ADASOKAĞI İLOKULU
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE
REHBERLİK SERVİSİ
1
ZAMANI ETKİLİ KULLANIMA
VE
HAYATIMIZDA ZAMANIN
ÖNEMİ
2
ZAMAN NEDİR?
• ZAMAN
EVRENDEKİ
TÜM
VARLIKLARI
İLGİLENDİREN
SONU VE BAŞI
HESAPLANAMA
YACAK BİR
‘AKIŞ’ TIR.
3


İnsan söz konusu olduğunda
zaman kavramı daha bir
anlam kazanmaktadır. Çünkü
‘akıp giden zamanın farkında
olan bilinç’ zamandan en iyi
şekilde yararlanmanın
yollarını arar.
İnsan kendisi için ‘zamanın
sınırlılığının farkında olan bir
varlık olarak’, kendine ayrılan
ve ne zaman sonlanacağını
bilemediği zaman dilimini
programlama eğilimindedir.
4
Zamanın nerede ve ne zaman
biteceğini bilemeyen insan
yaşadığı süre içerisinde
yaşamına çok şey sıkıştırmanın
içgüdüsünün etkisi altındadır.
 İnsan, hedefleri, umutları,
beklentileri ve kaygıları olan
bilinçli bir varlık olarak zamanı
iyi planlamak zorundadır.

5
Geleceği iyi planlamakla sadece
iyi bir geleceğe değil, aynı
zamanda iyi bir geçmişe ve
huzurlu bir şimdiye de sahip
oluruz. Çünkü geçmiş ve şimdiki
zamanın niteliği gelecekle ilgili
yapılanlar tarafından belirlenir.
Bundan dolayı akıp giden
zaman içerisinde kaybolmak
yerine yönümüzü belirleyen ve
bu yolda mücadele eden
insanlar olmalıyız.
6
Her insanın temel
görevlerinden biri
potansiyellerini
gerçekleştirmektir.
Her insan doğuştan
belirli potansiyellerle
dünyaya gelir. Fakat
İnsanların çoğu
potansiyellerinin
çoğunu
gerçekleştiremeden
aramızdan ayrılır.
7
Potansiyellerini gerçekleştirmek kendini
gerçekleştirmenin en önemli şartlarından
biridir.
 Kendini gerçekleştiren insan hem hayatını
mükemmelleştirmiş olacak, hem de
yaşadığı topluma ve çevresine en iyi
şekilde katkıda bulunmuş olacak.
 Dolayısıyla kendini gerçekleştirmek aynı
zamanda toplumsal bir görevdir ve bunu
gerçekleştirebilmek için zamanın hesaba
katılması şarttır.

8
Kendini gerçekleştiren insan BAŞARILI bir
insandır. Mesleği ne olursa olsun başarılı
insanları gözlemlediğimizde bu insanların
planlanmış bir zamana çokça önem verdiklerini
de görürüz. Başarıya giden yol verimli bir zaman
kullanımından geçmektedir.
9
Zamanın verimli kullanımı tüm insanlar için
önem arz etse de bazı insanlar için bu daha
çok hayati önem taşımaktadır. Bu insanlar
da ÖĞRENCİLERDİR.
 Çünkü diğer insanlardan farklı olarak
öğrenciler şu an geleceklerinin temellerini
atmakta ve inşa etmektedirler.
 İyi bir gelecek için iyi bir meslek sahibi
olmak gerekir ve zamanı ne kadar iyi
kullanırsak sahip olabileceğimiz mesleğin
niteliği o kadar iyi olur.

10



Bir öğrencinin hiçbir şey
yapmadan ve bilinçsizce geçirdiği
her an onu daha iyi bir meslek
sahibi olmaktan alıkoymaktadır.
Zamanı hoyratça kullanan
öğrenciler alternatifleri de
yitirecekleri gibi sadece kendisine
verilenle yetinmek durumunda
kalacaktır.
İnsan alternatifleri kendi çabasıyla
çoğaltabilir ve daha fazla alternatif
içerisinden seçme hakkını kullanır.
11
Böylece öğrencilerin
zamanı tanıması, zaman
kullanımı ile başarı
arasındaki ilginin farkında
olması ve iyi bir gelecek
inşa sürecinde verimli ders
çalışma sürecinin zamanın
etkili kullanımından
geçtiğini bilmesi gerekir.
12
ZAMANIN ÖZELLİKLERİ
( Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU )







ÜRETİLEMEYEN
İKİ DEFA KULLANILAMAYAN
DURDURULAMAYAN
DONDURULAMAYAN
UZATILAMAYAN
GERİ GETİRİLEMEYEN
DEPOLANAMAYAN
13
 YETMEYEN
 ONARILAMAYAN
 YERİNE BAŞKA ŞEY
KONULAMAYAN
 DEVREDİLEMEYEN
 HERKESİN EŞİT OLARAK SAHİP
OLDUĞU
 HOŞ GEÇİRİLEBİLEN
 BOŞA HARCANABİLEN
 DEĞERLENDİRİLEBİLEN
 HESAPLANABİLEN
14











ZİYAN EDİLEBİLEN
HER ANI YAŞANABİLEN
YETEBİLEN
HATIRLANABİLEN
GELEBİLEN
PLANLANABİLEN
BEKLENEBİLEN
DÜZENLENEBİLEN
ACINILABİLEN
YARIŞILABİLEN
ÖLÇÜLEBİLEN
“ BİR ŞEYDİR”
15
BAŞARILI İNSANLARIN ÖZELLİKLERİ
( Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU )
ZAMANI VERİMLİ KULLANIR
PLANLIDIR
ÇALIŞKANDIR
TASARRUF EDER
ATAKTIR
RİSK ALIR
GELECEĞİ TAHMİN EDER
16
DÜRÜSTTÜR
ADİLDİR
AMAÇLARI VARDIR
FIRSATLARI DEĞERLENDİRİR
HIRSLIDIR
BAŞARI ARZUSU YÜKSEKTİR
REKABETTEN HOŞLANIR
DOĞRU KARAR VERİR
BAŞKALARI İLE İLETİŞİMİ
İYİDİR.
17
ZAMAN KAYBININ SEBEPLERİ
( Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU )







PLANSIZ ÇALIŞMA
ÖNCELİKLERİ SIRAYA KOYAMAMA
NOT ALMAMA
TELEVİZYON
ZAMANSIZ ZİYARETÇİLER
EKSİK YAPILAN İŞLER
TELEFONLAR
18






HATALI DOSYALAMA
SOHBET
TRAFİK SIKIŞIKLIĞI
ÇOK UYUMA
ERTELEME
YAPILACAKLARI UNUTMAK
19
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA
YOLLARI NELERDİR (1 )
 Amaçlarınızı belirlemek
 Planlı çalışmak
 Zamanı verimli
kullanmak
 Verimi azaltıcı etkenleri
ortadan kaldırmak
 Uygun bir çalışma
ortamı hazırlamak
20
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA
YOLLARI NELERDİR (2 )
Dikkatinizi uyanık tutmak
Derse hazırlıklı olmak
Not tutmak
Araç gereç ve
kaynaklardan
yararlanmak
 Verimli okumak
 Aralıklı tekrarlar yaparak
unutmayı önlemek




