UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
UMKE BÜLTENĠ
MAYIS 2014
ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ – UMKE
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
"Çizmeyi çıkarayım, sedye kirlenmesin"
Soma'daki maden faciasından yaralı kurtulan bir iĢçinin ambulansa bindirilirken "çizmelerimi
çıkarayım mı" diye sorması izleyenleri gözyaĢlarına boğdu.
UMKE VE ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİ ALNINDAN ÖPÜYORUM
Prof Dr Ahmet ERCAN: "UMKE VE ARAMA KURTARMA EKĠPLERĠNĠ ALNINDAN
ÖPÜYORUM"
Bugün TV'de katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yapan Ġstanbul Teknik Üniversitesi (ĠTÜ) Maden
Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan; Soma'da kurtarma
çalışmalarına katılan özellikle UMKE başta olmak üzere ve Arama Kurtarma Ekiplerinin alnından
öpüyorum dedi. Bu ekipler olağanüstü çabayla bu işi yapıyorlar..
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Prof Dr. Ahmet ERCAN; arama kurtarmada bir saniyenin bile çok önemli olduğunu bu gönüllü
insanların bu işler için eğitim aldığını ve profesyonelleştiklerini söyledi.
Prof Dr. Ercan; Soma'da hala canlı insan çıkarma olasılığının bulunduğunu, kurtarma faaliyetlerinde
mola diye bir olayın söz konucu bile olamayacağını belirtti. Aşağıdakilerden ümit mi kesildi?
Çalışmalara mola veriliyor..hangi yetkili bu emri veren..bu soruşturmalık bir durumdur..
Dünya üzerinde en çok iş kazalarının olduğu 2. ülke Türkiye.. Neden ölümler hep Türkiye'de oluyor..
Türkiye'de anlaşılmaz olaylar oluyor..İnsan kendisi oluşturur herşeyi.. Türkiye bilimden fenden
uzaklaştığı için bu durumda..
Türkiye'de yaşamak ölümle özdeşmidir.. Bu ülke hep ölümü konuşuyor.. "Devlet ölü sayıcı ve ölü
gömücü değildir" " Bu Maden kazasının Türkiye'yi sarsması gereklidir" dedi.
Burada sorumluluk kime ait?
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan, Soma'da açıklama yaptı. Dünyada meydana gelen 100-150
yıl önceki maden kazası örneklerini gösteren BaĢbakan 'Bunlar olağan Ģeyler.' dedi..
DÜNYA'DAN ÖRNEKLER VERDĠ
Ġngiltere'de 1862 'de yaĢanan göçükte 204 kiĢi ölmüĢ. 1866'ta Ġngiltere'de kömür tozu
patlamasında 361 kiĢi ölmüĢ. Ġngiltere’de 1894 patlama 290. Belçika'da 87'de metan gazı
patlaması 120 ölü. Fransa'da 1906 dünya tarihinin en önemli ikinci kazası ölen sayısı bin
99. Daha yakın dönemlere bakıldığında Japonya 1914'te 687, 1942'de Çin'de dünyanın
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
en ölümlü kazası yaĢandı. Kömür tozu karıĢımının neden olduğu patlamada ölü sayısı
bin 549.
BUNLAR OLAĞAN ġEYLER, LĠTARATÜRDE 'Ġġ KAZASI' DĠYE BĠR ġEY VAR
Bu tür ocaklarda kazalar sürekli olan Ģeylerdir. Biz bir defa bu tür ocaklarda kömür
ocaklarında madenlerde, buralarda hiç bu tür olaylar olmaz diye yorumlamayalım.
Literatürde iĢ kazası diye bir Ģey var. Bu sadece madenlerde olur diye bir Ģey yok. Bunun
yapısında bunlar var. Hiç kaza olmaz diye bir Ģey madenlerde yok. ĠĢin boyutunun bu
kadar fazla olması, bizi derinden yaralamıĢtır derinden üzmüĢtür.
SAĞLIK BAKANI'NDAN TAZİYE MESAJI
Manisa Soma dan gelen acı haberle milletçe bir kez daha sarsıldık.
Manisa Soma‟dan gelen acı haberle milletçe bir kez daha sarsıldık. Yerin yüzlerce metre
altında yaĢam ile ölüm arasındaki o ince çizgide bu ülkenin geleceği için çalıĢırken Ģehit olan
madenci kardeĢlerimize Yüce Allah‟tan rahmet, yaralılarımıza da acil Ģifalar diliyorum.
Madenci kardeĢlerimizin acılı aileleri baĢta olmak üzere bütün milletimizin baĢı sağ olsun.
Dr. Mehmet Müezzinoğlu
Sağlık Bakanı
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Doç. Dr.Osman Arıkan
Nacar Atandı
UMKE-DER GENEL KURULU
TOPLANDI
Ġllerinden gelerek toplantıya katılan ve çıktığımız yolu Ģekillendiren tüm UMKE camiasına
teĢekkür ediyoruz.
Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği’nin ilk genel kurulu İstanbul’da toplandı. Derneğin
kurulduğu günden bugüne birçok aşamanın kat edilmesinin ardından Dernek üyeleri 17 Mayıs 2014
tarihinde Dernek yönetim ve denetim kurullarını oluşturmak ve 2 yıllık çalışma planını şekillendirmek
amacıyla biraraya geldi. Birçok farklı ilden çalışmaya katılan UMKEli arkadaşlarımızın katkılarıyla
çalışma takvimi, Dernek bütçesi ve çalışma komisyonları belirlendi. Bunların yanısıra, Soma’da
meydana gelen maden felaketinin ardından yürütülen çalışmalar da değerlendirilmiş oldu.
Dernek yönetim ve denetim kurullarında yer alan tüm arkadaşlarımıza yeni çalışma döneminde
başarılar diliyor, UMKE çalışmalarını çok daha iyi yerlere taşımalarını temenni ediyoruz.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
İllerinden gelerek toplantıya katılan ve çıktığımız yolu şekillendiren tüm UMKE camiasına teşekkür
ediyoruz.
UMKE-DER 2014-2016 Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu (Asil)
1.
Tülay Akgün (Bursa)
2.
M. Türkay Esin (Ġstanbul)
3.
YeĢim Ünal (Ankara)
4.
Alparslan Can (Aydın)
5.
Alper Özkutlu (Bursa)
6.
Hakan Esen (Bolu)
7.
Fadime TaĢçı (Ġstanbul)
8.
Mesut Yılmaz (Bursa)
9.
Emine Karagöz Kuzu (Yalova)
UMKE-DER 2014-2016 Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu (Yedek)
1.
BarıĢ Fidan (Zonguldak)
2.
Cem Boydak (Ankara)
3.
Aslan Öztürk (Diyarbakır)
4.
Yılmaz Mercan (Sivas)
5.
M. Salih Biber (Bursa)
UMKE-DER 2014-2016 Çalışma Dönemi Denetim Kurulu (Asil)
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
1.
Battal Adıgüzel (Erzurum)
2.
Hakan KarakaĢ (Diyarbakır)
3.
Serhat Sami Çengel (Ġzmir)
UMKE-DER 2014-2016 Çalışma Dönemi Denetim Kurulu (Yedek)
1.
Ahmet BoztaĢ(Erzincan)
2.
Mustafa Oğul (Gaziantep)
3. Hanife Keser Açıkgöz (Bursa)
http://umkeder.org/
Kurtarma ekibine psikolojik destek verilecek!
Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı, Soma'da yaĢanan maden faciasında hayatını kaybeden
maden iĢçilerinin yakınları, yaralılar, öğrenciler ve arama kurtarma çalıĢmalarına katılan
personele psikolojik destekte bulunacak.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu “2 yıl, 3 yıl, 5 yıl ne kadar ihtiyaç oluyorsa psikolojik ve
sosyal destek vereceğiz. Kurtarma çalıĢmalarına giden 510'u aĢkın çalıĢanımızın da onlar da
tabii psikolojik travma yaĢıyorlar. Onlarla ilgili de programımızı yaptık” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da Soma'daki çocukların da ciddi bir travma tehlikesi ile karĢı
karĢıya bulunduğunu bölgeye psikososyal takviye için 70 uzman rehber görevlendirdiklerini
söyledi.
“Prof. Dr. Ali COŞKUN“ Ayrılış Yaptı
"Prof. Dr. Ali COġKUN" Sağlık Bakanlığı çalıĢanları ile vedalaĢarak ayrılıĢ yaptı.
"Prof. Dr. Ali COŞKUN" Sağlık Bakanlığı çalışanları ile vedalaşarak ayrılış yaptı.
112, UMKE ve Sağlık Bakanlığı'na yıllardır emek veren, "duayen" bir isim olan kıymetli Hocamıza yeni
görev yerinde ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.
PROF. DR. ALİ COŞKUN KİMDİR?
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
16 Nisan 2014 Çarşamba 1963 yılında Bolu’da doğdu. 1985 yılında Gata Tıp Fakültesini bitirdi. 19881992 yılları arasında GATA’da Genel Cerrahi Uzmanlık eğitimi aldı. 2005-2006 yılları arasında Sağlık
Bakanlığı’nda Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2006 - 2012 yılları arasında Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ocak 2012’ den itibaren de Acil
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı, Manisa Soma İlçesinde bulunan kömür madeni ocağında meydana gelen yangın
sonrasında bölgeye gönderildiği araç, teçhizat ve personel durumunu açıkladı.
UMKE TĠMLERĠ MADEN KAZASINDA
Sağlık Bakanlığı, Manisa Soma İlçesinde bulunan kömür madeni ocağında
meydana gelen yangın sonrasında bugün saat 16.30 itibariyle bölgeye
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
gönderildiği araç, teçhizat ve personel durumunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle; "181 personeli ile birlikte 58 Kara
ambulansı, 84 personeli ile birlikte 11 UMKE aracı olay yerine görevlendirilmiştir. 20 psikolog
ve 10 psikiyatri uzmanı olay yerine görevlendirilmiş ve hasta yakınlarına psikolojik destek
vermeye başlamıştır. 4 sedyeli ambulans uçak İzmir'de hazır bekletilmektedir. 2 adet
ambulans helikopter olay yerine intikal etmiştir. Olay yerine 3 adet TUN Çadırı (olay yerine
en yakın güvenlikli sağlık merkezi) kurulmuştur. İzmir ve Manisa illerinde lojistik çadır
hastaneler hazır bekletilmektedir. Olay yerinde 1 adet revir kurulmuş olup, ihtiyaç duyan
hastalarımıza oksijen desteği verilmektedir. "
MUZAFFER AKKOCA'DAN AÇIKLAMA
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire BaĢkanı
Uzman Dr. Muzaffer Akkoca: "Soma'daki maden ocağında yaĢanan olay bize intikal edilir
edilmez kriz merkezini kurarak 84 UMKE personeli ile müdahale ettik. 80 ambulans, 200'ün
üzerinde sağlık personeli çalıĢmada görev alıyor"
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı
Uzman Dr. Muzaffer Akkoca, Soma'daki maden faciasında 80 ambulans ve 200'ün üzerinde sağlık
personelinin çalışmalara katıldığını, nitelikli yoğun bakım ihtiyacı olan vakalar için de 1 uçak ambulans
ve 2 helikopter ambulansın hazır bekletildiğini bildirdi.
UMKE personelinin olayın meydana geldiği andan itibaren maden alanında olduğunu dile getiren
Akkoca, "Soma'daki maden ocağında yaşanan olay bize intikal eder etmez kriz merkezini kurarak 84
UMKE personeli ile müdahale ettik. 80 ambulans, 200'ün üzerinde sağlık personeli çalışmada görev
alıyor. Nitelikli yoğun bakım ihtiyacı olan vakalar için de 1 uçak ambulans ve 2 helikopter ambulans
hazır bulunduruluyor" dedi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Madenden çıkarılan yaralılara ilk müdahalenin maden sahasında yapıldığını, ardından ambulanslarla
hastaneye sevk edildiklerini belirten Muzaffer Akkoca, "Kurtarma ekiplerinin bize tahsis ettiği alanda
medikal müdahalelerde bulunduk. Öncelikle yaralıları tespit edip ilk müdahalelerini yaptıktan sonra
uygun hastanelere ulaştırılmalarını sağladık" diye konuştu.
“SİVAS UMKE“ ŞANLIURFA AKÇAKALE'DE
01.09.2013 tarihinde Suriye‟den gelecek muhtemel bir kimyasal saldırıda kullanılmak üzere
Sivas Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri ġubesi UMKE (Ulusal Medikal
Kurtarma) Birimi envanterinde bulunan Dekontaminasyon Ünitesi ve 500 m2 büyüklüğünde
içerisinde Ameliyathane,Yoğunbakım, Rontgen, Laboratuar ve Hasta Gözlem Üniteleri bulunan Mobil
ġiĢme Hastane Sivas UMKE tarafından Suriye sınırında bulunan ġanlıurfa ilinin Akçakale ilçesine
nakli sağlanmıĢ ve kurulumu yapılarak yetkililere teslim edilmiĢti.
