Tıbbi Ultrasonografi Derneği
KİŞİSEL UYGULAMALI
DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
ATÖLYE ÇALIŞMASI
16-17 Mayıs 2015
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
16 MAYIS 2015 CUMARTESİ
08.30 – 09.00
Doppler Ultrasonografi: Temel İlkeler, Uygulamalar ve Optimizasyon - Dr. Mustafa Seçil
09.00 – 09.30
Karotis ve Vertebral Arter Doppler Ultrasonografi - Dr. Süreyya Özbek
09.30 – 09.45 ARA
09.45 – 12.00
UYGULAMA 1
Optimizasyon + Karotis ve Vertebral Arter Doppler Ultrasonografi
GRUP 1 Dr. S.Süreyya Özbek
GRUP 2 Dr. Cem Yücel
GRUP 3 Dr. Mustafa Seçil
GRUP 4 Dr. Suna Oktar
12.00 – 13.00 ÖĞLE ARASI
13.00 – 15.00 UYGULAMA 2
GRUP 1 Dr. S.Süreyya Özbek (Renovasküler)
GRUP 2 Dr. Cem Yücel (Alt Ekstremite)
GRUP 3 Dr. Mustafa Seçil (Portal Sistem, Aort ve Dalları)
GRUP 4 Dr. Suna Oktar (Üst Ekstremite, Tiroid, Orbita, Lenf Bezleri)
Uygulama öncesi gruplara kısa teorik sunum yapılacaktır.
15.00 –15.30 ARA
15.30 – 17.30 UYGULAMA 3
GRUP 1 Dr. Cem Yücel (Alt Ekstremite)
GRUP 2 Dr. Mustafa Seçil (Portal Sistem, Aort ve Dalları)
GRUP 3 Dr. Suna Oktar (Üst Ekstremite, Tiroid, Orbita, Lenf Bezleri)
GRUP 4 Dr. S.Süreyya Özbek (Renovasküler)
Uygulama öncesi gruplara kısa teorik sunum yapılacaktır.
17.30 GÜN SONU DEĞERLENDİRME
17 MAYIS 2015 PAZAR
08.30 – 10.30 UYGULAMA 4
GRUP 1 Dr. Mustafa Seçil (Portal Sistem, Aort ve Dalları)
GRUP 2 Dr. Suna Oktar (Üst Ekstremite, Tiroid, Orbita, Lenf Bezleri)
GRUP 3 Dr. S.Süreyya Özbek (Renovasküler)
GRUP 4 Dr. Cem Yücel (Alt Ekstremite)
Uygulama öncesi gruplara kısa teorik sunum yapılacaktır.
10.30 – 11.00 ARA
11.00 – 12.00 SPEKTRUM OKUMA - Dr. Mustafa Seçil
12.00 – 13.00 ÖĞLE ARASI
13.00 – 15.00 UYGULAMA 5
GRUP 1 Dr. Suna Oktar (Üst Ekstremite, Tiroid, Orbita, Lenf Bezleri)
GRUP 2 Dr. S.Süreyya Özbek (Renovasküler)
GRUP 3 Dr. Cem Yücel (Alt Ekstremite)
GRUP 4 Dr. Mustafa Seçil (Portal Sistem, Aort ve Dalları)
Uygulama öncesi gruplara kısa teorik sunum yapılacaktır.
15.00 – 15.30 GÜN SONU DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
Katılım 36 kişi ile sınırlıdır.
Kişi başı kayıt ücreti 700 TL’dir.
ORGANİZASYON İÇİN:
Selma Ceylan (Der. Sek.) 0 535 6712396
Download

Ekli dosyayı görmek için tıklayın.