SİRKÜLER:2015/5
02.01.2015
1 Ocak 2015 tarihinden İtibaren Geçerli
Asgari Ücret ve SSK Prim Tavan ve Taban Tutarları
Asgari Ücret Tesbit Komisyonu’nun aldığı karar uyarınca, 01.01.2015 tarihinden itibaren
geçerli olacak yeni asgari ücret tutarları belirlenmiştir. Yeni Karar uyarınca 1 Ocak 2015
tarihinden itibaren 16 yaşından büyükler ve küçükler için aylık geçerli brüt asgari ücret
tutarı 1.201,50 TL ye yükseltilmiştir.
Asgari Ücret
:
01.01.2015 – 30.06.2015
Brüt Günlük
Brüt Aylık (TL)
— 16 yaşından büyükler için
40,05
1.201,50
— 16 yaşını doldurmamışlar için
40,05
1.201,50
01.07.2015 – 31.12.2015
Brüt Günlük
Brüt Aylık (TL)
— 16 yaşından büyükler için
42,45
1.273,50
— 16 yaşını doldurmamışlar için
42,45
1,273,50
5510 sayılı Kanun!un 82. Maddesine göre, günlük kazancın alt sınırı 16 yaşını doldurmuş
olanlar için belirlenen asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5
katıdır.
SSK Taban ve Tavan Ücretler
:
01.01.2015 – 30.06.2015
Günlük (TL)
Aylık (TL)
— Taban Ücret (alt sınır)
40,05
1.201,50
— Tavan Ücret (üst sınır)
260,33
7.809,90
01.07.2015 – 31.12.2015
Günlük (TL)
Aylık (TL)
— Taban Ücret (alt sınır)
42,45
1.273,50
— Tavan Ücret (üst sınır)
275,93
8.277,90
Saygılarımızla.
Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No:12 Beylerbeyi 34676 Üsküdar-İstanbul
Tel:+90 216 422 52 52 pbx fax:+90 216 422 52 64-65
www.isik-ymm.com.tr
Download

1 ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli asgari ücret ve ssk prim