
OPERASYON VE
RAPORLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
Firma
kodu/parola/Kullanıcı
kodu girilerek giriş tuşuna
basılır.
1
Daha önce belirtilen cep
numarasına gelen şifre
girilir devama basılır.
2
(Excel ile ) kısmından
yükleme işlemlerine
başlanır.
3
Excel’de yeralan
sevkiyatlara göre
( sevkiyat dönemi )
seçilir
Yükle alanından daha
önce hazırlanmış olan
sevkiyat bilgilerini
içeren excel dosyası
çağrılır.
Aylık Sevkiyat Bildirimi seçilir.
(Diğer Seçenekler Aşağı ok ile
görülmektedir. )
-Serbest Bölge,
- Konsinyeden Kesin Satışa
Dönenler
-Depo/Antrepe/İştiraklerden
Satışlar
--İştirak Üretimlerinden Satışlar
4
İlgili dosya üzerine gelinerek çift
tıklandığında dosya seçilmiş olur.
5
5
*** Önemli ****
Başarılı kayıtlar
sisteme aktarım için
oluşmuştur. Ancak
bundan sonra devam
tuşuna basılarak
kayıtlar sisteme
yüklenmektedir.
Hatalı kayıtlar varsa
yüklenmek istenen
excel tablosunda ilgili
alanlar düzeltilmelidir.
Hata ekran görüntüsü
10.sayfada yer
almaktadır.
Dosyanın
seçilmesinden
sonraki ekran
görüntüsü
6
DEVAM
7
ONAY
Aktarılan
kayıtların özeti
yer almaktadır.
8
**Excel ile yükleme
başarıyla
gerçekleştirilmiştir
9
BAŞARIZ
KAYITLA VAR
Başarız kayıtlar olduğuna dair
sistem uyarı vermektedir.
Ayrıca başarız kayıtlarla ilgili
bilgide görülmektedir.
10
Yüklemeye çalışılan
excelde ilgili hatalar
düzeltilmelidir.
11
Sevkiyatların
İzlenmesi
Sevkiyat Bildirim
İzleme Ekranından
Sevkiyatlarla ilgili
takip
yapılabilmektedir.
12
Sevkiyatlara
ilişkin detaylar
izlenebilmektedir
Poliçe türü, ve
başvuru
durumuna göre
listeme
yapılmaktadır.
Ayrıca Ana
sayfada yeralan
(Eksik Sevkiyat
Bildirimleri )
alanından eksikler
görülebilmektedir.
13
14
15
Download

OPERASYON VE RAPORLAMA MÜDÜRLÜĞÜ