MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI İLANI
Mevlana Değişim Programı Hakkında Genel Bilgiler
-
-
-
-
-
-
-
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları
ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve
öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim
programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim
programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim
kurumlarını kapsamaktadır.
Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl
eğitim için; öğretim elemanları ise en az 2 hafta en fazla 3 ay süreyle
dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan
faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve
öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.
Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre
zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle
yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam
ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna
ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.
Mevlana Değişim Programına katılıp, Türkiye sınırları dışında başka bir
ülkede eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda
almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere
denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci ülkesine
döndüğünde aldığı derslerden başarılı olduğu sürece herhangi bir dönem
kaybı yaşamaz.
Mevlana Değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre
içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.
Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs
tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları
göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Burslar YÖK Yürütme Kurulu
tarafından belirlenen oranlarda ödenebilir.
Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde
ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin
almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam
kredisinin, almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı
esas alınarak yapılır.
Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışına gönderilecek öğretim
elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah,
yurtdışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca
harcırah verilecektir. Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar
itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.
-
Ayrıntılı bilgi ve belgelere mevlana.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları
Öğrenciler:
-
-
Aşağıdaki tabloda yer alan bölümlerin öğrencisi olmak.
Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00 olması.
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin not ortalamasının 3,00/4,00 olması.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek (KPDS/ÜDS/YDS 70 veya TOEFL IBT 84,
TOEFL CBT 222, IELTS 6,). Dil Belgesi olmayan öğrencilerimiz için
tarihi daha sonra duyurulacak bir dil sınavı Koordinatörlüğümüz
tarafından yapılacaktır. Bunun dışında isteyen öğrencilerimiz 07 Nisan
2015 Salı günü Yabancı Diller Yüksek Okulu(YADAM)’da Erasmus öğrencileri
seçimi için yapılacak olan İngilizce yazılı sınavına girebilirler. Bu sınavda
başarılı olanlar 9-10 Nisan tarihlerinde mülakata çağırılacaklardır.
Başvurular değerlendirilirken %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması esas
alınarak sıralamalar belirlenecektir.
Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler ile yüksek
lisans ve doktora programlarının hazırlık ve bilimsel hazırlık döneminde olan
öğrenciler esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan
faydalanamazlar.
Öğretim elemanları:
-
25.02.2015 Tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı uyarınca, 2015-2016
akademik yılından geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar yurt dışına
gidecek öğretim elemanı hareketliliğinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Mevlana Değişim Programına başvurmak için gerekli belgeler
Öğrenci başvuruları 20-27 Nisan 2015 tarihleri arasında Merkez Rektörlük
Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğüne aşağıda belirtilen belgelerle
birlikte yapılacaktır.
Öğrenciler:
-
-
Transkript
VARSA Yabancı Dil Belgesi Dil Belgesi olmayan öğrencilerimiz için tarihi
daha sonra duyurulacak bir dil sınavı Koordinatörlüğümüz tarafından
yapılacaktır. Bunun dışında isteyen öğrencilerimiz 07 Nisan 2015 Salı günü
Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADAM)’da Erasmus öğrencileri seçimi için
yapılacak olan İngilizce yazılı sınavına girebilirler. Bu sınavda başarılı olanlar
9-10 Nisan tarihlerinde mülakata çağırılacaklardır.
Aday öğrenci başvuru formu (link) (Başvurularda en fazla 2 üniversite tercihi
yapılabilir. Yerleştirmeler öğrencilerin ilk tercihleri göz önüne alınarak
yapılacaktır. Ancak kota ile ilgili sıkıntı olma durumunda öğrencilerin ikinci
tercihlerine yönlendirilmesi söz konusu olabilir).
Öğretim Elemanları:
-
25.02.2015 Tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı uyarınca, 2015-2016
akademik yılından geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar yurt dışına
gidecek öğretim elemanı hareketliliğinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Değişim Programı Kapsamındaki Üniversiteler ve Kontenjanlar
Öğrenci Değişimi
Yükseköğretim
Kurumunun Adı
Azerbaycan Devlet
Tarım Üniversitesi*
Kırgızistan Türkiye
Manas Üniversitesi*
Ülkesi
Bölüm
Azerbaycan
Toprak(Toprak Bil)
Gıda Mühendisliği
Ziraat(Bitki Kor.)
Ziraat Ekonomisi
Veteriner Fakültesi
2
2
2
2
2
2
-
-
2
2
2
2
2
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Sosyoloji
Radyo/TV Sinema
Halkla İlişkiler
Gazetecilik
İktisat
İngiliz Dili ve Ed.
Müzik
İşletme
Rus Dili ve Ed.
Uluslararası İlişk.
