Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
1 / 22
1. AMAÇ
Bu yönetmeliğin amacı; Residorm yurtlarında kalacak olan öğrencilerde aranan şartları, yurtların
yönetim, denetim ve işletme esasları ile disiplin kurallarını belirlemektir.
2. KAPSAM
Residorm personelini ve Residorm binalarında yaşayan tüm öğrencileri kapsar.
3. REFERANSLAR
Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
4. TANIMLAR
4.1. Residorm Yönetim Kurulu: Residorm Genel Müdürü, Residorm Yurtlar Müdürü ve
Residorm Yurt Müdürlerinden oluşan ve Residorm Yönetimi ile ilgili karar alma yetkisi bulunan
kurul.
4.2. Akademik Takvim: Üniversitelerin Öğretim yılı boyunca planlanan sınav ve
organizasyonlarının yer aldığı takvim.
4.3. Konaklama Sözleşmesi: Akademik takvim başlangıcından itibaren 10 aylık bir süreyi
kapsayan Residorm ile öğrenci arasındaki kira kontratı.
4.4. ODEON: Yurt başvurularının on-line olarak yapıldığı, oda yerleşimleri ve öğrenciler
hakkında kişisel bilgilerin tutulduğu bilgisayar yazılımı.
4.5. Ziyaretçiler/Misafir: Residorm oda sakini haricindeki tüm kişi/kişiler.
4.6. Yurt Görevlisi: Yurtlarda kalmaya hak kazanmış öğrencilere, Residorm Öğrenci Yurdu
Yönetmeliği doğrultusunda rahat ve huzurlu bir ortamda barınma imkânı sunmak için faaliyet
gösteren personel.
4.7. Sınama puanı: Yönetmelikte belirtilen kurallara aykırı davranışlarda bulunan öğrencilere
verilen ve disiplin uygulamalarının takibinde kullanılan yöntem.
4.8. Yurt Disiplin Komisyonu: Yönetmelikte belirtilen kurallara aykırı davranışlarda bulunan
öğrencilere yönelik disiplin uygulamalarını karara bağlayan, yurttan ilişik kesme yetkisi de
bulunan, Yurt Müdürü, Yurt Müdür Yardımcısı ve Öğrenci İşleri Uzmanı ve Güvenlik şefinden
oluşan komisyon.
5. SORUMLULUKLAR


Bu Yönetmeliğin hazırlanmasından Yurtlar Müdürü ve Yurt Müdürleri sorumludur.
Bu Yönetmeliğin uygulanmasından Residorm Genel Müdürü sorumludur.
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001

08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
2 / 22
Yöntemin uygulanması ve koordinasyonundan Yurt Müdürleri sorumludur.
6. TEMEL PRENSİPLER
6.1.1.1. Öğrenci Bilgileri Gizliliği
Her öğrencinin, Residorm kaydını tamamlamak için, bazı matbu formlar ve dijital formattaki
bazı bilgileri (örneğin on-line kayıt formu, parmak izi, taranmış kimlik bilgileri vb) sağlaması
gerekmektedir. Residorm Gizlilik Politikası gereği, öğrencinin izni olmaksızın veya çok
hayati durumlar dışında, bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.
6.1.1.2. Minimum Yaş
Rezervasyon yapabilmek için öğrencinin konaklama başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından
gün almış olması gerekmektedir.
6.1.1.3. Kefil/Garantör
Öğrencinin rezervasyonunu tamamlamak için bir kira garantörü göstermesi şart değildir,
ancak, Residorm yönetimi gerek duyduğu durumlarda rezervasyonun kabulü için bir kira
garantörü isteme hakkını saklı tutar.
6.1.1.4. Kayıt Avansı
Residorm’a bir sonraki akademik yıl için kayıt yaptırılması esnasında, 400TL
(DörtYüzTürkLirası) depozito ve seçilen oda tipinin birinci ay ödemesi avans olarak ödenir.
6.1.1.5. Kayıt İptali
Yapılan kaydın iptali durumunda 400TL (DörtYüzTürkLirası) depozito iade edilir, seçilen oda
tipinin birinci ay ödemesine tekabül eden avans geri ödenmez.
6.1.1.6. Oda ve Yatak Müsaitliği
Residorm yurt yazılımı, öğrencinin müsait odalar ve yataklar arasından bir seçim yamasına
imkân sağlayacaktır. Spesifik bir oda veya yatak seçiminin yerine getirilme garantisi yoktur.
6.1.1.7. Oda Arkadaşı Seçimi
Birlikte yapılan başvurularda, Residorm yurt yazılımı arkadaşların müsait odalar ve yataklar
arasından birlikte seçim yamasına imkân sağlayacaktır, ancak Residorm her talebin yerine
getirilmesi garantisini vermez.
6.2.1.1. Konaklama Sözleşmesinin İptali
Konaklama sözleşmesinin iptali sadece yurda giriş tarihinden itibaren bir hafta içinde
yapılabilir. Üniversiteden ilişiğin kesilmesi durumu bu kuralın dışındadır.
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
3 / 22
Bu bir hafta içinde yapılan sözleşme iptallerinde, 1 aylık ücret kesintisi yapılarak, kira iadesi
yapılır. Yapılması gereken depozito kesintileri varsa, bu kesintiler yapıldıktan sonra depozito
iadesi yapılır. Birinci haftadan sonra yapılan sözleşme iptallerinde, öğrenci tüm yılın
konaklama ücretini ödemekle yükümlüdür. Yıllık peşin ödemesi bulunmayan öğrencilerin
Residorm’da bulunan senetleri hukuki takibe verilir, oluşabilecek tüm banka masrafları ve
varsa, yapılması gereken diğer kesintiler yapıldıktan sonra depozito iadesi yapılır.
Üniversiteden ilişiğin kesilmesi durumu bu kuralın dışındadır.
6.2.1.2. Oda Değişimi (Giriş Öncesi)
Konaklama başlangıcından önceki tüm oda değişikliği talepleri Residorm Yönetimine yazılı
olarak iletilmelidir. Bu talepler münferit olarak ele alınıp, imkânlar dâhilinde değerlendirilir.
6.2.1.3. Oda Değişimi (Giriş Sonrası)
Tüm oda değişikliği talepleri, Residorm Yönetimine yazılı olarak yapılmalıdır. Her talep,
durum bazında değerlendirilir ve oda uygunluğuna göre karara bağlanır. Oda müsaitliği
dâhilinde, konaklama sözleşmesi boyunca sadece bir kez ücretsiz oda değişikliğine
müsaade edilir. Sonraki oda değişim talepleri, imkânlar dâhilinde yerine getirilebildiği
takdirde, öğrencinin depozitosundan her oda değişimi için 50 TL (ElliTürkLirası) yönetim
gideri ücreti kesilir. Öğrenci, kesintiyi takip eden 30 gün içinde depozitosunu tekrar 400TL’ye
tamamlamak zorundadır.
Residorm Yönetimi, gerekli gördüğü durumlarda, kendisi oda değişikliği yapma hakkını saklı
tutar.
6.3.1.1. Öğrenci Davranışları
Residorm’da kalan tüm öğrencilerin, aşağıdaki davranış prensiplerine uymaları
gerekmektedir. Aksi tutum ve davranışlar karşısında, disiplin işlemleri yapılması veya
Residorm ile ilişiğin kesilmesi söz konusu olabilir. Disiplin işlemleri sonucunda, Residorm ile
ilişiği kesilen öğrenciye, herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Hasar Depozitosu, gerekli
kesintiler yapıldıktan sonra iade edilir. Aşağıdaki prensipler arasında yer alan veya almayan
bazı hallerde, Residorm Yönetimi, öğrencinin sağlık ve iyiliğini riske sokabileceğine inandığı
durumlarda, ilgili üniversite yönetimlerini bilgilendirme hakkını saklı tutar. Böyle durumlarda,
öğrenci velisi ile değil, ilgili üniversite yönetimi ile bilgi paylaşımı yapılır ve alınacak gerekli
eylem kararları, üniversite yönetimine bırakılır. Disiplin işlemleri, Residorm Yönetmeliğine
göre yürütülür.