Kurulan hastaneye artık gereksinim kalmaması nedeni ile 28 Nisan 2014 tarihinde Sivas
UMKE personelleri sınır bölgesinde bulunan Akçakale ilçesine giderek Mobil ġiĢme Hastanesi ve
Dekontaminasyon Ünitesinin Ġlimize naklini sağlandılar.Akçakale ilçesindeki yükleme iĢlemleri
sırasında ekibimize vinç ve personel gibi yardımları sağlayan Akçakale Devlet Hastanesi BaĢhekimi
Dr. Yılmaz GERGER ve diğer personellere Sivas UMKE adına teĢekkür ederiz.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
BAYBURT UMKE EĞİTİM TATBİKATINDA
02-04 Mayis 2014 tarihleri arasında yapılması planlanan Bayburt UMKE il tatbikatı baĢlamıĢtır.
UMKE, GÖKÇEADA'DA GÖREV BAŞINDA
Gökçeada'da UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) tatbikatı için görevli bulunan 30
personel Dereköy civarında araç ve lojistikleriyle konuĢlu durumdaydı. Selde mahsur kalan 5
vatandaĢ, arama kurtarma ekipleri, silahlı kuvvetler ve belediye ekiplerince kurtarılmıĢ, hafif
yaralı olan 4 kiĢi ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiĢtir.
UMKE, GÖKÇEADA'DA GÖREV BAŞINDA
Gökçeada'da UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) tatbikatı için görevli bulunan 30
personel Dereköy civarında araç ve lojistikleriyle konuĢlu durumdaydı. Selde mahsur kalan 5
vatandaĢ, arama kurtarma ekipleri, silahlı kuvvetler ve belediye ekiplerince kurtarılmıĢ, hafif
yaralı olan 4 kiĢi ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiĢtir.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde önceki gece meydana gelen sel felaketi esnasında,
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin tatbikat için adada olduğu, sel saatinde de tatbikat
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
gereği bölgede konuĢlu olduğu için kısa sürede müdahale gerçekleĢtirdiği
belirtildi.Çanakkale Valiliği, Gökçeada'da önceki gece meydana gelen sel felaketinin
ardından yazılı bir açıklama yaptı. Gökçeada ilçesine, 5 saatte son 20 yılın maksimum
seviyesinden daha fazla yağıĢ düĢtüğü açıklandı. Sel felaketine, ilçe merkezindeki
Çınarlıdere'nin menfezlerinin tıkanmasının neden olduğu belirtilen açıklamada,
“Metrekareye düĢen 144 kilogram yağıĢın oluĢturduğu sel, cadde üzerinde park halindeki
araçları sürüklemiĢ, iĢ yeri ve konutların zemin ile bodrum katlarında maddi hasar
oluĢmuĢtur. Sel felaketinde 2 büyükbaĢ, 60 küçükbaĢ hayvan telef olmuĢ, 18 adeti
yabancı plakalı 52 araç hasar görmüĢ, 115 iĢ yeri ve konutta maddi zarar meydana
gelmiĢtir. Bildirilen saatlerde, ilçede UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) tatbikatı
için görevli bulunan 30 personel Dereköy civarında araç ve lojistikleriyle konuĢlu
durumdaydı. Selde mahsur kalan 5 vatandaĢ, arama kurtarma ekipleri, silahlı kuvvetler
ve belediye ekiplerince kurtarılmıĢ, hafif yaralı olan 4 kiĢi ayakta tedavi edilerek taburcu
edilmiĢtir. Kızılay tarafından da çay ve içme suyu dağıtımı için bir TIR gönderilmiĢtir”
denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğünce, Gökçeada'da gece saat
00.10'da baĢlayan yağıĢın 04.00'e kadar sürdüğü, 3 saat 50 dakikalık süre içerisinde
metrekareye 144,4 kilogram yağıĢ düĢtüğü açıklandı. Açıklamada, Gökçeada ilçesinde,
bugüne kadar kaydedilen en yüksek yağıĢ miktarının 1994 yılında metrekareye 140
kilogram olduğu, önceki gece yaĢanan felaketin son 20 yılın kaydedilen maksimum
değerinden daha fazla olduğu da belirtildi.
Afgan köyü toplu mezar oldu.. ABD’de olsa hepsi tek tek çıkartılırdı..
Heyelanın yuttuğu Afgan köyü toplu mezara dönüĢtürülüyor.
Afganistan'ın Badahşan vilayetinde ardı ardına meydana gelen iki heyelan sonucu toprak altında kalan
Ab Barik köyü toplu mezara dönüştürülüyor. Toprak, çamur ve taş yığını altında kalan yaklaşık 2.500
kişinin hayatından umut kesildi.
Felaketten kurtulan birkaç yüz kişi için çadır, gıda ve su yardımı bölgeye ulaştı. Felaketzedeler gece
ayazını bir tepede geçirdi.
BBC muhabiri David Loyn, köyün neredeyse tamamen toprağa gömüldüğünü ve ölü sayısının hiçbir
zaman tam olarak belirlenemeyebileceğini aktarıyor.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Afganistan'ın kuzeydoğusunda; Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırlarında olan vilayet, ülkenin en ücra ve
yoksul bölgelerinden biri.
Yardıma gelenler de öldü
Yüzlerce evi çamur deryası altında bırakan ilk toprak kaymasının ardından komşu köylerden gelenlerin
ikinci heyelana yakalanması nedeniyle ölü sayısının daha da arttığı belirtiliyor. Felaketin resmi tatil
olan Cuma gününün sabah saatlerinde olması nedeniyle hemen herkesin evlerinde olduğu dile
getiriliyor.
Vali Şah Veliullah Edib, "Evler metrelerce çamurun altındayken arama-kurtarma operasyonunu
sürdüremeyiz" dedi.
Ölenler için dua edeceklerini söyleyen Edib, köyün bir toplu mezara dönüştürüleceğini söyledi.
Toprağa gömülen yaklaşık 370 evde, yaklaşık 2.500 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.
Birleşmiş Milletler yetkilileri, ancak 350 cesedin çıkarılabildiğini kaydetti. BM yetkilisi Aidan O'Leary,
çabalarının felaketzedelere yardım için yoğunlaşacağını ifade etti.
Günler önce başlayan şiddetli yağmurun devam etmesi nedeniyle yeni toprak kaymalarının
yaşanmasından endişe ediliyor.
Afete Hazır Türkiye" projesi başlıyor
AFAD'ın projesi ile afetlerde ilk 72 saat seferberliği gerçekleĢtirilecek
AFAD tarafından hayata geçirilecek afetlerde ilk 72 saat seferberliği baĢlatılıyor.
BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD) BaĢkanı Fuat Oktay, yaptığı
açıklamada, Türkiye'nin, afet riski yüksek bir coğrafyada bulunduğuna iĢaret etti. YaĢanan
kayıplar ve kamuoyu araĢtırmalarının, bireylerin afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması
gerekenlerle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını gösterdiğini dile getiren Oktay, "Afetlerde
yaĢanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ancak toplumun tüm kesimlerinin afetler
konusunda bilinçlendirilmesiyle mümkündür" dedi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
YaklaĢık 2 yıldır "Afete Hazır Türkiye" projesini hazırladıklarını belirten baĢkan Oktay,
"Afete Hazır Okul", "Afete Hazır Aile", "Afete Hazır ĠĢ Yeri" ve "Afete Hazır Gönüllü
Gençler" baĢlıkları altında düzenleyecekleri kampanyalarla kamuoyunda gerekli duyarlılığı
sağlayarak, toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmeye çalıĢacaklarını anlattı.
KAMPANYANIN TANITIMI 7 MAYIS'TA
Oktay, kampanyanın tanıtımının 7 Mayıs ÇarĢamba günü saat 13.30'da Ġstanbul
Arenamega'da BaĢbakan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını bildirdi. Afete hazırlık kültürü
oluĢturmanın öncelikli amaçları olduğunu vurgulayan Oktay, "Okulların ülkemizi geleceğe
taĢıyacak genç nüfusu barındırması ve eğitim faaliyetleriyle bilinçlendirme çalıĢmalarına
hizmet etmesi nedeniyle 'Afete Hazır Okul' kampanyası, bu projenin kalbi niteliğindedir"
ifadesini kullandı.
17,5 MĠLYON ÖĞRENCĠ BĠLĠNÇLENDĠRĠLECEK
Projenin bu kısmının Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütüldüğünü belirten Oktay, ülkedeki
17,5 milyon öğrencinin tamamına afetler konusunda eğitim verileceğini kaydetti. Projeyi,
öğretmen eğitimlerinden baĢlayarak, okul yöneticileri, çalıĢanları ve öğrencilere ulaĢtırıp, ülke
genelindeki tüm eğitim kurumlarında yaygınlaĢtıracaklarını anlatan Oktay, Ģöyle devam etti:
"Okul idarecileri ve çalıĢanları ile yaĢ gruplarına göre hazırlanan uygun eğitimlerle
öğrencilerde, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için farkındalık yaratmayı
hedefliyoruz. Ayrıca yaĢadıkları mekanlarda alabilecekleri temel önlemleri paylaĢmanın,
afetlerde doğru davranıĢ Ģekillerini öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra afet ve acil durum
planlarının hazırlanmasına yönelik bilgilendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.
HER OKULDAN EN AZ 1 ÖĞRETMEN
Oktay, bakanlığın il, ilçe ve Ģube müdürleri, sivil savunma uzmanları ve il AFAD personeli
olmak üzere yaklaĢık bin 250 idari kadro ile 81 ilden 2 bin 556 sınıf ve branĢ öğretmenine
kampanyayla ilgili eğitim verildiğini bildirdi. Eğitim alan öğretmenlerin, okullarındaki
meslektaĢlarıyla bu bilgileri paylaĢacağını ifade eden Oktay, böylelikle 102 bin, yani her
okulda en az bir öğretmene ulaĢacaklarını vurguladı.
KĠMYASALLARA KARġI EĞĠTĠM
Proje kapsamındaki eğitimlerin baĢta deprem olmak üzere heyelan, sel, radyoaktif
kirlenmeler, teknolojik tabanlı afetler, biyolojik ve kimyasal tehditler noktasında
yürütüleceğine iĢaret eden Oktay, çalıĢmaların afet anında nasıl davranılması, ne tür önlemler
alınması gerektiğiyle ilgili spesifik öneriler ve çözümleri içerdiğini anlattı.
Programı tamamladıktan sonra 2015'te tüm eğitim kurumlarında eĢ zamanlı tatbikat yapmayı
planladıklarını, böylece afete en hazır okulu seçeceklerini bildiren Oktay, Ģunları kaydetti:
"Böylelikle tatlı bir rekabet de baĢlatabiliriz. ġu mesajı vermek istiyoruz: 'Geleceğimle ilgili
söz sahibi olmak istiyorum. Afete hazır olma noktasında bir baĢkasının gelip beni hazır hale
getirmesini beklemek istemiyorum. Ne yapabilirim ile ilgili bilinçlenmek istiyorum. Ailem,
okulum, iĢ yerim, çevremle ilgili nasıl katkıda bulunabilirim?' Bu bilinci vermek istiyoruz.
Projeyle, afetler konusunda zihinsel dönüĢümü gerçekleĢtireceğiz. Öğrencilerimizden de
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
okulda kazandıkları bu bilinci, farkındalığı, anne, baba ve kardeĢlerine aktarmalarını
istiyoruz. Projemiz, çocukların büyükleri motive ettikleri, harekete geçirecekleri bir çalıĢma
olacak."
12. BÖLGE TATBİKATI HATAY'DA YAPILDI
12. Bölge Tatbikatı Hatay'da başarıyla gerçekleştirildi.
Eğitim Tatbikatı 01-04 Mayıs 2014 tarihleri arasında Arsuz/Hatay bölgesinde "Doğu Akdeniz İlleri
UMKE Tatbikatı" adı altında gerçekleştirildi.
KBRN YÖNETMELİK VE YÖNERGESİ YAYINLANDI
"Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢların Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer
Tehlikelere Dair Görev Yönergesi"
BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan "Kimyasal,
Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği" ile ilgili olarak,
Makamın 25.04.2014 Tarih ve 5316.3306 sayılı Olurları ile "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
KuruluĢların Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönergesi"
yürürlüğe konulmuĢtur.
SİİRT UMKE STAND AÇTI
6 Mayıs 2013 Trafik Haftası Stand Görevinde..
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
TRAFĠK VE ĠLK YARDIM HAFTASI ETKĠNLĠKLERĠ KAPSAMINDA , ĠLĠMĠZ GÜRES
CADDESĠ SANCAKLAR ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖNÜNDE KURULAN STANDA, 112
ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ĠLE UMKE (ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠBĠ)
OLARAK KATILIM SAĞLANMIġTIR. KURULAN STANDTA 112 ACĠL SAĞLIK
HĠZMETLERĠ , ĠLK YARDIM MÜDAHALELERĠ VE UMKE (ULUSAL MEDĠKAL
KURTARMA EKĠBĠ)‟NĠN YAPTIĞI HĠZMETLER KONUSUNDA HALKIMIZA
AYDINLATICI BĠLGĠLER VERĠLMĠġTĠR.
Eğitim Becerileri Eğitimi
Eğitim Becerileri Eğitimlerinin 32‟ inci grubu Kayseride..