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Uluslararası İlişkiler
İşletme
İktisat
Kamu Yönetimi
Endüstri Müh.
Turizm ve Otel Yön.
2
2
2
2
2
2
2
2
-
2
2
-
2
2
2
2
2
2
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Toprak
3
2
1
1 Yarıyıl
Lisans
Kırgızistan
Kontenjan
Y.Lisans
Doktora
Süre
(Max)
Uluslararası Karadeniz
Üniversitesi*
Gürcistan
Güney Federal Üniv.*
Rusya
Uluslararası
Atatürk
Alatoo Üniversitesi*
Kırgızistan
Uluslararası İlişkiler
İngiliz Dili ve Ed.
Matematik
Elektronik Müh.
Endüstri Müh.
Bilgisayar Bilimleri
2
2
2
2
2
-
2
2
2
2
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Qafqaz Üniversitesi *
Azerbaycan
Kimya Mühendisliği
Endüstri Müh.
Uluslararası İlişkiler
Kamu Yönetimi
Makine Mühendisliği
İşletme
Bilgisayar Müh.
2
2
2
2
2
2
2
-
-
2
2
2
2
2
2
2
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
EPOKA Üniversitesi*
Arnavutluk
Mimarlık
İşletme
İnşaat Mühendisliği
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 Yarıyıl
2 Yarıyıl
2 Yarıyıl
İktisat
2
2
2
2 Yarıyıl
Perm Devl. Tarım Akd*
Rusya
Toprak
3
2
1
1 Yarıyıl
Başkırd Devl. Tar. Ün*
Rusya
Toprak
3
2
1
1 Yarıyıl
Uluslarar. Burç Univ.*
BosnaHersek
İşletme
Mimarlık
Elektrik Elektron. Müh.
İngiliz Dili ve Edebiyatı
2
2
2
1
2
2
2
-
2
2
2
-
2
2
2
2
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Azerbaycan
Üniversitesi*
Azerbaycan
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bilgisayar Mühendisliği
Tarih
İktisat
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Ivane
Javakhishvili
Tiflis
Devlet
Üniversitesi*
Gürcistan
İktisat
Kamu Yönetimi
Turizm ve Otel İşl.
Bilgisayar Bilimleri
-
2
2
2
-
2
2
2
2
2
2
2
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Bosna
Hersek
Uluslararası İlişkiler
İşletme
Mimarlık
Halkla İlişkiler
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
ABD
Tıp
-
-
2
2 Yarıyıl
Malezya
Kimya
İktisat
İşletme
Mimarlık
Fizik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
Gadjah Mada
Üniversitesi*
Endonezya
İktisat
Kimya Mühendisliği
Tarım Ekonomisi
Biyoloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Tıp
2
2
2
2
2
-
2
2
2
2
-
Atlantico Üniversitesi*
Kolombiya
İngiliz Dili ve Edebiyatı
2
-
Uluslararası
Saraybosna
Üniversitesi*
Michigan Devlet
Üniversitesi*
Malezya Uluslararası
İslam Üniversitesi*
2
2
2
2
2
-
2
2
2
2
2
2
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
Yarıyıl
-
1 Yarıyıl
ÖNEMLİ NOT: Başvurular YÖK’ün belirlediği kotalar çerçevesinde, belirlenen
kriterlere bağlı olarak değerlendirilecektir. Başvuran her öğrenci için
programdan yararlanma garantisi söz konusu değildir.
*ÖZEL ŞARTLAR
Üniversitelerin dil puanı ve kalacak yer ile ilgili özel şartlar:
Üniversite
Ülke
İngilizce Sınav
Kalacak
Yer
Michigan
Üniversitesi
ABD
TOEFL IBT 80
Yurt
International
Burch
Univesity
Bosna
Hersek
Perm State
Agricultural
Academy
Rusya
Southern
Federal
University
Rusya
SÜ Sınavı 70,
TOEFL IBT 84,
TOEFL CBT 222,
YDS,KPDS,ÜDS 70,
IELTS 6
SÜ Sınavı 70,
TOEFL IBT 84,
TOEFL CBT 222,
YDS,KPDS,ÜDS 70,
IELTS 6
Kalacak Yer
Fiyatı
Aylık
(Yaklaşık)
500 USD
180 Euro
NOT!
Kalacak yer
konusunda
yardımcı olmaya
çalışacaklar.
Yurt sınırlı
Yurt
1600 RUB
Yurt
Aylık 1300
RUB
Yurt
150 Euro
Yurt
200 USD
-
-
Yurt
-
-
-
Yeteri kadar
değişim öğrencisi
bulunmadığı
takdirde eğitim
dili Rusça
olacaktır.