6.3.1.2. Engelli Odalarına Yerleştirme
Tüm Residorm’larda, belli sayıda engelli odası bulunmaktadır. Bu odalara yerleştirme,
başvuru tarihi önceliğine göre yapılır. Diğer odalar için geçerli olan şartlar, engelli odaları
için de geçerlidir. Bu durumun tek istisnası; engelli odalarının, yatak sayısına bakılmaksızın,
Residorm genelindeki en düşük ücretli oda tipine eşit ücretlendirilmesidir. Tüm diğer odalar
dolduktan sonra, boş kalan engelli odaları olması durumunda, engelli odalarına engelsiz
öğrenci yerleştirmesi de yapılabilir.
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
4 / 22
6.3.1.3. Hırsızlık
Bir öğrencinin hırsızlık yaptığının tespiti halinde, Residorm, öğrencinin ilişiğini kesme
ve/veya resmi makamları bilgilendirme hakkını saklı tutar. Residorm, böyle durumlarda,
çalınan ve/veya zarar gören kişisel eşyalar ile ilgili sorumluluk kabul etmez.
6.3.1.4. Silah
Öğrenciler ve ziyaretçilerin Residorm binasına ateşli/ateşsiz herhangi bir silah sokmasına
kesinlikle müsaade edilmez. Bina içinde ateşli/ateşsiz silah bulunduran öğrenci hakkında
resmi makamlara bilgilendirme yapılır ve ilgili Residorm disiplin işlemleri uygulanır.
6.3.1.5. Alkol ve Yasadışı Maddeler
Residorm’larda alkol, yasadışı veya kontrol altında tutulan maddeler, bulundurmak,
kullanmak, başkalarına sağlamak kesinlikle yasaktır. Bu yasağa aykırı davranışlar hakkında,
Residorm Yönetmeliğine göre disiplin işlemleri yapılacaktır. Residorm, bu yasağa aykırı
davranan öğrencinin, ilişiğini kesme ve/veya resmi makamları bilgilendirme hakkını, saklı
tutar.
6.3.1.6. Kumar
Residorm’larda kumar oynamak veya benzeri aktivitelerde bulunmak kesinlikle yasaktır. Bu
yasağa aykırı davranışlar hakkında, Residorm Yönetmeliğine göre disiplin işlemleri
yapılacaktır. Residorm, bu yasağa aykırı davranan öğrencinin ilişiğini kesme ve/veya resmi
makamları bilgilendirme hakkını saklı tutar.
6.3.1.7. Taciz
Residorm’larda, başka bir öğrenciye veya çalışana, yazılı, sözlü, fiziksel veya başka
şekillerde taciz ve tehditte bulunulması, kesinlikle yasaktır. Bu yasağa aykırı davranışlar
hakkında, Residorm Yönetmeliğine göre disiplin işlemleri yapılacaktır. Residorm, bu yasağa
aykırı davranan öğrencinin ilişiğini kesme ve/veya resmi makamları bilgilendirme hakkını
saklı tutar.
6.3.1.8. Cinsel Taciz
Her türlü cinsel taciz veya tecavüz iddiası resmi makamlara iletilecektir. Öğrencinin bu
iddialardan ötürü suçlu bulunması halinde, Residorm ile ilişiği kesilecektir.
6.3.1.9. Yanıcı Maddeler
Residorm binalarına yüksek yanıcılıktaki maddelerin sokulmasına müsaade edilmez.
Residorm buna benzer maddelere el koyma ve imha etme hakkını saklı tutar.
6.3.1.10. Hasar Kesintisi
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
5 / 22
Kendi odalarında veya binaların ortak alanlarında, herhangi bir hasara sebep olduğu tespit
edilen öğrenciler, hasarın tazmininden sorumlu tutulacaktır. Odalarda oluşan ve kesin
sorumlusu belirlenemeyen hasarların tazmini, odada kalan tüm öğrenciler arasında eşit
olarak paylaştırılır. Hasar tazmininin, yatırılmış hasar depozitosunu aşması durumunda,
artan tutar öğrenciye fatura edilir ve 30 gün içinde ödenmesi gerekir. Öğrencilerin, oluşan
hasarı kendilerinin veya kendi buldukları dış üstlenicilerin tamir etmelerine müsaade
edilmez.
6.3.1.11. Ticari Faaliyetler
Residorm Yönetiminin düzenlediği, üçüncü şahıslara düzenlettiği, belli anlaşmalar
çerçevesinde yazılı izin verdiği durumlar dışında, Residorm’larda herhangi bir ticari faaliyete
müsaade edilmez.
6.3.1.12. Gürültü
Öğrencinin, diğer öğrencilerden gelen makul gürültü şikâyetlerini dikkate alması beklenir. Bu
şikâyetlerin dikkate alınmadığı durumlarda Residorm, gürültüye sebep olan aktiviteyi
sonlandırma hakkını saklı tutar. Ses yükseltici amfi sistemlerine ve davul seti benzeri
enstrümanlara, müsaade edilmez.
6.3.1.13. Vandalizm
Her türlü Vandalizm davranışında bulunan öğrenci için, 6.3.1.10. maddesi uygulanacağı
gibi, Residorm Yönetmeliğine göre disiplin işlemleri yürütülecektir. Bu işlemler sonucunda,
Residorm öğrencinin ilişiğini kesme hakkını saklı tutar.
6.3.1.14. Odaların Kontrolü
Residorm, temizlik saatleri dışında da güvenlik, tamir/bakım, hasar tespiti, müsaade
edilmeyen aktivitelerin kontrolü gibi maksatlarla, odalara girebilme hakkını saklı tutar.
Mümkün olan durumlarda, öğrencilere odaya girilmeden önce bildirim yapılır. Öğrenci ve
personelin sağlığı ve güvenliği ile ilgili veya benzeri başka acil durumlarda, bildirim
yapılmadan da odalara giriş yapılabilir.
6.3.1.15. Sigorta
Öğrencilerin şahsi eşyalarının zarara uğraması, kaybolması veya çalınmasından, Residorm
sorumluluk kabul etmez. Kendi özel eşyalarını sigorta teminatına almak, öğrencinin kendi
sorumluluğudur.
6.3.1.16. Bina Sahaları ve Özel Alanlar
Tüm Residorm binaları, farklı oda sahalarına bölünmüş vaziyettedir. Öğrenciler, sadece
kendi odalarının bulunduğu sahaya ve ortak alanlara girebilirler. Bina anahtar kartları, buna
göre programlanacaktır. Öğrenci, bir başka öğrenci tarafından, bir odaya davet edildiğinde
(belirlenmiş ziyaret saatleri içinde), davet eden öğrencinin misafiridir ve dolayısıyla 6.3.1.18.
kapsamında değerlendirilir.
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
6 / 22
6.3.1.17. Öğrenci Anahtar Kartı
Residorm yurt girişi yaparken (check-in), öğrenciler parmak izlerini turnike geçiş
noktalarında kullanılmak üzere sisteme kaydettirirler. Binanın değişik sahalarına ve
odalarına giriş yapabilmek için ise, kendilerine anahtar kartı temin edilir. Öğrenci anahtarı
teslim aldığına dair bir form imzalar ve yurtta kaldığı süre boyunca, anahtar kart, öğrencinin
kendi sorumluluğunda olur. Anahtar kartlar kimseye ödünç verilmemelidirler. Kaybolan veya
çalınan kartlar derhal bina yönetimine rapor edilmelidir.
6.3.1.18. Bina Açılış Saatleri, Misafir ve Ziyaretçi
Residorm binalarının açılış saatleri; 06:00 and 00:00 arasıdır. Tüm öğrenciler, kapıların
kapanmasından önce binaya dönmelidirler. Öğrenciler sadece 06:00 ve 00:00 saatleri
arasında misafir ve ziyaretçi kabul edebilirler. Misafirlerin geceyi Residorm binasında
geçirmelerine kesinlikle müsaade edilmez. Öğrenciler, Residorm’da dışarıdan misafir
kabulüne açık özel bir aktivite olmadığı sürece, 24 saat içerisinde en fazla bir misafir kabul
edebilirler. Ziyaretçi öğrenciler, onları ağırlayan öğrencinin eşliğinde giriş ve çıkışlarını
yapmak, respsiyonda kayıt yaptırmak ve kimliklerini bırakmak zorundadırlar. Binada
oldukları süre boyunca, misafirler onları ağırlayan öğrencilerin sorumluluğundadırlar ve
sadece öğrenci kartı gerektirmeyen ortak alanlara giriş yapabilirler.
