sAU MUH FAK INSMT MUH BOL
SORU VE CEVAP KAGIDI
INM 208 YAPI STATIGI2 Bahar yy 2014-2015
ARA SINAV
Ad-Soyad: ....
No: ....
Srmva
katrlular iiFenci
Slmv sifesin@ gitzetmenler tdafindan iigrencilere sorul4 hakklnda agrklama yaptlmayacakttr
Srnav kurallarna uymaymlmn isimleri srnav tutmlrna yztlacaldtr.
Srnav esnasrnda cep tel€fonlill kapah tutulacaktr.
Srnavda dsrencilerin aalmnda konulmaldr yasaktr.
Yoklama listesine mutlaka iroa anlacakttr.
Srmvda sahsi e$yalr ulaqtlamayacak yere konulacaktr
SORU VC CEVAP KAGIDI
CInu
iti;;--si;iA;iii-[;Fir;;;- (lib{itce Veia
I Oab);-;i;;E'?tte;.iia;-i;ti-in;ailiia;1;i;-hAi6ini(statikge belinli) veya hiperstatik (statikge belinsiz)
geometrik oiarak kararsrz), izostatik
durumlarrnr belirtiniz.
1q= Qm+r)-(3j+s) ; q= r-3'n f
Cevap 1:
1b)
h.
^t2es(AT\t-
nok)o.&h
Euu,*r,*Aca
V-raL*<tgt
L
, VAWLI
5p
5e
1d)
ic\+a\ Lo hptG+*,lrtr
5e
Baganlar
Sorulan dolru antamak bu stnava dahitdir.
D l{o
'
n
4". h[?a"s]o*ft-
6?
Page 1/5
SAU MUH FAK IN$AAT MUH BOL
soRU vE CEVAP raritot
Sonu 2. (30p):ASaErdaki gekilde, ylikleme dunumu
CD Cubuk kuvvetini (Fco=?) hesaplayrnrz.
Cevap 2:
A/t? lntC
ve boyutlarr venilen kafes yapr sisteminde
* 20
\ = S+{ -2.q =Lo hfpa.esl",l
q
I
e-s
Ar*{a L.,,u"*
N_
:p-
B
pE
'pP
t
X
D
'-*---/€
w9o lor
t
-!,qc
A.r o$*
F.J =c
.a,D
SY
'/\
L, S. \ l-t
LE
t-
r&b,->
o
AL Tfi +5c
ba
o
H*D L
c> i, o
.133
rICD
-q,tst L
+41,25
*€'9
o
-o,8+
-o8l
.l_
rl3r\
aPi,9
{,3
:+5,'.t$
Tg
o
oP
rr6t ->
o
z -%-
T
A t\
:
+?-80 Lrt
r3P
3c?^
Baqanlar
Sorutan dolru antamak bu snava dahitdir.
Page2l5
sAU MUH FAK iNSMT MUH BOL
SORU VE CEVAP KAGIDI
yUkleme durumu ve boyutlanr venilen yapr sistemine ait
(5p)
(10p)
diyagramlanrnr Ciziniz. Maksimum moment ve kesme
ve kesme kuvveti
moment
gdsteniniz
(5p).
kuvvetini belinterek
CEVAP 4
Soru
4 (20p):ASalrdaki Sekilde,
E,f=2O,0OOktilm2
10kN/m
l,^
hg_
B
3e-.
o
+Q-c
*:z*-.*:24
B
+x.4r
=o
M* =Tt*
L
O
'o
-9,5 ?g,b
53
A,o
--qs
49.5
e-t3
b:5
--
O.G
^,0
*Tt,
=
I#
6u
=Z#
*(u{,)^*(rnnr*)o*,oor,
Sorutan dolru antamak bu snava dahitdir.
A=
y Sos"L *X, .I ttt"I
LEA'Z-'FA
r* = Tr,
* (u {,)^ *
fu fr)o,o*r*
Page 415
Download

arasınav çözümleri