KARATAY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.N.
1
2
3
4
5
HİZMETİN ADI
BAŞVURADA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1-Dilekçe
2-Doktor raporu
3-Vergi Dairesi Müdürlüğünden 1000
Yivsiz Tüfek
TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu
Ruhsatnamesi alma
3 iş günü
olmadığına dair belge
talebi
4-Yivsiz tüfek ruhsatnamesi harç
makbuzu
5-Fotoğraf (4 Adet)
1- Dilekçe
2-Talep sahibinin atması için
görevlendirdiği atıcıya noterden
vekâletname
Havai Fişek Atma Talebi 3-Atıcının (a) sınıfı ateşleyici yeterlilik
belgesi
3 iş günü
4- Atıcının noterden tüzük hükümlerine
göre hareket edeceğine dair
taahhütname
5-Atıcının tehlikeli madde zorunluluk
sigortası
Ses ve Gaz Fişeği
1- Dilekçe
Atabilen Tabancaların
2- Adli sicil kaydı (Yazılı beyan)
3 iş günü
kayıt altına alınması
4982 Sayılı Bilgi Edinme 1- Elektronik yada yazılı olarak
15 iş günü
Kanunu (Bilgi Edinme
e-mail veya dilekçe
(İstenen belgeler
Müracaatları)
(E-mail sahibinin adı soyadı, ikamet başka kurum veya
adresi ve iş adresi, tüzel kişi ise unvanı
kuruluşu
veya adresi bulunması)
ilgilendiriyorsa 30
iş günü )
3071 Sayılı Dilekçe
1- Dilekçe (Dilekçelerde dilekçe sahibinin
Kanunu
adı soyadı, imzası ile iş veya ikametgâh
30 İş günü
adresinin bulunması zorunludur)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya
başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim
: Erdinç İNCE
Unvan
: İlçe Emniyet Müdürü
Adres
: F.Çakmak Mh. Adana Çevre Yolu
No:39 Karatay
Tel
:0 332 342 20 88
Faks
:0 332 342 07 66
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
: Mustafa ALTINTAŞ
Unvan
: Kaymakam
Adres
: Aziziye Mh.Mevlana
No:61 Karatay
Tel
: 0 332 350 66 25
Faks
: 0 332 352 62 01
E-Posta [email protected]
Download

KARATAY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET