LOJİRİSK
LOJİSTİKTE RİSK YÖNETİMİ
Eğitimin Amacı: Taşıma İşleri Organizatörlerinin faaliyetleri sırasındaki
tüm adımların risk yönetimi prensipleri bazında değerlendirilmesi ve bu
bağlamda, sigorta, hasar, risk üstlenme, tazminat ve rücu gibi
aşamaların detaylı olarak incelenmesi.
"Delta Risk Global" tarafından kurgulanan eğitim içeriği, Taşıma İşleri
Organizatörlerinin satış ve pazarlama aşamasından, taşıma
operasyonunun gerçekleştirilerek navlun ve hizmet bedellerinin
tahsilatına kadar tüm sürecin, adım adım ve risk yönetimi esasları
yönünden incelenmesine olanak sağlayan bir kurguyla ve gerçek
olaylara dayalı örneklerle oluşturulmuştur.
Katılımcılar Taşıma İşleri Organizatörlerinin tüm hizmet süreçlerine ve
risk yönetimi uygulamalarına bütünsel bir bakış açısıyla hakim
olacaklardır.
Eğitim Başlıkları:











Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Maddeleri,
Konvansiyonlar ve İlgili Maddeleri (CMR, MONTREAL, LAHEY
vb.),
Uluslararası Taşıma, Depolama vb. Hizmet Sözleşmeleri,
Konşimentolar ve Diğer Taşıma Belgeleri,
INCOTERMS ve Risk İlişkisi,
Reasürans, Sigorta Sözleşmeleri,
Sigorta Genel ve Özel Şartları,
Yük / Operasyonel Sorumluluk Sigortaları (CMR, FFL vb.),
Hasar, Zarar Yönetimi,
Tazminat ve Rücu Süreci,
Yasal Süreçler.
Eğitmen: Uğurhan ACAR / Lojirisk Proje Koordinatörü
Sigortalılar Risk Yönetimi Derneği Başkanı
Katılım Belgesi: Seminer katılımcılarına Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitim Ücreti: UTİKAD üyeleri ve öğrenciler için 300 TL + KDV
UTİKAD üyesi olmayan kurumlar için 400 TL + KDV
Kayıt: Katılım bilgisinin [email protected] adresine bildirilmesi ve
eğitim semineri ücretinin T.C. Vakıflar Bankası Florya Şubesi TR49
0001 5001 5800 7296 2715 48 numaralı UTİKAD İktisadi İşletmesi
hesabına yatırılması gerekmektedir.
Not: Bu program kapalı grup olarak firmalara - departmanlara özel
modüller şeklinde kurgulanarak verilebilmektedir.
Eğitim Katılım Koşulları

Eğitim için kayıt yaptırılması ve kayıt ücretinin yatırıldığına ilişkin
ödeme dekontunun eğitim tarihinden en geç 3 gün öncesine kadar
UTİKAD'a
iletmesi
zorunludur.

Eğitim Katılımcı sayısı 14 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılım talebinin
yoğun olması durumunda ödemesi yapılmış başvuru önceliği esas
alınır.

Yeterli katılımcı sayısına ulaşılmadığı takdirde eğitim semineri iptal
edilebilir veya ertelenebilir. Bu durumda UTİKAD, eğitimin iptal
edildiğini veya ileri bir tarihe ertelendiğini, eğitim gününden 2 gün
önce kayıt yaptıran katılımcılara e-posta yolu ile bildirecektir.

UTİKAD önceden bildirmek şartıyla eğitim saatlerinde veya eğitim
mekanlarında değişiklik yapabilir.
Kayıt formu için tıklayınız.
Daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Download

LOJİRİSK LOJİSTİKTE RİSK YÖNETİMİ