ÜNİVERSİTEMİZDE OKUYAN VE MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
EK KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (KATLAMALI HARÇ) İADESİ
07 Nisan 2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6367 sayılı Kanunla,
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ıncı maddesinin (c) ve (ç) fıkraları değiştirilmiş,
ayrıca aynı Kanun’a geçici 71 inci madde eklenmiştir.
Söz konusu değişiklikle; katlamalı harç olarak adlandırılan tez veya ders tekrarı
nedeniyle öğrencilerimize yüklenen ek katkı payı/öğrenim ücreti uygulamasına son
verilmiştir. Ayrıca 2014-2015 eğitim-öğretim yılında tahsil edilen ek katkı payı/öğrenim
ücretlerinin (normal dönem harcı hariç) öğrencilerimize iade edilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla;
Tahsil edilen ek katkı payı/öğrenim ücretlerinin en kısa zamanda iade edilebilmesi
için, okuyan veya mezun öğrencilerimizin DEBİS sistemine giriş yaparak sol üst kısımdaki
“IBAN Tanımlama” adımını seçerek kendi adlarına açılmış bulunan banka hesabının IBAN
numarasını en geç 19 Nisan 2015 saat 24:00’e kadar sisteme tanımlamaları gerekmektedir.
IBAN numaraları 26 karakter olup, ilk iki karakteri TR harflerinden (TR harflerini girmenize
gerek yoktur) ve daha sonraki 24 karakter ise rakamlardan oluşmaktadır. EFT ücreti problemi
yaşanmaması için olabildiğince Ziraat veya İş Bankasına ait IBAN numarasının tanımlanması
önem taşımaktadır. Diğer bankalara ait IBAN bildirilmesi ve EFT ücreti kesilmesi halinde
Üniversitemizce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Yukarıda belirtilen süre içinde, kendisi adına açılmış banka hesabının IBAN
numarasını bildirmeyen veya her kim olursa olsun başka kişilere ait IBAN numarası
bildirenlerin iade işlemi gerçekleştirilemeyecektir.
Öğrencilerimizin bilgisine önemle duyurulur.
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Download

katlamalı harç