“Türkiye'deki Afganistan Uyruklu Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri Üzerine
Analiz: Türkiye'ye Geliş Sebepleri, Türkiye'de Kalışları, Gelecek Planları ve Amaçları”
Araştırmasının Saha Çalışması Eğitimi’ne Kabul Edilen Adayların Listesi
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü desteği ile yürütülmekte olan ”Türkiye'deki Afganistan Uyruklu Uluslararası Koruma
Başvuru ve Statü Sahipleri Üzerine Analiz: Türkiye'ye Geliş Sebepleri, Türkiye'de Kalışları, Gelecek
Planları ve Amaçları” Araştırmasının Saha Çalışması Eğitimi’ne katılması uygun görülen görüşmeci
adaylarının listesi aşağıda açıklanmaktadır.
Afsoun Nikravan
Elham Gholamian
Fereshteh Amini
Firuzeh Güney
Harima Mohd.Yonus
Mahdiyeh Mahdizad Tekiyeh
Parisa Adeli Ghareh Viran
Sadaf Saleh Ardestani
Sahar Nejati Karimabad
Shahrzad Shafizadeh Dizaji
Yalda Jafari Yaghin
Adayların 13 Nisan Pazartesi günü saat 09.15’te Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde hazır bulunmaları
gerekmektedir. Eğitime kabul edilen görüşmeci adaylarının eğitime katılımları zorunludur.
Download

Türkiye`deki Afganistan Uyruklu Uluslararası Koruma