mart 2014 Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Özel Sağlık Hizmetleri Eczacılık ve
Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü’nün yapmış olduğu merkez ve ilçelerdeki
denetimlerde, denetim yapan görevlilerle eczacılar arasında zaman zaman itilafa
düşüldüğünden konu başlıkları belirlenip İl Sağlık Müdürlüğü ile Yönetim
Kurulu olarak görüşme yapıldı.
 26 Mart 2014 Kocaeli SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ziyaret edildi.
 01 Nisan 2014 TEB’in “ Olağan Üstü Durumlarda İlaç ve Eczacılık Hizmetleri”
eğitimi hakkındaki toplantıya Ecz. İlhan Durgut, Ecz. Güven Övün ve Ecz.
Sema Arman katıldı.
 18 Nisan 2014 BEK’in düzenlediği Başkanlar Danışma Kurulu toplantısına Ecz.
Orhan Yontar katıldı.
 17-18-19 Nisan 2014 TEB Yüksek Haysiyet Divanı toplantısına bir eczanenin
dosyası gönderildi.
 23 Nisan 2014 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladık.
12
 29 Nisan 2014 TEB ’in düzenlediği 2. Başkanlar Kurulu Danışma toplantısına
Ecz. Orhan Yontar katıldı.
 03Mayıs 2014 TEB Bolu Gazelle Resort Otel’de Ülke Sağlık ve İlaç
Politikalarına Bakış temalı toplantıya Ecz. Orhan Yontar katıldı.
 12 Mayıs 2014 Odamız konferans salonunda Sayın Mustafa Özarslan ’ın
sunduğu Danışman Eczacı Nasıl Olmalı konulu konferans yapıldı.
 14 Mayıs 2014 Eczacılar Günü sebebi ile Atatürk Anıtına çelenk koyuldu ve
basın açıklaması yapıldı. Eczacılık haftası için düzenlenen etkinlikler Soma
faciası nedeni ile iptal edildi.
 19 Mayıs 2014 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.
 21 Mayıs 2014 Sakarya Elmas İn Garden Otel’de Eczane İçi Mükemmel
Yönetim konulu seminer yapıldı.
 24 Mayıs 2014 BEK’in 35. Olağan Genel Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu
adına Ecz. Orhan Yontar katıldı.
 27 Mayıs 2014 Sakarya Sağlık Müdürü Murat Alemdar ile eczane denetimlerde
yaşanan sorunlarla ilgili görüşme yapıldı.
 3 Haziran 2014 KKİ vermeyen firmaların TEB web sayfasında yayınlanması
için TEB’e yazı yazıldı.
 3 Haziran 2014 Yatan hasta reçeteleri hastane üniteleri olmadığı için
FarmainBox’a girilmesi SGK ile görüşülüp geçici olarak kaldırıldı.
 3 Haziran 2014 2007 yılında başladığımız Eczalife programı TEB’in Farmain
Box programı devreye girdiği için kaldırıldı.
 05-06-07.Haziran.2014 tarihleri arasında Malatya Eczacı Odası ev sahipliğinde
yapılan 39. Dönem merkez heyeti 1. Bölge toplantısına katılındı.
 8 Temmuz 2014 Sakarya Halk Sağlığı Müdürü Aydın Erdoğan ile görüşülerek
Aile hekimlerinin Hastane Acillerinde yazmış oldukları reçeteler ve mobil reçete
teslimindeki sıkıntıları ile görüşüldü.
 9 Temmuz 2014 TEB’in düzenlediği ilaçta durum komisyonu icra kurulu
toplantısına Başkan Ecz. Orhan Yontar katıldı.
 18 Temmuz 2014 Geleneksel iftar yemeğimiz odamız tarafından düzenlendi.
 24 Temmuz 2014 21-22 Ağustos tarihinde yapılacak Yüksek Haysiyet Divanı
Kuruluna bir eczacı dosyası sevk edildi.
 13 Ağustos 2014 TEB’in düzenlediği 3. Başkanlar Kurulu Toplantısına Ecz.
Orhan Yontar katıldı.
 30 Ağustos 2014 Zafer Bayramı kutlandı.
Gelen Evrak: 976
Giden Evrak: 394
Yardımlaşma Sandığından Kredi Alan Eczacı Sayısı: 24
13
MEİP FAALİYET RAPORU
ECZ. İLHAN DURGUT
1- Merkez Eczaneleri İstişare Projesi (MEİP);
Tüzükte belirtildiği üzere, Merkez Eczaneleri İstişare Projesi (MEİP)’ nin amacı,
meslektaşlar arası dayanışmayı artırmak, etik kuralların devamlılığını sağlamak,
mesleğe katkı yapacak projeler üretmek ve projelerin takibini yapmak, genç
eczacıların Sakarya Eczacı Odası (SEO)’ nda görev alabilecekleri uygun bir ortam
sağlamaktır.
MEİP Temsilci’ leri son bir yılda 9 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda,
temsilciler, bölge eczaneleriyle ilgili sorunlarını masaya yatırmış ve bu konularda
çözüm yolları araştırılmıştır.
Ayrıca genç meslektaşlarımız, SEO çalışmalarına hazırlaması maksadıyla, MEİPT
toplantılarına çağrılmış, kendilerine genel manada mesleki görüşleri sorulup, bununla
ilgili projelerde görev almaları istenmiştir.
2- Sakarya Eczacı Odası ile Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama
(S.A.B.A.H.) Arama Kurtarma Derneği işbirliği;
Amaç; meydana gelebilecek bir afette toplumun zararını en aza indirebilmek
için, bireyleri bilinçli hale getirerek Temel Afet Bilincini her bireyde oluşturmaktır.
Bu kapsamda eczacı ve eczacı teknisyenlerinden oluşan bir arama kurtarma birimi
oluşturmak amaçlardan bir tanesidir.
Bunun için; 5 Mart 2014 Çarşamba günü 60 eczacı teknisyenine Temel Afet Bilinci
Eğitimi verilmiştir. Bu eğitimde doğal afetler anlatılmış, özellikle deprem ve sel
konuları ele alınmış; korunma ve afetten sonra nasıl davranış sergilenmesi gerektiği
üzerinde durulmuştur.
Türk Eczacıları Birliği bünyesinde yer alan TEB Akademi’ nin yürüttüğü ve
koordinatörlüğünü de GATA’ da eczacılık görevini sürdüren Ecz. Albay Prof. Yalçın
ÖZKAN’ ın yürüttüğü Olağanüstü Durumlar projesine odamız bünyesinden Ecz. Sema
ARMAN ve Ecz. Güven ÖVÜN katılmıştır. Bu proje kapsamında odamızla ilgili
yürütülecek çalışmalarda ismi geçen bu iki arkadaşımız görev alacaklardır. Bahsi
geçen bu projeye Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama (S.A.B.A.H.)
Arama Kurtarma Derneği kurucu başkanı Uzm. Ecz. İlhan DURGUT Sivil Toplum
Kuruluşlarının Olağanüstü Durumlarda ki Yeri konulu çalışmasıyla eğitici olarak davet
edilmiştir.
14
İŞYERİ, DİYALİZ, KAN ÜRÜNÜ, MOBİL REÇETE DAĞILIMI
Not: 2014 yılı 01 Ocak 2014 ile 31 Ağustos 2014 arasındaki verileri içermektedir. Diğer yıllar 12 ayı
içermektedir.
