English
BİLDİRİM SORGULARI
ŞİRKETLER
YATIRIM FONLARI
KAP HAKKINDA
Yardım
İletişim
MEVZUAT VE DÜZENLEMELER
Ana Sayfa
Detay
Detay
İmzalı Görüntüle
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. / FENER [] 09.04.2015 18:23:59
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
:
:
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, Maraton Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
Tel: (0 216) 542 19 07 Fax: (0 216) 542 19 56
E­posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
:
:
:
[email protected]
Tel: (0 216) 542 19 63 Fax: (0 216) 542 19 56
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
:
:
:
Hayır
Hayır
08.05.2014
Özet Bilgi
:
TTK'nın 376. madde kapsamındaki açıklamamızdır.
AÇIKLAMA:
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun (11/352) sayılı "Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin Uygulaması" kararı uyarınca, Artı Değer Uluslararası
Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 28.02.2014 itibarıyle aktiflerin muhtemel satış fiyatları baz alınarak değerleme raporu hazırlanmıştır. Esas alınan aktifler, TTK'nın 376'ncı Maddesi ve SPK'nın
II­14.1 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlmaya İlişkin Esaslar Tebliği' uyarınca 28.02.2015 finansal raporlama dönemi itibariyle gözden geçirilmiş ve genel ekonomik durum, Şirkete özel gelişmeler ve benzeri
nedenlerle önemli değişme olmadığı tespit edilmiştir.
Değerleme raporunda baz alınan futbolcuların bonservis bedeli olan ortalama 122.987.500 EUR (346.185.215 TL), futbolcuların bonservis değerinde önemli bir değişiklik olmaması nedeniyle aynı kabul edilmesine,
Lisans kiralama sözleşmesine dayalı hakların değerlemesine dayalı hakların ortalama satış fiyatı ise, hakların kalan kiralama ömrü dikkate alınarak 807.103.285 TL olarak belirlenmesine karar verilmişitr.
TTK' nın 376. Maddesi gereğince hazırlanan 28 Şubat 2015 tarihli konsolide bilançosundaki makul değerlere göre özkaynaklar ile aynı tarih itibarıyla TMS uyarınca hazırlanan konsolide bilançosundaki kayıtlı değerlere
göre özkaynak mutabakatı aşağıdadır:
Kayıtlı Değerlere Göre Konsolide Özkaynaklar Toplamı : (391.265.067)
Finansal Yatırımların Muhasebeleştirme Farkından Kaynaklanan Değer Farkı : 220.979.048
Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Kaynaklanan Makul Değer Farkı : 262.988.334
Lisans Haklarından Kaynaklanan Makul Değer Farkı : 787.756.954
TTK'nın 376. Maddesi Uyarınca Konsolide Özkaynaklar : 880.459.269
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Excel Dosyası Oluştur
BİLDİRİM SORGULARI
Word Dosyası Oluştur
ŞİRKETLER
Yazdır
YATIRIM FONLARI
KAP HAKKINDA
MEVZUAT VE DÜZENLEMELER
Bugün Gelen Bildirimler
Şirketler
Faal Yatırım Fonları
Genel Bilgi
Mevzuat ve Düzenlemeler
Son 7 Günde Gelen Bildirimler
Yatırım Kuruluşları
Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları
Yardım
Sertifika İşlemleri
Finansal Tablolar
Portföy Yönetim Şirketleri
Emeklilik Yatırım Fonları
İlgili Linkler
BİY Kurulumu
Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma
Bağımsız Denetim Kuruluşları
Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım
İletişim
Şirket Haberleri
Fonları
Borsa Günlük Bülteni
Faal Yabancı Yatırım Fonları
Duyurular
Tasfiye Edilmiş Yabancı Yatırım
Detaylı Sorgulama
Fonları
© 2014 Kamuyu Aydınlatma Platformu
İletişim
Site Haritası
Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi (2014)
Download

TTK`nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler Excel Dosyası