21
Yapılacak ilk iş
 Ders çalışmanızı aksatan veya
kolaylaştıran alışkanlıkların bir listesini
yapınız.
 Listenizde yer alan olumsuz
alışkanlıkları bırakmaya çalışın.
 Olumlu alışkanlıkları pekiştirmek için
çaba gösterin.
 Çalışma ve denemelerinizi, olumsuz
alışkanlıklar atılıncaya, olumlu
alışkanlıklar iyice yerleşinceye kadar
sürdürün.
22
PLANLI ÇALIŞMA
“PLAN NEDİR?”
• Hangi derse nereden nasıl
başlayacağınızı bilemediğiniz
yada çalışmaya başlamak için
karar veremediğiniz, kararsızlık ve
karışıklık durumları ancak hangi
dersi ne zaman çalışacağınızı
belirli bir sıraya koymakla yani
“karar vermekle” ortadan kalkar.
• İşte çalışmada “PLAN” “neyi”,
“nasıl”, “ne zaman” ve “nerede
çalışacağınızı önceden belirlemek
demektir.
23
Plan yaparken nelere dikkat etmeniz
gerekir? (1)
• Derslerin planını dengeli olarak
yapın.
• Günlük ortalama çalışma süresi
olarak 4 – 5 saat verilebilir.
• Her ders için en uygun çalışma
süresi 40 – 50 dakikalık çalışma
sonunda 5 – 10 dakika bir ara
vererek devam etmektir.
• Farklı türde çalışma gerektiren
dersleri ard arda getirmeye çalışın.
• Planda derse vereceğiniz çalışma
süreleri dersin özelliğine ve sizin o
dersteki başarınıza göre ayarlayın.
24
Plan yaparken nelere dikkat etmeniz
gerekir? (2)
• En zor dersleri en rahat anlayabileceğiniz
saatlere yerleştirin.
• Dersten önce hazırlık çalışmalarına yer verin
• Dersin işlendiği gün tekrar edilmesi unutma
düzeyini azaltır.
• Dersleri her gün aynı saate yerleştirin.
• Yemeklerde yarım saat sonra çalışmaya
başlayın.
• Her gün mutlaka 8 saat uyku için zaman ayırın.
• Planınızda ders dışı etkinliklere de yer verin
25
ZAMANI KULLANMAK
Öğrenme insanların bireysel farklılıklarına
göre gerçekleşir. Her birey yetenekleri,
ilgileri, zihinsel ve bedensel yapıları
bakımdan birbirinden farklıdır. Bu nedenle
bir ders ya da konu için ayrılacak süre
öğrenciden öğrenciye değişir. Her öğrenci
zamanı kendine göre ayarlamalıdır. Fakat
herkes için önemli olan ;
ZAMANI, BELİRLENMİŞ ÖNCELİKLER
DOĞRULTUSUNDA KULLANMAKTIR.
26
Zamanınızı düzenleyebilmeniz için; (1)




Bir duvar takvimi alın.
Hangi günler ders
çalışmayacağınızı takvime
işaretleyin.
Sınav tarihlerini ve ödevlerinizi
teslim edeceğiniz tarihleri öncede
bilin.
Çalışmayı planladığınız
derslerinizin başlayış ve bitiş
saatlerini de belirterek
takviminize yazın.
27
Zamanınızı düzenleyebilmeniz için; (2)
Zaman tablonuzda çalışma sürelerini, diğer
etkinliklere ayrılan süreleri değişik renkte
kalemler kullanarak gösterin
 Hafta sonunda programınızı gözden
geçirin.
 Programı uygulayabilmişseniz kendinizi
ödüllendirin, uygulayamamışsanız
programı yeniden düzenleyin.