İŞYERİ
İşyeri
Bolu Toplam
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Toplam
229.457,42 TL
231.775,43 TL
233.910,65 TL
199.269,53 TL
166.207,80 TL
160.107,86 TL
98.897,10 TL
1.315.762,67 TL
1.260,01 TL
2.784,92 TL
3.863,12 TL
4.044,93 TL
1.464,97 TL
1.947,58 TL
4.164,47 TL
47.760,03 TL
Gerede
Göynük
4.810,53 TL
Mengen
Merkez
229.457,42 TL
Mudurnu
17.902,35 TL
17.470,13 TL
3.789,48 TL
22.581,54 TL
23.157,88 TL
19.635,44 TL
20.203,15 TL
9.869,27 TL
99.236,76 TL
222.816,26 TL
191.946,76 TL
155.776,93 TL
137.734,17 TL
132.258,56 TL
78.956,34 TL
1.148.946,44 TL
161,74 TL
1.480,00 TL
2.864,59 TL
5.291,25 TL
2.913,65 TL
1.950,45 TL
14.661,68 TL
Seben
821,96 TL
Yeniçağa
821,96 TL
197,42 TL
Sakarya Toplam
93,45 TL
290,87 TL
1.158.262,80 TL
1.122.282,63 TL
904.313,60 TL
911.642,37 TL
929.259,63 TL
1.066.747,16 TL
733.818,08 TL
6.826.326,27 TL
215.224,56 TL
167.036,29 TL
147.196,53 TL
146.193,42 TL
121.695,79 TL
137.618,48 TL
96.829,00 TL
1.031.794,07 TL
8.840,31 TL
4.927,63 TL
13.767,94 TL
Akyazı
Alifuatpaşa
Ferizli
9.911,35 TL
8.471,59 TL
8.890,21 TL
7.508,62 TL
27.494,03 TL
27.547,93 TL
17.505,81 TL
107.329,54 TL
Geyve
4.863,06 TL
3.058,00 TL
22.983,91 TL
20.399,55 TL
32.608,67 TL
31.690,30 TL
18.881,33 TL
134.484,82 TL
Hendek
57.545,89 TL
61.222,37 TL
71.422,38 TL
68.629,89 TL
67.892,51 TL
85.663,91 TL
56.984,88 TL
469.361,83 TL
3.475,56 TL
553,71 TL
1.482,92 TL
267,78 TL
6.799,61 TL
5.148,86 TL
17.728,44 TL
803,17 TL
659,04 TL
20,26 TL
924,89 TL
2.487,91 TL
4.798,94 TL
9.694,21 TL
7.536,92 TL
1.842,72 TL
2.576,12 TL
2.179,10 TL
8.271,50 TL
4.197,67 TL
33.228,09 TL
153,41 TL
2.955,11 TL
4.709,63 TL
7.818,15 TL
2.059,77 TL
2.887,17 TL
4.946,94 TL
Karapürçek
Karasu
Kaynarca
6.624,06 TL
Kocaali
Limandere
Merkez
780.444,78 TL
805.636,97 TL
560.398,92 TL
574.802,94 TL
584.094,86 TL
656.781,63 TL
453.070,97 TL
4.415.231,07 TL
Pamukova
16.717,81 TL
8.690,34 TL
32.242,78 TL
34.629,95 TL
34.276,02 TL
42.337,70 TL
26.933,31 TL
195.827,91 TL
Sapanca
56.243,48 TL
59.113,08 TL
48.830,67 TL
46.639,99 TL
42.674,05 TL
40.056,28 TL
28.366,01 TL
321.923,56 TL
Söğütlü
5.496,22 TL
5.998,52 TL
8.268,90 TL
6.213,95 TL
14.998,52 TL
13.636,72 TL
8.576,87 TL
63.189,70 TL
1.387.720,22 TL 1.354.058,06 TL 1.138.224,25 TL 1.110.911,90 TL 1.095.467,43 TL 1.226.855,02 TL 832.715,18 TL 8.142.088,94 TL
Genel Toplam
İşyeri - Yıllara Göre Reçete Sayısı Dağılımı
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Sakarya
Bolu
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
8694
55658
51831
54801
60315
67840
42823
67
11956
12197
11150
10396
9477
5528
15
İşyeri Reçeteleri - İl Dağılımı
1.315.669,21 TL
Bolu
Sakarya
6.813.801,84 TL
Merkez
Akyazı
Hendek
Sapanca
Pamukova
Geyve
Ferizli
Söğütlü
Kaynarca
Karapürçek
Alifuatpaşa
Karasu
Kocaali
Limandere
4.415.231,07 ₺
1.031.794,07 ₺
469.361,83 ₺
321.923,56 ₺
195.827,91 ₺
134.484,82 ₺
107.329,54 ₺
63.189,70 ₺
33.228,09 ₺
17.728,44 ₺
13.767,94 ₺
9.694,21 ₺
7.818,15 ₺
4.946,94 ₺
İlçe Dağılımı
17.728,44 ₺
33.228,09 ₺
13.767,94 ₺
63.189,70 ₺
9.694,21 ₺
107.329,54 ₺
134.484,82 ₺
7.818,15 ₺
Merkez
Akyazı
4.946,94 ₺
195.827,91 ₺
321.923,56 ₺
Hendek
Sapanca
Pamukova
Geyve
Ferizli
469.361,83 ₺
Söğütlü
Kaynarca
Karapürçek
1.031.794,07₺
4.415.231,07₺
Alifuatpaşa
Karasu
Kocaali
Limandere
16
DİYALİZ
Not: 2014 yılı 01 Ocak 2014 ile 31 Ağustos 2014 arasındaki verileri içermektedir. Diğer yıllar 12 ayı
içermektedir.
Diyaliz
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Toplam
802.226,00 TL
645.870,21 TL
725.503,25 TL
509.107,77 TL
482.887,06 TL
536.570,24 TL
314.642,91 TL
4.016.807,44 TL
7.445,88 TL
6.281,96 TL
27.322,78 TL
38.699,07 TL
22.730,98 TL
102.480,67 TL
Gerede
51.815,47 TL
29.888,49 TL
46.438,21 TL
32.827,31 TL
30.560,79 TL
191.530,27 TL
Göynük
4.503,60 TL
5.607,16 TL
8.950,97 TL
25.622,44 TL
19.590,67 TL
64.274,84 TL
Mengen
26.850,87 TL
27.423,47 TL
23.268,72 TL
31.286,20 TL
31.242,89 TL
140.072,15 TL
Bolu
Dörtdivan
Merkez
802.226,00 TL
645.870,21 TL
624.880,04 TL
430.421,09 TL
366.063,56 TL
393.007,99 TL
201.671,62 TL
3.464.140,51 TL
Mudurnu
7.875,69 TL
7.772,21 TL
9.021,97 TL
8.974,41 TL
5.010,60 TL
38.654,88 TL
Yeniçağa
2.131,70 TL
1.713,39 TL
1.820,85 TL
6.152,82 TL
3.835,36 TL
15.654,12 TL
Sakarya
Akyazı
2.857.152,98 TL
2.861.205,01 TL
3.197.813,80 TL
2.205.737,24 TL
1.969.335,24 TL
2.616.219,53 TL
1.749.800,24 TL
17.457.264,04 TL
93.873,91 TL
98.268,81 TL
197.062,55 TL
175.970,14 TL
68.169,15 TL
61.831,80 TL
58.348,52 TL
753.524,88 TL
20.920,82 TL
32.712,91 TL
53.633,73 TL
Alifuatpaşa
Ferizli
1.457,67 TL
15.241,20 TL
49.034,77 TL
43.851,11 TL
23.664,70 TL
29.328,33 TL
24.860,82 TL
187.438,60 TL
Geyve
57.113,95 TL
80.342,03 TL
83.784,76 TL
26.133,24 TL
66.047,26 TL
94.286,98 TL
99.294,80 TL
507.003,02 TL
Hendek
21.403,56 TL
29.339,90 TL
92.715,09 TL
53.323,69 TL
69.873,29 TL
99.580,12 TL
65.532,04 TL
431.767,69 TL
Karapürçek
20.305,14 TL
7.675,31 TL
3.844,00 TL
1.664,07 TL
16.797,30 TL
49.402,13 TL
30.560,33 TL
130.248,28 TL
221.261,93 TL
120.348,69 TL
136.357,38 TL
112.206,75 TL
130.855,65 TL
114.037,24 TL
93.924,94 TL
928.992,58 TL
9.090,00 TL
74.764,00 TL
41.690,35 TL
37.560,99 TL
93.452,34 TL
41.089,04 TL
297.646,72 TL
4.859,27 TL
12.482,35 TL
25.725,76 TL
50.338,37 TL
81.974,73 TL
19.414,78 TL
195.504,83 TL
20.920,82 TL
6.763,66 TL
27.684,48 TL
Karasu
Kaynarca
Kocaali
709,57 TL
Limandere
Merkez
2.374.037,61 TL
2.459.493,73 TL
2.444.260,65 TL
1.622.036,18 TL
1.376.507,40 TL
1.813.263,87 TL
1.204.175,39 TL
13.293.774,83 TL
Pamukova
54.395,88 TL
18.835,37 TL
48.734,27 TL
45.668,40 TL
65.464,15 TL
50.686,04 TL
32.447,13 TL
316.231,24 TL
Sapanca
12.593,76 TL
17.710,70 TL
54.773,98 TL
54.783,65 TL
35.082,52 TL
41.505,12 TL
19.908,02 TL
236.357,75 TL
2.683,90 TL
28.974,46 TL
45.029,19 TL
20.767,86 TL
97.455,41 TL
Söğütlü
Genel Toplam
Merkez
Karasu
Akyazı
Geyve
Hendek
Pamukova
Kaynarca
Sapanca
Kocaali
Ferizli
Karapürçek
Söğütlü
Alifuatpaşa
Limandere
3.659.378,98 TL 3.507.075,22 TL 3.923.317,05 TL 2.714.845,01 TL 2.452.222,30 TL 3.152.789,77 TL 2.064.443,15 TL 21.474.071,48 TL
13.293.774,83 ₺
928.992,58 ₺
753.524,88 ₺
507.003,02 ₺
431.767,69 ₺
316.231,24 ₺
297.646,72 ₺
236.357,75 ₺
195.504,83 ₺
187.438,60 ₺
130.248,28 ₺
97.455,41 ₺
53.633,73 ₺
27.684,48 ₺
187.438,60 ₺
195.504,83 ₺
130.248,28 ₺
İlçe Dağılımı
97.455,41 ₺
236.357,75 ₺
53.633,73 ₺
297.646,72 ₺
316.231,24 ₺
431.767,69 ₺
27.684,48 ₺
Merkez
Karasu
Akyazı
Geyve
507.003,02 ₺
Hendek
753.524,88 ₺
Pamukova
928.992,58 ₺
Kaynarca
Sapanca
Kocaali
13.293.774,83 ₺
Ferizli
Karapürçek
Söğütlü
Alifuatpaşa
Limandere
17
Diyaliz - Yıllara Göre Reçete Sayısı Dağılımı
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Sakarya
Bolu
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
729
4319
4852
4035
4372
5272
3419
53
954
1220
1014
1292
1492
1030
KAN ÜRÜNÜ
Not: 2014 yılı 01 Ocak 2014 ile 31 Ağustos 2014 arasındaki verileri içermektedir. Diğer yıllar 12 ayı
içermektedir.