6.3.1.19. Gece Binada Bulunmama
Öğrenciler, konakladıkları süre boyunca, binadan bir gece boyunca veya daha fazla uzak
kalacakları durumları bina yönetimine izin formu yolu ile bildirmek zorundadırlar. Binaya
dönüş yaptıklarında da bunu bina yönetimine bildirmek zorundadırlar. Bu zorunluluğun
yerine getirilmemesi halinde, öğrenci, kayıp kişi olarak nitelendirilirebilir ve ailesi veya velisi
ile iletişime geçilebilir. İzin formlarının 08:00-00:00 saatleri arasında Residorm
resepsiyonunda doldurulması gerekir. Bina dışında iken izin almak veya alınan izni uzatmak
isteyen öğrencilerin, bulundukları yurt binasından öğrenebilecekleri Residorm e-posta
adresine, yazılı olarak bildirimde bulunmaları ve onay almaları gerekir.
6.3.1.20. Erken Çıkış
Öğrencinin konaklama başlangıcının birinci haftasından sonra, çok istisnai durumlar hariç,
yurttan çıkış yapmasına izin verilmeyecektir. Bu istisnai durumlar, üniversiteden ayrılmak
veya kabul edilebilir özel sebepler olabilir. Bu karar Residorm Yönetiminin takdirindedir.
6.3.1.21. Oda Envanteri
Öğrenciler, binaya yerleşmelerini takipeden iki iş günü içinde, odalarında eksik veya hasara
uğramış herhangi bir eşyayı, Residorm Yönetimi’ne bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimin
gerçekleşmemesi, öğrencinin konaklaması bittiğinde kayıp ve hasarlı eşyalardan sorumlu
tutulmasına sebep olur ve bu eşyaların veya hasarların bedelleri depozitosundan kesilir.
6.3.1.22. Yangın Alarmı
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
7 / 22
Binadaki yangın alarm sistemi uyarı verdiğinde, tüm öğrenciler “yangın anında acil çıkış
prosedürünü” takip etmek zorundadırlar. Bu prosedüre ait talimatlar odalarda ve ortak
alanlarda sergilenecek, bu konuda Residorm tarafından toplu bilgilendirmeler
yapılacaktır.Tüm güvenlik prosedürlerinden haberdar olmak, öğrencinin kendi
sorumluluğudur. Güvenlik yönetmeliklerine göre, her binada periyodik olarak yangın alarm
testleri gerçekleştirilir ve tüm testlerin raporları güvenlik log’larında tutulur.
6.3.1.23. Pencere ve Balkon Kullanımı
Balkon ve teras kenarlıklarına tırmanmak veya camlardan sarkmak, yasaktır. Pencere veya
balkonlardan aşağıya hiçbir madde atılmamalıdır. Bunların aksine eylemler için Residorm
Yönetmeliğine göre disiplin işlemleri yapılır.
6.3.1.24. Elektrikli Alet Kullanımı
Tüm kişisel elektronik aletlerin güvenli olduğunu ve uygun elektronik testlerden geçmiş
olduklarını garanti etmek, öğrencinin kendi sorumluluğudur. 500 Watt üzerinde elektrikli
cihazların kullanımı yasak olup, oda prizlerinde bu cihazların çalıştırılmaları elektrik kesintisi
ve yangın riski oluşturmaktadır.
6.3.1.25. Oda Dekorasyonu
Öğrencilerin odalarında kalıcı tahrifler yapmalarına veya oda mobilya düzeni değişikliklerine
izin verilmez. Buna duvarlara ve kapılara resim çerçeveleri asmak, duvarlar ve kapılar
üzerinde yapıştırıcı veya çivi kullanımı dahildir. Oda kapılarının dış yüzeylerine de her hangi
bir materyal asılması veya yapıştırılması yasaktır.
6.3.1.26 Binalardaki Ortak Alan ve Tesislerin Açılış Saatleri
Residorm binalarındaki ortak alanların, çeşitli hizmetlerin ve tesislerin açılış saatleri bina
resepsiyonundan temin edilebilir. Residorm yönetimi ve harici hizmet sağlayıcılarımız, bu
olanakların öğrencilerimizin kullanmak istedikleri zamanlarda hizmette olmalarını sağlamak
için tüm çabayı göstermektedirler.
6.3.1.27 Araç Park Etme
Residorm binalarında, limitli park etme alanı bulunmaktadır bu sebeple sadece geçici olarak
park etmek mümkündür. Geçici park için de resepsiyondan geçerli bir park izni alınmalıdır.
6.3.1.28. Paket ve Posta Kabulü
Residorm, makul boyut ve ağırlıktaki posta ve kolileri kabul etmektedir. Yemek vb
bozulabilecek, kokabilecek ürünler teslim alınmaz. Residorm ayrıca şüpheli kolileri açma
hakkını saklı tutar.
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
8 / 22
6.3.1.29. Öğrenci Servisi
Residorm’un ihtiyaç duyulan belirli yerleşkelerinde uygun fiyatlarla günlük öğrenci servisi
hizmeti sunmaktadır. Saatler, rotalar ve varış noktaları bina resepsiyonundan temin
edilebilir. Rotalarda veya saatlerde yapılacak değişiklikler, yine resepsiyonda ilan
edilecektir. Residorm bu serviste değişiklik yapma veya servisi kaldırma hakkını saklı tutar.
6.3.1.30. Yemek Hazırlama
Odalarda yemek yapılmasına izin verilmemektedir. Yemek yapmak için kullanılacak yer
sadece ortak mutfak alanı ile sınırlıdır. Yemek alanında ve odalarda, ağır kokulu yemeklerin
pişirilmesi ve tüketimi, yemek artığı veya sahipsiz yemek bırakılması yasaktır. Ortak mutfak
ve yemek alanlarının kullanımının ardından, her öğrenci kullanılan tüm aletlerin ve
yüzeylerin temizlenmesinden, şahsi kapların ve yemek ürünlerinin kaldırılmasından
sorumludur. Bu kurala uymamak, Residorm temizlik personelinin kapları ve yemek
ürünlerini imha etmesine sebep olabilir. Residorm Yönetmeliği gereği, öğrenci disiplin
işlemine tabi tutulabilir.
6.3.1.31. Çamaşırhane Kullanımı
Ortak çamaşırhane kullanımı sonrası her öğrenci, tüm ekipman ve yüzeylerin
temizlenmesinden, şahsi temizlik ürünlerinin ve çamaşırların kaldırılmasından sorumludur.
Bu kurala uymamak, Residorm temizlik personelinin arkada bırakılmış herhangi ürünü veya
çamaşırı atmalarına sebep olabilir. Residorm Yönetmeliği gereği, öğrenci disiplin işlemine
tabi tutulabilir.
6.3.1.32. Ortak Alanların Kullanımı
Tüm ortak alanlar günlük olarak temizlenmektedir. Ancak kat hizmetleri ekibi mutfak
alanından kirli bulaşıkları toplamayacaktır (6. 3.1.30’a bakınız). Her öğrenci ortak alanların
ve etüd odalarının kullanımı sırasında ve sonrasında, alanın düzeninden ve temizliğinden
sorumludur. Ortak alanlarda etrafındakileri rahatsız etmek, alanda bulunan eşyalara zarar
vermek, alanda kişisel eşya, çöp veya artık bırakmak kesinlikle yasaktır. Bu kurala
uymamak, Residorm temizlik personelinin geride bırakılan kişisel eşyaları ve artıkları imha
etmesine sebep olabilir. Residorm Yönetmeliği gereği, öğrenci disiplin işlemine tabi
tutulabilir.
