Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
2015 Yılı Tarihi, Kültürel Ve Doğal Değerlerin Korunması Ve Geliştirilmesi
Mali Destek Programı
Sıkça Sorulan Sorular
1. Örneğin bir il merkezinin rehabilitasyonuna yönelik geniş bir alanı içeren bir
projenin sadece bir kısmı için bu programdan yararlanılabilir mi?
Aynı faaliyetler için başka kaynaklardan destek almamış olması şartı ile sunulabilir.
Faaliyetlerin sözleşme imzalandıktan sonra yapılmasına dikkat edilmesi gerekir.
2. Bu program için Muhtarlıklar uygun başvuru sahibi mi ?
Köy muhtarlıkları uygun başvuru sahibidir. Mahalle muhtarlıkları uygun başvuru
sahibi değildir. Uygun başvuru sahipleri için (Başvuru Rehberi 2.1.1’ e bknz)
3. Yol yapımı bu program kapsamında uygun başvuru konusu mudur ?
Örnek proje konularında belirtildiği gibi Tarihi, kültürel ve doğal değerlerin
bulunduğu alanlarda sokak, cadde, meydan vb. mekanların bir bütün olarak
korunması, restorasyonu ve yeniden kullanımına yönelik faaliyetler bu program için
uygun proje konularıdır. Bu kapsamda cadde ve sokak restorasyonu ve görüntü
kirliliğini giderecek projeler uygun başvuru konularındandır. Ancak sadece yol yapımı
projeleri, KÖYDES, SUKAP kapsamına giren projeler uygun değildir.
4. Proje uygulama alanı için Orman Bakanlığı’ na yer tahsisi başvuru işlemi
yapılmış bir proje bu program kapsamında başvuru yapabilir mi?
Başvuru yapmasında sakınca yoktur. İlgili ek belgede her türlü izin ve ruhsatın
alınacağına dair beyanı imzalayarak başvuru yapabilir. Ancak sözleşme aşamasında
bu izinlerin alınmış olması gerekir.
5. Proje süreleri uzatılabilir mi?
Bu program kapsamında sunulacak proje sürelerin muhakkak uygun proje süresi olan
12 ay ile 24 ay arasında tamamlanması gerekmektedir. Mücbir nedenler dolasıyla
proje sürelerinin uzatımı meri mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.
6. Bu program kapsamında bir belediyeye tahsis edilen bir orman alanında doğal
değerleri korumak için sunulacak proje konusu uygun mudur ?
Programa sunulacak projelerin muhakkak programın genel amacı, özel amacı ve
öncelikleri ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Rehberdeki tüm kurallara uygun olması
şartı ile başvuru yapılabilir.
7. Belediye hizmet alanında bulunan bir alanda mevcut binaların sadece dış
cephelerin yenilenmesine yönelik bir proje bu program için uygun proje konusu
mudur ?
Bir programa başvuruda bulunabilmek için söz konusu projenin muhakkak programın
genel amaç, özel amaç ve öncelikleri ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile
söz konusu projenin muhakkak yöresel mimari doku ön planda tutularak dizayn
edilmesi gerekmektedir.
8. Bu program için projede görev alacak kamu görevlilerinin maaşları eşfinansman olarak kabul edilecekse %25 olan başvuru sahibinin katkı oranının
tümü bu şekilde karşılanabilir mi ?
Öncelikle projede projenin uygulanması için gerekli görünen personel
görevlendirilmesi gerekmektedir. Gereksiz görülen proje personeli bütçe revizyonunda
çıkarılır. Ayrıca bütçenin İnsan Kaynakları ve Seyahat başlıklarının toplamı için
tahsis edilebilecek toplam tutar projenin toplam uygun maliyetlerinin % 5 ’ini
aşmaması gerektiği kuralına göre hareket edilerek bütçenin oluşturulması
gerekmektedir.
9. KDV bu program kapsamında uygun maliyet olur mu?
Bütçedeki tüm kalemler KDV dâhil hesaplanmalıdır. Ayni katkılar eş finansman
olarak kabul edilmezler
10. Ajans katkı payını ödemek zorunda olan (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Ticaret
ve Sanayi Odaları) kurumlar Ajans’a olan borçlarına rağmen başvuru
yapabilirler mi?
Başvuru yapmalarına bir engel yoktur. Ancak, Başvuru Sahiplerinden (İl Özel
İdareleri, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları) 5449 sayılı kanunun 19.maddesinin
(d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını ve bununla ilişkili varsa diğer
bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmeyenler Doğu Karadeniz
Kalkınma Ajansı’ndan proje ve faaliyet desteği alamaz. Yani projeleri geçse bile bu
yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile sözleşme yapılmaz.
11. Kamu kurumlarının özel mülkiyet alanlarında yapacağı projeler nasıl
yürütülecektir?
Özel mülkiyete ait alanlarda yapılacak projelerle ilgili tüm yasal izin/ruhsat işlemleri
başvuru sahibinin sorumluluğunda olup Ajans herhangi bir sorumluluk kabul
etmeyecektir.
12. Bir başvuru sahibine ait kaç proje desteklenir?
Başvuru Sahipleri en fazla 2 proje ile başvuru yapabilirler ve en fazla 1 projeleri
desteklenebilir.
Download

SSS için Tıklayınız - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı