Sınırlar Ötesi M
üze’n
(MWNF) en yen in
iv
ilgi çekici sana e
l müze
projesi
Sanal Müze | Sanal Sergiler
Tarihi Paylaşmak (Sharing History)
Tarihi Paylaşmak
(Sharing History) –
Bilgi ve anlayış yoluyla
köprüler kuruyor.
Stratejik Sponsorlar
Tarihi Paylaşmak (Sharing History), Arap dünyasının tarihi ve
kültürel mirasına yönelik farkındalığı teşvik eden Arap Birliği
ve MWNF arasındaki ortaklık çatısı altında kurulmuştur.
Seyahat
Reformlar ve Sosyal Değişimler
Geçmişin Yeniden Keşfi
Müzik, Edebiyat, Dans ve Moda
Göçler
Uluslararası Sergiler
19. Yüzyılın Büyük İcatları
Güzel ve Uygulamalı Sanatlar
Ekonomi ve Ticaret
Şehirler ve Kentsel Alanlar
Arap Dünyası – Avrupa | 1815–1918
Tarihi paylaşmamız
neden önemlidir?
Tarihi Paylaşmak
neden bahseder?
Tarih ve kültürü anlayışımız ve algılamamızın
hayata dair deneyimlerimizle belirlendiği gerçeğini
veya tarihimizin, aynı zamanda, kendi hayat
deneyimlerine göre ortak tarihimizi yorumlayan
başkalarının tarihi olduğunu hiç düşündünüz mü?
Tarihi Paylaşmak (Sharing History) Sanal Müze ve Sergileri
1815 ve 1918 arasındaki son derece hassas ve karmaşık tarihsel
sürecinde Arap Dünyası, Osmanlı ve Avrupa ilişkilerini,
sanayileşmenin yükseldiği ve I. Dünya Savaşı sonuna kadar
süren Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki Avrupa’nın sömürge
hakimiyeti çerçevesinde incelemiştir.
Bugün, geçmişimize, paylaştığımız bir ortak miras
olarak bakmaya davetliyiz. Bu geçmiş ki, tüm
farklı bakış açılarını hesaba katarak yorumlarsak,
bize ortak bir gelecek için ilham verecektir.
Bu yüzyıllık ortak tarih günümüz ilişkilerinde de halen
etkisini göstermektedir.
İşte bu noktada MWNF’nin sanat eserlerini ve
kültürel mirası kullanarak ortak tarihin keşfini
daha eğlenceli ve eğitsel hale getiren Tarihi
Paylaşmak (Sharing History) projesi devreye girer,
her yerden her yaştaki insanları kendine bağlar.
www.sharinghistory.org ne öneriyor?
Ziyaretçiler 10 adet temalı Sergi, yaklaşık 3000 eser
hakkında bilgi sağlayan bir Veritabanı, daha fazla
içeriğe ulaşma imkânı veren Zaman Dizini, kayıtlı
kullanıcılar için kendi koleksiyonlarını ve sergilerini
oluşturma imkânı veren Sergim ve Koleksiyonum
bölümleri sayesinde sanal müzenin keyfini
sürebileceklerdir.
Sharing History nasıl ortaya çıktı?
Tarihi Paylaşmak (Sharing History) 22 farklı
ülkeden projeye katılan partnerlerin çabasının bir
ürünüdür. İki yıllık araştırma, dokümantasyon
ve küratörlük çalışması, ortak geçmişimizin arka
planını ve önemli anlarını analiz etme ve tüm
taraflara kendi bakış açılarından bakma imkanını
sunmuştur.
MWNF dar milliyetçi gündemin ötesinde “tarihi yeniden
yazmak” üzerine 20 yıllık bir deneyime sahiptir ve arkeoloji,
sanat, kültür, ekonomi ve sosyal hayat gibi inceleme
alanlarını ön plana çıkartan ve kapsayıcı bir yaklaşımla
kültürler arasındaki etkileşimi, değişimleri, karşılıklı
ilişkileri ve dayanışmayı vurgulayarak tamamen yeni bir
tarih anlayışını temsil eder. Çağdaş küresel sorunlar ve
çatışmaların tamamen karşısında bit tutum alan MWNF
projeleri kültürlerarasında köprüler inşa ederek kültürel
mirasın barış adına ne denli önemli bir potansiyele sahip
olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda hazırlanan
sanal müze ve sergiler katılımcılara eşit görünürlük
ve sonuçlarından eşit biçimde faydalanma imkanı
sağlamaktadır.
Sharing History size şunları öneriyor
■ Temalı 10 Sanal Sergi
■ 3000 materyale sahip Veritabanı
■ Daha fazla içerik için Zaman Dizini
Keşfedin:
www.sharinghistory.org
www.museumwnf.org
ÜCRETSIZ KULLANIM
Kapak Resmi: “İskenderiye’deki sarayında Mehmet Ali Paşa ile görüşme”1839, David Roberts,
Sharjah Müzeler Birimi, Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri
Sınırlar Ötesi Müze,
Sharing History Projesinin öncüsü
Tarihi Paylaşmak
(Sharing History)
Partner Kurumlar
Almanya
Devlet Müzeleri, İslam Sanatı Müzesi,
Bergama Müzesi, Berlin
Macaristan
Esterhaza Kültür, Araştırma ve
Festival Merkezi, Fertod
Avusturya
Sanat Tarihi Müzesi, Viyana
Makedonya
Makedonya Müzesi, Üsküp
Birleşik Arap Emirlikleri
Sharjah Müzeler Birimi, Sharjah
Mısır
İskenderiye Kütüphanesi, İskenderiye
Eski Eserler Bakanlığı, Kahire
Cezayir
Kültür Bakanlığı, Cezayir
Fas
Kültür Bakanlığı, Kültürel Miras Genel
Müdürlüğü, Rabat
Fransa
Fransa Ulusal Kütüphanesi, Paris
İngiltere
British Museum, Londra
Portekiz
Evora Üniversitesi, Tarih Birimi, Evora
Romanya
Romanya Ulusal Tarih Müzesi, Bükreş
Sırbistan
Ulusal Müze, Belgrad
Suudi Arabistan
Ulusal Müze, Riyad
İspanya
Ulusal Dekoratif Sanatlar Müzesi, Madrid
Tunus
Manouba Üniversitesi, Tunus Çağdaş
Tarih Araştırmaları Enstitüsü, Tunus
İtalya
Arşivler Genel Müdürlüğü, Roma
Borghese Müzesi, Roma
Roma Tre Üniversitesi, Roma
Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü, Ankara
Katar
Katar Müzeler Kurumu, Doha
Ürdün
Eski Eserler Birimi, Amman
Lübnan
Lübnan Üniversitesi, Beyrut
Yunanistan
Benaki Müzesi, Atina
Download

Sanal Müze tanıtım broşürüne ulaşmak için lütfen