Evrak Tarih ve Sayısı: 10/04/2015-1639
*BD677242251*
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ
Sayı : 39.A.00/
Konu : 2015 yılı MSB sözleşmelerinin basımı hk
Ankara,
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Bilindiği üzere sağlık yardımları Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanan kişilerin,
serbest eczanelerden ilaç ve provizyon sisteminde yer alan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin
usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla anılan Bakanlık ile
Birliğimiz arasında 19.04.2013 tarihinde ilk kez "Sağlık Giderleri Milli Savunma Bakanlığı
Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine
İlişkin Protokol" imzalanmıştır.
Protokolün 7.16. "Sözleşmeler her yıl Nisan ayının sonuna kadar imzalanarak Kuruma
teslim edilecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde eczacının mevcut sözleşmesi
feshedilmiş sayılır" maddesine istinaden 2015 yılı sözleşme formları Birliğimiz tarafından
bastırılmakta olup, sözleşme satış fiyatı 50 TL olarak devam edecektir. Sözleşme formları
Odanızın talep edeceği adette 17.04.2015 Cuma gününden itibaren gönderilmeye başlanacaktır.
Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
Evrakı Doğrulamak İçin : http://213.74.103.250/envision/validate_doc.aspx?V=BEKV1AE6
TS-EN ISO 9001:2008 Belge No: KY-2570-03/10-R
Formatı: 43/02
Willy Brandt Sokak No:9 06690 Çankaya-ANKARA Tel: (0.312) 409 81 00 ∙ Fax: (0.312) 409 81 09
e-mail: teb@.org.tr Web adresi: www.teb.org.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

den gelen 2015 msb sözleşmeleri yazısı için tıklayınız.