Download

Sanayici, doğal gaz için 2014 yılı ikinci altı ayında, ilk altı aylık