BTEP105
Ünite 2: Excel 2010 – Kısım2
Bölüm 4- Excel’de Formül Kullanımını Anlamak
Excel programında formülleri kullanarak bir şirketin muhasebesini rahatlıkla
tutabilirsiniz.
O Programda hesaplama yapılırken hücre adresleri kullanılır.
O örneğin; aşağıdaki görüntüde olduğu gibi değerler olduğunu düşünelim ve F2’ye
toplamlarını yazdıralım.
O
O
F2 hücresine tıkladığınız zaman, formül çubuğunda =B2 + D2 ifadesini görürsünüz.
O
Excel’de tüm formüller = işareti ile başlar.
Bölüm 4- Excel’de Formül Kullanımını Anlamak
O
Burda şu aklınıza gelebilir:
=B2 + D2 yazacağımıza =23 + 45 yazsaydık aynı sonucu almazmıydık?
O
Aynı sonucu alırdık ama, hücre adresinden bağımsız bir işlem olacağı için,
23 değerini 35 olarak değiştirdiğimizde =B2 + D2 yazdığımızda toplam
değişirken, = 23 + 45 şeklinde aldığımız toplamda ise, sonuç değişmez
Hücrelerdeki Formülü Anlamak
O Hücrelerde bulunan formül değerlerini görmek için, formül uygulanmış olan
herhangi bir hücreye gelerek, F2 tuşuna basmanız yeterlidir.
O F2 tuşuna bastığınız zaman, formüllerin bulunduğu hücreler aşağıda
gördüğünüz gibi renklenir.
Bölüm 4- Excel’de Formül Kullanımını Anlamak
Hesaplamalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
O Hesaplama yapmadan önce, öncelikle sonucu yazdıracağınız
hücreye tıklamanız gerekir.
O Hesaplama işlmenine + veya = ile başlamanız gerekir.
O Başlıkların bulunduğu bir tabloda hesaplama yapıyorsanız,
başlıkların bir altındaki hücrelerden hesaplama işlemine
başlamanız gerekir.
Bölüm 4- Excel’de Formül Kullanımını Anlamak
Hesaplama Uygulaması
Aşağıdaki tablodaki gibi bilgileri girdikten sonra Net değeri bulmak için
ekranda gördüğünüz formül yazılır.
Diğerlerini tek tek hesaplamak yerine doldurma kulpundan yararlanılır.
Bölüm 4- Excel’de Formül Kullanımını Anlamak
Sayılar Üzerinde Matematiksel İşlemler Yapmak
OB7 hücresine maaşların toplamını yazdırmak.
OHome sekmesinde bulunan Editing grubundaki AutoSum simgesinin
yanındaki oka tıklayın
OEkran görüntünüz aşağıdakine benzer olacaktır
OBurada Enter tuşuna bastığınız zaman Maaşlar kısmının toplamının
aldındığını görürsünüz.
Bölüm 4- Excel’de Formül Kullanımını Anlamak
Toplamları aldırmanın bir başka yolu ise,
durum çubuğundan yaralanmaktır.
Bu bölgeyi
seçtiğiniz zaman,
seçili olan
değerlerin
ortalamalarını,
toplamlarını ve kişi
sayısını durum
çubuğunda
görebilirsiniz
Bölüm 4- Excel’de Formül Kullanımını Anlamak
Aralık Kavramını Anlamak
Excel’de belirli bir hücre grubunu seçtiğiniz zaman bir aralık seçmiş
olursunuz.
O Aralık belirlerken : (iki nokta üst üste) işareti kullanılır.
O
Örneğin B2:B5 aralığı
B2,B3,B4,B5 hücrelerini kapsar
O Örneğin A2:B4 aralığı
A2,A3,A4,B2,B3,B4 hücrelerini kapsar
O
Uyarı: İki nota üst üste değil de noktalı virgül işaretini kullandığınızda aralık
belirtmiş olmazsınız.
O Örneğin A2;B4 yazdığınız zaman, sadece A2 ve B4 hücrelerini kapsar
Bölüm 4- Excel’de Formül Kullanımını Anlamak
Tüm avansların toplamını
almak için sum (topla)
işlevini kullanmak.