6.3.1.33. Oda Temizliği
Oda temizlik hizmeti haftada bir kez ücretsiz olarak verilmektedir. Odanın temizlenme saati
hafta içi 10:00- 18:00 saatleri arasında olup, bu saatler değiştirilebilir. Kat hizmetleri ekibinin
temizlik günü olan tüm odalara giriş hakkı vardır. Sağlık ve hijyen gerekleri açısından,
temizlik günlerinde öğrencinin odaya girişe müsaade etmesi zorunludur. Her öğrenci, kendi
odasının genel düzeninden ve temizliğinden ve kendi temizlik malzemelerinin temininden
sorumludur.
6.3.1.34. Çöplerin Atılması
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
9 / 22
Her odada çöp kutuları bulunmaktadır. Öğrenciler odalarındaki çöpün günlük olarak
atılmasından sorumludur. Bunun her katta bulunan çöp atma bacalarını kullanabilirler.
Odalarda çöp birikmesine, çöplerin sıhhi ve kapalı olmayan şekillerde çöp bacalarına
atılmasına, yurt çıkışı yaparken odada veya buzdolabında çöp ve gıda artığı bıkakılmasına
müsaade edilmeyecektir. Bu prensipleri ihlal eden öğrencilerimiz hakkında disiplin işlemleri
yapılabilir, ortaya çıkabilecek ekstra temizlik masrafları öğrencinin depozitosundan
kesilebilir.
6.3.1.35. Tamir/Bakım Talebi
Öğrenciler bakım taleplerini oda tefonları, e-posta veya direkt resepsiyona gelerek
iletebilirler. Problem; duman dedektörü, boru kaçakları, su baskını vb acil konularda ise
öğrenciler sorunu 7/24 derhal bildirmelidir. Residorm öğrenci memnuniyetini ön planda
tutarak ancak aciliyet sırasına göre tüm talepleri çözümleyecektir. Sorunun fazladan iş
gerektirdiği veya öğrencinin sağlığı ve güvenliğini tehdit ettiği durumlarda, öğrencinin oda
değiştirmesi gerekebilir ve bu karar Residorm Yönetiminin yetkisindedir. Belirli bir odadaki
öğrenciden gelen bakım talebi, tüm oda arkadaşlarının talebi olarak kabul edilecektir ve
odaya girilmesi gerekliliği durumunda, fazladan bir izne gerek olmayacaktır.
6.3.1.36. Internet
Her öğrencinin odasında ve ortak alanlarda, Kablosuz Internet mevcuttur. Residorm’a giriş
yaparken her öğrenciye bir Internet şifresi verilecektir. Bu şifre, başka bir öğrenci veya
ziyaretçi ile paylaşılamaz ve devredilemez. Residorm’un makul ve uygun Internet kullanım
şartlarına uygun davranılmalıdır. Bağlantı hızını düşürebilecek, yoğun dosya indirimi veya
yüklemesi benzeri aktivitelerde bulunulmamalıdır. Öğrencilerin, yasal olmayan, ahlaki
olmayan vb içerikleri görüntülemeleri veya paylaşmaları yasaktır. Bunlara benzer uygunsuz
kullanımların tespiti halinde, Residorm öğrencinin internet bağlantısını yavaşlatma veya
bloke etme hakkını saklı tutar.
6.3.1.37. Evcil Hayvanlar
Residorm binalarında evcil hayman beslemek veya dışarıdan hayvan sokmak yasaktır.
Engelli veya görme özürlü öğrencilere destek sağlayan eğitimli ve kayıtlı köpekler, evcil
hayvan kategorisinde görülmezler ve Residorm yönetimince kayıt altına alındıktan sonra
kabul edilirler.
6.3.1.38. CCTV
Residorm binalarının sadece ortak alanları, öğrencilerimizin ve binalarımızın güvenliği ve
huzuru için 7 gün 24 saat boyunca kapalı devre televizyon sistemi ile izlenmekte ve
kaydedilmektedir.
6.3.1.39. Kimlik Kontrolü
Öğrencilerin, sorulduğu her takdirde, geçerli kimlik kartlarını Residorm görevlilerine ibraz
etmeleri gerekmektedir.
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
22
10 /
6.3.1.40. Vakaların Takibi
Residorm binalarındaki vakalar için vaka tutanakları hazırlanarak dosyalanacaktır. Gerekli
durumlarda Residorm tarafından bu vakalar ile ilgili soruşturma gerçekleştirilecektir. Vaka
raporlarında adı geçen öğrencilerin de bu raporları tasdik için imzalamaları gerekecektir.
6.3.1.41. İlan Asma
Her türlü poster, broşür, duyuru veya benzeri unsurun ilan edilmesi veya dağıtımı,
Residorm’un inceleme ve onayına tabidir. Öğrenciler planlanan bu tür aktivitelerden en az 3
gün önce, inceleme ve onay için, Residorm Müdürüne başvurmalıdır.
Residorm, öğrenciler tarafından iletilen materyallerin asılması, dağıtılması veya basılmasına
ilişkin tüm karar hakkını saklı tutar. Residorm, bazı belirlenmiş alanlarda bu aktiviteleri
kıstlayabilir.
Yukarıda belirtilmiş izin ve onay süreçleri dışında, Residorm binalarında broşürler,
duyurular, posterler, bayrak veya benzeri materyallerin asılması, gösterimi veya dağıtımı
kesinlikle yasaktır. İzin dışı asılan ve dağıtılan tüm materyaller kaldırılacaklardır.
6.3.1.42. Sigara
Tüm Residorm binalarında, odalar ve tüm ortak alanlar dahil, sigara içilmesi kesinlikle
yasaktır. Bu yasak ayrıca kanuna tabi olup, bu yasağı ihlal etmek, cezaya tabidir.
6.3.1.43. Oda, Çanta veya Üst Arama
Residorm’da kalan öğrencilerin ve ziyaretçilerinin çantaları ve üzerleri; güvenlik gerekçesi
veya yurt kurallarına uyulup uyulmadığının tespiti amacıyla,Yurt Müdürü veya Yurt
Görevlileri tarafından, özel hayatın gizliliğine uyularak kontrol edilebilir.
6.4.1.1. Disiplin
Residorm çalışanları veya öğrencileri tarafından raporlanan tüm vakalar, soruşturmalar ve
işlemler öncesi tutanaklar ile belgelenir. Residorm Yönetmeliğindeki disiplin kurallarına göre
karara bağlanır. Bu işlemler sonucunda Yurt Disiplin Komisyonu öğrencinin yurt ile ilişiğini
kesmeye varan kararlar verebilir. Gereken durumlarda resmi makamlar da bilgilendirilir.
6.4.1.2. İlişik Kesme
İlişik kesme, öğrencinin Residorm Yönetmeliğine ve kanunlara aykırı hareket etmesi, diğer
Residorm öğrencileri veya çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini tehdit eden eylemler
sergilemesi, diğer öğrencilere zarar vermesi veya verdiği maddi zararları ödemeyi
reddetmesi, uygunsuz eylemlerde ısrarcı olması vb durumlarında gerçekleşebilir. Öğrenci,
bu şekilde ilişiğinin kesilmesi durumunda, imzaladığı sözleşmenin sonuna kadar olan tüm
yurt ücretinin ödenmesinden sorumludur.
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
22
11 /
6.4.1.3 Öğrenci Geribildirim
Tüm öğrenci geri bildirimleri belgelenecek, araştırılacak ve aciliyetine uygun olarak en geç
üç iş günü içerisinde yazılı olarak, gerek duyulan durumlarda yüz yüze, yanıtlanacaktır.
6.4.1.4. Kayıp Eşya
Öğrenciler veya Residorm çalışanları tarafından (Residorm kat hizmetleri ve güvenlik
personeli dâhil) bulunan tüm kayıp veya sahipsiz eşyalar, Residorm ön büro personeli
tarafından kayıp eşya defterine kaydedilir. Eşyanın sahibi tespit edilebildiği durumlarda,
eşya kendisine imza karşılığı teslim edilir. Öğrenci, halen ikamet ediyorsa bildirim bizzat
kendisine yapılır, eğer öğrenci binadan ayrılmış ise, e-posta yoluyla gerçekleştirilir. Aranan
eşyalar için de öğrencinin bildirimde bulunması ve kayıp eşyayı tanımlaması gerekir.