Kan Ürünü
Bolu Toplam
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Toplam
71.076,05 TL
125.135,35 TL
257.302,14 TL
545.001,30 TL
658.497,13 TL
898.170,18 TL
608.101,97 TL
3.163.284,12 TL
1.790,76 TL
43.522,32 TL
7.496,34 TL
6.108,54 TL
493.495,64 TL
651.000,79 TL
892.061,64 TL
Dörtdivan
0,00 TL
Gerede
Mengen
Merkez
58.917,96 TL
361,46 TL
71.076,05 TL
125.135,35 TL
255.149,92 TL
361,46 TL
608.101,97 TL
3.096.021,36 TL
Seben
4.500,54 TL
4.500,54 TL
Yeniçağa
3.482,80 TL
3.482,80 TL
Sakarya Toplam
2.229.921,16 TL
2.817.674,31 TL
3.143.370,12 TL
4.154.233,98 TL
5.399.131,65 TL
7.688.934,96 TL
4.705.632,10 TL
30.138.898,28 TL
Akyazı
70.021,67 TL
70.088,64 TL
183.474,73 TL
338.804,89 TL
364.203,01 TL
406.542,10 TL
334.103,83 TL
1.767.238,87 TL
Ferizli
111,60 TL
27.069,28 TL
20.884,48 TL
103.660,28 TL
49.549,67 TL
201.275,31 TL
Geyve
185,39 TL
77.035,94 TL
61.641,52 TL
87.975,64 TL
108.180,44 TL
173.819,04 TL
69.389,62 TL
578.227,59 TL
133.514,16 TL
111.483,50 TL
81.657,93 TL
136.117,13 TL
177.112,27 TL
222.363,91 TL
105.220,91 TL
967.469,81 TL
26.380,95 TL
220.424,44 TL
506.791,78 TL
441.857,99 TL
562.885,32 TL
214.439,73 TL
2.083.798,70 TL
43.599,79 TL
5.765,40 TL
127,76 TL
59.528,00 TL
29.764,00 TL
177.789,68 TL
421.530,08 TL
436.028,05 TL
1.124.767,57 TL
2.532.557,52 TL
2.515.441,48 TL
2.999.250,88 TL
4.013.010,65 TL
5.675.883,13 TL
3.455.713,68 TL
23.105.123,59 TL
11.302,40 TL
8.874,85 TL
16.628,42 TL
22.921,33 TL
6.055,40 TL
65.782,40 TL
9.899,62 TL
17.620,67 TL
30.579,54 TL
93.564,37 TL
35.131,21 TL
186.795,41 TL
1.964,86 TL
5.285,38 TL
Hendek
Karapürçek
Karasu
1.803,60 TL
111.018,49 TL
1.803,60 TL
Kaynarca
Kocaali
Merkez
Pamukova
Sapanca
Söğütlü
Genel Toplam
1.913.266,25 TL
49.365,19 TL
7.250,24 TL
2.300.997,21 TL 2.942.809,66 TL 3.400.672,26 TL 4.699.235,28 TL 6.057.628,78 TL 8.587.105,14 TL 5.313.734,07 TL 33.302.182,40 TL
18
23.105.123,59 ₺
2.083.798,70 ₺
1.767.238,87 ₺
1.124.767,57 ₺
967.469,81 ₺
578.227,59 ₺
201.275,31 ₺
186.795,41 ₺
65.782,40 ₺
49.365,19 ₺
7.250,24 ₺
1.803,60 ₺
Merkez
Karasu
Akyazı
Kocaali
Hendek
Geyve
Ferizli
Sapanca
Pamukova
Kaynarca
Söğütlü
Karapürçek
İlçe Dağılımı
186.795,41 ₺
65.782,40 ₺
201.275,31 ₺
578.227,59 ₺
49.365,19 ₺
7.250,24 ₺
1.803,60 ₺
967.469,81 ₺
1.124.767,57₺
Merkez
Karasu
Akyazı
1.767.238,87₺
Kocaali
Hendek
2.083.798,70₺
Geyve
Ferizli
Sapanca
Pamukova
23.105.123,5₺
Kaynarca
Söğütlü
Karapürçek
Kan Ürünü - Yıllara Göre Reçete Sayısı Dağılımı
1200
1000
800
600
400
200
0
Sakarya
Bolu
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
178
413
728
632
785
1088
735
40
58
91
95
117
124
64
19
MOBİL
Not: 2014 yılı 01 Ocak 2014 ile 31 Ağustos 2014 arasındaki verileri içermektedir. Diğer yıllar 12 ayı
içermektedir.
