T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
4 Nisan 2015
CUMARTESİ
Sayı : 29316
Mükerrer
YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 4. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
4 Nisan 2015 – Sayı : 29316 (Mükerrer)
4 Nisan 2015 – Sayı : 29316 (Mükerrer)
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
4 Nisan 2015 – Sayı : 29316 (Mükerrer)
İÇİNDEKİLER
YARGI BÖLÜMÜ
Sayfa
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 2/4/2015 Tarihli ve 500 Sayılı Kararı
1
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete