Ludwig van Beethoven
Beş Şarkı, Op.82’den No.3 - “Che fa, che fa il mio bene”
Beethoven’in 1790 yıllarında henüz Salieri’den
Bu dizinin üçüncü ve dördüncü ariettaları da
ders alırken piyano eşliğinde yazdığı beş şarkı
“L’amante impatiente” (Sabırsız aşık) başlığını
(dört arietta ve bir düet) Op.82 olarak kayda
taşır. İkisi de 6/8’lik ölçüde ve aynı cümleyle,
geçmiştir.
“Che fa il mio bene” sözleriyle başlar.
Bunlardan
ilki
Metastasio’nun
dışında,
diğerleri
Pietro
Almanca “Liebes ungeduld” (Aşk sabırsızlığı)
İtakyanca
metni
üzerine
adı verilen bu şarkılardan dördüncüsü, ağır
bestelenmiştir.
tempoda
ve
duygulu
(Andante
con
espressione) başlıklı ve arietta assai seriosa
El yazması notaları Beethoven’İn ölümünden
(çok ciddi arietta) olmasına karşın, 3. şarkı,
sonra bulunmuş ve 1827 Kasım’ında bir
arietta buffa (komik arietta) türünde ve neçeli
müzayede sonucu Artaria Yayınevi tarafından,
(Allegro) tempodadır.
bir beşli taslağı ile beraber altı florine satın
alınmıştır. Ancak daha önce 1811'de B’eitkopf
ve Haertel Yayınevi tarafından İtalyanca ve
http://www.youtube.com/watch?v=aDsn-Sh22Ts
Almanca sözlerle de yayınlanan arietta’lar
Kontes Kinsky’e ithaf edilmişti.
Kazım ÇAPACI
1
Download

Beethoven – Op.82`den No.3