İLAN
İlimiz, Merkez İlçesi Kozluca Köyü, Çubukiçi Mevkiinde, Tapunun Pafta No: 2,
Parsel No: 4278, 4282, 4283 ve 4284' de kayıtlı taşınmazlar üzerine 1 MW altı gücünde (3
adet) Güneş Enerji santrali tesisi amaçlı teklif 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama
İmar Planı, İdaremiz 05.03.2015 tarih ve 32 sayılı İl Genel Meclisi kararına istinaden
onaylanmıştır.
Ekli planlar, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” nin 33. Maddesinin 1. alt bendi
gereğince 01.04.2015 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süreyle Valiliğimizde (İl Özel İdaresi
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) askıya çıkartılacaktır.
İlan olunur.
__________________________________________________________________________________________
İl Özel İdaresi Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi Kat: 2 15200 /BURDUR
Bilgi için irtibat: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Tel : (0 248) 2341428 Faks: 2343227 Web sitesi:www.burdurozid.gov.tr e-posta:[email protected]
Download

İLAN İlimiz, Merkez İlçesi Kozluca Köyü, Çubukiçi Mevkiinde