MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ
(SMM. ADAYI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ İÇİN)
Elçin DEMİREZEN
13474
2
İnci Nur AKAR
12391
3
Selen KURT
13074
4
İbrahim KOPARAN
5
Ali ÇETİN
14085
6
Murat KARAKAŞ
14052
12741
Orman Endüstri
Mühendisi
Orman Endüstri
Mühendisi
Orman Endüstri
Mühendisi
Orman Endüstri
Mühendisi
Orman Endüstri
Mühendisi
Orman Endüstri
Mühendisi
Başlama
Tarihi
Bitirme
Tarihi
Uygulama Tezi
1
UNVANI
Mes.Den.Tam.Bel
Oda
Sicil No
Adli Sicil Kay.
ADI SOYADI
DEĞERLENDİRME
Tezkiye Var.
Sıra No
Mesleki Deneyim
Kazanma Çalışma
01.04.2014
01.04.2015
X
X
X
X
TEMDEM Değ.
Sınavına Katılır
01.04.2014
01.04.2015
X
X
X
X
TEMDEM Değ.
Sınavına Katılır
01.04.2014
01.04.2015
X
X
X
X
TEMDEM Değ.
Sınavına Katılır
01.12.2013
01.12.2014
X
X
X
X
01.04.2014
01.04.2015
-
-
-
-
01.04.2014
01.04.2015
-
-
-
-
Değerlendirme
Sonucu
TEMDEM Değ.
Sınavına Katılır
TEMDEM Değ.
Sınavına Katılamaz
TEMDEM Değ.
Sınavına Katılamaz
Mesleki deneyim kazanma çalışması yapan yukarıda ismi yazılı serbest meslek mensubu adayı Orman
Endüstri Mühendisinin, TEMDEM değerlendirme sınavına girebilmelerine yönelik çizelge, belgelere dayalı
olarak kurulumuzca tanzim edilmiştir.08/04/2015
TEMEL EĞİTİM VE MERKEZİ DEĞERLENDİRME MERKEZİ (TEMDEM) KURULU
Eşref GİRGİN
Başkan
Mevlüt DÜZGÜN
Başkan Yardımcısı
İbrahim YILMAZ
Raportör
MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI
DEĞERLENDİRME KARARI
Ankara TEMDEM merkezinde, 01/04/2014 günü Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına başlayıp,
uygulama tezlerini teslim alan SMM adayı orman endüstri mühendislerinin, Odaya gönderdikleri uygulama tezi,
tezkiye varakası, fiili mesleki deneyim kazanma tamamlama belgesi ile adli sicil kayıtları, kurulumuzca ilgili
mevzuata uygun olarak değerlendirilmiştir. Buna göre;
A) Ankara TEMDEM merkezinde, 01/04/2014 günü Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına
başlayıp aynı gün uygulama tez konularını teslim alan SMM adayı orman endüstri mühendislerinden,
1-Değerlendirme çizelgesinin 1 inci sırasındaki orman endüstri mühendisi Elçin DEMİREZEN ile
başlayıp, 3 üncü sırasındaki Selen KURT ile biten 3 orman endüstri mühendisinin uygulama tezlerinin kabul
edildiği, tezkiye varakası, adli sicil kaydı, fiili mesleki deneyim kazanma çalışması tamamlama belgesinin uygun
olduğu tespit edildiğinden, TEMDEM değerlendirme sınavlarına katılmalarına,
2- Değerlendirme çizelgesinin 5 inci sırasındaki orman endüstri mühendisi Ali ÇETİN ile 6 ıncı
sırasındaki orman endüstri mühendisi Murat KARAKAŞ uygulama tezlerini teslim etmedikleri ve diğer
belgelerinin gelmediği tespit edildiğinden, mesleki deneyim kazanma çalışmalarını tamamlamamış sayılacakları
için TEMDEM değerlendirme sınavlarına katılmamalarına,
B) Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına 01/04/2014 tarihinden önceki dönemlerde başlayan
SMM adayı orman endüstri mühendislerinden;
1- Değerlendirme çizelgesinin 4 üncü sırasındaki orman endüstri mühendisi İbrahim KOPORAN’ın
uygulama tezi kabul edildiği, tezkiye varakası, adli sicil kaydı, fiili mesleki deneyim kazanma çalışması
tamamlama belgelerinin uygun olduğu tespit edildiğinden, TEMDEM değerlendirme sınavlarına katılmasına,
Değerlendirme sonuçlarının, Oda internet sayfasında ilgililere duyurulmasına ilişkin karar almak üzere
Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kuruluna bildirilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir. 08/04/2015
EK: Mesleki deneyim kazanma çalışmaları değerlendirme çizelgesi (1 sayfa)
(SMM. Adayı orman endüstri mühendisleri için)
TEMEL EĞİTİM VE MERKEZİ DEĞERLENDİRME MERKEZİ (TEMDEM) KURULU
Eşref GİRGİN
Mevlüt DÜZGÜN
İbrahim YILMAZ
Başkan
Başkan Yardımcısı
Raportör
Download

Orman Endüstri Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları