ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2015/462-2335
SAYIN BAKANIMIZIN KAZAKİSTAN ZİYARETİ HK.
Bursa, 07/04/2015
WEB / E-POSTA
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO:160
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 07.04.2015 tarih ve 284-802 saylı yazıda;
Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atfen; Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik
işbirliği Konseyi (YDSK) II. Toplantısının Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in eşbaşkanlığında 16 Nisan 2015 tarihinde Astana'da
yapılmasının öngörüldüğü, söz konusu ziyaret kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
ile Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası arasında bir işbirliği anlaşmasının imzalanması
planlandığı bildirilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile gerçekleştirilecek
toplantılarda ele alınmasında fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, Türkiye
İhracatçılar Meclisi’ne iletilmesini teminen 09 Nisan 2015 tarihine kadar
http://intranet.uib.org.tr/ziyarete_iliskin_form.aspx linkinde yer alan görüş formu
doldurulmak suretiyle Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunda,
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter a.
Genel Sekreter Yrd.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
İlker ÖZER - Şef
Download

Sirküler No: 160 __ SAYIN BAKANIMIZIN KAZAKİSTAN ZİYARETİ HK