ERGENE HAVZASI
MARMARA’YA DERİN DENİZ DEŞARJI PROJESİ
KARA BORU HATTI İHALESİ
4. İHALE: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
ADI
Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların
Marmara Denizine Derin Deniz Deşarjını Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller, ve
Derin Deniz Deşarj Sistemi Bileşeni olan ‘’Kara Boru Hattı İnşaatı’’ yapım işi ihalesi
ön yeterlik ilanı.
İhale Dosyasının Temini:
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, İsmetpaşa Mah. Fatih Blv. No. 6 Kapaklı /
TEKİRDAĞ
İhalenin Yapılacağı Yer :
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, İsmetpaşa Mah. Fatih Blv. No. 6 Kapaklı /
TEKİRDAĞ
1
İhale Usulü
Ön yeterlik, kapalı zarf ve pazarlık
2
Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı adres
Çerkezköy OSB Çerkezköy/TEKİRDAĞ
3
Ön yeterlik değerlendirilmesinin yapılacağı adres
Çerkezköy OSB Çerkezköy/TEKİRDAĞ
4
Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarihi
16 NİSAN 2015
5
Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saati
Saat : 14:00
6
İhale komisyonu toplantı yeri
Çerkezköy OSB Çerkezköy/TEKİRDAĞ
7
İşin yaklaşık maliyeti
146.222.569,74.TL(Yüzkırkaltımilyonikiyüzyirmiiki
binbeşyüzaltmışdokuzTL,yetmişdörtkr.)
Bu ilanlar Ön Yeterlik ilanı olup, OSB Yönetmeliği gereği;
31 Mart 2015 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır,
2.ilan 10 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanacaktır.
Download

ergene havzası marmara`ya derin deniz deşarjı projesi kara boru