Mobil
Akyazı
Alifuatpaşa
Ferizli
Geyve
Hendek
Karapürçek
Karasu
Kaynarca
Kocaali
Limandere
Merkez
Pamukova
Sapanca
Söğütlü
Genel Toplam
Merkez
Akyazı
Hendek
Söğütlü
Geyve
Karasu
Alifuatpaşa
Pamukova
Kocaali
Kaynarca
Ferizli
Sapanca
Karapürçek
Limandere
2011
2012
2013
2014
Toplam
120.151,94 TL
222.027,31 TL
246,12 TL
88.504,01 TL
77.541,11 TL
2.300,85 TL
151.853,01 TL
149.882,58 TL
150.407,51 TL
70.343,86 TL
22.108,12 TL
57.215,45 TL
156.192,55 TL
6.712,61 TL
113.324,79 TL
23.206,01 TL
13.043,39 TL
686,57 TL
408.496,63 TL
71.509,01 TL
11.256,93 TL
130.868,36 TL
750.925,48 TL
220.320,61 TL
58.784,79 TL
384.980,64 TL
733.661,27 TL
16.944,52 TL
266.305,50 TL
77.684,61 TL
78.831,05 TL
15.258,43 TL
1.372.773,49 TL
217.985,12 TL
41.397,08 TL
454.182,27 TL
1.235.371,79 TL
4.690.034,86 TL
2.189,48 TL
25.285,19 TL
108.288,66 TL
21.691,62 TL
1.235,03 TL
44.316,15 TL
199.886,41 TL
33.500,42 TL
6.336,91 TL
94.007,04 TL
258.338,72 TL
149.976,75 TL
34.129,70 TL
87.408,17 TL
350.045,03 TL
10.231,91 TL
150.678,59 TL
54.478,60 TL
38.312,99 TL
14.571,86 TL
656.101,79 TL
91.284,07 TL
22.568,21 TL
184.990,72 TL
464.164,12 TL
887.381,84 TL
2.103.117,11 TL
2.302,12 TL
1.372.773,49 ₺
750.925,48 ₺
733.661,27 ₺
454.182,27 ₺
384.980,64 ₺
266.305,50 ₺
220.320,61 ₺
217.985,12 ₺
78.831,05 ₺
77.684,61 ₺
58.784,79 ₺
41.397,08 ₺
16.944,52 ₺
15.258,43 ₺
58.784,79 ₺
77.684,61 ₺
İlçe Dağılımı
41.397,08 ₺
16.944,52 ₺
15.258,43 ₺
78.831,05 ₺
Merkez
Akyazı
217.985,12 ₺
Hendek
220.320,61 ₺
Söğütlü
Geyve
266.305,50 ₺
1.372.773,49 ₺
Karasu
Alifuatpaşa
Pamukova
384.980,64 ₺
Kocaali
Kaynarca
454.182,27₺
750.925,48 ₺
Ferizli
Sapanca
733.661,27 ₺
Karapürçek
Limandere
20
Mobil - Yıllara Göre Reçete Sayısı Dağılımı
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
sakarya
2011
2012
2013
2014
15290
30628
62492
34759
21
KOMİSYON ÇALIŞMALARIMIZ
NÖBET KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
6197 ve 6643 sayılı yasalar ile Eczaneler ve Eczane Hizmetleri hakkında
yönetmelik gereği, eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri de göz önüne alınarak,
nöbet tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı,
Bölge Eczacı Odamız veya bölge temsilcilerimiz tarafından belirlenip İl Sağlık
Müdürlüğü’nün kabul ve onayı ile uygulamaya konulmaktadır.
Nöbet Komisyonumuz; eczane nöbetlerinin düzenlenmesinde bölgenin coğrafi
özelliklerine, hasta ve hasta yakınlarının nöbetçi eczaneye kolaylıkla ulaşabilmesine,
nöbet tutan eczanelerin belirli bölgelerde yoğunlaşmış olmasına rağmen
meslektaşlarımızın da mağdur olmaması için gereken özen ve dikkati göstermektedir.
Sakarya Merkez gece ve Pazar nöbetleri hazırlanırken gece reçete potansiyelinin
yüksek olması nedeniyle doğumevi bölgesindeki nöbetçi eczanelerin gece
nöbetlerindeki eşlerinin her dönem farklı bölgelerden seçilmesine, geçen dönemde
olduğu gibi bu dönemde de devam edildi.
Merkezde nöbete giren 84 eczane vardır. Merkez ve ilçe nöbetleri
komisyonumuz tarafından 6’şar
(Ocak-Haziran) aylık dönemler halinde
hazırlanmaktadır.
Temsilcilerimiz tarafından yapılan ilçe nöbetleri belli bir rutinde dönmektedir.
Nöbet komisyonumuz 2013-2014 döneminde 5 defa toplanmıştır.
HAYSİYET KURULU ÇALIŞMALARI
Haysiyet Kurulu 2013-2014 tarihleri arasında toplam 3kez toplanmıştır. İlk
toplantıda görev dağılımı yapılmış ve bir dosya görüşülmüştür. Bu dosya yazılı ihtar
ile sonuçlandırılmıştır.
Diğer iki toplantıda bir dosya görüşülmüştür. Dosyası görüşülen eczaneye
meslekten men cezası verilmiştir. İlgili yazılar TEB Yüksek Haysiyet Kuruluna
bildirilmiştir.
22
TEMSİLCİ ECZACILARIMIZIN ÇALIŞMALARI
BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ
11 Eylül 2013 – Nöbet komisyonu toplandı. 2014 yılı nöbetleri yapıldı.
12 Eylül 2013 – Sağlık Müdür yardımcısı Dr. Şerife Koçyiğit ile görüşüldü.
(Teknisyenlerden birinin verdiği dilekçe için.)
13 Eylül 2013 – Milli Eğitim Müdürü ve Destek Hizmetleri Müdürü ile Devlet Parasız
Yatılı Fatura Ödemeleri ile ilgili görüşüldü.
17 Eylül 2013 - Defterdarlık muhasebe müdürü ile Devlet Parasız Yatılı Fatura
Ödemeleri ile ilgili görüşüldü.
26 Eylül 2013- ZadeVital firmasının düzenlediği eczacılara yönelik “Esansiyel
Yağlar” konulu eğitim Koru Otelde yapıldı.
27 Eylül 2013 – Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Murat Özmen ile doktorların
muadil ilaç konusundaki tutumları ve iki meslektaşımızın bu konu ile ilgili dilekçesi
görüşüldü.
20 Ekim 2013 – Oda başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri temsilciliğimize gelmiştir.
Sağlık Müdürü ile görüşmeye gidilmiştir. Temsilcilik bürosunda geniş katılımlı bir
toplantı yapılmıştır.
23 Ekim 2013 - 2013 yılı SGK sözleşmeleri temsilciliğimizde yapılarak toplu halde
Ankara SGK müdürlüğüne gönderilmiştir.
02 Ocak 2014 – Tugay er-erbaş reçetelerini karşılamak için Tugay Komutanlığı ve
Eczaneler arasında idari şartname yapılmıştır.
06 Şubat 2014 – ilimize yeni atanan Emniyet Müdürüne hayırlı olsun ziyareti
yapılmıştır.
26 Mart 2014 – Reckitt Benckiser firması tarafından“ Eczane İçi Satış ve Yönetimi”
konulu eğitim 45 meslektaşımızın katılımı ile Gazella Otelde yapıldı.
16 Nisan 2014 – Yeniden seçilen Bolu Belediye Başkanı Alaattin Yılmaz’a yeni
görevinden dolayı tebrik ziyaretine gidildi.
23
21 Nisan 2014 – Bolu Valiliğine atanan Vali Ahmet Zahteroğulları’na hayırlı olsun
ziyaretine gidildi.
14 Mayıs 2014 – Belediye Başkan yardımcısı Dr. Hüseyin İka ve Sosyal İşler Şubesi
personeli 14 Mayıs Eczacılık Bayramı münasebeti dolayısı ile temsilciliğimize tebrike
gelmişlerdir.
23 Mayıs 2014- 2014 mali yılı Jandarma er-erbaş sözleşmeleri yapıldı.
27 Mayıs 2014 - Mustafa Özarslan tarafından “Gelecekte Eczane Kimliği” konulu
eğitim geniş katılımla Deniz Pastanesinde yapıldı.
30 Mayıs 2014 – 2014 mali yılı Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ,
İşbankası, TBMM sözleşmeleri yapıldı.
02 Haziran 2014 – Soma faciası sebebi ile ertelediğimiz Eczacılık Gecemizi
Panoroma Otelde yaptık.
21 Haziran 2014 – Zade Vital firmasının düzenlediği eczane teknisyenlerine yönelik
eğitim Gazella Otelde yapıldı.
18 Temmuz 2014 – Geleneksel iftar yemeğimiz geniş katılım ile yapıldı.
01 Eylül 2013 - 15 Ağustos 2014 tarihleri arasında sıralı reçete toplam tutarları:
Kan Ürünü Reçeteleri
Diyaliz Reçeteleri (periton sıvıları+epoetin)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
T Tipi Kapalı Cezaevi Reçeteleri
F Tipi Cezaevi Reçeteleri
Jandarma Er- Erbaş Reçeteleri
Fizik Tedavi Yatan Hasta reçeteleri
24
:
:
:
:
:
:
:
836.266,42 tl
383.816,82 tl
58.271,63 tl
868.800.00 tl
476.000,00 tl
49.000,00 tl
40.000,00 tl
DÜZCE İL TEMSİLCİLİĞİ
Bölgemizde toplam Eczane sayısı 81 adettir.
