YÜKSEK LİSANS, DOKTORA ÖĞRENCİSİ VE
DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACI İLANI
2015 Bahar dönemi itibariyle Medipol Üniversitesi, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları
Merkezi (REMER) bünyesinde Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıp alanlarını kapsayan
çalışmalarımıza katılmak üzere Yüksek Lisans, Doktora ve Post-doktora seviyesinde öğrenciaraştırmacılar aramaktayım.
Güncel araştırma konularımız arasında: Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre kullanarak genetik
kökenli kalp hastalıklarının in-vitro modellenmesi, kalp hastalıklarının fizyopatolojisi ve moleküler
temellerinin araştırılarak yeni ilaç ve hücresel tedavi yöntemleri geliştirilmesi, embriyonik ve
erişkin kök hücrelerin farklılaşma mekanizmaları ve doku-organ mühendisliği çalışmaları
bulunmaktadır.
Aktif projeler kapsamında öğrencilere burs ve/veya harç desteği sağlanacaktır. İlgilenenler
özgeçmişlerini ve deneyimlerini özetleyen bir yazıyla [email protected] adresinden
iletişime geçebilirler.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPEN POSITIONS FOR GRADUATE STUDENTS AND POST-DOCS
I am currently looking for Master’s and PhD students as well as post-doctoral researchers
to join my research grup focused on Stem Cell Biology and Regenerative Medicine at the
Regenerative and Restorative Medical Research Center (REMER) in Istanbul Medipol
University.
My current research interests include: In-vitro modelling of cardiovascular diseases by using
patient-derived induced pluripotent stem cells (iPSC), dissecting the molecular and
pathophysiological basis of heart disease to develop novel drug and cell-based therapies,
embryonic and adult stem cell differentiation mechanisms, developing tissue-organ engineering
approaches.
The positions will commence in Spring quarter 2015 and monthly stipend and/or tuition
support will be provided at the duration of active research grants. Interested individuals should
send a CV and an intention letter to [email protected]
Contact: Assist. Prof. Esra ÇAĞAVİ
İstanbul Medipol Üniversitesi
Regenerative and Restorative Medical Research Center (REMER)
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı-Beykoz 34810 İstanbul
Tel
: +90-216-581-5354
Web : http://remer.medipol.edu.tr
Download

yüksek lisans, doktora öğrencisi ve doktora sonrası