BaĢkanlığımız tarafından, 2012 yılından itibaren düzenlenmekte olan acil sağlık hizmetleri
personeline yönelik ASHEP Eğitim Becerileri Eğitimlerinin 32‟ inci grubu, 15-18 Mart 2014
tarihleri arasında Kayseri ilinde düzenlenmiĢtir. Kırıkkale, Ġstanbul, Kayseri, Niğde, NevĢehir,
Samsun, Sinop, Ordu, Bitlis, Batman, Van, Mersin, UĢak illerinden toplam 27 personelin
katılımı ile gerçekleĢtirilen eğitimde HemĢire Kadriye ÇELĠK, Tıbbi Teknolog Nurhan
KELEġ, Psikolog Yasin TOSUN, Dr. Osman KEYSAN ve Ebe NurĢen ÖZAYAR eğitimci
olarak görev almıĢtır.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Eğitimde katkıları olan eğitimcilerimize, eğitime ev sahipliği yapan Kayseri Ġl Sağlık
Müdürü Dr. Ahmet ÖKSÜZKAYA‟ya ve emeği geçen Ġl Sağlık Müdürlüğü çalıĢanlarına tüm
personele misafirperver davranıĢlarından dolayı teĢekkür ederiz.
Eğitim ve Projeler Daire BaĢkanlığı
ESKİŞEHİR'DE UMKE TATBİKATI
EskiĢehir'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde
deprem tatbikatı yaptı.
EskiĢehir'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde
deprem tatbikatı gerçekleĢtirdi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Senaryo gereği EskiĢehir'de meydana gelen 8.0 büyüklüğündeki depremde enkazdan çıkarılan
depremzedeler hastaneye getirilerek ekipler tarafından müdahale edildi.
EskiĢehir'de 8.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Enkazdan çıkarılan hastalar, Yunus
Emre devlet Hastanesi'ne getirildi. Ancak senaryo gereği hastane binası da yıkıldı. Devreye
UMKE çalıĢanları girerek hastane bahçesinde çadır hastaneler kurdu. Eleman yetersizliğinden
özel güvenlikçiler hastaları sedyelerle taĢıdı. UMKE çalıĢanları depremzedeleri çadır
hastanelere taĢıyarak ilk yardım müdahalesinde bulundu. Ekipler diğer yandan da yaralılara
yerinde müdahale ederek kimisine boyunduruk taktı ve sedyeye sabit bir Ģekilde bağlayarak
çadır hastaneye taĢıdı. Ekipler tatbikatta can kurtarırken bazı meslektaĢları da olanları cep
telefonlarına kaydetmeyi ihmal etmedi.
UMKE Görevlisi Süleyman AvĢaroğlu, baĢarılı bir tatbikat gerçekleĢtirdiklerini söyledi.
Tatbikat hakkında da bilgi veren AvĢaroğlu Ģunları kaydetti: "Bugün Yunus Emre Devlet
Hastanesi'nde yapılan tatbikatta 8 büyüklüğünde bir depremde yaralıların nasıl taĢındığı
nerede müdahale edildiği konusunda arkadaĢlara eğitim verildi. Bu tatbikatımızın amacı;
oluĢabilecek bir deprem anında yaralılarımıza daha hızlı ve çabuk müdahale edebilmek. Biz
UMKE timleri olarak 3 yaralıya müdahale ettik. tıbbi müdahalelerin ardından paketleme
taĢıma teknikleriyle hastalarımızı tıbbi uç noktasına teslim ettik. Güzel ve baĢarılı bir
tatbikattı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
AYDIN'DA UMKE TATBİKATLARI
AYDIN UMKE EĞĠTĠM TATBĠKATLARINA DEVAM EDĠYOR.
Aydın Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde
başarılı bir eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Bursa UMKE Kurtarma Operasyonunda
Uçuruma yuvarlanan Baran C.'nin kurtarılması için ise Bursa UMKE, AFAD ve itfaiye
ekipleri seferber oldu.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Sabah saatlerinde merkez Yıldırım İlçesine bağlı Zeyniler köyü yolunda meydana geldi.
Güneşin doğuşunu izlemek isteyen 25 yaşındaki Baran C. arkadaşı Buket B.'yi cipine alarak, Reşat Nuri
Güntekin'in ünlü romanı Çalıkuşu'nun geçtiği ve Feride öğretmenin yaşadığı Uludağ yamaçlarındaki
Zeyniler köyü yoluna çıktı.
Eşsiz manzarayı izledikten sonra dönüşe geçen iki arkadaş, yolda kaza yaptı. Sürücü gencin direksiyon
hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandığı cipteki genç kız, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Yürüyerek yola çıkan Buket B., durumu ağır olan arkadaşının kurtarılmasını için vatandaşlardan
yardım istedi. Durumu iyi olduğu gözlenen Buket B., olay yerine çağrılan ambulansa tedbir için Bursa
Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Bu arada uçuruma yuvarlanan Baran C.'nin kurtarılması için ise Bursa UMKE ,AFAD ve itfaiye ekipleri
seferber oldu. Kurulan sedye hattıyla uçurumdan yukarı taşınan Baran C., ambulansla hastaneye
kaldırıldı. Sürücünün durumunun ciddi olduğu ifade edildi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
MUĞLA UMKE STAND AÇTI
Muğla UMKE trafik haftası sebebiyle Muğla merkez sınırsızlık meydanında asker polis ve
kara yolları Muğla itfaiyesi ile beraber stand açtı.
Muğla UMKE trafik haftası sebebiyle Muğla merkez sınırsızlık meydanında asker polis ve kara yolları
Muğla itfaiyesi ile beraber stand açtı.
Açtığı stand'da vatandaşlara ve yetkililere bilgi verdi.
Yetkililere Muğla UMKE'nin dağcılık malzemeleri ve medical malzemeleri tanıtıldı.
Tanıtımda Muğla 112 Başhekimi Muğla il Sağlık Müdür Yardımcısı ve Acil ve Afet Müdürü de bulundu.
Tanıtımda yetkililere vatandaşlara araç içi kaza tatbikatı yapıldı.
BAYBURT UMKE EĞİTİM VE TATBİKATI
BAYBURT UMKE EĞĠTĠM VE TATBĠKATI BAġARIYLA GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ.
01-04 Mayıs 2014 tarihleri arasında UMKE Ġl Sorumlusu ve UMKE Eğitimcisi Mehmet YILMAZ,
UMKE Eğitimcisi F.YAKUP KÖPRÜCÜ , UMKE Lojistik ve UlaĢtırma Sorumluları Eda ġARA,
Abdurrahman IRMAK ,UMKE HaberleĢme ve Bilgi ĠĢlem sorumlusu Ġbrahim YAZICIOĞLU’ ndan oluĢan
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
5 kiĢilik ekip ,11 katılımcı personele kıyafet dağıtımı yapıldıktan sonra 01-02 Mayıs 2014 tarihleri
arasında TSM Eğitim salonunda UMKE temel eğitim konuları anlatılmıĢtır.
02 Mayıs 2014 tarihinde kamp yeri olan Bayburt ġehir parkı kamp alanına varılmıĢtır.
Çadırların kurulması sonrasında Temel Kampçılık Eğitimleri ,TYD,Traksiyon Atel Uygulaması,KED yeleği
uygulaması,Triaj eğitimleri verilmiĢtir.Daha sonra afet senaryoları ve yaralılara müdahale uygulamaları
tatbik edilmiĢtir. Araç içerisinden yaralı kurtarama,enkazdan hasta çıkarma eğitimleri 04 Mayıs
sabahına kadar devam etmiĢtir.
04 Mayıs 2014 tarihinde Vali Yardımcımız Abdulhamit KARACA ,Ġl sağlık müdürümüz Zülkarni
ÖZBEK, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri ġube Müdürümüz Hüseyin BĠLGĠN’in katılımı ile il tatbikatı
baĢarılı bir Ģekilde tamamlanmıĢtır.
Katılımcı arkadaĢlara UMKE çalıĢmaları boyunca baĢarılar dilerim.
BAYBURT UMKE ĠL SORUMLUSU
MEHMET YILMAZ
DENİZLİ'DE UMKE TATBİKATI
PAÜ Hastanesinde Afet Planı Eğitimi Tatbikatı
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde, afet planı eğitimi tatbikatı yapıldı.
Paü'nün açıklamasına göre, İl Afet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekiplerinin de katılımıyla
yapılan tatbikat eğitimleri, 2 gün sürdü.
Afet planında görev alan birim sorumluları, görevleriyle ilgili yetki ve sorumluluklarını sunum
eşliğinde paylaştı, sunumların sonunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Denizli'de 6,8 şiddetinde deprem olduğu senaryosu uygulamaya konularak gerçekleştirilen tatbikatta,
ekipler, depremden sonraki saat dilimlerinden yapılması gerekenleri uyguladı.
TRK MODÜL EĞİTİMİ AFYONKARAHİSAR’DA YAPILDI
Afyonkarahisar'da TRK Modül Eğitimi gerçekleĢtirildi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
ANTALYA UMKE'DEN MÜTHİŞ TATBİKAT
Antalya'da kurumların iĢbirliği ile Kara, deniz ve hava araçlarının katıldığı baĢarılı bir eğitim
tatbikatı gerçekleĢtirildi.
Antalya'da senaryo gereği falezlerden kayalıklara düşen bir kişinin kurtarılması tatbikatı başarıyle
yapıldı. Kara, deniz ve hava araçlarının katıldığı tatbikatı yüzlerce vatandaş heyecanla izledi.
Ulusal Kurtarma Medikal Ekibi (UMKE) tarafından Antalya'da bölge tatbikatı düzenlendi. 'Yaralılara
hava, kara ve denizden ulaşarak müdahale eğitimi' adı verilen tatbikata Antalya, Burdur ve
Isparta'dan 150'den fazla gönüllü UMKE görevlisi katıldı. Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Grup Komutanlığı, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Antalya İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
de yer aldığı tatbikat, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki falezlerde gerçekleştirildi.
HELİKOPTER ÇAĞRILDI
Tatbikatta senaryo gereği, falezler üzerinden bir vatandaş deniz kenarındaki kayalıkların üzerine
düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine başta UMKE olmak üzere
çok sayıda ekip yönlendirildi. Yaralıya ilk müdahale kara ekipleri tarafından yapılırken, boyunluk
takılan yaralı sedyeye konuldu. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve
Antalya İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler denizde ve karada hazır beklerken, bölgenin coğrafi
koşulları nedeniyle yaralıyı alması için Sahil Güvenlik helikopteri çağrıldı.
YARALI HELİKOPTERLE ALINDI
Helikopterin yaralıyı bulabilmesi için ekiplerce kırmızı renkte işaret fişeği yakıldı. Helikopter olay
yerine ulaştıktan sonra iki görevli personel yaklaşık 20 metre yükseklikten halatla aşağı indi ve
yaralının üzerinde bulunduğu sedyeyi halatla bağladı. Sedye ve yaralı bir personel eşliğinde halat
yardımıyla yukarı çekilerek helikoptere alındı. Diğer personelin de çekilmesinin ardından yaralı
helikopterle hastaneye sevk edildi.
ÇOK SAYIDA VATANDAŞ İZLEDİ
Atatürk Parkı'ndaki seyir terasından çok sayıda vatandaş, ekiplerin yaklaşık 30- 35 metre mesafeden
müdahalesini heyecan içinde izledi. İlk defa tatbikat izlediğini söyleyen vatandaşlar, ekiplerin
çalışmasından gurur duyduklarını anlattı. Çocuklar ise tatbikatı en dikkatli izleyenler oldu. Tatbikat
sonunda kimi heyecanlandığını kimi de korktuğunu ifade etti.
EKİPLER TATBİKATLA EĞİTİLİYOR
Tatbikat hakkında bilgi veren Sağlık İl Müdür Yardımcısı Ferhat Sarıbek, UMKE'nin 1999 Marmara
Depremi'nden sonra Sağlık Bakanlığı'nca kurulan gönüllü bir kurtarma ekibi olduğunu söyledi. Yapılan
tatbikatın gerçeklerinin çok fazlasının her yaz dönemi yaşandığını aktaran Dr. Sarıbek, "Yaptığımız
eğitim çalışmalarımızla gönüllülerimizin sayısını artırmak, onları daha kalifiye hale getirmek ve bu
tatbikatlarla da başarılarını görmekten gurur duyuyoruz" dedi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
GEÇEN YIL 30 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ
Kara ambulanslarının ulaşamadığı zor bölgelerde UMKE ekiplerinin hizmet verdiğini dile getiren Dr.
Sarıbek, "Özellikle yaz dönemlerinde ülkemize gelen turistler yürüyüşlerde vs. kaybolup,
yaralanabiliyor ya da sarp kayalardan düşebiliyor. Bunun benzerlerini başarıyla gerçekleştiriyoruz.
Antalya'da geçen sene 30'a yakın bunun benzerini yaşadık. Bize bildirimi yapılan vakalarda ivedilikle
ekiplerimiz ortak operasyonlar düzenliyor" ifadelerini kullandı. Benzer durumlarda 112 Acil Çağrı
Merkezi'ne haber verilmesi gerektiğini vurgulayan kaydeden Dr. Sarıbek, ekiplerin bazı vakalar
sırasında da zor anlar yaşadığına dikkati çekti.
