•
. HÜSAMETTiN TUGAÇ VAKFı
BURSIYER ADAYı iLE iLGiLi BiLGi FORMU
BURSIYER ADAYlNIN
T.C. Kimlik No:
Doğum Tarihi:
(oünlavlvıl)
Doöum Yeri:
)
Telefon: O(
)
GSM: OL
E-Dosta:
Ili:
Mezunlvet Tarihi:
Mezunivet Derecesi:
Adı Soyadı:
Yazışma Adresi:
Mezun Olduğu Lise:
KAYıTlı OLDUGU
Fakülte:
Universite:
Bölüm:
Sınıf:
Yok:
Var
Alt sınıflardan kalanlalmadığı dersinlderslerin olup
olmadığı:
Varsa hangi dersldersler olduğunu belirtiniz:
Notu:
Bitirme Yılı:
. Lisan Hazırlık Sınıfı (okuduysa)
i
AILE VE GELIR DURUMU ILE ILGILI BILGILER
Hayatta mı?
Evet
Annenizin Adı Soyadı:
Hayır
Mesleği-Işyeri:
Hayatta mı?
Babanızın Adı Soyadı:
i
Evet
Hayır
Mesleği-Işyeri:
Kardes Savısı:
Okuduğu Okul:
i Kardeslerin
Durumu
Okuvan Savısı:
Çalıştığı Yer:
Diğer (belirtiniz):
Oturduğunuz Ev Kendinizin mi?
i
Evet
Hayır
Kira Ise Tutarı:
A lık Miktarı:
. Calısan Savısı:
Download

ÿş2 0 1 5 - 0 4