Yazdıktan sonra Enter tuşuna basın
Bölüm 4- Excel’de Formül Kullanımını Anlamak
En büyük değeri bulmak
OBir aralıkta bulunan en büyük sayısal değeri bulmak için MAX (MAK)
işlevini kullanırsınız
Oİşlevin kullanışı
=MAX(aralığın ilk hücresi : aralığın son hücresi)
OEn büyük maaşı bulmak için aşağıda bulunan formül yazılır
Bölüm 4- Excel’de Formül Kullanımını Anlamak
En Büyük Değeri Hesaplamada Farklı Bir Yöntem -1
Home sekmesinde yer alan Editing grubundaki AutoSum komutunun
yanındaki oka tıklayarak, Max komutunu kullanmaktır
O En büyük değeri yazacağınız hücreye tıklayın
O Home sekmesinde yer alan Editing grubundaki
AutoSum yanındaki oktan Max ı seçin
O
Ekran görüntünüz yandakine
benzer olacaktır
Bölüm 4- Excel’de Formül Kullanımını Anlamak
En büyük değerin bulunacağı alanın yanlış olarak seçildiğini
görürsünüz. Farenizi kullanarak C3:C5 aralığını seçin. Aralığı fareniz
ile seçtikten sonra Enter tuşuna bastığınızda, sonucun
hesaplandığını görürsünüz.
Bölüm 4- Excel’de Formül Kullanımını Anlamak
En Büyük Değeri Hesaplamada Farklı Bir Yöntem -2
O Durum çubuğunu kullanmaktır
O Durum çubuğu üzerinde sağ butona basın
O Açılan menüden Maximum ifadesinin üzerine gelin ve sol butona basın
O En büyük değeri hesaplamak istediğiniz aralığı seçin
O Şimdi durum çubuğunda maximum değerini de görmeye başlarsınız
Bölüm 4- Excel’de Formül Kullanımını Anlamak
En Küçük Değeri Bulmak
OBir aralıkta sayıların en küçük değerini bulmak için MİN
işlevini kullanırız
OEn büyük değer gibi en küçük değeri de bulabilirsiniz.
Oİşlevin kullanışı
=MIN(aralığın ilk hücresi : aralığın son hücresi)
OTüm yöntemler en küçük değeri bulmak için de geçerlidir.
Bölüm 4- Excel’de Formül Kullanımını Anlamak
Ortalama Değerleri Buldurmak
OOrtalama değerleri bulmak için kullanmamız gereken işlev AVERAGE
işlevidir.
Oİşlevin kullanışı
=AVERAGE(aralığın ilk hücresi : aralığın son hücresi)
OOrtalama maaşı bulmak için aşağıda bulunan formül yazılır
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Hücre Zeminlerini Renklendirmek
Home sekmesinde bulunan Font (Yazı Tipi) grubunda yer alan Fill Color (Dolgu
Rengi) komutunu kullanabilirsiniz
Tablonun başlıklarının
zemin rengini
değiştirmek
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Hücrelere Kenarlık Eklemek
Normal sayfada kılavuz
çizgileri görünür.
Belgenizi
yazdırdığınız
zaman Kılavuz
çizgilerinizin
çıkmadığını
görürsünüz
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Hücrelerinize kenarlık uygulamak için, Home sekmesinde yer alan
kısmındaki Bottom Border (alt kenarlık) düğmesini kullanabilirsiniz.
Font
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
All Borders (alt kenarlık) düğmesine bastıktan sonra
görüntünüz aşağıdakine benzer şekilde olacaktır.
ekran
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Hücrelerin Hizalarını Değiştirmek
Girmiş olduğunuz ifadeler, sayısal bir ifade ise sağa hizalı, metinsel ifade ise
sola hizalı olarak yazılır. Özellikle tablo başlıklarınızı birden fazla hücreye
ortalamanız gerekebilir.
Home sekmesinde bulunan Alignment (hizalama) grubundaki hizalama
düğmelerini kullanmaktır.
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Yatay Hizalama
Dikey Hizalama
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Verileri Belirli Bir Açıda Yazdırmak
Alignment grubundaki Orientation
(yönlendirme) düğmesini kullanabilirsiniz.
Başlıkları seçip Alignment düğmesine tıklayın. Ordan da Rotate Text Up (metni
yukarı döndür) düğmesine tıklayın
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Metni Yukarı Döndür düğmesine tıkladıktan sonra görüntünüz
aşağıdakine benzer olacaktır
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Hücreleri Birleştirerek Tek Bir Hücre Yapmak
Tablolarınızda başlıklarınızı düzenlerken birkaç hücre içinde ortalamak
gerekebilir.
Home sekmesinde yer alan Alignment düğmesinde bulunan Merge and
Center (birleştir ve ortala) düğmesi ile ortalayabilirsiniz.
