Sayfa 1/1
T.C.
YOZGAT ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
MEMUR SINAV ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNİN 15.M.SİNE GÖRE YAZILI VE SÖZLÜ SINAV
PUANLARININ ARİTMETİK ORTALAMASINA GÖRE DÜZENLENEN NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Sınav Yapılan Birim
1008685
Yozgat Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Sınav No- Sınav Adı
5311
KALORİFERCİ
SIRA
NO
ADAY NO
1
2
3
4
5
1
20
7
5
19
MERKEZİ
SINAV
NOTU
SÖZLÜ
ARİTMETİK
SINAV
ORTALAMA
NOTU
ADI
SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
SERKAN
HAYRİ
ADEM
ADEM
GÖKHAN
BULUT
ŞİMŞEK
ARSLAN
SAĞLAM
GÖLOĞLU
LİSE
79.24171
80
79.62
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77.3623
70
73.681
ADALET MESLEK EĞİTİMİ ÖNLİSANS
78.07747 PROGRAMI
50 BASARISIZ
(AÖF)
MESLEK LİSESİ
77.78011
50 BASARISIZ
LİSE
77.6031
40 BASARISIZ
Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen 1 sözleşmeli KALORİFERCİLİK sayısını geçmeyecek şekilde "
NİHAİ BAŞARI" listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
Yönetmeliğin 18.maddesine göre1 kişinin ataması iptal edildiği takdirde, yerine "NİHAİ BAŞARI
LİSTESİNDEKİ" 2. inci kişinin ataması yapılacaktır. Diğerleri yönetmeliğin 18.maddesinin son fıkrası gereğince bir hak
iddiasında bulunamazlar.
Atamasına esas olmak üzere 1. kişinin istenecek belgeleri 15 gün içerisinde getirmek üzere ilanen tebliğ olunur.
…...03.2015
Başkan
Üye
Üye
Yazı İşleri Müdürü
Mutlu ÇAT
Ahmet YAVUZ
Ömer Faruk KAYMAZ
Zeki ÖLMEZ
41865
40100
97982
85613
Download

Kalorifercilik Sınavı Nihai Başarı Listesi. 23.03.2015