İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
DERSİ DAHA ÖNCE ALIP BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN
MUAFİYET SINAVI
TALEP FORMU
……/……/…….
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,
2014 - 2015 akademik yılı yaz döneminde aşağıda belirttiğim derslerin muafiyet sınavına
girmek istiyorum.
Garanti Bankası’nda 2623 kurum koduyla kayıtlı KMYO hesabına TC kimlik numaram ile
…………...................TL ödeme yaptığımı gösteren banka dekontu (Ek - 1) ektedir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
İMZA
ÖĞRENCİNİN;
NUMARASI
: …………………………………………...........................
ADI / SOYADI
: …………………………………………...........................
PROGRAMI
: …………………………………………...........................
ADRESİ
: …………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………….
TEL
: (……)…………………………………............................
E-POSTA
: …………………………………………...........................
SINAVA GİRMEK İSTENİLEN DERSLER:
1) ………………………………………………………….
2) ………………………………………………………….
3) ………………………………………………………….
4) ………………………………………………………….
5) ………………………………………………………….
6) …………………………………………………………
EK - 1: Banka Dekontu
NOT:
1) Bu formu Mustafapaşa Yerleşkesi için (0384) 3535125 numaralı faksa; İstanbul Sabiha Gökçen Yerleşkesi için (0216)
5880012 numaralı faksa gönderiniz. Öğrenci İşleri Birimini arayarak faksın tarafımıza ulaşıp ulaşmadığını lütfen teyit
ediniz.
Download

kapadokya meslek yüksekokulu dersi daha önce alıp başarısız olan