28
VERİMİ AZALTICI ETKENLERİ
ORTADAN KALDIRINIZ
Yorgunluk
Uykusuzluk
Elem
Duygusu
Korku
Normalin Altında
Yada Üstündeki
Fiziki Şartlar( çok
soğuk , çok sıcak)
Araç Gereç
Noksanlığı
Ağrı
Öfke
Sızı
Aşırı Kaygı
Fazla
Heyecan
Endişe
Aile Dertleri
Acelecilik
Dikkati Dağıtacak
Başka Yerde
Olma Düşüncesi Poster, Resim,Müzik
Açlık
Aşırı Tokluk
Telaş
29
UYGUN BİR ÇALIŞMA ORTAMI
SEÇİNİZ
Çalışma yeri derli toplu, yalın elden geldiğince sabit ve sakin olmalı, ayrıca ışık, ısı
gibi fiziksel sorunları çözümlenmiş olmalı.
Evin değişik yerlerini değil belli bir yerini çalışma yeri olarak hazırlayın ve hep aynı
yeri kullanın.
En uygun çalışma ortamı şöyle olabilir;
Üzerinde çalışmak için tüm araç ve gereçlerin ( ders çalışmak için gerekli olan )
bulunduğu bir masa olmalıdır.
Oda ısısı ne çok soğuk ne de çok sıcak olmalıdır.
Oda sık sık havalandırılmalıdır.
Çalışma ortamında dikkati dağıtacak radyo, teyp, tv, resim, poster, afiş
olmamalıdır.
Çalışma masası ve varsa çalışma odası sadece ders çalışmak için
kullanılmalıdır.
30
TEKRARIN ÖĞRENMEDEKİ YERİ
TEKRARIN ZAMANI
45 Dakikalık çalışma sonunda
GENEL TEKRAR
SÜRESİ
5 Dakika
1 Günlük bir çalışma sonunda 10 Dakika
1 Haftalık bir çalışma sonunda 20 Dakika
1 Aylık bir çalışma sonunda
30 Dakika
BİLGİNİN
SAKLANMA SÜRESİ
1 Gün
1 Hafta
1 Ay
Uzun Süreli Hafıza
31
UNUTMAYIN!!!
Okumanın % 20'si
Okuyup, sonradan dinlemenin % 40'
Okuyup, dinledikten sonra yazılan %
60'ı bellekte kalır.
% 100 öğrendiğimiz bir şeyin (ki bu
mümkün değil) 20 dakika içerisinde
yarısını, 60 dakika içerisinde % 70'ini
gün sonunda da % 80'ini unuturuz.
Ama unutma hiçbir zaman O
düzeyine inmez.
Unutmaya karşı en iyi ilaç:
Tekrar............. Tekrar................ Yine
Tekrar!
32
BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİREBİLMEK
Çocuk ve gençlerimizin boş zamanlarını
en iyi şekilde nasıl değerlendirdiği
gelecekleri için önemli bir konudur.
Derslerinden ve ev işlerinden arta kalan
zamanlarda duyusal ve düşünsel
gelişimlerini ve hatta bedensel beceri
gelişimini sağlayacak uygun
faaliyetlerin seçimi , olumlu yeni
özellikler edinmelerini sağlayacaktır.
33
ZAMANI ETKİN KULLANMAK İÇİN
ÖNERİLER
 İzleyeceğiniz televizyon programlarını önceden seçin;
bunun dışında televizyondan uzak durun.
 Arkadaşlarınıza “ ders çalışmam gerekiyor” demekten
çekinmeyin.
 Mutlaka kişisel sınırlılıklarınız olsun. Vazgeçemeyeceğiniz
kişisel prensipleriniz olsun.
 Ders çalışma ortamınızı nezih bir yer de oluşturun.
 Plansız gezmelerden kaçının.
 İnternette harcadığınız zamanı kısıtlayın.
34
 Çalışmaya başlamadan önce ne kadar
süre, neye, nerede, nasıl
çalışacağınızı; not tutun, kendinize
söyleyin.
 Yaşamınızı ve sorumluluklarınızı
ertelemeyin.
 Yemekte fazla oyalanmayın.
 Aşırı ve gereksiz uyku uyumaktan
kaçının.
VE SAKIN UNUTMAYIN, SAATLER
SADECE GEÇEN ZAMANI DEĞİL,
KAYBOLAN ZAMANI DA
GÖSTERİR!
35
UNUTMAYIN TAŞI
DELEN SUYUN
GÜCÜ DEĞİL
DAMLALARIN
SÜREKLİLİĞİDİR.
36
Rüyanızın Gerçekleşmesini
İstiyorsanız
Öncelikle Uykudan Uyanmanız
Gerekir.
(Andre Siegtried)
37
Download

Zamanı Etkili Kullanma