mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2015/023
10.04.2015
Konu: Geçmişe Yönelik Yapılan Mükellefiyet Tesisleri Nedeniyle Beyanname Ve
Bildirim Vermeme Cezası Kesilemeyecek
Maliye Bakanlığınca yayınlanan 449 Seri no.lu VUK Genel Tebliği ile geçmişe yönelik
mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle
kesilen özel usulsüzlük cezaları konusunda açıklama ve düzenleme yapıldı.
Vergi incelemeleri sonucunda ya da vergi dairesi tespitlerine bağlı olarak geçmişe yönelik
olarak tesis edilen mükellefiyetlerde mükelleflere, elektronik ortamda yerine getirilmesi
gereken söz konusu yükümlülüklerini süresinde yerine getirmemeleri nedeniyle özel
usulsüzlük cezaları kesilmekteydi.
Bu uygulama mükellefler ile idare arasında sürekli uyuşmazlık konusu olmakta ve yapılan
uygulamalar dava edilmekteydi.
Açılan davalarda, geriye yönelik beyanname verilmesi fiilen mümkün olmadığı için mükellefler
hep haklı bulundu.
Bunun üzerine yayınlanan bu tebliğde Bakanlık bu ceza uygulamasında vazgeçtiğini
duyurdu.
Bundan sonraki uygulamada mükellefe önce bir süre verilecek buna rağmen beyanname
verilmez ya da bildirim yapılmaz ise ceza uygulanacak.
İlgili tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.yontemymm.com.tr/Doc/449_Nolu_Vuk_Genel_Tebligi_2.pdf
Blglernze sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yemnl Mal Müşavrlk Ve Bağımsız Denetm A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

2015-023 Geçmişe Yönelik Yapılan Mükellefiyet Tesisleri Nedeniyle