Bölgelere göre Eczane dağılımı
Merkez : 61 , Çilimli: 4, Cumayeri: 3, Gölyaka: 3,
Gümüşova: 3, Kaynaşlı: 4, Yığılca: 2, Beyköy: 1
Bölgemizde Eczane hareketleri
Açılan Eczane sayısı: 1 (Can Eczanesi)
Kapanan Eczane Sayısı: 1 (Cumayeri Eczanesi)
Ahsen Eczanesi, Ozan Eczanesi bulunduğu adresten başka bir adrese taşınmıştır.
Devir: 1 (Tolga Eczanesi aynı isim altında eczanesini Ecz Buket Şengür’e devir
etmiştir.)
İŞYERİ HEKİMİ REÇETELERİ
Toplam Reçete Tutarı:
Dağıtılan Toplam Reçete Sayısı:
Dağıtılan Eczane Sayısı:
(01.08.2013-30.07.2014)
485.446,82
29.361
80
Diyaliz ve Kan Ürünü reçetelerinin anlaşmalı Eczaneler arasında limit dahilinde
dağıtımı 2006 yılından itibaren uygulanmaktadır.
DİYALİZ REÇETELERİ
(01.08.2013 -30.07.2014)
Dağıtılan Reçete Sayısı:
Toplam Reçete Tutarı:
Dağıtılan Eczane Sayısı:
Limit:
1599
644.801,32 TL
57
4000TL
KAN ÜRÜNÜ REÇETELERİ
(01.08.2013 -30.07.2014)
Dağıtılan Reçete Sayısı:
Toplam Reçete Tutarı:
Dağıtılan Eczane Sayısı:
Limit:
241
1.445.719,70
57
Mor Reçete 2000TL- Turuncu Reçete 10.000TL
25
Belirli aralıklarla genel toplantı yapılarak gelen yazılar ve güncel konularla
ilgili eczacılar bilgilendirilmiştir.
Tıp Bayramı, Hemşireler haftası ve SGK haftası ile ilgili kutlamalara iştirak edildi.
Temsilciliğimizin ofis mobilyaları değiştirilmiş olup eski mobilyalar bir tutanak
karşılığında Kızılay Düzce Şube Başkanlığına teslim edilerek oradan ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılmıştır.
Huzurevi Müdürlüğünün talebi üzerine kurumda kullanılmak üzere kilitli torba vb
malzeme yardımında bulunulmuştur.
Eczanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ile ilgili gerekli çalışma yapılmış olup,
katılımcılar belirlenmiştir. Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Seyit ÇOBAN
tarafından eylül ayından itibaren yapılacak olup katılımcılara sertifikaları verilecektir.
Çeşitli ortaöğretim kurumlarına yıl sonu bahar şenlikleri ve okul yıllıklarında
kullanılmak üzere nakdi yardım yapılmıştır.
Temsilciliğimizde görevli sekreter tarafından, Odamızdan ve kurumlardan
gelen resmi yazıları ivedi bir şekilde eczacılarımıza ulaştırılmış ve gereken cevabi
yazılar yazılmıştır. Ayrıca SMS ve WEB sayfamız aracılığı ile önemli duyurular
anında gönderilerek üyelerimiz bilgilendirilmektedir. İşyeri Hekimi, Kan ürünü ve
Diyaliz Reçeteleri adil bir biçimde dağıtılmış ilaçların tesliminin zamanında yapılması
sağlanmıştır. Nöbet listeleri hazırlanıp Eczanelere gerekli Kurumlara teslimi
yapılmıştır. Kurum Sözleşmelerinin toplu olarak imzalanılmasında katkıda
bulunulmuştur. Bölgemizde yurt dışından ilaç getirtmek isteyen vatandaşlarımıza
yardımcı olunmakta, Merkez Heyeti ile irtibatları sağlanarak hasta ve hasta
yakınları bilgilendirilmektedir.
2010 yılından itibaren Elif Hande TURHAN (Marmara Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi), Zeynep Oraloğlu (Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) adlı
öğrencilere Temsilciliğimiz tarafından aylık 125 TL burs verilmektedir.
2009 yılından itibaren Düzce Ticaret Meslek Lisesinde öğrenim gören 1 öğrenci
Temsilciliğimizde staj yapmaktadır.
26
AKÇAKOCA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
ECZ. NUSRET KIRMA
-
Düzce Akçakoca İlçe Temsilciliği’ne bağlı 9 eczane vardır.
Aylık bilgilendirme toplantıları yapıldı.
İl sağlık müdürlüğünden gönderilen yazıların eczanelere ulaştırılması sağlandı.
Tüm bayram kutlamalarına temsilcilik olarak katıldık.
Çuhalı eczanesinin devir işlemleri yapıldı.
Meltem eczanesinin ilçe içinde nakil işlemleri yapıldı.
Nimet eczanesinin mesul müdür işlemleri yapıldı.
14 Mayıs Eczacılık Bayramı dolayısı ile Atatürk Büstüne çelenk koyuldu,
Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı ziyaretleri yapıldı.
KAYNARCA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
ECZ. YUSUF MUT
Sakarya ili Kaynarca ilçesinde 2013-2014 döneminde faaliyet gösteren 5 eczane
faaliyetlerine aynen devam etmişlerdir. Herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ancak
Kaynarca Eczanesi sahibi Ecz. Necati Kumru kendi isteği dahilinde 2014 yılı nöbet
çizelgesinden çıkartılmıştır.2014 yılında 4 eczane nöbet programına katılıp ilçede
hastalara sağlık hizmeti verilmektedir.
FERİZLİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
ECZ. ALİ SUBAŞI
Sakarya Ferizli ilçesi Bölge Temsilciliği olarak yaptığımız çalışmaları şöyle
sıralayabiliriz. Cezaevi sıralı ilaç dağılımı eczane bazında sağlanmıştır.
Ferizli ilçe Devlet Hastanesi ile iyi ilişkiler içerisinde çeşitli çalışmalar
yapılmıştır.
Aile Hekimi çalışmaları ile yakın çalışma içerisinde olarak, mobil sistem başarı
ile devam etmiş olup, ilaç temininde bir sorun yaşanmamıştır.
Ferizli Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özürlü Derneği ile sıkı
çalışma içerisinde olunmuştur.
Bölge Temsilciliği olarak düzenli nöbet çizelgesi yapılıp odamıza iletilmiştir.
HENDEK İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
ECZ. ÖZLEM ÇOŞKUN
Hendek bölgemizde kayda değer, iletilmiş herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.
İlçemizdeki Şafak Eczanesi yerini değiştirmiş, hastanemizin karşısına taşınmıştır. Mobil
hizmet devam etmektedir. Nöbetlerimiz sıkıntısız olarak tutulmaktadır.
27
GEYVE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
Ecz. Tutkun Yıldırım Gürler
2013-2014 yılları dönemi boyunca, bölgemiz eczaneleri arasında her ay düzenli
olarak mobil ve işyeri reçeteleri için sıralama yapılmaktadır. Bu konuda belili bir
düzen kurulmuş ve halen Sakarya Eczacı Odası Başkanlığı ve Yönetim Kurulu
kontrolünde eczacılarımız görevlerini yerine getirmektedir.
2013 yılının temmuz ayında açılışını yaptığımız Merve Eczanesi'nin hazırlık
döneminde eczacımıza gerekli bilgilendirme ve yardımlarda bulunulmuş ve 2014 yılı
başında da nöbet sıralamasına katılmıştır.
Bu dönemde eczacılarımızın talep ve şikayetleri karşılanmaya çalışılmış, uygun
çözümler bularak huzurlu bir dönemin geçirilmesi sağlanmıştır.
Bundan sonraki dönemde de görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız .
KARASU – KOCAALİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
Ecz. Yakup Altıntaş
Karasu-Kocaali ilçeleri 2013-2014 yılı faaliyet raporu:
Açılan Eczaneler: Kocaali’de Ecz Ayşe Ketre tarafından Sahil eczanesi, Karasu’da
Ecz Seda Şen tarafından Özgür Eczanesi, Ecz Lütfiye Kapcı Altuntaş tarafından Safir
Eczanesi, Ecz Funda Şakar tarafından Şakar Eczanesi açılarak hizmete girdi. Karasuda
Ecz Özgür Şen tarafından çalıştırılan Özgür Eczanesi Sakarya Korucuğa taşındı.
