T.C.
DİYARBAKIR
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2012/377 Esas
KARAR NO
: 2012/154
Diyarbakır İli Ergani İlçesi Yamaçlar köyü cilt No: 58 Hane No: 15 BSN: 145'te nüfusa kayıtlı Enüş ve Remziye oğlu
18.10.1982 Ergani doğumlu Osman Coşkun'un (T.C. 347 593 077 38) Osman olan adının Rojen Ronahi olarak
DEĞİŞTİRİLMESİNE ve Nüfus kaydına TESCİLİNE.
Basın:192 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

tc diyarbakır 6. asliye hukuk mahkemesi