İŞİMİZ ZOR, AMACIMIZ HAYAT KURTARMAK
Afet bölgelerinde ihtiyacı olan herkese her şekilde yardım edebilmek amacıyla UMKE'ye gönüllü
olarak katıldığını söyleyen Isparta Gönen Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Sibel Uçar ise
yaptıkları işi şöyle anlattı:
"Bu işte olmak çok güzel. Önce gönüllülük esası var. İşimiz zor ama hayat kurtarmak ilk amacımız.
Yoğun ve zor ortamlarda çalışıyoruz, bunun bilinciyle geliyoruz ve çok mutluyuz. Hocalarımız bize
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
destek veriyor. Her türlü koşulda insanlar için varız. Ömrümüzün, gücümüzün yettiğince buna devam
edeceğiz."
Muğla UMKE Görevde
Muğla bayır ilçesindeki sulama barajına bir kiĢinin atladığı 11.05.2014 saat 01:15 sıralarında
UMKE ekibine haber geldi.olay yerine giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olay
yerinde aramalara destek verdi.
Muğla bayır ilçesindeki sulama barajına bir kişinin atladığı 11.05.2014 saat 01:15 sıralarında UMKE
ekibine haber geldi.olay yerine giden UMKE ekibi olay yerinde aramalara destek verdi.
Aramalar havanın aydınlanmasıyla beraber emniyet müdürlüğü su altı kurtarma ekipleri tarafından
ibrahim ekiz'in cansız bedenine ulaşıldı.
12 Mayıs Hemşireler Günü
12 Mayıs HemĢireler Günü ve 12-18 Mayıs HemĢireler Haftası..
7.BÖLGE UMKE TEMEL EĞİTİM MODÜLÜNÜ TAMAMLADI
7.Bölge UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ) Temel ModülEğitimini baĢarı ile
tamamladı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
05.05.2014 ile 09.05.2014 tarihleri arasında Tokat Ġli Almus Ġlçesinde yapılan Eğitime 30
Kursiyer, 5 Eğitmen, 14 Gözetmen katıldı. Tokat Eğitim ve Dinlenme Tesisinde yapılan ve iki gün
süren salon eğitiminden sonra Almus Ġlçesi Baraj Orman Evlerinde yapılan kamp sonunda 30 UMKE
personeli daha aramıza katıldı. Kursiyerler kendileri için hazırlanan eğitim istasyonlarının yanı sıra
yağmur ve soğukla da mücadele etmek zorunda kaldılar. Son gün yapılan tatbikat sonunda düzenlenen
sertifika töreninde kursiyerlere sertifikaları 7. Bölge Koordinatörü Dr. Alper YILDIRIM ve UMKE
Eğitmenleri tarafından verildi. Kampı Sivas il Sağlık Müdürü Dr. Bahattin ĠLTER ve Tokat Ġl Sağlık
Müdürü Dr. Sadettin YAZI ziyaret etti.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun Görevinden Ayrıldı
2008 yılından bu yana Sağlık Bakanlğı'nda müsteĢarlık görevini yürüten Sağlık Bakanlığı
MüsteĢarı Prof. Dr. Nihat Tosun görevinden istifa etti.
Sağlık Bakanlığı MüsteĢarı Prof. Dr. Nihat Tosun görevinden ayrıldı. Tosun‟dan boĢalan
koltuğa Ümraniye Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Üroloji Kliniği Sorumlusu Dr. Eyüp GümüĢ
gelecek.
2008 YILINDAN BERĠ GÖREVDEYDĠ
GümüĢ, Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nin eski baĢhekimi. Görevinden ayrılan eski
müsteĢar Tosun 2008 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı müsteĢarlığı görevini yürütüyordu. 6
yıldır görevinin baĢında olan Tosun, önceki müsteĢar Orhan Gümrükçü Trabzon BüyükĢehir
Belediye BaĢkanı olunca bu göreve gelmiĢti.
Tosun, 1 yılı aĢkın bir süre de Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile birlikte çalıĢtı.
Nihat Tosun'un veda mesajı
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Son on iki yıldır yürütülen Sağlık DönüĢüm Programının çalıĢmaları süresince, BaĢhekimlik, MüsteĢar
Yardımcılığı ve nihayet beĢ seneyi aĢkın süredir de MüsteĢarlık görevlerini yürütme bahtiyarlığını Rabbim
Ģahsıma nasip etti.
Ġdari görevler bir bayrak yarıĢıdır; vaktinde, tadında ve uygun bir Ģekilde bayrağın tesliminin yapılması
gereken bir an mutlaka vardır. ĠĢte bu günün o gün olduğu kanaatiyle; bugüne kadar Ģerefle ve kibirden
uzak gururla yürüttüğüm MüsteĢarlık görevinden bu Ģekilde ayrılmaktan ve görevi teslim etmekten de aynı
Ģekilde gurur duymaktayım.
Bu görevleri yürütme Ģerefini bana tevdi eden baĢta BaĢbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
beyefendiye, önceki Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ‟a ve mevcut Bakanımız Uz. Dr. Mehmet
Müezzinoğlu‟na saygı ve teĢekkürlerimi arz ediyorum. Bu süreçte birlikte çalıĢma fırsatını bulduğum tüm
mesai arkadaĢlarıma ve Bakanlığımız bünyesinde olsun veya olmasın tüm sağlık ordumuza ve sağlık
sektörünün paydaĢlarına da fedakâr çalıĢmaları ve katkılarından dolayı bu vesileyle teĢekkürlerimi
sunuyorum.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
KONYA UMKE TEMEL EĞİTİMİ
5-9 MAYIS TARĠHLERĠNDE 25 KATILIMCIYLA "KONYA UMKE TEMEL MODÜL
EĞĠTĠMĠ" YAPMIġTIR.
SİVAS UMKE TATBİKATI
SĠVAS UMKE TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ HAFTASINDA DÜZENLENEN TATBĠKATA
KATILDI
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Sivas'ta, Karayolu ve Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen programda
trafik kazasından yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı. Atatürk Etnografya Müzesi'nin
bahçesindeki programda, anaokulu öğrencileri trafik kurallarıyla ilgili gösteri sundu.
Programda Ġl jandarma Komutanlığı, Ġl Emniyet Müdürlüğü, Ġl Sağlık Müdürlüğü
UMKE ( Ulusal Medikal Kurtarma ) Birimi, Ġl AFAD Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü,
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Sivas
Belediyesi
de
açarak
stant
kurtarma
ekipmanlarını
tanıttı.
Programın sonunda trafik kazasından yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, kaza
yapmıĢ bir araçta sıkıĢan iki kiĢi UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) ve AFAD
ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar daha sonra 112 Ambulanslarınca Hastanelere sevk edildi.
18. BÖLGE TATBİKATI YAPILDI
2014 yılı 18. Bölge UMKE Faaliyet planı çerçevesinde Manisa Ġli Demirci Ġlçesinde 18.
Bölge Ġlleri Ġzmir, UĢak ve Manisa UMKE Ekiplerinin katılımı ile Bölge Tatbikatı
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
düzenlenmiĢtir.
2014 yılı 18. Bölge UMKE Faaliyet planı çerçevesinde Manisa Ġli Demirci Ġlçesinde 18.
Bölge Ġlleri Ġzmir, UĢak ve Manisa UMKE Ekiplerinin katılımı ile Bölge Tatbikatı
düzenlenmiĢtir.
Bu tatbikata UMKE Ekipleri, Demirci Ġlçesi Ġtfaiye Müdürlüğü, AFAD, Manisa TRAC
personelleri katılmıĢlardır.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Antalya UMKE Kurtarma Operasyonunda
11 Mayıs 2014 de Manavgat Köprülü Kanyondan Kayalıklardan DüĢme Sonucu Yaralanan ve
olay bölgesine Ambulans ile yardıma gelen 112 Ambulans Ģoförü Ali BOZ düĢen kiĢinin oğlu
olduğunu öğrenmiĢ ve Hüseyin BOZ için heyecanlı dakikalar baĢlamıĢtır.
11 Mayıs 2014 de Manavgat Köprülü Kanyondan Kayalıklardan DüĢme Sonucu Yaralanan ve
olay bölgesine Ambulans ile yardıma gelen 112 Ambulans Ģoförü Ali BOZ düĢen kiĢinin oğlu
olduğunu öğrenmiĢ ve Hüseyin BOZ için heyecanlı dakikalar baĢlamıĢtır.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Olay Antalya 112 çağrı merkezi tarafından UMKE ye bilgi verilerek bölgeye intikal etmesi
istenmiĢtir.
Olay bölgesinin yakınlarından eğitimden dönen Akut üyeleri tesadüfen vakayı görmüĢ ve olay
bölgesine gelen itfaiye ekipleri ile vakaya kurtarma operasyonu baĢlatmıĢlardır. Antalya Akut
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Sorumlusu Yılmaz SEVGÜL Antalya UMKE Bölge Koordinatörü Kadir ÖZTEKĠN'i
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
telefonla arayıp bölgeye adını veren köprülü kanyona helikopterli yardım istemiĢtir.
UMKE ekipleri olay bölgesindeki Ambulans doktoru ile görüĢerek vaka hakkında bilgi
istemiĢtir. Görevli doktor yaralının travmaya bağlı fraktürler, pönomotoraks ve iç kanama
olabileceğini ve hastanın durumunun ciddi olduğunu ivedilikle olay bölgesinden çıkarılarak
hastaneye sevkini istemiĢtir.112 acil çağrı merkezi tarafından Sahil güvenlik hava grup
komutanlığına bağlı bir helikopterin bölgeye intikali için bilgi vermiĢ ve ardından Olay
bölgesine helikopter personeli ile Antalya Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve UMKE
koordinatörü Kadir Öztekin bölgeye intikal etmiĢtir. Yaralı olay bölgesinden helikoptere
alınarak Antalya eğitim AraĢtırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıĢtır.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Antalya UMKE
Sağlık Bakanlığı'nda Görev Değişimi
Prof. Dr. Nihat Tosun, 2 Aralık 2008‟den beri yürüttüğü Sağlık Bakanlığı MüsteĢarlığı
görevini Prof. Dr. Eyüp GümüĢ‟e devretti.
Prof. Dr. Eyüp GümüĢ‟ün ÖzgeçmiĢi
1966 yılında Malatya Darende‟de doğdu. Ġlk ve orta eğitimini Ġstanbul‟da tamamladı. Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında
Diyarbakır Lice ilçesinde pratisyen hekim olarak çalıĢtı.
1992 yılında ġiĢli Hamidiye Etfal Hastanesinde Üroloji ihtisasına baĢladı. 1997 yılında
Üroloji Uzmanı oldu. 2005 yılında Ürolojide Doçent unvanı aldı. 2006 yılında Ümraniye
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine BaĢhekim ve Üroloji Klinik ġefi olarak atandı. 2012 yılında
Üroloji Profesörü oldu.
Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrasya Üroonkoloji Derneği Yönetim
Kurulu Üyeliği ve Robotik Cerrahi Derneği BaĢkanlığı görevleri devam etmektedir.
Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Ġyi derecede Ġngilizce bilmektedir.
Acil Çağrı Merkezlerinin Yönetmeliği Yayınlandı.
16 Mayıs 2014 tarih ve 29002 sayılı resmi gazetede Acil Çağrı Merkezlerinin Yönetmeliği
Yayınlandı
Acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla İçişleri bakanlığı bünyesinde kurulan 112 acil çağrı
merkezleri projesinin yönetmeliği yayınladı.
Sağlık Bakanlığı 3 yıldır bu iş için uğraşmakta ve yönetmeliğe sağlık acil çağrıları ve hizmetleri
konusunda kendi görüş ve önerileri aktarmaya çalışmaktaydı. Bu konuda sayısız toplantı ve illerden
görüş alan bakanlık çağrı merkezlerinde aktif rol almaya ve sağlık konusunda tüm yetkiyi almak
istemekteydi.
Taslak yönetmelikler oluşturuldu ve sağlık ekibinin başı ile acil çağrı müdürü denk tutulmaya çalışıldı.
Komuta Kontrol Merkezi tabiplerinin merkezde ön planda ve yetkilendirilmiş olunması istedi. Ancak
bugün yayınlana yönetmelik sağlık bakanlığının 3 yıldır yaptığı çalışmalaları tek seferde çöpe attı ve
yönetmelikte sağlık bakanlığının hiçbir dediği olmadı.
VAN UMKE'NİN ZOR GÖREVİ
17.05.2014 tarihinde van 112 ye düĢen çağrıda 65 yaĢında bayan hastanın Senkop. olduğu
bildirilmiĢ adresin Van Çatak ilçesi Beğendik mezrası yaylasinda olduğu söylenmiĢtir bunun
üzerine ambulans ekibi çıkartilmis olup ekip yaklaĢık 8 km yürüme mesafesi olan yaylaya
gece koĢullarında ve güvenliksiz bolge olduğundan kaynaklı ulaĢamamistir.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Bunun üzerine ayni gun saat 19.00 da UMKE ekibi çıkarılmıĢ olup 18.05.2014 sabah saat
4.30 da 6 kiĢilik UMKE sorumlusu Aydoğan KAYA eĢliğinde UMKE ekibi Ģırnak, hakkari
ve van ucgeninde olan yaylaya vadiden ve dağlardan yaklaĢık olarak 8 km yürüme mesafesi
ile hastaya ulaĢmıĢtır. hastayı yaklaĢık 3 km taĢıyarak hava ambulansının ineceği bir konuma
indiren UMKE ekibi bütün zor koĢullara rağmen hastayı teslim. etmiĢ olup 18.05.2014
tarihinde saat 16.10 da istasyona dönüĢ yapmıĢtır. yaklaĢık 20 saat sonra kurtarılan hasta
ekipte mutluluk yaratmıĢ. olup emeği geçen il Sağlık Müdürlüğü'ne UMKE bölge
sorumlusuna ve gözü kara ekibe teĢekkürlerimizi sunuyoruz...
Bir hayat, bir umut diyoruz...
DOGU SINIRI ĠLLERĠ
VAN UMKE
BÖLGE KOORDĠNATÖRLUGÜ
Mardin'de UMKE Tatbikatı
Mardin'de UMKE'nin deprem tatbikatı baĢarıyla gerçekleĢtirildi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Mardin'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Suriye sınırında deprem tatbikatı yaptı.
Mardin'in Ġstasyon semtinde daha önce yıkılan binada gerçekleĢtirilen tatbikat gerçeği
aratmadı. 60 kiĢilik uzman ekibin katıldığı arama kurtarma ekipleri enkazın altında kalan
yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Tatbikatta enkazın altından çıkarılan yaralılar ise
ambulanslara taĢındı. Gerçek deprem sahnelerinin sergilendiği tatbikatta, UMKE'nin son
model arama kurtarma araçları ve ambulanslarının görev alması ise dikkat çekti.
Tatbikatı yerinde izleyen Mardin Ġl Sağlık Müdürü Mehmet DerviĢ, olası bir depreme karĢı
teorik eğitimden sonra pratik olsun diye de eğitime tabi tutuklarını söyledi. 60 kiĢilik uzman
ekiple tatbikat yaptıklarını belirten DerviĢ," Konfüçyüs'ün bir sözü var." Duyarsam unuturum
görürsem hatırlarım. Ama yaparsam öğrenirim." Bu da hakikaten iyi bir öğrenmektir. Bir stres
bir ortamı yaratıldı. ArkadaĢlar O stres ortamındaki çalıĢmayı baĢardılar. ArkadaĢlarda bu
çabalarından ötürü teĢekkür ediyorum. Böyle Ģeyler için hazırlıklıyız. Ama inĢallah yaĢanmaz
diye temenni ediyorum." dedi.
UMKE'de eğitimci olan Atilla Akata ise senaryo gereği binanın çökmesi sonucu içinde inĢaat
iĢçileri ve sivil vatandaĢların bulunduğu göçükte kendilerine düĢen çağrının ardından göçük
altında yaralıları çıkararak gerekli yerlere sevk ettiklerini söyledi. Akata, "Tatbikatta arama
kurtarma ekiplerimizin profesyonelce çalıĢmasını sağlamak için iyi bir fırsat oldu. Ayrıca
amacımız psikoloji baskı altında yaralıya nasıl müdahale yapıldığını anlatmaktır. Halkımıza
hasta yakınlarının bize nasıl zorluk çıkardığını gösterdik. Ayrıca bizler kurtarma yaparken
onların zorlamaları ve onların kötü davranıĢı ile bizim iĢimizi nasıl yapamadığımızı
göstermektir." Ģeklinde konuĢtu.
Artvin'de UMKE Tatbikatı
Artvin'de, UMKE Tatbikat yaptı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Artvin'de, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yüksekten düĢme ve göçük altından
yaralı kurtarma tatbikatı yaptı.
Trabzon, GümüĢhane, Giresun ve Artvin'den 10'u eğitmen olmak üzere 35 kiĢilik ekip,
Kafkasör Yaylası'nda sürdürdükleri temel eğitimin ardından tatbikat gerçekleĢtirdi. Tatbikat
gereği yüksekten düĢen ve göçük altında kalan yaralılara ilk müdahale yapılması ve daha
sonra bulundukları yerden en kısa sürede çıkarılmaları sağlandı. Eğitim çalıĢmalarıyla ilgili
bilgi veren Doğu Karadeniz UMKE Koordinatörlüğü ekip sorumlusu Murat Parlak, "Hasta
yaralı kurtarmada temel yaĢam ileri yaĢam desteği uygulamaları, hasta ve yaralıların
sabitlenmesi, taĢınması gibi konularda eğitimlerimizi verdik" dedi. Ġl Sağlık Müdürü Hakan
Hacısalihoğlu ise bölgede olabilecek doğal afetler, kazalar ve benzeri durumlara en kısa
sürede ulaĢarak tıbbı müdahaleyi baĢlatmanın önemli olduğunu vurguladı. Tatbikatı, Vali
Yardımcı Hasan Ongu, Hacısalihoğlu ile sağlık çalıĢanları takip etti.
MUĞLA UMKE KURTARMA OPERASYONUNDA
Ġstanbul'dan Fethiye'ye tatile gelen ve Kabak Koyunda günlerini geçiren 25 yaĢındaki
Çağakan Yüksel, Cennet Koydaki Ģelalede yüzmek isterken ayağını burktu.
Yolu olmayan Ģelaleye patikalardan
ulaĢa UMKE ekipleri, yaralıyı sedyeyle 4 kilometre taĢıyarak kurtardı.
Ġstanbul'da reklamcılık yaptığı öğrenilen Doğukan Yüksel, sabah saatlerinde konakladığı
Kabak Koyundan 4 kilometre uzaklıktaki sarp kayalıkta bulunan Ģelaleye kadar yürüdü.
Çevrede yerli ve yabancı turistlerinde yürüyüĢ yaptığı Ģelale de buz gibi suya girmek isterken
ayağı burkulan Doğukan Yüksel 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istedi. UMKE ile iĢ birliği
yapan 112 Acil Sağlık ekibi kara yolu bulunmayan ancak patika yollardan çıkılabilen Ģelaleye
ulaĢtılar. Ġlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çağakan Yüksel sedyeye alındı. Mustafa Eren
yönetimindeki UMKE ekibi sol ayağı yaralı ve burkulmuĢ olan Çağakan Yüksel'i oldukça
bozuk yollardan ve sarp kayalıklardan yaklaĢık 4 kilometre taĢıyıp ambulansın bulunduğu
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
yere indirdi.
Burada 112 Acil ambulansa alınan Çağakan Yüksel Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
UMKE yetkilisi Mustafa Eren bir tatilciyi daha sağlığına kavuĢturmaktan mutlu olduklarını 4
kilometre boyunca patika yollardan indirdiklerini söylerken Çağakan Yüksel'de 4 günlük tatil
için geldiğini, Ģelalenin suyuna atlamak isterken ayağını burktuğunu, kendisine yardım eden
UMKE ve sağlık ekiplerine teĢekkür ettiğini söyledi.
Sakarya UMKE Eğitim ve Tatbikatı
Sakarya UMKE Eğitim ve Tatbikatı GerçekleĢtirdi.
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılı faaliyet planı
çerçevesinde Sakarya Ġl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Birimi tarafından 12-18 Mayıs
tarihleri arasında temel UMKE eğitim ve tatbikatı gerçekleĢtirildi.
Sakarya Ġl Sağlık Müdürlüğü'nün eğitim salonunda düzenlenen temel eğitimin teorik kısmında
afet psikolojisi, olay yeri yönetimi, çatıĢma yönetimi, stres yönetimi, temel yaĢam ve ileri
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
yaĢam desteği, alternatif ateller ve taĢıma teknikleri, KBRN, dağcılık ve kampçılık gibi
konular iĢlendi.
Tatbikatta önceden hazırlanan senaryolar gereği, enkazdan arama-kurtarma çalıĢmaları Sivil
Savunma Kurtarma Birliği'nin Sapanca Yanık Merkezi'nde yapıldı. Faaliyette 21 Sağlık
Personeli temel UMKE eğitimi alırken, tatbikat kısmına ise 55 Sağlık Personeli katıldı.
Tatbikata Kocaeli UMKE de destek amaçlı katıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sakarya Ġl
Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Murat Alemdar, "Yapılan eğitimlerde baĢarılı ve üstün performans
sergileyen tüm personelime özverili çalıĢmalarından ötürü teĢekkür ediyorum. Ġlimiz de
yaĢanan 67-99 depremlerinin sözlü ve canlı hatıraları hafızalarımızda hala tazeliğini
korumakta. Dileğimiz tür doğal afetlerin Ġlimiz ve Ülkemiz de yaĢanmaması. Ama Ġl Sağlık
Müdürlüğü olarak olası her türlü doğal afete karĢı hazırlıklı olmak adına her türlü çalıĢmayı
gerçekleĢtiriyoruz.GerçekleĢtirmeye de devam edeceğiz"dedi.
“HER CAN BİR FİDAN“
Van Ġl Sağlık Müdürlüğü UMKE ve Patika Doğa Sporları „Her can bir fidan‟ sloganıyla
Soma‟da hayatını kaybeden madenciler için fidanları toprakla buluĢturdu.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Patika Doğa sporları için kiralanan arazide bir araya gelen UMKE ekipleri ve Patika Doğa
Sporları ekipleri Soma'da hayatını kaybeden iĢçileri yad etti.
“Soma‟nın acısını yüreğimizde hissediyoruz” Patika Doğa Sporları BaĢkan Yardımcısı
Mustafa Bingöl, Soma‟da hayatını kaybedenler için fidan diktiklerini belirterek, “Bugün
patika doğa sporlarıyla ilgili kiraladığımız bu arazide bir etkinlik yapmak istedik. Daha
doğrusu ayın 17- 18‟de beĢinci Artos Dağı tırmanıĢı Ģenliği vardı. Soma‟da yaĢananlardan
dolayı iptal ettik ve dıĢarıdan katılan arkadaĢlara da izah ettik. Sağ olsunlar onlar da anlayıĢla
karĢıladı.
Önümüzde ki hafta 5‟nci Artos tırmanıĢını UMKE ekibi ile beraber gerçekleĢtireceğiz.
Bugün burada toplanmamızın nedeni kazada hayatını kaybedenler için onların anısına ağaç
dikmek içindir” dedi. “Görevimiz onlara yardımcı olmak” Van UMKE Bölge Koordinatörü
Aydoğan Kaya, Soma‟da hayıtını kaybedenlerin anısına birer fidan diktiklerini belirterek,
“Burada bulunmamızın amacı Soma‟da hayatını kaybeden vatandaĢlarımızın anısına fidan
dikmek, biz UMKE olarak orda bulunamadık. Bölgenin UMKE yapılanmasından kaynaklı
ihtiyaç yoktu.
Bizim burada yapabileceğimiz fidan dikebilmek oldu. Patika Doğa Sporları Kulübü ve Ġl
Sağlık Müdürlüğümüzde organizasyonla beraber onların anısına birer fidan dikeceğiz.
Ölenlere Allah‟tan rahmet yakınlarına baĢ sağlığı diliyoruz. ĠnĢallah ülkemiz bir daha böyle
bir acı yaĢamaz. Bizim görevimiz onlara yardımcı olmaktır.” Ġfadelerini kullandı. Manisa
Soma‟da Ģehit olan madenciler için dikilen fidan çalıĢmasına çocuklarda eĢlik etti.
Gaziantep UMKE Suriyeli Vatandaşlara Müdahale Etti
Suriye vatandaĢları Kilis Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Gaziantep'
den gelen ambulanslarla ve UMKE ekipleriyle Gaziantep' de çeĢitli hastanelere nakli
gerçekleĢtirildi..
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Suriye Azez kentinde meydana gelen patlamada yaralananan Suriye vatandaĢları
Kilis Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Gaziantep' den gelen
ambulanslarla ve UMKE ekipleriyle Gaziantep' de çeĢitli hastanelere nakli
gerçekleĢtirildi. Gaziantep UMKE ekibinde görevlerinde kolaylıklar dileriz..
MERSİN'DE UMKE TATBİKATI
13-19 Mayıs 2014 Tarihlerinde Silifke/Akyar'da "Zor Doğa KoĢullarında Medikal Kurtarma"
eğitim ve tatbikatı düzenlendi.
13-19 Mayıs 2014 Tarihlerinde Silifke/Akyar'da "Zor Doğa KoĢullarında Medikal Kurtarma"
eğitim ve tatbikatı düzenlendi. 18 Mayıs 2014 tarihinde de Gerçeğini aratmayan nefes kesen
bir tatbikat gerçekleĢtirildi.
Tatbikatımıza ve eğitimde bize destek veren T.S.K. Sualtı Kurtarma Komutanlığından gelen
eğitmenimize ve Mersin Sahil Güvenlik Komutanlığına TeĢekkür ediyoruz.
Tatbikatta TaĢucu- GazipaĢa arasındaki sahil yolunda sıkça rastlayabileceğimiz karayoluyla
ulaĢılamayan derin uçurumlardan denize uçan araçlardaki yaralıların kurtarılması
canlandırılmıĢtır. Burada Bir uçurumdan denize uçan araçtaki 3 yaralı kurtarılarak uçurumdan
karayoluna çıkarılmıĢ ve Ambulansa teslim edilmiĢtir.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Mersin UMKE Dr. B. Ali GÜVELĠOĞLU'nun yönetiminde bu güne kadar olduğu gibi
bundan sonrada her nerede olursa olsun, ulaĢılması ne kadar zor olursa olsun kurtarılmaya
muhtaç her can için sınırsız fedakarlıklara hazır, birbirine kenetlenmiĢ, sürekli eğitimlerle her
geçen gün kendini daha iyi yetiĢtiren, geliĢtiren ve sürekli yeni baĢarılara imza atan bir
ekiptir. Ġhtiyaç olduğunda 24 saat göreve hazırız. Ama hiç ihtiyaç olmamasını temenni
ediyoruz.
