Yaş Gruplarına Göre Akademik Personel Sayıları
20-30 Yaş Arası
33%
291 Kişi
51 ve üzeri Yaş
8%
75 Kişi
31-40 Yaş Arası
38%
338 Kişi
41-50 Yaş Arası
21%
184 Kişi
Cinsiyete Göre Akademik Personel Dağılımı
Kadın
30%
263 Kişi
Erkek
70%
625 Kişi
Bölgelere Göre Akademik Personel Sayıları
Karadeniz Bölgesi
31%
277 Kişi
İç Anadolu Bölgesi
28%
245 Kişi
Marmara Bölgesi
12%
107 Kişi
Güneydoğu Anadolu
Bölgesi
3%
27 Kişi
Ege Bölgesi
8%
75 Kişi
Diğer
3% 26 Kişi
Doğu Anadolu
Bölgesi
7% 63 Kişi
Akdeniz Bölgesi
8%
68 Kişi
Akademik Personel Dağılımına Göre
Batı Karadeniz Bölgesinin Diğer Bölgelere Göre Oranı
Diğer Bölgeler
59%
249 Kişi
Batı Karadeniz
Bölgesi
41%
172 Kişi
Bölgelere Göre İdari Personel Sayıları
Marmara Bölgesi
6%
26 Kişi
Karadeniz Bölgesi
50%
218 Kişi
Akdeniz Bölgesi
11%
45 Kişi
İç Anadolu Bölgesi
16%
Güneydoğu Anadolu
Bölgesi
4%
16 kişi
Doğu Anadolu Bölgesi
6%
25 kişi
Ege Bölgesi
7%
30 Kişi
İdari Personel Dağılımına Göre
Batı Karadeniz Bölgesinin Diğer Bölgelere Göre Oranı
Diğer Bölgeler
59%
249 Kişi
Batı Karadeniz
Bölgesi
41%
181 Kişi
Yaş Gruplarına Göre İdari Personel Sayıları
20-30 Yaş Arası
34%
145 Kişi
51 ve üzeri Yaş
11%
45 Kişi
31-40 Yaş Arası
35%
151 Kişi
41-50 Yaş Arası
20%
89 Kişi
Cinsiyete Göre İdari Personel Dağılımı
Kadın
35%
147 Kişi
Erkek
65%
274 Kişi
Download

Personel İstatistik