Yazılım Mühendisliği Bitirme Projesi Kitapçığının Hazırlanması
1) Bitirme projesinin ismi yapmış olduğunuz çalışmayı açık olarak ifade edecek şekilde kısa ve öz
olmalıdır.
2) Yazılım Mühendisliği Bitirme Projesi Kitapçığı Güz döneminde hazırlanmış olan Yazılım
Mühendisliği Tasarım Projesi Raporundan da yararlanılarak Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Yüksek Lisans Tez kılavuzuna uyarlanarak oluşturacaktır
3) Bitirme Projesi dokümanı Tez Yazım Kılavuzunun 3. Bölümünde açıklanan formata uygun olarak
(bölüm ve alt bölüm başlıkları da dâhil olmak üzere) hazırlanacak ve sayfa numaraları ile ilgili
olarak yapılan açıklamalara uyulacaktır.
4) Bitirme tezinizin kapak sayfaları Tez Yazım Kılavuzunun 4. Bölümündeki dış kapak ve iç kapak
sayfası örneklerine benzer olarak hazırlanacaktır. Burada Enstitü yerine Fakülte ismi, Bilim Dalı
yerine Bölüm ismi yazılacaktır.
5) Lisans bitirme tezlerinde yemin metni olmadığı için böyle bir sayfa hazırlanmayacaktır; ayrıca
lisans bitirme çalışması için jüri üyelerinin imzaladığı sayfa da ilave edilmeyecektir.
6) Türkçe Özet ve altında anahtar sözcükler sonraki sayfada İngilizce özet ve İngilizce anahtar
sözcükler olarak tekrarlanacaktır.
7) İçindekiler, tablolar ve şekiller listesi kılavuzda açıklandığı sırada hazırlanacaktır.
8) Tez kitapçığının Giriş Bölümü tüm çalışma ile ilgili ayrıntılı açıklamaların verildiği kısımdır. Burada
çalışmanın niçin yapıldığı açık şekilde belirtilmelidir.
9) Giriş Bölümünden sonra Yazılım Mühendisliği Tasarım Projenizin raporları uygun format ve
düzende Bitirme Projesi Tez Kitapçığınıza uyarlanır.
10) Yöntem Bölümü uygulamanızı anlattığınız bölümdür ve ekran çıktıları ile zenginleştirilerek
açıklanır.
11) Sonuç Bölümünde ise tez çalışması ile yapılanlar özetlendikten sonra gelecek ile yapılabilecekler
anlatılır; tezin kazanımları verilir.
12) Kaynakça belirtilme formatı tez yazım kılavuzunda verildiği şekilde olmalıdır ve kaynaklar metnin
içerisinde mutlaka referans gösterilmelidir.
13) Tez kitapçığı sınav gününden 2 gün önce spiral ciltli olarak 3 adet hazırlanarak bitirme projesi
yaptıran üç öğretim üyesine de teslim edilir.
14) Sözlü sunumdan sonra onaylanan tezler karton kapak olarak yeniden teslim edilirler. Eğer küçük
düzeltmeler gerekiyorsa, bundan sonra karton kapak hazırlanır.
15) Sunumlarda power point hazırlanmayacak, sadece geliştirilen programın sunumu tüm grup
elemanları tarafından ayrı ayrı yapılacaktır.
16) Sunumun başında grubun her elemanı proje çalışmasına katkısını tanımlayacaktır.
Download

Yazılım Mühendisliği Bitirme Projesi Kitapçığının Hazırlanması