Bildirimlere rağmen mazeret bildirmeksizin eşyaların teslim alınmaması durumunda veya 90
gün boyunca kayıp eşyanın rapor edilmemesi durumunda, öğrencilerin ilgili eşyalar
üzerindeki mülkiyet haklarını terk ettikleri kabul edilir.
6.4.1.5. Öğrenci Mağduriyeti
Öğrenci anlaşmazlıklarının, öğrenciler arasında çözülmesi tavsiye edilir. Çözüme
varılamadığı durumlarda, Residorm Yönetimi, oda değişikliği ihtimalini dikkate alabilir.
Ancak bu değişik, oda müsaitliğine ve Residorm Yönetiminin kararına tabidir. Oda değişikliği
veya başka bir öğrenci ile oda değişimi mümkün olmadığı sürece, öğrenciler odalarında
kalmaya devam edeceklerdir.
6.4.1.6. Yakın Akraba
Tüm öğrenciler, acil durumlarda kullanılmak üzere, en az bir yakın akraba iletişim bilgilerini
Residorm ile paylaşmak zorundadırlar.
6.5.1.1. Depozito İade
Öğrencinin binadan çıkış yapmak istediği tarih, son çıkış yapması gereken tarihten önce ise
Residorm Yönetimine 7 gün önceden yazılı olarak, çıkış yapmak istenen tarih bildirilmelidir.
Odanın ve oda envanterinin kontrolünün yapılması için bir zaman kararlaştırılır. Öğrenci,
kontrol esnasında odada bulunamıyorsa, kontrol öğrenci yokken gerçekleştirilir. Oda
kontrolünden sonra, yurt ücret borcu bulunmaması durumunda, öğrencinin depozitosu 30
gün içinde banka hesabına transfer edilir. Önceden kalmış ödemeler, oda kontrolü
sırasında tespit edilmiş ve mutabakata varılmış hasarların karşılığı olan meblağ veya
öğrenciye ait senetlerin hukuki takibe verilmesi durumunda oluşabilecek tüm masraflar
depozitodan düşülür.
Sözleşme sonunda normal çıkış yapan öğrencilerden, ertesi sene geri dönmeyecek
olanların depozitoları da, yurt ücret borcu bulunmaması durumunda, çıkış tarihinden itibaren
30 gün içinde iade edilir. Toplu çıkışlar esnasında her öğrenci ile bire bir randevulaşarak
oda kontrolü yapılmaz, çıkışlar sonrasında toplu bir kontrol yapılır. Tespit edilen problemler
öğrenci ile iletişime geçilerek karara bağlanır. Önceden kalmış ödemeler veya oda kontrolü
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
22
12 /
sırasında tespit edilmiş ve mutabakata varılmış hasarların karşılığı olan meblağ,
depozitodan düşülür.
7. YÖNTEM
7.1. Residorm Yönetimi
7.1.1. Residorm Yurtları, Residorm Genel Müdürünün başkanlığında toplanan Residorm
Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda Yurt Müdürleri tarafından yönetilir.
Residorm Yönetim Kurulu; Residorm Genel Müdürünün ve Yurtlar Müdürünün mutlak
katılımı şartı ile en az 4 kişi ile toplanarak karar alabilir.
7.1.2. Her yıl Residorm’lara öğrenci kabul ve yerleştirme işlemi, ilgili eğitim-öğretim
yılındaki mevcut yurt kapasitesi ve tespit edilen ilkelere uygun olarak yapılır.
7.1.3. Residorm yurt binaları, her eğitim-öğretim yılı başında, o yılki ihtiyaca göre kız ve
erkek yurdu olarak bölünür. İhtiyacın gerektirdiği durumlarda, bir yurt binasının katları kız ve
erkek öğrencilere ayrılarak planlama yapılabilir.
7.1.4. Residorm’lara giriş ve çıkış tarihleri her yıl akademik takvime göre Residorm
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler, her yıl Residorm tarafından belirtilen
tarihlerde, ODEON sistemi üzerinden konaklama başvurularını yaparak, Dönem
başlamadan mali yükümlülüklerini yerine getirirler. En geç, sözleşme başlangıcını takip
eden 30 gün içerisinde Konaklama Sözleşmesi imzalanarak yurda giriş yapılır. Belirtilen
süreler içerisinde giriş işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, haklarından feragat etmiş
sayılırlar. Bu durumda öğrenci ödemiş olduğu ilk ay ücretinden feragat etmiş olur, ancak
depozitosu iade edilir. Bu öğrencilerin hakları, Residorm tarafından, yedek listedeki diğer
öğrencilere devredilir.
7.1.5. Residorm, gerekli gördüğü durumlarda, öğrencilerin odalarını değiştirebilir.
7.1.6. Dönem arası ve bahar tatillerinde, yurt binalarında kalan öğrenci sayısının az olması
nedeniyle ısıtma ve sıcak su servis saatleri sınırlandırılabilir.
7.1.7. Yönetmelikte belirtilen ve öğrencilerin yurt yaşamları boyunca uymakla yükümlü
oldukları kural ve/veya uygulamalara ters düşen davranışlar, sınama puanları ile takip edilir.
“8” sınama puanını aşan öğrencinin, Yurt Disiplin Komisyonu kararı ile yurtlarla ilişiği kesilir.
7.1.8. Residorm kurallarına uymamaları nedeniyle Yönetmelikte belirtilen üst limit sınama
puanına ulaşmayan öğrenciler dahi bazı durumlarda Yurt Disiplin Komisyonu tarafından
yurttan çıkarılarak sonraki yıllarda da yurtlara kabul edilmeyebilirler.
7.2. Konaklama Ücretleri
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
22
13 /
7.2.1. Residorm’larda ücret karşılığında kalınır. Konaklama ücretlerine ulaşım, yemek ve
öğrenciye ait diğer masraflar dâhil değildir.
7.2.2. Konaklama ücretleri her yıl Residorm Yönetim Kurulu ve ilgili üniversite ile müşterek
olarak belirlenir.
7.2.3 Residorm konaklama ücreti her ayın 1-7 tarihleri arasında ödenir.
Bu tarihler arasında ödeme yapmayan öğrencilerin kapı anahtar kartları, sistemdeki parmak
izleri, İnternet erişimleri bloke edilir ve günlük 1TL gecikme cezası uygulanmaya başlanır.
Blokelerin başlangıcından itibaren 1 ay içinde ödemelerini tamamlamayan öğrencilerin
Residorm ile ilişiği kesilir.
Varsa, odasında bıraktığı eşyalar depoya kaldırılır. Bu eşyalar hakkında Residorm
Yönetmeliğin “Residorm’dan Ayrılış” bölümündeki maddelere göre işlem yapılır.
Öğrencinin Residorm’da bulunan tüm senetleri hukuki takibe gönderilir ve öğrenciye
herhangi bir iade yapılmaz.
Doğacak banka masrafları öğrencinin depozitosundan kesilir.
Öğrenci sonraki senelerde Residorm’a kabul edilmez.
7.3. Residorm’a Kabul, Başvuru ve Giriş İşlemleri
Yurt başvuruları bir eğitim yılı için yapılır. Konaklama Sözleşmeleri Güz Dönemi
başlangıcından itibaren 10 aylıktır. Güz Dönemi başlangıcından daha sonra yapılan
sözleşmeler de standart 10 aylık sürenin son tarihine kadar yapılır.
7.3.1. Residorm öğrenci yurtlarında sadece Residorm’un bulunduğu ilgili üniversitenin
öğrencileri konaklayabilir.
7.3.2. Residorm kurallarına aykırı davranışlarda bulunmaları nedeniyle üst limit sınama
puanına ulaşan öğrencilere Residorm’a kabul edilmez.
7.3.3. Herhangi bir sebepten dolayı Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin,
uzaklaştırma süresi boyunca Residorm’la da ilişiği kesilir. Yurt planlama döneminde
uzaklaştırma cezası bulunan öğrencilere yurt planlaması yapılmaz.
7.3.4. Üniversite ile ilişiği kesilmiş öğrencinin Residorm’la da ilişiği kesilir.
