“Uluslararası Yatırım Zirvesi”
1.5 Trilyon Dolar
iSTANBUL’DA!
29-30 Nisan 2015
Raffles Hotel ISTANBUL
“HEDEFLERiMiZDEN BiRi,
ÜLKEMiZi YABANCI YATIRIMLAR İÇİN
BiR CAZiBE MERKEZi
HALiNE GETiRMEKTiR”
Uygulamaya koyduğumuz orta ve uzun vadeli programlar sayesinde
ekonomi politikaları öngörülebilir olacak ve
başta yatırımcılar olmak üzere ekonomik karar alan tüm çevreler
daha uzun vadeli bir görüş açısı kazanacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
GENEL BAKIŞ
Dünya üzerinde üretime bağlı değişen
ekonomik konjonktürle birlikte
Ortadoğu ve Uzakdoğu’ya kayan finansal kaynak
yönetimgücü, jeopolitik açıdan geçiş yolları üzerinde bulunan
ülkeler ve bu ülkelerdeki yatırım kaynaklarını
daha da değerli kılmaktadır.
Özellikle sahip olduğu genç nüfus ve artan iş gücü ile
milli hasıla bazında son 11 yılda büyük yol kat eden
Türkiye Cumhuriyeti, lokasyon açısından yakın
bulunduğu çoğu Ortadoğu ve Avrupa ülkelerini geride
bırakarak yeni ticaret anlayışının çekim merkezi olma
yolunda büyük bir yol kat etmiştir.
Bu başarıda şüphesiz
Türkiye’nin ticari hacmi en büyük ili olan İstanbul’un
başarısı göz ardı edilemez.
İstanbul, özellikle Uzakdoğu ve
ArapYarımadası’nda
bulunan yatırımcıların veşirketlerin
dikkatini çekmeye başlamıştır.
İstanbul’da yabancı yatırımcıların taahüt ettiği
sermaye değeri geçtiğimiz bir yılda yaklaşık
%119
oranında artmıştır.
ZiRVE HAKKINDA
İstanbul Yatırım Zirvesi, uluslararası yatırımcıları
Turkiye’ye getirmek ve Turkiye’de yatırım yapmalarını sağlamak
amacı ile duzenlenmektedir.
iNŞAAT
Zirve kapsamında
Ve enerji sektörü
KONUŞULACAKTIR
ZiRVE AMACI
Artan üretim hacmi ve değerlenen yatırım
olasılıkları doğrultusunda;
İstanbul’a artan ilgi göz önüne alınarak Arap Yarımadası,
özellikle Körfez Bölgesi’nde bulunan yatırımcıları ve
yatırım hacmi 1 milyar doların üstündeki şirket CEO’larını,
Türk iş adamları ve Devlet I Kamuyu bir araya getirerek
geleceğe yönelik oluşturulabilecek projeleri ve
var olan potansiyel yatırım projelerini masaya yatırmak.
İstanbul’u Avrupa, Rusya,Ortadoğu ve Uzakdoğu’nun
finans ve yatırım merkezi haline getirmek.
Türkiye çevresinde bulunan tüm yatırımcı ve
finans uzmanlarını ortak paydada birleştirerek
sürdürülebilir organizasyonlar yapmak.
“1923’ten 2002 yılına kadar Türkiye’ye
15 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye
yatırımı girmişken,
son 9 yılda 100 milyar dolara yaklaşmıştır.
Son 4-5 yıldır Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye
yatırımından en buyuk payı enerji sektöru alıyor”
Turkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız
Konuşmacı ve davetlilerin zirve için hazırlayacakları
özel sunumları dinleme, yol haritaları hakkında bilgi edinme sonrasıda
gelişecek fikir alışverişi hem destekleyenler için
hem de sektör için önemli bir adım olacaktır.
ZiRVE HEDEFi
Türkiye’nin global arenada markalaşan sektörü enerji ve
inşaat için destekçilerden biriolmanın getireceği referans,
marka isminin ulusal ve uluslararası arenada sağlayacağı katkı,
markanın değerini yükseltecek yaratıcı,
yenilikçi bir platformda olmak marka bilinirliği
için prestijli bir adım olacaktır.
Sanayi
KATILIMCI
PROFiLi
1.5 Trilyon Dolar
FON SAHiBi
Körfez Sermayesi
Amerika Birleşik Devletleri
Avrupa Devletleri
Üst düzey şirket yöneticileri
ve şirket sahipleri
Kamu
Kuruluşları
Medya
1.Gün | Mega Projeler ve İnşaat
Mega Projelerin Finansmanı
Türkiye’de Yatırım Ortamı
Yatırımcılara Sağlanan Avantajlar
Bölgesel Proje Tanıtımları
2.Gün | Enerji ve Enerji Transferi
Enerji ve Finansmanı
Enerji Transferi ve Yenilenebilir Enerji
Alternatif Enerji Modelleri
TEKNOLOJi
Telekomünikasyon alanındaki gelişim ve yatırımlar.
Mobil teknoloji sektöründeki yatırımlar.
Büyük yerli teknoloji yatırımları.
Global teknolojik yatırımlar.
Yeni nesil teknolojik yatırımlar.
2014 ULUSLARARASI
YATIRIM ZiRVESi’NDEN
GÖRÜNTÜLER
Download

iSTANBUL`DA! - Emlakta Son Dakika