Dağıtıma tabi reçete çalışmaları düzenli yapıldı. Bu konuda devlet hastanesi ve aile
hekimleri ile mutabakat sağlandı.
AKYAZI BÖLGESİ
Ecz. Kutay İnce
Sakarya ili Akyazı ilçesinde 2014 Nisan ayında Küçücek Eczanesi Ecz. Oğuz
Tıkız tarafından devir alınmıştır. Diğer eczanelerin faaliyetlerinde herhangi bir
değişiklik olmamıştır. Hafta içi ve hafta sonu nöbetleri hazırlandı. İş yeri nöbetleri,
mobil hizmet nöbetleri, yatan hasta nöbetleri hazırlandı; tüm eczanelere dağıtıldı ve
takibi yapılıyor.
SAPANCA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
Ecz. Burcu Aralp
2013 yılında Bayrak Eczanesi, 2014 yılında ise Nalbantoğlu Eczanesi ilçe
içerisinde yer değiştirmişlerdir. Sıralı dağılım reçeteleri sırası ile eczanelere
gönderilmektedir. İş yeri reçetelerinden 2013 yılında Nur Eczanesi, 2014 yılında
Şenoğlu Eczanesi sıralamadan kendi istekleri ile ayrılmışlardır. Geri kalan 6 eczane
devam etmektedir. 2013 yılında eczanelerden alınan satışlar doğrultusunda yeni
kotalar belirlenmiş olup tarafınıza bildirilmiştir.
28
PAMUKOVA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
ECZ. İ. GÜVEN ÖVÜN
24 NİSAN 2014 Pamukova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Çelebi ile
görüşüldü.10 Haziran 2014’ de İlaç Alım Protokolünün 5.3.15. maddesi uyarınca
eczaneler arasında Yapılan muayene ücreti atlatma ile ilgili ilçemizdeki bütün
eczanelerle görüşmeler yapıldı.
ARİFİYE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
ECZ. LULE ATAMAN
Sakarya ili Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren 9 eczane faaliyetlerine aynen
devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik olmamıştır. İlçe Temsilciliği olarak nöbet
çizelgesi hazırlanıp odaya iletilmiştir. Nöbetlerimiz düzenli olarak devam etmektedir.
SERDİVAN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
ECZ. FATMA KESEN
Sakarya ilimizin hızla gelişen ilçesi olan Serdivan ilçemizde, 26 adet eczane
hizmet vermektedir. Bölgemizde 2013-2014 yıllarında 2 adet eczane açılmış olup,1
eczane de devir olmuştur. Bölgemize bir eczane de nakil işlemlerini tamamlamak
üzeredir. Merkez eczaneleri istişare projesi (MEİP) kapsamında kurul toplantısı
kararına uygun olarak bölgesel toplantıların ilki Serdivan bölgesinde
gerçekleştirilmiştir. Aralık 2013 de bölgemiz eczacılarına, tanışmaları, bölgesel
sorunların belirlenmesi, karşılıklı fikir alışverişi amaçlı kahvaltı programı
düzenlenmiştir. Gelecek günlerde böyle bir organizasyon tekrarlanacaktır.
Bölgemizde meslektaşlarımız arasında iletişim yetersizliğinden oluşan problemler,
karşılıklı diyaloglarla çözülmüştür. Bölgemiz eczacılarına, eczane ziyaretleri
yapılmıştır.
29
HESAP
RAPORU
1 Eylül 2013
31 Ağustos 2014
30
Değerli Meslektaşlarım;
Sakarya Eczacı Odası 'nın tüm mali işlemleri 6643 sayılı kanun ve mali mevzuat
gereği usulüne uygun olarak bastırılmış gelir ve gider makbuzları ile fatura karşılığı
yapılmış olup, tutulması gereken defterler tekdüzen hesap planına göre ve usulüne
uygun olarak tutularak kasada bulunması gereken miktar dışında kalan nakit para
odamızın banka hesabına düzenli olarak yatırılmıştır.
Gelir ve giderler ile ilgili tüm kayıtlar belgelendirilerek , KASA DEFTERİ’ne
işlenmiştir.
Odamızın aktif olarak yapmış olduğu tüm çalışmalar, düzenlediği toplantılar ve
yapılan tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılan harcamalarda azami dikkat ve
ihtimam gösterilerek tasarruf sağlanmıştır.
01.09.2013-31.08.14 tarihleri arasındaki dönem ile ilgili gelir-gider tablosunda
ve 31.08.2014 tarihli bilançoda yer alan bilgiler defter ve kayıtlara uygun olup Odamız
muhasebecisi Sayın Ahmet Genç'in hazırladığı ve Yeminli Mali Müşavir Sayın Salim
Çekiçdibi ' nin denetlediği bilanço ve gelir gider tablosu ekte bilginize sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla...
Ecz. Hakan Kıran
Sayman
31
KASA DURUMU
DÖNEMLER
DEVİR OLAN
TEB'E BORÇ
MEVCUT KASA
2006-2007
143.902,83 TL
112.000,00 TL
31.902,83 TL
2007-2008
275.473,95 TL
214.500,00 TL
60.973,95 TL
2008-2009
226.709,28 TL
BORÇ YOK
226.709,28 TL
2009-2010
290.723,90 TL
BORÇ YOK
290.723,90 TL
2010-2011
406.576,08 TL
BORÇ YOK
406.576,08 TL
2011-2012
520.523,58 TL
BORÇ YOK
520.523,58 TL
2012-2013
579.048,74 TL
BORÇ YOK
579.048,74 TL
2013-2014
649.080,18 TL
BORÇ YOK
649.080,18 TL
KASA
700.000,00 ₺
649.080,18 ₺
600.000,00 ₺
579.048,74 ₺
520.523,58 ₺
500.000,00 ₺
406.576,08 ₺
400.000,00 ₺
300.000,00 ₺
290.723,90 ₺
226.709,28 ₺
200.000,00 ₺
100.000,00 ₺
0,00 ₺
31.902,83 ₺
60.973,95 ₺
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
32
TABLO-1 SAKARYA ECZACI ODASI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU
AKTİF
579.048.74
18.927.63
596.15
768.00
176.625.00
49.585.65
108.251.75
191.830.00
10.390.00
4.180.00
6.225.00
--------------
2012-2013 yılından devir
2013-2014 yılı çalışma döneminde tahsil edilen aidatlar
2013-2014 yılı giriş ve kayıt aidatı
Afet fonu için tahsil edilen
Oda giderlerine katılım payı olarak tahsil edilen
Banka Faiz geliri
TEB’ce tahsil edilen sözleşme gelirinden elde edilen
Sözleşmelerden tahsil edilen
Matbu evrak satışından tahsil edilen
E-imza satışından tahsil edilen
Satılmayan elde kalan matbu evrak ve sözleşmeler
1.146.427.92 Toplam
TABLO-1 SAKARYA ECZACI ODASI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU
PASİF
194.065.00 TEB’e ödenen sözleşme bedeli
5.400.00 TEB’e ödenen matbu evrak bedeli
150.232.70 Personel Giderleri
18.478.32 Temsilcilik Giderleri
9.441.94 PTT giderleri (SMS-Tel)
1.445.34 Kırtasiye ve fotokopi giderleri
8.591.27 Bina Giderleri (Elektrik-su-yakıt vs)
17.058.65 Büyük Kongre ve Bölgelerarası toplantı giderleri
35.091.94 Odamızca harcanan muhtelif giderler
5.600.00 Burslar için ödenen
593.06 TEB sözleşme payı alacağımız
691.20 Afet Fonu TEB ‘e ödenen
6.833.32 %35 katılım payı TEB’e ödenen
37.600.00 E-İmzalar için TEB’e ödenen
649.080.18 Gelirler fazlası olup 2014 yılına devir
6.225.00 Satılmayan elde kalan evrak
--------------
1.146.427.92 TOPLAM
33
TABLO-2 SAKARYA ECZACI ODASI TAHMİNİ GELİR TABLOSU
TAHMİNİ GELİR
649.080.18 Geçen yıldan devir
50.000.00 Faiz geliri
21.000.00 Tahmini aidat
180.000.00 Oda gider katılım payı
11.000.00 Matbu evrak satışından tahsil edilen
195.000.00 Sözleşmelerden tahsil edilen
110.000.00 TEB’ce tahsil edilen sözleşme geliri
…………….
