ENF104 Bilgisayar II Dersi
Proje Kuralları
1) Öğretmenlik alanınız ile ilgili bir ders konusu belirleyiniz.
2) MEB Talim ve Terbiye Kurulu web sitesinden ders müfredatını bularak,
konunuzun sınıf düzeyini, öğretim amaçlarını ve hedef davranışlarını
tespit ediniz.
3) Sitenizi Wordpress kullanarak ücretsiz hazırlayabilirsiniz. Öncelikle kendi
adınız ve soyadınızı içeren bir alan adı alınız.
4) Anasayfanız ve buna bağlı olarak en az 5 adet alt sayfanız bulunmalıdır.
5) Sayfalarınıza erişim için açılır menü tasarlayabileceğiniz şablonlar seçiniz.
Sitenizde, aşağıdaki örnekte verildiği gibi bir açılır menü bulunmalıdır:
Örnek Konu: Yerşekilleri (6. sınıf)
Anasayfa
Hakkımda
Özgeçmişim
Yerşekilleri
Amaç ve İçerik
Türleri
Oluşum Şekilleri
Değerlendirme
Bana ulaşın

Dağlar
Vadiler
6) Köprüler (linkler) çalışır durumda olmalıdır.
7) Sitenize en az 1 adet anket hazırlayarak ekleyiniz. (Google Docs veya başka
uygulamaları kullanabilirsiniz.)
8) Konunuzu anlaşılır bir şekilde, belirlediğiniz amaçlara ve hedef davranışlara
uygun olarak sunmanız için değişik materyaller tasarlayıp ekleyiniz:
Konunuz ile ilgili özel öğretici (web sayfası olarak),
Üzerinde düzenleme yaptığınız bir resim materyali (Paint, Photoshop gibi bir
resim düzenleme yazılımı kullanılarak özgünleştirilmelidir),
 Üzerinde düzenleme yaptığınız bir video materyali (Movie Maker gibi bir
yazılımda kırpılıp düzenlenmelidir),
 Çizdiğiniz bir şekil/şema materyali (Ms Powerpoint'te çizerek resim dosyasına
dönüştürebilirsiniz),
 Hazırladığınız bir animasyon materyali (Powerpoint ya da Flash
kullanabilirsiniz),
 İnternet üzerinden bulduğunuz yararlı kaynaklar (animasyon, simülasyon,
video, oyun vs.)
 Ve son olarak bir değerlendirme materyali (anket kullanabilirsiniz),
bulunmalıdır.


9) Tertip ve düzen, sitenin kullanışlı olması ve renk uyumu gibi görsel öğeler, eğitim
amaçlarına uygunluk yönünden değerlendirilecektir.
10) Kaynak belirtmeye özen gösteriniz. Web siteleri, basın-yayın ve telif hakkı ile
ilgili yasalara tabidir.
Sayfa 1 / 2
ENF104 Bilgisayar II Dersi
Proje Kuralları
11) Hazırladığınız web sitesinin adresini ve konunuzun adı, amacı gibi diğer istenen
bilgileri, en geç 8 Mayıs 2015 tarihine kadar, online olarak Enformatik Bölümü
web sitesinde yer alan Proje Ödevi Teslim Ekranını kullanarak iletiniz. Belirtilen
tarihten sonra Proje Ödevi Teslim Ekranı kullanıma kapatılacaktır. Diğer
yollardan yapılan proje teslimi geçerli değildir.
12) Yarıyıl sonu (final) sınavı 30 Mayıs 2015 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav
yerinizi, öğretim elemanını ve sınav saatinizi, sınav tarihi yaklaştığında
Enformatik Bölümü web sitesinden sorgulayabilirsiniz. Yarıyıl sonu sınavının
%50'si teorik, %50'si uygulamalı olacaktır. Sınav kapsamındaki konulara
Enformatik Bölümü web sitesindeki ders içeriklerinden ulaşabilirsiniz.
Değerlendirme Yöntemi: Bağıl değerlendirme



Ara sınav %30
Proje %10
Yarıyıl sonu sınavı %60
Sayfa 2 / 2
Download

ENF104 Bilgisayar II Dersi Proje Kuralları