Tıp Fakültesi Dekanlığı
Sayı : 45829229-302.04.13-E.6398
Konu : SINAV İTİRAZI HK
09/04/2015
PROF. DR BURAK TANDER
26.12.2014 Tarihinde yapılan 1. Sınıf İngilizce tıp programı Beslenme bloğundan sınav sorularına
yapılan itirazlar ölçe değerlendirme ve blok başkanı tarafındanda değerlendirilmiş olup; değerlendirme
sonuçları aşağıda verilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof.Dr. Kemal BALCI
Dekan Yardımcısı
1. A-1 Kitapçığındaki 54 ve 57. soruların 1den fazla doğru cevabın olmasından dolayı herkese doğru
olarak okutulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Adres: Tıp Fakültesi Dekanlığı Kurupelit/Samsun
Telefon: 0362 312 19 19 Faks: 0362 457 60 41
Elektronik Ağ: http://www.omu.edu.tr/
Büşra KARAMANGİL
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://ebyssorgu.omu.edu.tr adresinden 5LEY-M39L-8SH9 kodu ile yapılabilir.
Download

HERE - okm.omu.edu.tr