YDS- B1
IELTS 6.5
Qafqaz
University
International
Ataturk Alatoo
University
Ivabe
Javakhishvili
Tbilisi State
University
Azerbaijan
State
Agricultural
University
Azerbaycan
Kırgızistan
Gürcistan
Azerbaycan
SÜ Sınavı 70,
TOEFL IBT 84,
TOEFL CBT 222,
YDS,KPDS,ÜDS 70,
IELTS 6
SU Sınavı 70,
IELTS 6, TOEFL IBT
85, TOEFL CBT 222
SÜ Sınavı 70,
TOEFL IBT 84,
TOEFL CBT 222,
YDS,KPDS,ÜDS 70,
IELTS 6
Lisans için B1 IELTS
- 4)
International
Black Sea
University
Bashkir State
Agrarian
University
Azerbaijan
University
Gürcistan
Yüksek Lisans için
B2 IELTS - 6)
Yurt
Rusya
SÜ Sınavı 70,
TOEFL IBT 84,
TOEFL CBT 222,
YDS,KPDS,ÜDS 70,
IELTS 6
SÜ Sınavı 70,
TOEFL IBT 84,
TOEFL CBT 222,
YDS,KPDS,ÜDS 70,
Yurt, Daire 200-300
Azerbaycan
Manatı
Azerbaycan
Minimum 50
Euro
Eğitim dili
Rusça’dır kısmen
İngilizce eğitim
verilmektedir.
Eğitim Azerice,
İngilizce ve Rusça
olarak
yürütülmektedir
IELTS 6
Epoka
University
Kırgızistan
Türkiye Manas
Üniversitesi
Gadjah Mada
Üniversitesi
Uluslararası
Saraybosna
Üniversitesi
Arnavutluk
-
-
Kırgızistan
Eğitim dili Türkçe ve
Yurt
Kırgızca
Endonezya
TOEFL IBT 61,
IELTS 5
Yurt
Minimum
120 USD
Bosna
Hersek
TOEFL IBT 70
Yurt
100 Euro
Kampüs
Dışı
176 Euro
Kolombiya
SU Sınavı 70
Malezya
6.0 IELTS
550 (TOEFL)
Yurt
225 USD
Atlantico
Üniversitesi
Malezya
Uluslararası
İslam
Üniversitesi
SÜ Sınavı 70,
TOEFL IBT 84,
TOEFL CBT 222,
YDS,KPDS,ÜDS 70,
IELTS 6
900 SOM-15
USD
Eğitim dili
dönemlere göre
değiştiğinden,
başvuracak
öğrenciler
bölümlerle eğitim
dilinin Türkçe
olup olmadığı
hususunda
irtibata
geçmelidir.
Önemli Not: Sadece yabancı dil özel şartlarında belirtilen sınavlar geçerlidir.
SINAV DENKLİKLERİ
SÜ İNGİLİZCE STS KPDS/ÜDS/YDS TOEFL IBT TOEFL CBT IELTS
70
70
84
222
6
(Yazılı+Mülakat)
Öğrenciler için ülke ülke burs miktarları(*):
Ülke
Azerbaycan
Gürcistan
Kırgızistan
Rusya
Bosna Hersek
Arnavutluk
ABD
Malezya
Endonezya
Kolombiya
ÖĞRENCİLER İÇİN
Aylık burs miktarı
750 TL
750 TL
750 TL
750 TL
750 TL
750 TL
950 TL
950 TL
850 TL
850 TL
%70'LİK DİLİM
525 TL
525 TL
525 TL
525 TL
525 TL
525 TL
665 TL
665 TL
595 TL
595 TL
(*) Öğrencilerimiz öğrenim süreleri boyunca belirtilen miktarın %70'ini alacaklardır.
Öğrenimleri bitip transkriptlerini getirdikten sonra %30'luk kalan toplam kısım
başarı durumuna göre ödenecektir.
ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Programa başvuruda bulunacak olan öğrenciler YÖK’ün 25.02.2015
tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında alınan kararlar uyarınca gitmek
istedikleri ülkenin vatandaşı olamazlar. Örn: Rus vatandaşı olan bir
öğrenci Rusya’daki bir üniversiteye başvuru yapamaz.
2. YÖK Yürütme Kurulu kararı uyarınca, üniversiteler gelen giden öğrenci
ve öğretim elemanı değerlendirmelerinde Azerbaycan, Gürcistan,
Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan ve
Türkmenistan için toplam en fazla %40 kontenjan tahsis edebilirler.
Sorularınız için lütfen e-posta veya telefon aracılığıyla irtibata geçiniz.
Selçuk Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
E-mail
: [email protected]
Telefon
:332 350 7005/5238-5239
Download

mevlana değişim programı ilanı