7.3.5. Yurt başvuruları için, depozito ve birinci aya ait yurt ücretini yatırmayan ya da geçmiş
dönemlere ait yurt borcu olan öğrencilere rezervasyon yapılmaz.
7.3.6. Yurt Kayıt Ücretini yatırmış ve on-line rezervasyonunu yaptırmış olan bir öğrenci, bu
rezervasyonu iptal ettirmek istediğini en geç sözleşme başlangıcından 1 hafta önce
Residorm’a bildirmelidir.
7.3.7. Rezervasyon başvurusu, oda tipi ve oda/yatak seçimi, Residorm WEB sitesinde linki
bulunan ODEON sistemi üzerinden yapılır. Yurt oda/yatak müsaitliğine göre ODEON
üzerinden istenen oda tipi ve oda/yatak numarası seçilir
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
22
14 /
7.3.8. Residorm Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Depozito ve ödeme tipine göre
değişebilen birinci aya ait yurt ücreti Residorm hesabına yatırılır.
7.3.9. Öğrencinin rezervasyonunun kesinleşmesi için, ODEON sistemi üzerinden Residorm
Yönetmeliğinin, sözleşmesinin ve öğrenci taahhütnamesinin okunup kabul edilmesi gerekir.
7.3.10. Daha önceki yıllardan, hesabında depozitosu bulunan ancak geçerli sebeplerle
depozitosundan kesinti yapılmış öğrenci, depozitosunu 400 TL’ye tamamlar. Ayrıca
konaklama dönemi içinde depozitodan bir kesinti yapılması durumunda, öğrenci 1 ay içinde
depozitosunu 400 TL’ye tamamlamakla yükümlüdür.
7.3.11. Kayıt ile yurt giriş tarihi arasında ücret ödemelerinin geçerli bir ödeme planı dâhilinde
eksiksiz olarak tamamlanması ile öğrencinin Residorm’da kaydı kesinleşir. Residorm kaydı
kesinleşen öğrenci için, yurt girişi sırasında, Residorm ön büro personeli tarafından ODEON
sistemi üzerinden konaklama sözleşmesi çıktısı alınabilir. Bu sözleşme öğrenci tarafından
veya ödemeler veli garantörlüğünde senet karşılığı taksitlendirilmiş ise, öğrenci ve veli
tarafından imzalanarak Residorm ön büro personeline teslim edilir. Bu şartları yerine
getirmeyen öğrenciler yurtlara giriş yapamazlar.
7.3.12. Yurda giriş duyurularında ve Residorm WEB sitesinde belirtilen diğer tüm belgeler
Residorm’a teslim edilir.
7.3.13. Değişim programları kapsamında gelen (Exchange) öğrenciler de, yurt ücreti ve
depozitosunu, oda girişi yapmadan önce dönemlik veya yıllık olarak peşinen öderler.
7.3.14. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri yurtlara giriş yapmak zorunda kalan
öğrenciler, yukarıdaki maddelerde açıklanan yurt ödemelerini önceden yaparak ve diğer yurt
giriş prosedürlerini tamamlayarak odalarına yerleşebilirler.
7.3.15. Yurt giriş işlemleri ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlar, yurtta kalınan tüm
sözleşme dönemleri için geçerlidir.
7.3.16. Güz ve Bahar Dönemlerinde Residorm’da kalan ve Yaz Döneminde de kalmaya
devam edecek öğrencilerin, Yaz Dönemi ödemelerini Residorm duyurularında belirtilen tarih
aralığında yapmaları gerekir.
7.3.17. Bir sonraki Akademik Dönem için Residorm’a kesin kayıt yaptırmış olan öğrenciler,
Yaz Dönemi boyunca Residorm’da ücretsiz olarak kalabilirler.
7.3.18. Tamir, bakım, derin temizlik vb sebeplerle, Residorm gerek duyulan durumlarda Yaz
Döneminde kalan öğrencilerin odalarını değiştirme hakkını saklı tutar.
7.4. Residorm’dan Ayrılış
Residorm’dan ayrılan öğrencinin odası yurt yönetimi tarafından kontrol edilir.
Malzeme ve demirbaş eşyalara zarar verip vermediği belirlenir. Zarar tespit edilmesi
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
22
15 /
durumunda ilgili tutar, öğrencinin depozitosundan kesilmek üzere yurt çıkış formuna
işlenir. Kalan depozito tutarı öğrenciye 30 gün içinde iade edilir.
7.4.1. Öğrencilerin yurttan ayrılırken yapması gereken işlemler:
7.4.1.1. Yurt odasından kendisine ait tüm eşyaları alarak odayı boşaltmak,
7.4.1.2. Residorm Ofisi’ne gelerek yurt çıkış formunu doldurmak,
7.4.2. Çıkış işlemlerini tamamlamadan ayrılan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler:
7.4.2.1 Odalarda isimli/isimsiz olarak terk edilen öğrenci eşyaları, Residorm
tarafından geçici bir süre için depoya alınır. Öğrenciye en geç 15 gün içinde
eşyalarını teslim alması gerektiği e-posta yolu ile bildirilir.
7.4.2.1 Belirtilen sürelerde mazeret bildirmeksizin eşyaların teslim alınmaması
durumunda; öğrencilerin ilgili eşyalar üzerindeki mülkiyet haklarını terk ettikleri kabul
edilir.
7.4.2.1 Madde 7.4.1 esaslarını yerine getirmeyen öğrencilerin yurt depozitolarının
yarısı kesilir ve kayıtlarına “2” sınama puanı eklenir.
7.5. Diğer Mali Hususlar
7.5.1. Oda değişimlerinde, oda tipleri arasında bir ücret farkı varsa, kalan ücretlendirme,
öğrencinin oda değişimi yaptığı tarih itibari ile günlük olarak yeniden hesaplanır.
7.5.2. Üniversite tarafından, üniversite kontenjanından ücretsiz oda verilen öğrenci, kendi
talebine ve/veya sağlık raporuna istinaden, üniversitenin kendisine sunduğu oda tipinden
daha farklı bir odada kalmak isterse, oda tipleri arasındaki ücret farkını kendisinin ödemesi
gerekir.
7.5.3. Öğrencinin kesin kaydı yurtların açılış tarihinden sonraki bir tarihte yapılırsa, oda
ücreti, yurt odasının öğrenciye tanımlandığı tarih baz alınarak hesaplanır.
7.5.4. Yurt odaları ve/veya ortak alanlarında bulunan demirbaş eşyaların hasar
görmesi/kaybolması durumunda hasar/eşya bedeli, öğrencilerin depozitolarından kesilir.
Eğer birden fazla öğrenci hasara neden olmuşsa; ortaya çıkan mali zarar, öğrenciler
arasında eşit olarak bölüştürülerek tahsil edilir.
7.5.5. Yurt odalarında bulunan demirbaş eşyaların hasar görmesi/kaybolması durumunda,
sorumlu oda sakini tespit edilemezse hasar/eşya bedeli, oda sakinleri arasında eşit olarak
paylaştırılır.
7.5.6. Öğrenciye ilk yurt girişi esnasında verilen oda anahtar kartından sonra, yıl içerisinde
kayıp, kırılma vb sebeplerle yenisi verilen her oda kartı için, öğrenci depozito hesabından 20
TL (YirmiTürkLirası) kesinti yapılır. Bu kesintiyi takip eden 30 gün içinde öğrenci
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
22
16 /
depozitosunu tekrar 400 TL’ye tamamlamak zorundadır. Oda kartının, oda içinde kilitli
kalması durumunda da yeni bir kart verilir ve aynı kesinti söz konusudur. Kayıp kartın
bulunarak Residorm Yönetimine teslim edilmesi durumunda, yapılmış olan 20 TL (Yirmi
Türk Lirası) kesintinin yarısı öğrenci hesabına iade edilir. İstisnai durumlarda, oda kartı
yanında olmayan öğrencilerin oda kapıları, gerekli kontroller yapılarak Yurt Görevlileri
tarafından açılabilir.
7.5.7. Yurt çıkışı sırasında odasını düzenli ve temiz bırakmayan öğrencinin
depozitosundan temizlik ücreti kesintisi yapılır .