MERSĠN UMKE
İş ve Görev Tanımı Yönetmeliği Yayınlandı
Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde ÇalıĢan Diğer Meslek Mensuplarının ĠĢ ve
Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik 22 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde ÇalıĢan Diğer Meslek Mensuplarının ĠĢ ve
Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik 22 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
SİİRT'TE UMKE TATBİKATI
Siirt‟te Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Siirt Valiliği Ġl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından, Tillo Kalesi'nde baĢarılı bir eğitim tatbikatı yapıldı.
Siirt Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi - UMKE tarafından düzenlenen tatbikatta senaryo gereği;
Tillo Kalesinde sarp kayalardan yaralanan üç kiĢi yapılan baĢarılı bir operasyonla kurtarıldı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Gerçeği aratmayan tatbikata katılan 28 kiĢilik UMKE ve AFAD ekipleri, Tillo Kalesi'nin yaklaĢık
100-150 metre aĢağısındaki sarp kayalarda yaralanan yaralıları baĢarıyla çıkardı.
Tatbikatı izleyen Siirt Valisi Ahmet Aydın yaptığı açıklamada; bölgede olabilecek doğal afetler,
kazalar ve benzeri durumlarda kazazedelere en kısa sürede ulaĢıp ve zamanında tıbbi
müdahaleyi baĢlatmak için, ekiplerin eğitimli ve hazır olmasının önemli olduğunu ifade etti. Vali
Aydın, ”Bu tatbikatımızın amacı, ilimizde oluĢabilecek doğal afetler, depremler ve çeĢitli kazalarda
anında yaralılara daha hızlı ve daha etkin müdahale edilebilmek ve yaralılara yapılacak ilk
müdahalenin ardından en yakın sağlık kuruluĢuna ivedi ulaĢtırabilmektir.” diye konuĢtu.
Sağlık Ġl Müdürü Serkan Aslan, “Ġlimiz ve ülkemizin büyük bir bölümünün deprem kuĢağında yer
aldığını hatırlatarak, Sağlık Camiası olarak her zaman tedbirli ve hazır olmalıyız. Bu tatbikatın
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
gerçekleĢmesinde bizlere büyük bir destek veren baĢta Sayın Valimiz Ahmet Aydın’a ve emeği
geçen tüm personele teĢekkür ediyorum.” dedi.
Vali Aydın, tatbikat bitiminde, UMKE ekipleri ile sohbet ederek, kendilerini tebrik etti.
Hamile Kadını UMKE 15 Kilometre Sedyeyle Taşıdı
Van'ın Çatak ilçesinin Narlı köyüne 15 kilometre uzaklıktaki Körüklü Yaylası'nda sancıları
tutan 7 aylık hamile 41 yaĢındaki Nedime AĢka'nın yardımına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE) yetiĢti.
Van'ın Çatak ilçesinin Narlı köyüne 15 kilometre uzaklıktaki Körüklü Yaylası'nda sancıları tutan 7
aylık hamile 41 yaĢındaki Nedime AĢka'nın yardımına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)
yetiĢti. Ekip, köylülerin yardımıyla AĢka'yı sedye üzerinde 4 saat yürüyerek ambulansa taĢıdı. Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun OdabaĢı Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan AĢka'nın
sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Van'ın Çatak ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta
bulunan Narlı köyünde yaĢayan ve bir süre önce
ailesi ile birlikte Körüklü Yaylası'na çıkan 6 çocuk
annesi ve 7 aylık hamile olan Nedime AĢka'nın
aniden sancıları tuttu. Bunun üzerine yakınları 112
Acil Servis ekiplerine haber vererek yardım istedi.
Ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, yol olmayınca
köy yakınlarında beklerken, 8 kiĢilik UMKE ekibi ise
yürüyerek yaylaya gitmek üzere yola çıktı.
UMKE ekibi, köylüler tarafından taĢınan AĢka'yı
yayla yakınlarında karĢıladı. AĢka'nın ilk müdahalesi de burada yapıldı. Ardından da sedye
bırakılarak ambulansın olduğu bölgeye getirildi. AĢka, daha sonra da Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dursun OdabaĢı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. 7'nci çocuğuna hamile olan eĢinin tedavisinin
sürdüğünü belirten Tacdin AĢka, yardımlarına koĢan ekibe teĢekkür etti.
AĢka, "Allah devletimizden razı olsun. Helikopterin bile inemeyeceği yere sağlıkçılar
yürüyerek 15 kilometre yol geldi. Yol olmadığı için hastamıza ilk müdahale burada yapıldı.
112 ambulansının bulunduğu yere kadar taĢıdılar ve hastaneye ulaĢtırdılar." diye konuĢtu.
SİVAS UMKE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM VERİYOR
Sivas Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri ġubesi UMKE Birimi ve 112
Personellerimiz Ġlk ve Orta Öğretim öğrencilerine Ġlkyardım Bilinçlendirme Eğitimi, UMKE
ve 112 tanıtımı hakkında eğitim veriyor.
Sivas Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri ġubesi UMKE Birimi ve 112
Personellerimiz Ġlk ve Orta Öğretim öğrencilerine Ġlkyardım Bilinçlendirme Eğitimi, UMKE
ve 112 tanıtımı hakkında eğitim veriyor.
Amacımız Ġlkyardım, UMKE ve 112 hakkında bilinçlenmeyi küçük yaĢta baĢlatarak daha
bilinçli bir toplum oluĢmasına katkıda bulunmak. 20.05.2014 tarihine kadar yapılan
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
çalıĢmalarda 10.000 öğrenciye eğitim verildi.2014 yılı hedefimiz25.000 öğrenciye eğitim
vermek.
Afyonkarahisar'da 15.Bölge UMKE Tatbikatı Yapıldı
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde 15.Bölge UMKE Ġllerinin katılımıyla tatbikat
düzenlendi. Tatbikata 15. Bölge Ulusal Medikal Arama ve Kurtarma (UMKE) ile 112 Acil
Servis Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hastane personeli katıldı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisinde elektrik kontağından çıkan
yangın nedeniyle hastane alarma geçti
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde çıkan yangın sonucu hastaların tahliyesi, diğer
hastanelere nakilleri ve bahçede sahra hastanesinin kurulmasıyla ilgili geniĢ çaplı tatbikat
gerçekleĢtirildi. Devlet Hastanesi Sivil Savunma Birimi tarafından organize edilen, Sağlık
Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ġube Müdürlüğü tarafından desteklenen tatbikatta
Kütahya, Bilecik, EskiĢehir 15. Bölge UMKE Ekipleri de hazır bulundu.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Kamu Hastaneler Birliği Afyonkarahisar Genel Sekreteri Dr. Ayhan ERENOĞLU, Hizmet
BaĢkanları, Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Hasan ARSLAN, BaĢhekim Uzm. Dr. Mehmet
DURAN ile Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ġbrahim KARADAĞ, 15. Bölge UMKE Sorumlusu
Dr. Cem GÜRE, Afyonkarahisar Afet Birim Sorumlusu Paramedik Fatih Mehmet ARAS,
Afyonkarahisar UMKE Sorumlusu Paramedik Cengiz DURMUġ ve 100 personel katıldı.
Tatbikatın baĢarıyla sona ermesinin ardından basına açıklama yapan Dr. Ayhan ERENOĞLU
Devlet Hastanesine ait olan tatbikatın amacının olası bir faciada can kaybının olmaması ve her
türlü tedbirin alınması için yapılan bir uygulama olduğunu belirterek baĢarılı bir tatbikat
olduğunu söyledi. Tatbikat senaryosu gereği yoğun bakımda çıkan bir yangın olduğunu ve
yoğun bakımda yatan gerçek hastaların etkilenmemesi için yangın kısmının kısa tutulduğuna
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
dikkat çeken Genel Sekreter Ģöyle konuĢtu:
“ Ne Afyon Devlet Hastanesinde ne de Ġlimizdeki diğer kurumlarda böyle bir facia olmasın.
Çünkü yakın zamanda Soma da yaĢanan kazayı da kendimize örnek alarak en kötü senaryoyu
düĢünerek her türlü olası faciaya karĢı önlemlerimizin alınması gerektiğine inanıyorum.
Tatbikata katılan, destek veren herkese teĢekkür ediyorum.”
Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Hasan ARSLAN‟da yaptığı açıklamada Devlet Hastanesinin
Afet durumunda programını görmek, kusurlarını ve eksikliklerini tespit etmek, hataları
gidermek ve önlemlerini almak amacıyla düzenlendiğini açıkladı. Tatbikatın senaryosunu
anlatan Dr. ARSLAN “tatbikatın konusu hastanemizin yoğun bakım servisi elektrik kontağı
kaynaklı çıkan yangın sonucu hastaların tahliyesi ve yangın söndürme olarak belirlenmiĢtir.
Yangın alarmının duyulmasıyla Hastanemiz afet koordinasyon birimimiz hastane içinde
güvenli bir yerde derhal toplanmıĢtır. Yoğun bakımda bulunan 8 hastadan 5‟inin yatay
transferle aynı katta bulunan diğer bir kliniğe nakilleri sağlanmıĢ. Ancak yer olmadığından
dolayı protokol yapılan üniversite ve özel hastanelere 3 hastanın da nakli 112 ekibi tarafından
gerçekleĢtirilmiĢtir.” Dedi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Senaryoya göre, yangının acil servisin bir üst katında çıktığını ve o anda acil müĢaade
odasında bulunan 5 hastanın da, hastanenin poliklinik giriĢine taĢındığını ve daha sonra çok
kısa sürede sahra hastanesinin kurulmasıyla bu hastaların nakillerinin gerçekleĢtiğini de dile
getirdi. Dr. Hasan ARSLAN, sahra hastanesindeki 2 hastanın da 112 ile üniversite hastanesine
nakledildiğini, diğer sahra çadırında ise geçici acil servis hizmetinin verilmeye devam
edildiğini de sözlerine ekledi. Yoğun bakımda hasar tespit yapılarak servislerin kullanım
durumu hakkında Hastane Afet plan baĢkanına bilgi verilerek tatbikatın sona erdiğini ifade
etti.
Dr. Hasan ARSLAN ayrıca 112 ve UMKE ekiplerinin bu tatbikatta çok fazla rol aldığına
dikkat çekerek Sağlık Müdür Yardımcısına, 112 ve UMKE ekiplerine ve hastane
çalıĢanlarına destek ve katılımlarından dolayı teĢekkür etti.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
ERZURUM'DA UMKE TEMEL EĞİTİMİ
ERZURUM'DA UMKE TEMEL EĞĠTĠMĠ YAPILDI.
Erzurum'da 20-24 Mayıs 2014 tarihleri arasında "UMKE Temel Modül Eğitimi"
gerçekleĢtirildi.
Eğitime Erzurum Merkez ve ilçelerinden katılan personellerle 3 gün teorik 2 günde
uygulamalı eğitimler yapılmıĢtır.
Afet Ģartlarında altında yaĢam idame ve stres altında çalıĢma eğitimi triaj çalıĢmaları, enkaz
çalıĢma ve gece eğitimleri baĢarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
Eğitimler Erzurum Ġl Ambulans Servisi BaĢhekimliği ve DSĠ Teke deresi gölet mevkeiinde
icra edilmiĢtir.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
UMKE DEPREM BÖLGESİNDE
Çanakkale'nin Gökçeada Ġlçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Yenice Ġlçesi
Devlet Hastanesi'nde de çatlaklar oluĢtu.
Binanın tehlike arzetmesi nedeniyle hastaların tahliyesine baĢlandı.
Çanakkale'den Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) sahra hastanesi kurmak üzere
Yenice'ye hareket ettiği bildirildi.
Ġlçede, biri ana çadır olmak üzere iki çadırdan oluĢan sahra hastanesi kurulacağı öğrenildi.
Bu arada, Gökçeada'da birçok binada da çatlaklar oluĢtuğu belirtildi.
Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, bazı evlerde çatlaklar olduğunu, vatandaĢların panik
halinde bulunduğunu ve evlerine girmediğini kaydederek, Kızılay'dan çadır ve yemek talebi
olacaklarını belirtti.
Çanakkele UMKE sorumlusu Bekir SARIKAYA'dan alınan bilgilere göre Acil Poliklinik
hizmetlerinin Ģuan için geçici olarak kurulan sahra hastanesinde verileceği belirtildi.
BAYBURT UMKE RAFTİNG ORGANİZASYONUNDA
BAYBURT UMKE RAFTĠNG ORGANĠZASYONUNDA.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Çoruh Türkiye‟nin ve Dünya'nın sayılı rafting nehirlerinden birisi. Kaçkarların bağrından
eĢsiz güzellikteki vadilerden, kanyonlardan bin yıllardır akıp giden coĢkun,vahĢi ve engel
tanımaz bu enerji sizleri unutulmaz bir nehir macerası yaĢamaya çağırıyor.Bizde UMKE
Olarak çağrıya kulak vererek UMKE personeline rafting eğitimini aldırttık.
