UYGULAMA 6
L1+B+((E-B)/2)
KROKİ ÇİZİMİ
ANA GÖVDE UNSURUNU OLUŞTURMA
YILDIZ YUVALARI OLUŞTURMA
Yatay düzlem
ile 45°
B+((E-B)/2)) derinliğine kadar ekstrüzyon ile kes
YUVALARI ÇOĞALTMA
YILDIZ KAUÇUK GÖVDE MERKEZLEME UNSURUNU OLUŞTURMA
KAMA KANALI UNSURUNU OLUŞTURMA
KAMA KANALI UNSURUNU OLUŞTURMA
DELİK SİHİRBAZINI KULLANARAK VİDALI PİM DELİĞİNİ AÇMA
1
2
VİDALI DELİĞİN BAŞLANGIÇ YÜZEYİ VE KONUMUNU BELİRLEME
Kama kanalı yüzeyi üzerinde
düzlem merkez noktası ile aynı
hizada bir nokta işaretlenir ve
komuttan çıkmadan akıllı
ölçülendirme komutuna geçilerek
vidalı delik merkezinin kenardan
uzaklığı ölçülendirilerek gerekli
ölçü değeri düzeltilir.
VİDA DİŞLERİNİN GÖRÜNÜMÜNÜ AYARLAMAK
PARÇA ÜZERİNDEKİ KENAR RADYÜSLERİNİ OLUŞTURMA
YILDIZ KAPLİN GÖVDESİ
2D ORTAMA GEÇİŞ, ÇALIŞMA SAYFASI SEÇİMİ VE İZDÜŞÜM SİSTEMİ AYARLARI
ÇALIŞMA SAAYFASI SEÇİMİ VE İZDÜŞÜM SİSTEMİ AYARLARI
Açılan çalışma sayfası üzerinde MB3 (sağ mouse tuşu)
basarak özellikleri seçiniz.
GEREKLİ GÖRÜNÜŞ VE/VEYA KESİT GÖRÜNÜŞLERİ SAYFAYA YERLEŞTİRME
GEREKLİ GÖRÜNÜŞ VE/VEYA KESİT GÖRÜNÜŞLERİ BELİRLEME
ÖLÇÜLENDİRME , YÜZEY KALİTELERİ VE DİĞER TOLERANS VERİLERİNİ
GÖRÜNÜŞLERE YERLEŞTİRME
ÖLÇÜLENDİRME VE BOYUTSAL TOLERANSLAR
Ø 20 deliğe, Mil
alıştırılacağından, Normal
Delik Sistemi seçilir. Orta
kalite işlenen delikte
tolerans sınıfı H8 seçilerek
delik ölçüsü için sapma
değerleri tablodan
bakılarak «Limitler»
şeklinde belirtilir.
Kama kanalı sisteminde
daima kama, kanala alıştırılır.
Bu nedenle Normal Delik
sistemidir. Tolerans Sınıfı H8
olur.
YÜZEY KALİTELERİ
Yıldız kauçuk’un temas yüzeyi
Ø20 çaplı kama kanallı delik yüzeyi
Genel gösterim;
Belirtilmeyen yüzeyler 6.3
pürüzlülük değerinde olacak
GEOMETRİK TOLERANSLAR
Ø 20 delik unsuru
Birincil Referans
eleman olarak
belirlenir.
Yıldız Kauçuk’un temas ettiği yüzeyin Birincil
Referans eleman göre Diklik toleransı gösterimi
Ø45 ölçüsünün (yıldız kauçuk’u
merkezleyen yüzey) Referans
elemana göre Eş merkezlilik
toleransı gösterimi.
Görünürlükleri düzenle
Tebrikler! Bu çalışma ile, bir makina parçasının imalat çizimi kapsamındaki bilgilerinizi
uygulayarak pekiştirmiş oldunuz.
Download

UYG_06 Tutorial