7.6. Oda Güvenliği
7.6.1. Oda kapılarının kapalı ve kilitli tutulması zorunludur. Değerli özel eşyaların öğrenci
beraberinde bulundurulması gerekmektedir. Odalardaki demirbaş ve şahsi eşyaların
güvenliği konusunda sorumluluk tamamen öğrencilere aittir.
7.6.2. Değerli eşyaların hırsızlığa ve diğer hasarlara karşı sigortalanması önerilir. Madde
7.6.1 ‘de yer alan hususlara uyulmaması nedeniyle demirbaş ve şahsi eşyalarda
oluşabilecek kayıp ve hasarlar öğrencilerin sorumluluğundadır. İlgili hasar ve kayıplardan
Residorm sorumlu tutulamaz.
7.7. Disiplin İşlemleri
Residorm kurallarına uymayarak, yurtların düzen ve disiplinini bozmaya yönelik
davranışlarda bulunan öğrencilerin yazılı ifadelerine başvurulur. Öğrenciler; yazılı
ifadelerinin değerlendirilmesinin ardından, gerçekleşen kural ihlalinin niteliğine göre
sınama puanı alırlar. “8” sınama puanı alan öğrenciler, içinde bulunulan ya da
müteakip dönemlerde gerçekleşecek ilk kural ihlalinde yurttan çıkarılacakları
yönünde bilgilendirilirler. “8” sınama puanına ulaşılması durumunda, Residorm
öğrenci velisini bilgilendirme hakkını saklı tutar. “8” sınama puanını aşan
öğrencilerin, Yurt Disiplin Komisyonu kararı ile yurtlarla ilişiği kesilir.
7.7.1. Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, ek ve değişiklikleri ve
anılanların yerini alacak düzenlemeler bu Yönetmelik kapsamında yer alan tüm yerlerde/tüm
kişiler için de geçerlidir.
7.7.2 YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde uyarma cezası verilen disiplin suçları “2”
sınama puanı, kınama cezası verilen disiplin suçları “4” sınama puanı ile takip edilir.
7.7.3. Öğrencilerin kural ihlalleri nedeniyle almış oldukları sınama puanları, Residorm’da
devam eden ve gelecek konaklama süreleri boyunca geçerliliğini korur.
7.7.4 Öngörülmemiş Disiplin İhlalleri: Yönetmelikte belirtilen ve sınama puanı verilmesini
gerektiren fiil ve hallere, nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı
türden sınama puanları verilir.
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
22
17 /
7.7.5 Sınama puanı verme yetkisi: Sınama puanları Öğrenci İşleri Birimi tarafından,
yurttan kesin çıkarılma cezaları Yurt Disiplin Komisyonu tarafından verilir.
7.7.6. Sınama puanının tebliğ edilmesi: Residorm tarafından yapılan tebliğ işlemlerinde,
öğrenci halen yurtta ise imza karşılığı elden tebliğ yapılır, öğrenci ayrılmış ise veya
ulaşılamıyor ise, öğrencinin Residorm’a kayıt esnasında beyan ettiği e-posta adresleri
kullanılır. İlgili adrese gönderilen e-postalar, öğrenciyi bağlayıcı nitelik taşır.
7.7.7. Residorm’dan kesin çıkarılma: Öğrencinin Residorm ile ilişiğinin kesilmesidir.
Öğrenci, ilgili kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde yurttan
çıkmakla yükümlüdür. Yurt güvenliğini tehdit edici unsurların varlığı halinde 24 (YirmiDört)
saat içinde çıkış yapılması gerekmektedir.
7.7.8. Disiplin kararlarına itiraz: Öğrenci, disiplin kararının kendisine bildirilmesini izleyen
15 (On Beş) gün içinde karara itiraz edebilir. Sınama puanlarına itiraz Yurt Müdürü’ne,
yurttan kesin çıkarılma kararlarına itiraz Residorm Yönetim Kurulu’na iletilir. İtiraz
uygulamayı durdurmaz.
7.7.9. Sınama Puanları
7.7.9.1. Aşağıdaki hallerde öğrencilere “1” sınama puanı verilir:
7.7.9.1.1. Odalarda bozulabilecek/koku yapabilecek yiyecekler ya da besin
artıkları bırakmak,
7.7.9.1.2. Ayakkabıları cam kenarına koymak, kapı önünde dağınık bırakarak
görüntü kirliliği oluşturmak,
7.7.9.1.3. Yurt odaları, dinlenme odaları ve tüm ortak alanlarında gürültü
yapmak veya yüksek sesle konuşmak/şarkı söylemek,
7.7.9.1.4. Müzik seti, televizyon, bilgisayar gibi elektronik aletleri yüksek sesle
kullanmak,
7.7.9.1.5. Yurt yönetimine izin belgesi teslim etmeden ya da e-posta yoluyla
bildirimde bulunup yazılı onay almadan, geceyi dışarıda geçirmek
7.7.9.1.6. Yatak, yorgan ve yastıkların nevresim takımları olmaksızın
kullanılması,
7.7.9.1.7. Yurt odalarının pencere ve camlarına bayrak, flama vb. asmak,
7.7.9.2. Aşağıdaki hallerde öğrencilere “2” sınama puanı verilir:
7.7.9.2.1. Ziyaretçi kabul saatlerini ihlal etmek,
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
22
18 /
7.7.9.2.2. Residorm yurtlarına alkollü şekilde giriş yapmak ve/veya yurtlara
alkollü gelerek yurt düzenini bozmak/kirletmek,
7.7.9.2.3. Öğrenci odalarında ziyaretçi/oda sakinleri dışında birini
bulundurmak,
7.7.9.2.4. Residorm’un bilgisi dışında oda değişikliği yapmak, farklı bir odada
kalmak,
7.7.9.2.5. Residorm’un bilgisi dışında odada fazla/şişme yatak bulundurmak,
7.7.9.2.6. Kendisine tahsis edilen odayı, Residorm’dan habersiz başka bir
öğrenciye devretmek,
7.7.9.2.7. Oda kartını şahsen muhafaza etmemek, yurtta kalan/kalmayan
başka bir öğrenciye vermek,
7.7.9.2.8. Yurt odalarında gaz ocağı, elektrikli ocak, ütü, tost makinesi ile
benzeri ispirtolu/gazlı/elektrikli araç-gereçler bulundurmak ve kullanmak,
7.7.9.2.9. Mutfaklar dışındaki alanları (dinlenme odası, öğrenci odası, vb.)
yemek yapmak/pişirmek için kullanmak,
7.7.9.2.10. Mutfaklarda bulunan elektrikli eşyaları emniyetli ve/veya temiz
bırakmamak,
7.7.9.2.11. Mutfak, banyo, çamaşırhane, dinlenme odası ve ortak alanları
kirletmek/temiz bırakmamak, demirbaş eşyayı uygun kullanmamak,
7.7.9.2.12. Yurt odasını temiz tutmamak, temizlik günlerinde odanın
temizlenebilmesi için düzenli şekilde bırakmamak,
7.7.9.2.13. Yurt oda ve ortak kullanım alanlarında kedi, köpek, kuş vb. hayvan
beslemek ya da barındırmak,
7.7.9.2.14. Ortak alanlardaki demirbaş eşyaları kişisel kullanıma tahsis etmek,
odalara veya başka alanlara taşımak,
7.7.9.2.15. Yurt odaları ve yurt binalarının ortak alan duvarlarına çivi çakmak,
duvarların boyasını bozacak şekilde yapıştırıcı kullanmak, oda ve ortak alan
demirbaşlarına hasar verici fiillerde bulunmak,
7.7.9.2.16. Kendilerinden kimlik bilgisi isteyen Residorm personeline ad-soyad
bilgilerini vermemek ve/veya kimlik kartını göstermemek,
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
22
19 /
7.7.9.2.17. Yurt bölgesinde yaya yolu olarak kullanılan yollara veya araçlara
kapalı başka alanlara araçla girmek,
7.7.9.2.18. Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak veya bu tür
davranışlara yardımcı olmak,
7.7.9.2.19. Yurt çıkış işlemlerini; belirtilen tarih aralığında ve/veya madde 7.4
hususlarına uygun olarak yapmamak, geç çıkış yapmak, odada eşya bırakıp
gitmek,
7.7.9.2.20. Yurt yönetiminin/görevlilerinin yazılı, sözlü uyarılarına uymamak ve
tebliğ yazılarını almamak,
7.7.9.2.21. Başkasına ait eşyaları izinsiz kullanmak veya zarar vermek,
7.7.9.2.22. Yurt yöneticilerinin/görevlilerinin çalışmalarını engellemek/gereksiz
yere meşgul etmek ve itaatsizlikte ısrarlı olmak,
7.7.9.2.23. Yurtlar bölgesinde, yurt binalarının tüm ortak alanları ve yurt
odalarında alkollü içki (herhangi bir şekilde) içmek veya bulundurmak.