22 Mayıs PerĢembe günü Vali yardımcımız Abdulhamit Karaca beyin organizasyonunda
gerçekleĢtirilen rafting etkinliğine Ġl Sağlık Müdürü Zülkarni Özbek, Ġl KHB Genel Sekreteri
Hulki AĢır,Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürü Cengiz KarakaĢoğlu, bazı kurum müdürleri
ve UMKE olarak toplamda 21 kiĢilik bir ekiple Çoruh nehrinde 20km bir parkurda rafting
heyecanını yaĢadık ve yaĢattık.Raftinge gönül verenler olduğu sürece bu tür organizasyonlar
Ģüphesiz devam edeceğinden, emeği gecen herkese teĢekkür eder saygılarımı sunarım.
Mehmet Yılmaz
Bayburt UMKE Ġl Sorumlusu
UMKE 15. BÖLGE AKDAĞ’DA TATBİKAT VE EĞİTİM KAMPI YAPTI
23 Mayıs 2014‟te düzenlediğimiz Hastane Afet Tatbikatından sonra 15. Bölge UMKE;
Afyonkarahisar Sandıklı Akdağ Mevkiinde çalıĢmalarına devam etti.
Afyonkarahisar UMKE koordinatörlüğünde düzenlenen Tatbikat ve eğitim çalışmalarına
Afyonkarahisar, Eskişehir Kütahya ve Bilecik illerinden toplam 97 UMKE gönüllüsü katıldı. Faaliyetleri
Afet birim Sorumlusu Prm Fatih Mehmet ARAS ve UMKE sorumlusu Prm Cengiz DURMUŞ koordine
etti.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Gece ve gündüz saatlerinde aralıklarla senaryo üzerinden çalışmalara devam eden UMKE
gönüllüleri zorlu şartlarda hayatı idame ettirme, Çoklu kazalara müdahale, Dağda arama kurtarma ve
triyaj gibi konularda uygulamalı ve teorik eğitimler aldı.
Faaliyetleri yakından izleyen İl Sağlık Müdürü Dr Necip YEMENİCİ; Haiti, Pakistan, Somali,
Sudan, Libya gibi birçok uluslararası ve Simav depremi Van Depremi Soma maden kazası gibi birçok
ulusal felakette kurtarma faaliyetlerinde görev alan UMKE personeli Her türlü ihtiyaçlarını kendisi
karşılıyor ve UMKE için ayırdıkları zamanları resmi izinlerden düşüyor ve ek bir ücret almıyor. Sadece
araç gereçleri ve kıyafetleri il sağlık müdürlüğü tarafından karşılanan UMKE personeli tamamen
gönüllü personellerden oluşuyor ve diğer zamanlarda normal mesailerine devam ediyor dedi. Ayrıca
faaliyetleri İl sağlık Müdür yardımcısı Dr İbrahim Karadağ ve Yönetim hizmetleri şube müdürü Serdar
Kızıl’da yakından izledi
3 Gün süren faaliyetlerin ardından ekipler illerine dönüş yaparak bu gün normal mesailerine
başladı.
Afyonkarahisar UMKE
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
ELAZIĞ'DA UMKE TATBİKATI
Elazığ Çubukbey Anadolu Lisesinde deprem tatbikatına 6 UMKE PERSONELĠ, Bir 112
ambulansı , 2 afad ekibi ile yapılan tatbikatta senaryo geregi 6,2 Ģidetindeki deprem
sonrası okulda ikinci katta çöküntü oluĢması nedeniyle 4 öğrenci enkaz altında kalmıĢ, okul
müdürü tarafından 112 ye bilgi verilmiĢ .
112 komuta tarafından da UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirilmiĢtir. Ekipler okula
vardığında okul öğrencileri tarafından 2 yaralı arkadaĢlarını sediye ile kurtarmıĢlardı. UMKE
2 öğrenciyi enkaz altından çıkarıp medikal müdahalesi yapıldıktan sonra dıĢarıda bekleyen
112 ekiplerine teslim etmiĢlerdir.
AFAD'ında çıkardığı öğrencinin medikal müdahalesi yapıldıktan sonra 112 ekiplerine teslim
etmiĢtir.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
VAN'DA BÖLGE UMKE TEMEL EĞİTİMİ
VAN UMKE BÖLGE UMKE TEMEL EGITIM VE TATBIKATI BAġLAMIġTIR.
VAN UMKE BÖLGE UMKE TEMEL EGITIM VE TATBIKATI BAġLAMIġTIR. 26 MAYIS 1 HAZĠRAN
ARASI VAN ILINDE AĞRI BITLIS VE VAN ILLERI NIN KATILIMI ILE 10 EGITMEN DESTEĞĠ ILE
VAN 112 KKM BAHÇESĠNDE KURULAN ÇADIRDA EGITIM BASLAMISTIR.
Prm.Sinan ġAHĠN
VAN UMKE
KAYSERİ'DE UMKE EĞİTİMİ
KAYSERĠ'DE UMKE EĞĠTĠMĠ YAPILDI.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Afet Bölgelerinde, Afet sonrası yaĢanan en büyük tehlikelerden biri bulaĢıcı hastalıklardır. UMKE
(Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ) Gönüllülerinin görev sahalarında bu tür durumlara hazırlıklı
hale gelmelerini sağlayabilmek için; 21 mayıs 2014 tarihinde Geriatri Polikliniği Eğitim Salonunda,
Ġl Sağlık Müdürümüz Dr. Ahmet ÖKSÜZKAYA'nın Koordinatörlüğünde eğitim düzenlenmiĢtir.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana bilim Dalı Öğretim görevlisi ve aynı zamanda
UMKE gönüllüsü olan Doç. Dr. Elçin BALCI tarafından UMKE gönüllülerine ; BulaĢıcı hastalıklar
konusunda, Afet öncesi, Afet sırasında ve Afet sonrasında alınması gereken tedbirler ve uygulanması
gereken tedaviler konusunda bilgilendirme eğitimi vermiĢtir.
KAYSERĠ UMKE
5. Artos Dağı Tırmanışı Yapıldı
Van Patika Doğa Sporları Kulübü ile Sağlık Ġl Müdürlüğü UMKE ekiplerinin katılımıyla
Geleneksel 5. Artos Dağı TırmanıĢı gerçekleĢtirildi.
Van Patika Doğa Sporları Kulübü ile Sağlık Ġl Müdürlüğü UMKE ekiplerinin katılımıyla Geleneksel
5'inci Artos Dağı TırmanıĢı gerçekleĢtirildi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Van'ın GevaĢ Ġlçesi'nde bulunan 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na her yıl düzenlenen tırmanıĢ, bu
yıl da 43 dağcının katılımıyla gerçekleĢtirildi. Bu yıl 5'incisi düzenlenen tırmanıĢa Trabzon, Bitlis
ve Van'dan dağcılar katıldı. Selimiye mevkiinde 2 bin 950 metrede kamp kuran dağcılar, 7 saatlik
zorlu tırmanıĢın ardından Artos Dağı'nın 3 bin 537 metrelik zirvesine tırmanmayı baĢardı.
Zirveye çıktıkça Van Gölü'nün mavisi ve Artos Dağı'nın karlarla beyaza bürünmüĢ hali güzel
görüntüler oluĢturdu. TırmanıĢa rehberlik eden Patika Doğa Sporları Kulübü BaĢkan Yardımcısı
ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi
Mustafa Bingöl, "Artos Dağı kıĢ tırmanıĢı için son derece uygun. Amacımız; Türkiye ve dünyadaki
dağcıları bu eĢsiz manzarayla bir araya getirmek. Zirveye çıktıkça eĢsiz bir manzarayla karĢı
karĢıya geliyorsunuz. Bu tüm yorgunluğunuzu alıyor" dedi.
TUNCELİ UMKE GÖREVDE
Tunceli‟nin Hozat ilçesinde mantar toplamaya giden bir vatandaĢ düĢtüğü uçurumdan 24 saat
sonra çıkarıldı.
Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı BoydaĢ köyü kırsalında arkadaĢlarıyla birlikte mantar toplamaya
giden 44 yaĢındaki Garip Erdur, dengesini kaybederek 20 metrelik uçurumdan aĢağı düĢtü.
ArkadaĢlarının haber vermesi üzerine Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri ile
Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi olay yerine hareket etti.
Ekipler uzun uğraĢlar sonucu Erdur’un düĢtüğü yere ulaĢtı. Burada ilk yardım yapılan Erdur,
arazinin sarp ve kayalık olması ile hava Ģartlarının kötü olması nedeniyle civardaki bir mağaraya
taĢındı. Ekiplerle geceyi burada geçiren Erdur, bugün bulunduğu alandan AFAD ekiplerinin yoğun
çalıĢması sonucu çıkarıldı. Ambulansla Hozat ilçesine getirilen Erdur, daha sonra ambulansla
Elazığ Fırat Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Erdur’un genel sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi.
ELAZIĞ UMKE FAALİYETİ
Elazığ Sivrice ilçesinde bulunan Hazarbaba dağına yürüyüĢ programına 40 kiĢiden oluĢan
UMKE personeli katılmıĢtır.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
UMKE personelinin ekip motivasyonunu artırma ekipler arası iletiĢim ve dağ tırmanma
teknikleri pratiği yaptırılmıĢtır.
Elazığ UMKE
YILIN HEMŞİRESİ UMKE'DEN
Yılın HemĢiresi UMKE'den seçildi.
Yalova Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan Ebe Yasemin DALGIÇ yılın hemĢiresi
seçilerek Bakanlık tarafından Ankara ilinde yapılan törende plaketini aldı. ArkadaĢımızın bu
onura layık görülmesinde UMKE‟deki baĢarılı çalıĢmaları ve gönüllü olarak iki kez Kilis
ilinde görev alması etkili olmuĢtur. Yalova Ġl Sağlık Müdürü Dr.Ali DAġTAn tarafındanda
makamında tebrik edilen arkadaĢımızı UMKE ailesi olarak bizde tebrik ediyor baĢarılarının
devamını diliyoruz.
YALOVA UMKE MAYIS AYI FAALİYET BÜLTENİ
Yalova UMKE'nin Mayıs ayı içerisindeki faaliyetleri.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
08-09 MAYIS 2014 - SAHRA HASTANESİ KURULUMU
Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 8 Mayıs 2014 tarihi akşamı Yalova İl
Afet Birimi aranmış ve sabaha kadar sahra hastanesinin ekipmanları ile birlikte kurulumunun
yapılarak fotoğraflarla birlikte bir rapor hazırlanıp sabah saat 10:00’a kadar bakanlığa iletilmesi
istenmiştir. Bakanlığımız tarafından habersiz verilen bu tatbikata bütün UMKE timleri katılmış ve
sabaha kadar sahra hastanesinin kurulumu sağlanmış ve istenen raporlar bakanlığa iletilmiştir.
Yapılan bu tatbikat ve verilen raporlar sonucunda ekipmanlarıyla birlikte afete en hazır illerden birisi
Yalova UMKE görülmüş ve Ukrayna’da kurulması düşünülen sahra hastanesi için Yalova’ya hazır olun
talimatı
verilmiştir.
21-22-23 - MAYIS 2014 - İL İÇİ TATBİKATI
Yalova UMKE tarafından belirtilen tarihlerde Altınova ilçesi Geyikdere Köyü mevkiinde üç günlük il içi
tatbikatı yapıldı. 4 tim ile birlikte toplam 25 UMKE personelinin katılımının sağlandığı bu tatbikatta
enkaz, trafik kazası, dağda yön bulup hastaya müdahale ederek sedye ile taşınması faaliyetleri
yapılmıştır. Kampın ikinci günü UMKE kıyafetlerini giyerek vakaları yakından takip eden İl Sağlık
Müdürü Dr.Ali DAŞTAN ve Müdür Yardımcısı Dr.Nurettin SAYAR gece yapılan intikal yürüyüşünede
katılmışlardır.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
25 MAYIS 2014 - BAŞBAKAN’IN YALOVA MİTİNGİNDE SAĞLIK TEDBİRİ YALOVA UMKE TARAFINDAN
ALINDI
Başbakanlığın talimatıyla Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 25 Mayıs tarihinde Yalova’da yapacağı
miting te sağlık tedbirinin Yalova UMKE tarafından alınması talimatı verilmiştir. Bu doğrultuda miting
alanına bir sahra çadırı ekipmanlarıyla birlikte kurulmuş ve 15 UMKE personelinin katılımıyla alandaki
sağlık tedbiri alınmıştır. Miting alanında 27 vakaya müdahale edilmiş ve 4 vakada hastaneye sevk
edilmiştir.
MEZRADA MAHSUR KALAN HASTAYI UMKE KURTARDI
Sivas Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri ġubesi UMKE ( Ulusal Medikal
Kurtarma Ekipleri ) Birimi bir hasta kurtarma operasyonunu da baĢarı ile tamamladı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Sivas Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi UMKE ( Ulusal Medikal
Kurtarma Ekipleri ) Birimi bir hasta kurtarma operasyonunu da başarı ile tamamladı. 25.05.2014
tarihinde Sivas İli Zara İlçesi Pazarcık Köyü Mezrasında bir hastanın rahatsızlandığı 112 Merkezine
bildirildi. Aşırı yağış nedeni ile ambulansın çamura saplanması sonucu bölgeye UMKE Ekipleri
yönlendirildi.
