TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE ÇEŞİT TESCİLİ VE
SERTİFİKALI TOHUMLUK ÜRETİMİ İÇİN BÜYÜK ADIM
Tıbbi
ve
aromatik
bitkilerde
çeşit
geliştirilmesi, tescili, tohum üretimi ve
üreticiye temini konusunda büyük bir
eksiklik söz konusudur. Ülkemizde tarımı
hızla gelişen ve ihracat potansiyeli giderek
artan
bu
özellikleri
bitkilerde
verim
belirlenmiş,
ve
kalite
standart
ve
sürdürülebilir üretim materyallerinin çok
hızlı bir şekilde üretici ile buluşturulması
gerekmektedir.
Dağ çayı (Sideritis perfoliata)
Çalışma
kapsamında
(Origanum
onites),
İzmir
kekiği
Anadolu
adaçayı
(Salvia fruticosa), tıbbi adaçayı (Salvia
officinalis),
şevketi
bostan
(Scolymus
hispanicus), dağçayı (Sideritis perfoliata),
oğulotu (Melissa officinalis) ve ekinezya
(Echinacea
geliştirilen
Anadolu adaçayı (Salvia fruticosa)
purpurea)
çeşit
adayları
türlerinde
tescile
sunulmuştur.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ege
Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından
adaptasyon, verim, kalite ve seleksiyon
çalışmaları yürütülmüş ve çeşit vasfı
kazanmış bazı tıbbi ve aromatik bitki
türlerinde
çeşit
geliştirmeye
yönelik
çalışmalar başlatılmıştır.
Ekinezya (Echinacea purpurea)
Geliştirilen
adaylarından
ve
tescile
şevketi
sunulan
bostan,
çeşit
Anadolu
bitkilerde tarla üretimi için elzem olan
standart
üretim
ülkemizin
ülkemizdeki ilk çeşit adayları olurken,
kapanmasına büyük katkı sağlanmıştır.
Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis)
Oğulotu (Melissa officinalis)
İzmir kekiği ve tıbbi adaçayı tohumdan
Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerde
üretilebilen
olma
çeşit geliştirme ve tesciline yönelik en
özelliğindedir. Aynı zamanda bu türler için
ciddi, en kapsamlı ve en önemli adım olan
üretim izni de alınarak tohumluk satışına
bu çalışma bundan sonra yapılacak olan
başlanmıştır.
çalışmalara da ışık tutacaktır.
çeşit
adayları
İzmir kekiği (Origanum onites)
Yürütülen bu çalışma ile, hem bölge hem
de ülke çiftçisine, tıbbi ve aromatik
konudaki
sağlanarak,
adaçayı, dağ çayı, ekinezya ve oğulotu
ilk
bu
materyali
eksiğinin
Şevketi bostan (Scolymus hispanicus)
Download

tıbbi ve aromatik bitkilerde çeşit tescili ve sertifikalı tohumluk üretimi