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Hücre Birleştirme Seçeneklerini Kullanmak
O Merge and Center (Birleştir ve Ortala): seçmiş olduğunuz hücreler
birleştirilir ve içindeki ifade ortalanır
O Merge Across(Çapraz Birleştir): seçtiğiniz hücreler birleştirilir
O Merge Cells (Hücreleri Birleştir): seçtiğiniz hücreler birleştirilir
O Unmerge Cells (Hücreleri Çöz): birleştirilen hücreleri çözer
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Aşağıdaki görüntüdeki Servis Hizmetleri başlığını Birleştirmek ve ortalamak
için Başlığı seçip Merge and Center düğmesine tıklayın
Tıkladıktan sonra aşağıdaki görüntüyü elde edeceksiniz
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Sayıları Biçimlendirmek
O Girmiş olduğunuz rakamları binlik basamaklarına ayırabileceğiniz
gibi, yüzdelik olarak veya para birimi ekleyebilirsiniz
O Sayıları biçimlendirmek için Home sekmesinde olan Number(sayı)
grubundaki çeşitli düğmeleri kullanabilirsiniz.
O Sayıları binlik basamaklara ayırmak
için virgül stili düğmesini kullanırız
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Aşağıdaki tablodaki Tutar sütünundaki sayıları virgül stili
kullanarak binlik basamağına ayırmak
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Kuruş Hanesindeki Virgülleri Arttırmak ve Azaltmak
O Rakamları binlik basamaklarına ayırdığınız zaman, virgülden sonra
kuruş hanesi iki basamaklı olarak gelir.
O Bazen kuruş hanelerini artırmak ve azaltmak gerekiyor
O Bunun için Home sekmesinde bulunan Number grubundan
Increase Decimal (ondalık artır) veya Decrease Decimal (ondalık
azalt) seçenekleri kullanılır.
bir basamak Artırmak için
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Para Birimi Uygulamak
O Hücreler seçilip istediğiniz para birmi uygulanabilir.
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Hücre Stillerini Kullanmak
O Excel programının hazır hücre stillerini kullanarak, hücreleri oldukça hızlı bir
şekilde biçimlendirebilirsiniz.
O Biçimlendirmek
istediğiniz hücreler
seçilir
O Home sekmesinde
bulunan Styles
(stiller) grubundaki
Cell Styles
(hücre stilleri)
düğmesinin
yanındaki oka
tıklanır.
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Tabloyu Otomatik Olarak Biçimlendirmek
O Tablonuzu hızlı bir biçimde biçimlendirmek için, tablonuzun içinde
bir hücreye tıklayın
O Home sekmesinde Styles kısmındaki Format As Table (tablo olarak
biçimlendir)
düğmesine
tıklayın
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Yapılan Biçimlendirmeleri Silmek
Yaptığınız biçimlendirmeyi
kaldırmak için, Home
sekmesinde yer alan Editing
grubundaki Clear (temizle)
düğmesini kullanarak
kaldırabilirsiniz.
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Koşullı Biçimlendirme Kullanmak
Koşullu biçimlendirmeyi kullanarak, verilerinizi istediğiniz koşula bağlı
olarak biçimlendirebilirsiniz
Aşağıdaki gibi tablonuz olduğunu düşünün
C4:C11
aralığını seçin
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Kıdem sütununda değeri 5 ten büyük olanları işaretlemek için:
Home sekmesinde bulunan Styles
gurubundaki Conditional
Formatting (koşullu biçimlendirme)
komutunu seçin. Yandaki
görüntüdeki gibi açılan menüden
Highlight Cell Rules
(hücre kurallarını Uygula)
seçeneğini seçin ve
Greater Than (büyüktür)
ifadesini seçin.
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Karşınıza açılan menüden sol tarafa istediğiniz şartı yazabilirsiniz.
Örneğin burda 5 yazın.
Bölüm 5- Excel’de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek
Hücrelerinize Açıklama Eklemek
O Oluşturduğunuz tablolardaki hücreleer açıklamalar ekleyerek, daha sonra
bu açıklamaları görebilirsiniz.
O Açıklama eklemek için istediğiniz hücreyi seçin
O Hücre üzerinde sağ tuş yapıp Insert Comment i seçin veya Review (gözden
geçir) sekmesindeki Comments (açıklamalar) grubundaki New Comment
(yeni açıklama) komutunu seçin
veya
Download

Bölüm 5- Excel`de Karakterleri ve Sayıları Biçimlendirmek - Emu-SCT