ANALİZ EDİLECEK KAFES SİSTEM
Yukarıdaki kafes sistem dış kuvvetler dışında, F mesnetinde sağa doğru 3 mm’lik
harekete ve C mesnetinde de aşağı yönde 5 mm’lik oturmaya maruzdur. Sistemi bu
etkilerin tümü altında analiz ediniz.
Lokalden – Globale SD Dönüşümü
ROT Dönüşümü (Kafes Elemanlar)
ࢣோை் =
cos Ø sin Ø 0
0
-sin Ø cos Ø 0
0
0
0
cos Ø
sin Ø
0
0
-sin Ø cos Ø
Rijit Cisim Modlarını Yok Eden Dönüşüm
RBM Dönüşümü (Kafes Elemanlar)
ࢣோ஻ெ =
-1
0
1
0
ROT ve RBM Dönüşümleri ile Temel
Eleman Rijitlik Matrisinden Global Rijitlik
Matrisi Dönüşümü
(Kafes Elemanlar)
burada
࢑ഥᇱ =
‫ܣܧ‬
‫ܮ‬
Kafes eleman temel rijitlik matrisidir.
Deplasmanların ve Mesnet
Reaksiyonlarının Bulunması
(Kafes Elemanlar)
ࡷ=
ࡷ௙௙
ࡷௗ௙
ࡷ௙ௗ
ࡷௗௗ
Sistem rijitlik matrisi serbestlik
derecelerinin özel
numaralandırılması sebebiyle bu
şekilde oluşmuştur.
Bu form kullanılarak aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir.
ࢁ௙ = ࡷ௙௙ ିଵ ࡼ௙ − ࡼ௙଴
ࡼ௙଴ = ࡷ௙ௗ ࢁௗ
ࡼௗ = ࡷௗ௙ ࢁࢌ + ࡷௗௗ ࢁࢊ
Serbest olan serbestlik derecelerindeki
deplasmanlar
Mesnet hareketi nedeniyle serbest olan
serbestlik derecelerindeki kuvvetler!
Mesnet reaksiyonları
“ID ARRAY” KAVRAMI ve Programın Yeniden
Düzenlenmesi
1 nolu
1 nolu
Eleman SD ID Array
8
0
2 nolu
2 nolu
Eleman SD ID Array
3
3
9
0
10
0
3
3
6
6
10
0
11
0
ÖDEV
Eleman Kuvvetlerini Bulmak için Gerekli
Programı Yazınız
(Eleman Durum Determinasyonu)
Download

ANALİZ EDİLECEK KAFES SİSTEM