MAKİNE FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
!"#
$% # #& '
*#+
( ' #)
#, )
-) *%
) (! ' ./!&*#
(*
(*
ATELYE STAJI
&)%
# 0 1
4
4
% 2#& 3
5 4
4
6
4
5 4
4
6
4
5 4
4
6
4
7 7 7 -89 9
Aşağıdan yapmış olduğunuz
stajları işaretleyiniz.
!"
!"
#$
#$
! %$" & $
MESLEK ALAN I STAJI
KONTROL
7 7 7 -89 9
1. KONTROL
!"
#$
! %$" & $
2. KONTROL
!"
#$
MESLEK ALAN II STAJI
KONTROL
7 7 7 -89 9
1. KONTROL
!"
#$
! %$" & $
2. KONTROL
!"
#$
> >
#" * # 0
#" * !
Download

end-teslim formu - Endüstri Mühendisliği