7.7.9.2.24. Tüm yurt binalarında, öğrenci odaları ve oda teraslarında, pencere
önlerinde, dinlenme odaları, koridor, mutfak ve mutfak balkonlarında,
çamaşırhane-banyo vb. ortak alanlarda sigara içmek,
7.7.9.2.25. Pencere önleri de dâhil olmak üzere odasında sigara izmariti
bulundurmak
7.7.9.2.26. Odasında sigara içilmesine müsaade etmek ya da göz
yummak.(Yurt odasında gerçekleşen sigara konulu kural ihlallerinde, sigara
içen kişinin tespit edilememesi durumunda, oda sahipleri kural ihlalinden
sorumludur.)
7.7.9.2.27. Yurt penceresinden çevreye veya kişilere herhangi bir cisim atmak,
7.7.9.3. Aşağıdaki hallerde öğrencilere “4” sınama puanı verilir:
7.7.9.3.1. Duman ve yangın detektörlerini kurcalamak/kapatmak,
7.7.9.3.2. Yangın söndürme cihazları, yangın alarmları ve diğer tüm yangın
güvenliği malzemelerini kurcalamak ve amacı dışında kullanmak, gereksiz yere
yangın alarmının çalmasına neden olmak,
7.7.9.3.3. Yurtlar bölgesinde kumar nitelikli oyunlar oynamak/oynatmak,
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
22
20 /
7.7.9.3.4. Yurtlarda, Yurt Müdürünün izni olmadan herhangi bir şey satmak
veya bağış toplamak,
7.7.9.4. Aşağıdaki hallerde öğrencilere “9” sınama puanı verilir ve gerekli kanuni
prosedürler izlenir:
7.7.9.4.1. Kanunen cezayı gerektiren bir suç işlemek veya böyle bir suçtan
hükümlü duruma düşmek.
7.7.9.4.2. Sosyal paylaşım ağları, yazılı, görsel, işitsel her türlü medya ve
benzeri mecralar üzerinden Residorm markasına dolaylı/dolaysız,
maddi/manevi zarar verici faaliyetlerde bulunmak.
7.8. Çeşitli Hükümler
7.8.1. Bina dışından gelen ziyaretçiler için, ziyaret saatleri 06:00-00:00 arasıdır. Her öğrenci
bir seferde bina içinde bir ziyaretçi bulundurabilir (Residorm’un düzenlediği özel etkinlik
zamanları dışında). Residorm’a girişte, öğrenci ziyaretçisine bizzat eşlik etmek zorundadır.
Ziyaretçinin binayı zamanında terk etmemesinden veya bina içindeki davranışlarından
ziyaret edilen öğrenci sorumludur.
7.8.2. Yatak, yorgan ve yastıklar, nevresim takımı olmadan kullanılamaz. Nevresim takımı
kullanılmadığının tespit edildiği durumda, bu öğrencilere 1 hafta süre verilir, bu süre
sonunda öğrencinin halen nevresim takımı yoksa Residorm tarafından verilecek takımları
kullanmak zorundadır. Nevresim takımlarının bedeli ve yanlış kullanım sonucu oluşacak
temizlik bedelleri öğrenci depozitosundan kesilir.
7.8.3. Odalarda kullanılması yasak olan elektrikli araç ve gereçler tespit edilirse, yurt
yönetimi tarafından odadan alınır ve dönem sonunda iade edilmek üzere depoya konur. İlgili
araç ve gereçler, öğrencinin talebi üzerine, bina dışına çıkartılmak koşulu ile teslim edilebilir.
Öğrenci kendisine ait elektrikli araç ve gereçleri ilgili sözleşme döneminin sonunu takip eden
ilk on beş (15) gün içinde depodan teslim almakla yükümlüdür. Belirtilen sürelerde mazeret
bildirmeksizin eşyaların teslim alınmaması durumunda; öğrencilerin, ilgili eşyalar üzerindeki
mülkiyet haklarını terk ettikleri kabul edilir. Kural ihlalinin tekrarlanması halinde, elektrikli
araç ve gereçlere en konularak imha edilir.
7.8.4. Öğrenciler; çamaşırhanelerde bulunan ütü, çamaşır ve kurutma makinelerinden makul
bir ücret karşılığı olarak faydalanabilirler.
7.8.5. Mutfak, WC, duş, dinlenme odası ve çamaşırhane gibi ortak alanlarda bırakılan
eşyaların sorumluluğu öğrencilere aittir. Değerli eşyaların şahsen muhafazası zorunludur,
kayıp ve hasardan Residorm sorumlu tutulamaz.
7.8.6. Öğrenciler, şahsi kullanımları için gereken temizlik maddelerini kendileri temin ederler.
7.8.7. Öğrencilerin teşhis edilmiş özel sağlık sorunlarını veya bulaşıcı olma riski taşıyan
sağlık problemlerini Residorm Yönetimine bildirmeleri zorunludur. Öğrencinin karşılaşmış
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
22
21 /
olduğu hastalık ve benzeri acil durumlar, öğrenci velileri ve/veya ilgili üniversite ile koordineli
olarak takip edilebilir.
7.8.8. Odalarda tespit edilen alkol şişeleri yurt personeli tarafından alınarak Güvenlik
Birimine teslim edilir.
7.8.9. İzinsiz olarak çıkış yapmayan veya gerekli işlemleri tamamlamadan yurttan ayrılan
öğrencilerin eşyaları Residorm tarafından geçici bir süre için Residorm deposuna alınır. İlgili
öğrenciler için madde 7.4 esasları uygulanır.
7.8.10. Güvenlik gerekçesi ile Residorm yurt girişlerinde parmak izi ile çalışan turnike
sistemleri mevcuttur. Residorm’a kesin kayıt yaptıran öğrenciler, parmak izi bilgilerinin ilgili
turnike sisteminde tutulmasını kabul etmiş sayılır.
7.8.11. Öğrencilerin Residorm’da kaldıkları sürece her konuda ilk başvuracakları mercii
Residorm Ön Büro/Resepsiyon birimidir. Başvurular konularına göre bu birimden ilgili
birimlere yönlendirilir.
8. KAYITLAR
Yurt Sözleşmesi
Öğrenci Taahhütnamesi
Yurt Giriş Formu
Yurt Çıkış Formu
İzin Formu
9. GÖZDEN GEÇİRME
Bu Yönetmeliği gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu Yurtlar Müdürü’ne aittir. Gözden
geçirme her yıl Ağustos ayında yapılır.
10. DEĞİŞİKLİK/ DAĞITIM/ ONAY TABLOSU
SIRA
TARİH
DEĞİŞİKLİK
DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN
Tarih :
RESİDORM ÖĞRENCİ
YURTLARI
YÖNETMELİĞİ
RD-YNT-001
Dağıtım (İlgili Bölümler)
Temizlik Birimi
Güvenlik Birimi
Residorm Genel Müdürlüğü
Uygunluk Onayı (Yurt Müdürü) :
Uygunluk Onayı (Yurtlar Müdürü) :
08.08.2014
Güncelleme No:
5
Sorumlu Birim:
Residorm Yönetim Kurulu
Sayfa :
22
22 /
Residorm Yurt Müdürlükleri
Yürürlük Onayı (Residorm Genel Müdürü) :
Download

RESİDORM ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