Merkeze 90 Km uzaklıkta bulunan köye ulaşan UMKE Ekipleri hastaya ulaşarak hastayı Zara
Devlet Hastanesine ulaştırdı. Hastanın hastaneye ulaşmasından sonra çamura saplanan Ambulansın
yanına dönen UMKE Timleri ambulansın kurtarılması çalışmasında da görev aldı.
ANTALYA UMKE KURTARMA OPERASYONUNDA
30 MAYIS 2014 TARĠHĠNDE AKDENĠZĠN ÇATISI HALĠNDEKĠ ELMALI KIZLAR SĠVRĠSĠNDE
3070 MT HAYVANLARINI OTLATIRKEN ÜZERĠNE KAYA DÜġEN BĠR VATANDAġ ĠÇĠN
ANTALYA KURTARMA EKĠPLERĠ HAREKETE GEÇTĠ ZATEN ZORLU OLAN OPERASYON
HAVA MUHALEFETĠ ĠLE ĠYĠCE ZORLAġTI SARP KAYALIKLARI ARASINDA SAATTE 60 NAT
ESEN RÜZGAR KURTARMA EKĠPLERĠNĠ VE HELĠKOPTERĠ ÇALIġMASINDA OLUMSUZ
ETKĠLEDĠ SAHĠL GÜVENLĠK HAVA GRUP KOMUTANLIĞINA BAĞLI HELĠKOPTER, UMKE,
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
112, JANDARMA, ĠTFAĠYE VE ORMAN EKĠPLERĠNĠN ĠTĠNALI ÇALIġMALARI ĠLE BULUNDUĞU
SARP BÖLGEDEN ALINARAK ANTALYA EĞĠTĠM ARAġTIRMA HASTANESĠNDE TEDAVĠ
ALTINA ALINDI.
ANTALYA UMKE
SİİRT'TE UMKE TATBİKATI
Siirt‟te Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Siirt Valiliği Ġl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından, Tillo ilçesinde tatbikat yapıldı.
Tatbikatta senaryo gereği Tillo Kalesi'nde sarp kayalarda yaralanan üç kiĢi yapılan bir
operasyonla kurtarıldı. 28 kiĢilik UMKE ve AFAD ekipleri, yaklaĢık 100-150 metre aĢağıda
sarp kayalarda yaralıların nasıl kurtarılacağı canlandırıldı. Tatbikatı izleyen Siirt Valisi Ahmet
Aydın burada yaptığı açıklamada, bölgede olabilecek doğal afetler, kazalar ve benzeri
durumlarda kazazedelere en kısa sürede nasıl ulaĢılıp zamanında tıbbı müdahalenin
yapılabileceğinin tatbikatı yapıldığını söyledi.
Ekiplerin eğitimli ve hazır olmasının önemli olduğunu ifade eden Vali Aydın, “Tatbikatın
amacı, ilimizde oluĢabilecek doğal afetler, depremler ve çeĢitli kazalarda anında yaralılara
daha hızlı ve daha etkin müdahale edilebilmek ve yaralılara yapılacak ilk müdahalenin
ardından en yakın sağlık kuruluĢuna ivedi ulaĢtırabilmektir. BaĢarılı ve çok önemli bir tatbikat
yapıldı” dedi.
Sağlık Ġl Müdürü Serkan Aslan ise tatbikatta yaptığı açıklamada, Siirt ve ülkenin büyük bir
bölümünün deprem kuĢağında yer aldığını hatırlatarak, sağlık camiası olarak her zaman
tedbirli ve hazır olmak zorunda olduklarını söyledi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
KONYA UMKE EĞİTİM TATBİKATI YAPILDI
Konya UMKE 23-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Tatbikat ve eğitim kampı yapılmıĢtır.
Konya UMKE 23-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Tatbikat ve eğitim kampı yapılmıĢtır.
Hüyük Ġlçesinde Meydana gelen Helikopter kazası senaryosunda start triyaj uygulanmıĢtır.
Amasya'da UMKE Tatbikatı
Amasya ve Samsun Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Borabay Gölü‟ndeki kampta
tatbikat yaptı.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Amasya ve Samsun Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Borabay Gölü‟ndeki kampta
tatbikat yaptı.
Doktor, anestezi teknisyeni ve ATT‟lerin de aralarında olduğu ekipteki 20 kiĢinin 5 gün süreli
teorik eğitimin ardından Borabay Gölü kıyısındaki 2 günlük kampta arazi koĢullarında pusula,
navigasyon ve GPS kullanımıyla hasta ve yaralı arama-kurtarma tatbikatı yapıldığını, ayrıca
afet koĢullarında birlikte hareket edilmesini geliĢtirici Ģekilde çalıĢıldığını belirten Samsun
UMKE Ġl Sorumlusu Harun Bulut, “Afette farklı kiĢilerle birlikte görev yapıyorsunuz.
Uyumu sağlamak için bu tatbikatlar Ģart” dedi.
Tatbikatın çok faydalı geçtiğini anlatan Amasya UMKE Ġl Sorumlusu Eda Korkmaz da, “Afet
bölgesine gittiğimizde çadırda kalıyoruz. Beslenme koĢullarımız kısıtlı oluyor. Onların ön
hazırlığı Ģeklinde tatbikat yapıldı. Kampta makarna, barbunya pilaki, konserve yendi.
Ġmkanlar neyse o Ģekilde beslendiler. Afette de çünkü ne bulursak onu yiyoruz.
Bazen saatlerce yemek bulunamıyor. O yüzden Ģartlara uyum sağlayabilmemiz için kampta
hem kabiliyeti geliĢtirme açısından tatbikat yapılıyor hem de arkadaĢlarımız doğa Ģartlarına
uyum sağlayarak beslenme ve hayatta kalmayı öğreniyor” diye konuĢtu.
Acil sağlık Hizmetleri ġube Müdürü Ahmet Bircan Fettahoğlu ile birlikte kampı ziyaret eden
Amasya Ġl Ambulans Servisi BaĢhekimi Dr. Ahmet Hasıripi de, “ArkadaĢlarımız tatbikatta
afete yönelik her an her dakika teyakkuz halinde olmalarının farkına bir kez daha vardılar.
Öğrendikleri tekniklerle, teorik ve pratik anlamında aldıkları bilgiler ıĢığında nasıl hareket
edeceklerini uyguladılar” Ģeklinde konuĢtu.
Hasıripi, tatbikata destek olan Amasya Ġl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Deniz ile Samsun Ġl Sağlık
Müdürü Dr. Yusuf Köksal‟a teĢekkür etti.
ELAZIĞ'DA UMKE TATBİKATI YAPILDI
Elazığ'ın Keban ilçesinde 4 günlük UMKE eğitim ve tatbikatı baĢarıyla gerçekleĢtirildi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Elazığ'ın Keban ilçesinde 4 günlük UMKE kampında 1. gün çadır kurma eğitimi ve tatbikatı
personel çadır kurulumu yapıldı 2. Gün hasta taĢıma teknikleri tatbikatı ve UMKE çantası
eğitimi ve UMKE araç tanıtımı lojistik malzemelerin kullanımı konusunda eğitim verildi.
3. Gün sabah ip bağlama teknikleri hakkında eğitim verildi. Öğleden sonra araç ile Ģarampole
düĢen arabada bulunan yaralının UMKE ekiplerince çıkarılan yaralının ip bağlama teknikleri
kullanılarak sedye ile yukarı çikarılması tatbikatı yapıldı. 4. Gün ise Keban ilçesi Mustafa
CoĢkun Ortaokulunda 28.03.2014 tarihinde yapılan deprem tatbikatına 15 UMKE personeli ,
Bir 112 ambulansı , 2 AFAD ekibi katılmıĢtır. Tatbikatta senaryo gereği 6,0 Ģiddetindeki
deprem sonrası okulun ikinci katında çöküntü oluĢması nedeniyle 3 öğrenci enkaz altında
kalmıĢ ve depremden dolayı yangın çıkmıĢtır. Okul müdürü tarafından 112 K.K. M ye bilgi
verilmiĢ 112 K.K.M tarafından da UMKE ve AFAD ekipleri göçüğün oluĢtuğu okula
yönlendirilmiĢtir.
AFAD ekibinin yardımları ile 2 öğrenci enkaz altından çıkarılıp UMKE tarafından medikal
müdahalesi yapıldıktan sonra dıĢarıda bekleyen 112 ekibine teslim etmiĢlerdir. sınıfın
kapısında göçme oluĢması nedeni ile kapıdan çıkarılamayan yaralı AFAD ve UMKE
ekiplerince sedye‟ ye sabitlenerek yaralı pencereden iple indirilip medikal müdahalesi
yapıldıktan sonra 112 ye teslim edilmiĢ olup tatbikat baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir.
ŞIRNAK UMKE MADEN KAZASINDA
ġırnak'ta özel bir kömür ocağında meydana gelen göçüğe Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri
(UMKE) müdahale etti.
ġırnak‟ta kömür madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan Ġbrahim Sağnak (30),
yaĢamını yitirdi. Sağnak‟ın cenazesi, arkadaĢları tarafından maden ocağından battaniyeye
sarılı bir Ģekilde bidon ile çıkarıldı.
ġırnak‟ta öğle saatlerinde meydana gelen göçükte 1 iĢçinin hayatını kaybetti.
ġırnak merkeze bağlı Toptepe (Avka Masiya) köyü Cudi Dağı eteklerinde bulunan 1 nolu
kömür ocağında saat 12.30 sularında yerin 100 metre altında meydana geldi.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Göçükte son kalan iĢçi Ġbrahim Sağnak‟ın (30) cansız bedenine zorlu bir çalıĢma sonrası
ulaĢıldı.
Vali: Güvenlik tedbirlerine rağmen kaçak çalıĢtırıldı
Göçük‟ün yaĢandığı maden ocağına giden ġırnak Valisi Hasan Ġpek ise, ocağın kaçak
olduğunu belirterek, alınan güvenlik tedbirlerine rağmen çalıĢtırıldığını ileri sürdü. Ġpek,
maden ocağı hakkında daha önce cezai uygulamalara gidilmesine karĢın ocağın kaçak olarak
çalıĢtırıldığını ifade etti.
ASHEP Eğitim Becerileri Eğitimi
ASHEP Eğitim Becerileri Eğitimi..
BaĢkanlığımız tarafından, 2012 yılından itibaren düzenlenmekte olan acil sağlık hizmetleri
personeline yönelik ASHEP Eğitim Becerileri Eğitimlerinin 33‟ üncü grubu, 13-16 Mayıs
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
2014 tarihleri arasında Bursa ilinde düzenlenmiĢtir. Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale,
Çorum, Ankara illerinden toplam 27 personelin katılımı ile gerçekleĢtirilen eğitimde Doktor
Yasemin GÖKÇE, Tıbbi Teknolog Deniz UĞURLU, Dr. Mesut DÜZELLĠ, Dr. Özlem
ERGÜL ve Psk. Emel TÜYLÜOĞLU eğitimci olarak görev almıĢtır.
Eğitimde katkıları olan eğitimcilerimize, eğitime ev sahipliği yapan Bursa Ġl Sağlık Müdürü
Dr. Özcan AKAN‟a ve emeği geçen Ġl Sağlık Müdürlüğü personeline misafirperver
davranıĢlarından dolayı teĢekkür ederiz.
Eğitim ve Projeler Daire BaĢkanlığı
Eğitim becerileri ASHEP 2014 TARĠHLERĠ
03-06 HAZĠRAN MARDĠN
23-26 EYLÜL ANTALYA
21-24 EKĠM EDĠRNE
18-21 KASIM ANKARA
09-12 ARALIK AFYONKARAHĠSAR
Nasıl UMKE Gönüllüsü Olurum?
Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinde görev almak için baĢvuru formunu tam olarak
doldurunuz.
BaĢvuru Formunuzu; bulunduğunuz Ġl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri
Birimi'ne / UMKE Teslim Ediniz.
GerçekleĢtirilecek "UMKE Temel Eğitimi"ne katılımınız ve yetkililerin değerlendirmesi
sonucunda UMKE görev ve faaliyetlerine katılabilirsiniz.
Acil Sağlık Hizmetlerinde çalıĢan tüm arkadaĢlarımıza ve Ulusal Medikal Kurtarma
Ekiplerimize çalıĢmalarında baĢarılar dileriz.
Sitede ve Bültende karĢılaĢtığınız hata ve eleĢtirilerinizi lütfen iletiniz.
www.umke.org sitesinde Faaliyet, eğitim, görevlerinizin ve köĢe yazılarınızın
yayınlanabilmesi için tarafımıza konuyla ilgili bilgi yazı ve fotoğraflarını e-posta
yoluyla iletiniz.
www.umke.org
UMKE BÜLTENİ MAYIS 2014
Saygı ve Selamlarımızla..
www.umke.org
[email protected]
Sevgili Fikret ĠZGĠ’ye, Mustafa TATAROĞLU’na, Tüm UMKE Yüreklilerine ve Bize
destek veren herkese “TeĢekkür Ediyoruz..”
www.umke.org
www.umke.gov.tr
Alparslan CAN
www.umke.org
Download

"umke bülteni" için tıklayın