Sayı: 19 / 2015
09 Nisan 2015
Sanayici, doğal gaz için 2014 yılı ikinci
altı ayında, ilk altı aylık döneme göre
%4 fazla ödedi
Konut nihai tüketicileri, tüm vergi ve fonlar dahil
3
olmak üzere 1 m doğal gaz için, 2014 yılının OcakHaziran döneminde ortalama 104,2 kuruş öderken,
Temmuz-Aralık döneminde %4,4 artış ile 108,8 kuruş
3
ödedi. Sanayi nihai tüketicileri ise 1 m doğal gaz için
2014 yılının ilk altı aylık döneminde ortalama 89,5
kuruş öderken, ikinci altı aylık döneminde %4 artış ile
93,1 kuruş ödedi.
Konutlarda elektrik birim fiyatı 2014 yılı
ikinci altı ayında, ilk altı aylık döneme
göre %5,6 arttı
Konut nihai tüketicileri, tüm vergi ve fonlar dahil
olmak üzere 1 kWh elektrik için, 2014 yılının OcakHaziran döneminde ortalama 35,4 kuruş öderken,
Temmuz-Aralık döneminde %5,6 artış ile 37,4 kuruş
ödedi. Sanayi nihai tüketicileri ise 1 kWh elektrik için
2014 yılının ilk altı aylık döneminde ortalama 23,4
kuruş öderken, ikinci altı aylık döneminde %0,9 artış
ile 23,6 kuruş ödedi.
Bazı Avrupa ülkelerinde konut doğal gaz birim fiyatları (1)
(Euro/GJ)
İsveç
İtalya
Hollanda
Yunanistan
Fransa
İngiltere
Polonya
Bulgaristan
Türkiye
Ocak-Haziran 2014
Temmuz-Aralık 2014
32,90
22,14
22,18
20,09
19,47
16,66
13,59
13,63
9,05
31,63
26,41
23,32
22,16
21,11
17,94
13,90
13,14
10,36
Kaynak: Eurostat
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitView TableAction.do
(1) Konut doğal gaz tüketicilerinin, 20-200 GJ tüketim aralığında
1 GJ doğal gaz için ödedikleri tüm vergiler dahil nihai birim fiyattır.
Bazı Avrupa ülkelerinde konut elektrik birim fiyatları (2)
(Euro/kWh)
Ocak-Haziran 2014
Temmuz-Aralık 2014
İtalya
0,24
0,23
İngiltere
0,19
0,20
İsveç
0,20
0,19
Hollanda
0,18
0,18
Yunanistan
0,18
0,18
Fransa
0,16
0,17
Polonya
0,14
0,14
Türkiye
0,12
0,13
Bulgaristan
0,08
0,09
Kaynak: Eurostat
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitView TableAction.do
(2) Konut elektrik tüketicilerinin, 2500-5000 kWh tüketim aralığında
1 kWh elektrik için ödedikleri tüm vergiler dahil nihai birim fiyattır.
Kaynak: TÜİK, Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, II. Dönem: Temmuz-Aralık, 2014 Haber Bülteni
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18758
Bilgi için: Mehmet GEDİK
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 03 68
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Sanayici, doğal gaz için 2014 yılı ikinci altı ayında, ilk altı aylık