1.216.080.18
TOPLAM
TAHMİNİ GİDER
155.000.00 Personel gideri
25.000.00 Temsilcilik Giderleri
12.000.00 PTT giderleri
4.800.00 Burslar
55.000.00 Muhtelif giderler
22.000.00 Büyük kongre ve Bölgelerarası toplantı giderleri
12.000.00 Bina Giderleri
7.350.00 % 35fon payı
10.000.00 Matbu evrak gideri
196.000.00 Sözleşme bedeli
716.930.18 Olası gelir fazlası
…………….
1.216.080.18
TOPLAM
34
SÖZLEŞME SATIŞ
2013 MSB
191.830.00
7 ADET X 50.00
350.00
141 ADET X 50.00
7.050.00
2013 JANDARMA
8 ADET X 50.00
400.00
2013 İŞ BANKASI
13 ADET X 100.00
1.300.00
2013 TBMM
7 ADET X 50.00
350.00
ACIBADEM
5 ADET X 40.00
200.00
VAKIF BANK
4 ADET X 20.00
80.00
2014 İŞ BANKASI
62 ADET X 100.00
6.200.00
2014 ADALET BAKANLIĞI
162 ADET X 50.00
8.100.00
2014 JANDARMA
63 ADET X 50.00
3.150.00
2014 MSB
73 ADET X 50.00
3.650.00
SGK 1.KADEME
60 ADET X 150.00
9.000.00
1.KADEME
228 ADET X 300.00
68.400.00
2.KADEME
80 ADET X 400.00
32.000.00
3.KADEME
60 ADET X 500.00
30.000.00
3.KADEME
23 ADET X 600.00
13.800.00
4 KADEME
12 ADET X 650.00
7.800.00
TOPLAM
191.830.00
2013 CEZAEVİ
35
MATBU EVRAK SATIŞ
10.390.00
REÇETE KAYIT DEFTERİ
14 ADET X 90.00
1.260.00
UYUŞTURUCU DEFTERİ
34 ADET X 60.00
2.040.00
PSİKOTROP DEFTERİ
45 ADET X 70.00
3.150.00
PERSONEL DEFTERİ
16 ADET X 30.00
480.00
STAJYER DEFTERİ
17 ADET X 30.00 :
510.00
TEFTİŞ DEFTERİ
16 ADET X 30.00 :
480.00
DEPO PSİKOTROP DEFTERİ
4 ADET X 300.00
1.200.00
DEPO UYUŞTURUCU DEFTERİ
5 ADET X 200.00
1.000.00
FARMAKOPE
2 ADET X 125.00 :
250.00
2 ADET X 10.00
20.00
TOPLAM
10.390.00
AMBLEM
36
SÖZLEŞME ALIŞ
194.065.00
2014 ADALET BAKANLIĞI
2014 JANDARMA
2014 MSB
2014 İŞ BANKASI
2014 TBMM
162 ADET X 50.00
75 ADET X 50.00
95 ADET X 50.00
62 ADET X 100.00
8 ADET X 50.00
8.100.00
3.750.00
4.750.00
6.200.00
400.00
2013 CEZAEVİ
2013 İŞ BANKASI
ACI BADEM
2013 JANDARMA
2013 MSB
VAKIFBANK
2013 TBMM
142 ADET X 50.00
12 ADET X 100.00
6 ADET X 40.00
4 ADET X 50.00
6 ADET X 50.00
4 ADET X 18.75
6 ADET X 50.00
7.100.00
1.200.00
240.00
200.00
300.00
75.00
300.00
63 ADET X 150.00
228 ADET X 300.00
80 ADET X 400.00
60 ADET X 500.00
23 ADET X 600.00
12 ADET X 650.00
9.450.00
68.400.00
32.000.00
30.000.00
13.800.00
7.800.00
TOPLAM
194.065.00
SGK 1.KADEME
1.KADEME
2.KADEME
3.KADEME
3.KADEME
4.KADEME
MATBU EVRAK ALIŞ
5.400.00
REÇETE KAYIT DEFTERİ
10 ADET X 70.00
700.00
UYUŞTURUCU DEFTERİ
35 ADET X 40.00
1.400.00
PSİKOTROP DEFTERİ
40 ADET X 45.00
1.800.00
PERSONEL DEFTERİ
10 ADET X 25.00
250.00
STAJYER DEFTERİ
10 ADET X 25.00
250.00
TEFTİŞ DEFTERİ
10 ADET X 25.00
250.00
DEPO UYUŞTURUCU DEFTERİ
5 ADET X 150.00
750.00
TOPLAM
5.400.00
37
SATILMAYAN VE ELDE KALAN MATBU EVRAK VE SÖZLEŞME
6.225.00
SÖZLEŞME
2013 JANDARMA
1 ADET X 50.00
50.00
2013 CEZAEVİ
2 ADET X 50.00
100.00
2013 İŞ BANKASI
1 ADET X 100.00
100.00
ACIBADEM
2 ADET X 40.00
80.00
2014 JANDARMA
12 ADET X 50.00
600.00
2014 MSB
22 ADET X 50.00 1.100.00
2014 TBMM
8 ADET X 50.00
400.00
SGK 1.KADEME
3 ADET X 150.00
450.00
2.880.00
MATBU EVRAK BEDELİ
REÇETE KAYIT DEFTERİ
4 ADET X 70.00
280.00
UYUŞTURUCU DEFTERİ
8 ADET X 40.00
320.00
PSİKOTROP DEFTERİ
3 ADET X 45.00
135.00
STAJ DEFTERİ
1 ADET X 25.00
25.00
TEFTİŞ DEFTERİ
4 ADET X 25.00
100.00
PERSONEL DEFTERİ
2 ADET X 25.00
50.00
FARMAKOPE
1 ADET X 100.00
100.00
DEPO PSİKOTROP
8 ADET X 250.00 2.000.00
DEPO UYUŞTURUCU
2 ADET X 150.00
300.00
ARABA AMBLEMİ
7 ADET X 5.00
35.00
3.345.00
38
PERSONEL GİDERLERİ (Sakarya ve Temsilcilikler)
SAKARYA PERSONEL
SAKARYA BAYRAM HARÇLIĞI
SAKARYA SSK
SAKARYA STOPAJ
150.232.70
60.811.23
4.938.00
24.826.92
7.478.28
98.054.43
BOLU PERSONEL
BOLU BAYRAM HARÇLIĞI
BOLU SSK
BOLU STOPAJ
23.352.94
1.940.00
10.136.14
3.684.16
39.113.24
DÜZCE PERSONEL
8.335.75
DÜZCE BAYRAM HARÇLIĞI
DÜZCE SSK
749.00
3.980.28
13.065.030
TEMSİLCİLİK GİDERLERİ
18.478.32
BOLU MUHTELİF GİDERLER
5.467.71
DÜZCE MUHTELİF GİDERLER
5.178.83
DÜZCE KİRA
7.831.78
18.478.32
PTT GİDERLERİ
9.441.94
PTT GİDERLERİ
519.65
TURKCELL
4.833.76
TELEKOM
4.088.50
9.441.94
39
ODAMIZA HARCANAN MUHTELİF GİDERLER
TOPLANTI GİDERLERİ
2.628.60
BİLİŞİM GİDERLERİ
1.722.31
ÇİÇEKÇİLERE ÖDENEN
2.020.37
GAZETELERE ÖDENEN
263.00
MUHTELİF KARGOLAR
869.05
MUHTELİF LOKANTALAR
MUHTELİF POSTALAR
12.067.50
895.00
MUHTELİF İHTİYAÇ MAD.
3.017.94
TAŞIT GİDERLERİ
6.426.52
MATBALARA ÖDENEN
MUHASEBE
182.90
4.060.00
MUHTELİF GİDERLER
TOPLAM
938.75
35.091,94
40
35.091,94
SÖZLEŞME STOK DÖKÜMÜ
CEZAEVİ 2013
İŞ BANKASI 2013
ACIBADEM
GEÇEN YILDAN
1
GEÇEN YILDAN
2
GEÇEN YILDAN
1
BU YIL ALINAN
142
BU YIL ALINAN
12
BU YIL ALINAN
6
TOPLAM
143
TOPLAM
14
TOPLAM
7
SATILAN
141
SATILAN
13
SATILAN
5
KALAN
2
KALAN
1
KALAN
2
JANDARMA 2013
TBMM 2014
JANDARMA2014
GEÇEN YILDAN
5
GEÇEN YILDAN
8
GEÇEN YILDAN
75
BU YIL ALINAN
4
BU YIL ALINAN
0
BU YIL ALINAN
63
KALAN
1
KALAN
8
KALAN
12
SGK 1.KADEME 2013
MSB 2013
TBMM 2013
GEÇEN YILDAN
63
GEÇEN YILDAN
1
GEÇEN YILDAN
1
BU YIL ALINAN
60
BU YIL ALINAN
6
BU YIL ALINAN
6
KALAN
3
TOPLAM
TOPLAM
SATILAN
7
7
SATILAN
7
7
KALAN
0
KALAN
0
VAKIFBANKASI
İŞ BANKASI 2014
MSB 2014
GEÇEN YILDAN
4
GEÇEN YILDAN
62
GEÇEN YILDAN
95
BU YIL ALINAN
4
BU YIL ALINAN
62
BU YIL ALINAN
73
KALAN
0
KALAN
0
KALAN
22
SGK 2013 1.KADEME
SGK 2013 2.KADEME
SGK 2013 3. KADEME
GEÇEN YILDAN
228
GEÇEN YILDAN
80
GEÇEN YILDAN
23
BU YIL ALINAN
228
BU YIL ALINAN
80
BU YIL ALINAN
23
KALAN
0
KALAN
0
KALAN
0
SGK 2013 3.KADEME
SGK 2013 4.KADEME
2014 ADALET BAKANLIĞI
GEÇEN YILDAN
60
GEÇEN YILDAN
12
GEÇEN YILDAN
162
BU YIL ALINAN
60
BU YIL ALINAN
12
BU YIL ALINAN
162
KALAN
0
KALAN
0
KALAN
0
41
MATBU EVRAK STOK DÖKÜMÜ
REÇETE KAYIT DEFTERİ
UYUŞTURUCU DEFTERİ
PSİKOTROP DEFTERİ
GEÇEN YILDAN
8
GEÇEN YILDAN
7
GEÇEN YILDAN
8
BU YIL ALINAN
10
BU YIL ALINAN
35
BU YIL ALINAN
40
TOPLAM
18
TOPLAM
42
TOPLAM
48
SATILAN
14
SATILAN
34
SATILAN
45
KALAN
4
KALAN
8
KALAN
3
STAJYER DEFTERİ
FARMAKOPE
DEPO PSİKOTROP
GEÇEN YILDAN
8
GEÇEN YILDAN
3
GEÇEN YILDAN
12
BU YIL ALINAN
10
BU YIL ALINAN
2
BU YIL ALINAN
4
TOPLAM
18
KALAN
1
KALAN
8
SATILAN
17
KALAN
1
PERSONEL DEFTERİ
TEFTİŞ DEFTERİ
DEPO UYUŞTURUCU
GEÇEN YILDAN
8
GEÇEN YILDAN
10
GEÇEN YILDAN
2
BU YIL ALINAN
10
BU YIL ALINAN
10
BU YIL ALINAN
5
TOPLAM
18
TOPLAM
20
TOPLAM
7
SATILAN
16
2
SATILAN
16
4
SATILAN
5
2
KALAN
ARABA ABLEMİ
KALAN
E-İMZA
GEÇEN YILDAN
9
GEÇEN YILDAN
41
BU YIL ALINAN
2
BU YIL ALINAN
38
KALAN
7
KALAN
3
42
KALAN
DENETLEME
RAPORU
1 Eylül 2013
31 Ağustos 2014
43
DENETLEME KURULU RAPORU
1 EYLÜL 2013– 31 AĞUSTOS 2014
Yapılan aylık toplantılarda TEB 20. Bölge Sakarya Eczacı Odası Yönetiminin
bir önceki ayda gerçekleştirdiği çalışmalar esas ve usul yönünden değerlendirilmiştir.
Değerlendirmeler için karar defteri, günlük kasa föyleri, alım-satım ile ilgili teklifler
ve faturalar, Oda Merkezi ve bürolarının demirbaş listeleri incelenmiştir.
Yönetim Kurulu’nun her hafta gündemli toplantılar düzenlediği ve Yönetim
Kurulu üyelerinin toplantılara düzenli olarak katıldığı, alınan kararların noter tasdikli
KARAR DEFTERİ ’ne işlendiği görülmüştür.
Kurulumuz belirli aralıklarla Yönetim Kurulu toplantılarına katılmıştır.
Gelir ve giderler ile ilgili tüm kayıtların belgelendirildiği, KASA DEFTERİ ’ne
işlendiği izlenmiştir.01.09.2013 -31.08.2014tarihleri arasındaki dönem ile ilgili gelirgider tablosunda ve 31.08.2014 tarihli bilançoda yer alan bilgilerin defter ve kayıtlara
uygun olduğu görülmüştür.
Kurulumuz belirli dönemlerde kasa sayımı yapmış ve kasa bakiyelerinin
kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.
SONUÇ: Kurulumuzun yaptığı incelemeler sonucu Yönetim Kurulu’nca Genel
Kurul’a sunulan 31.08.2014 tarihli bilanço ve 01.09.2013– 31.08.2014 dönemi gelirgider tablosunda yer alan bilgilerin ve kayıtların uygun olduğu belirlenmiştir.
Oda Hesaplarının makbuza dayalı, giderlerin belgeye dayalı olarak yıl içinde
gelir:
Geçen Yıldan Devir (Nakit)
Yıl İçinde Tahsil Edilen
TOPLAM
Yıl içinde Giderler
TOPLAM
: 579.048.74 TL
: 560.561.12 TL
: 1.139.609.86 TL
: 490.529.68 TL
: 649.080.18 TL
Olduğu bunun 110.954.60 TL , 530.000.00 TL Şekerbank vadeli hesabında 1.030.000
TL sinin İş Bankası ve 6.644.89 Şeker Bank Vadesiz hesapta Kalan 450.69 TL’nin
yetkili memur zimmetinde olduğu görülüp tespit olundu ve oda hesaplarının faaliyet
raporundaki miktara uygun olduğuna dair denetleme kurulu raporudur.
Başkan
Ecz. E.Gülay Erkan
Üye
Ecz. Yusuf Mut
44
Üye
Ecz. Çakır Ali Esen
BASIN
VE
FOTO
GALERİ
45
46
47
14 MAYIS 2014 ECZACILIK BAYRAMI ÇELENK SUNUMU
48
14 MAYIS 2014 ECZACILIK BAYRAMI
14 MAYIS 2014 ECZACILIK BAYRAMI DEPO ZİYARETLERİ
49
MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
SAKARYA AFET BİLİNÇLENDİRME VE AFETE HAZIRLAMA DERNEĞİ
EĞİTİMİ
50
TEKNİSYENLERE VERİLEN KOAH EĞİTİMİ
51
MESLEK İÇİ EĞİTİM
52
CHP İL YÖNETİMİ ZİYARETİ (30 MART BELEDİYE SEÇİMLERİ)
53
MHP İL YÖNETİMİ ZİYARETİ (30 MART BELEDİYE SEÇİMLERİ)
AKP ERENLER BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI ZİYARETİ
54
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ TOÇOĞLU ZİYARETİ
KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRÜ ZİYARETİ
55
KOCAELİ SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ
AKÇAKOCA KAYMAKAMLIĞI TEMSİLCİLİK ZİYARETİ
56
14 MAYIS 2014 ECZACILIK BAYRAMI AKÇAKOCA TEMSİLCİLİĞİ ÇELENK
SUNUMU
57
Download

İlçe Dağılımı - 20. Bölge Sakarya Eczacı Odası